Strona główna

Koncepcja architektoniczna zabudowy administracyjno-muzealnej oraz konferencyjno-hotelowej


Pobieranie 41.76 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar41.76 Kb.
temat / inwestycja:
KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA

ZABUDOWY ADMINISTRACYJNO-MUZEALNEJ

ORAZ KONFERENCYJNO-HOTELOWEJ

W PARKU PAŁACOWYM WE WSOLI
- KOREKTA KONCEPCJI ZABUDOWY „FOLWARKU” W CZĘŚCI ADMINISTRACYJNO-MUZEALNEJ / KONFERENCYJNEJ:

BUDYNKI AM1 I AM2 /ETAP I./

lokalizacja:


Wsola, gmina Jedlińsk


inwestor:

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza

Rynek Starego Miasta 20, 00-272 Warszawa

branża:

arch.faza:

koncepcja arch.


autorzy: arch. Wojciech Kakowski

nr upr.: Wa-1196/94

arch. Grzegorz Kruk


data:

Październik 2010Podstawowe założenia i dyspozycje funkcjonalno-przestrzenne

Projektowany zespół zabudowy „folwarku” na terenie Parku Pałacowego we Wsoli stanowi programowe uzupełnienie dla istniejącego tamże Muzeum Witolda Gombrowicza (Oddział Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie). W przedłożonej w ubiegłym roku >KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKÓW „FOLWARKU” W PARKU PAŁACOWYM WE WSOLI< w miejscu wyburzonej stajni/obory (oraz w pobliżu) zlokalizowano „zabudowania folwarczne” – zespół 3 budynków: 2 o funkcji administracyjno-muzealnej (AM1 i AM2) i 1 z funkcją konferencyjno-hotelową (KH).

Przedmiotem niniejszego opracowania jest korekta koncepcji zabudowy „folwarku” w części administracyjno-muzealnej / konferencyjnej, obejmująca budynki AM1 i AM2 (pierwszy etap planowanej inwestycji).

Zakres zmian w stosunku do poprzedniego opracowania dotyczy przede wszystkim powiększenia programu obu budynków, a co za tym idzie – także ich gabarytów.

Zdecydowano również o nieznacznej korekcie ich usytuowania – tzn. mając na uwadze istniejącą zabudowę, przede wszystkim pałacu, ale także szerszy kontekst urbanistyczny, wykraczający poza granice parku – projektowane budynki ustawiono ortogonalnie, dopasowując się do orientacji zabudowy wyznaczonej przez budynek pałacu oraz południowo-wschodnią granicę działki / parku. Ostateczne usytuowanie zespołu budynków należy ustalić w ramach projektu budowlanego, w porozumieniu z projektantem parku (dopasowanie układu komunikacyjnego, zieleni).

W mniejszym budynku w części administracyjno-muzealnej (AM1) przewidziano:  • portiernię/recepcję wraz z centrum monitoringu (z rozdzielniami dla pozostałych „zabudowań folwarcznych”,

  • sanitariaty dla zwiedzających,

  • magazyn gospodarczy;

Budynek parterowy z poddaszem użytkowym, zagospodarowanym jako powierzchnia magazynowa. Połączeniu obu poziomów magazynowych służy platforma podnośnikowa. Powyżej poziomu jętek - przestrzeń techniczno-instalacyjna.
Większy budynek w części administracyjno-muzealnej (AM2) mieści:

  • część ogólnodostępną – tj. hol wejściowy, stanowiący foyer wielofunkcyjnej sali widowiskowej z zapleczem (magazyn, garderoba – sala zlokalizowana na poz. parteru, z możliwością otwarcia na park, w str. pałacu i amfiteatru), szatnię ze stanowiskiem recepcyjnym, bar / kawiarnię (z możliwością zorganizowania ogródka letniego), zesp. toalet, schody i windę (pełna dostępność dla osób niepełnosprawnych); na poziomie poddasza zaprojektowano kontynuację holu (z obszerną przestrzenią ekspozycyjno-wystawienniczą), salę konferencyjną, czytelnię z 8-ma stanowiskami komputerowymi (połączoną bezpośrednio z magazynem bibliotecznym), toalety ogólnodostępne),

  • garaż 4-stanowiskowy (samochód osobowo-terenowy, miniciągnik ogrodniczy z osprzętem i in.),

  • pomieszczenie warsztatowe (dla prac stolarskich, ślusarskich, malarskich) – z niezbędnym zapleczem,

  • kotłownię,

  • 2 pracownie - pokoje do pracy dla 6-8 osób, wraz z zapleczem gosp.-soc. (archiwum, aneks ksero, pom. soc., pom. porządkowe) – na poz. poddasza,

  • 2 pokoje gościnne, z aneksem kuchennym, z możliwością niezależnego dostępu z drugiej klatki schodowej;

Budynek parterowy, poddasze użytkowe, powyżej poz. kondygnacji poddasza (konstr.) – przestrzeń techniczno-instalacyjna.
Budynek konferencyjno-hotelowy (KH) nie wchodzi w zakres niniejszej korekty, niemniej zakłada ona możliwość jego powstania w kolejnym etapie inwestycji.

Przyjęte rozwiązania instalacyjne, np. odzielne kotłownie dla poszczególnych etapów – pozwalają na ich niezależną realizację.


Szczegółowy program funkcjonalno-przestrzenny zawarto w postaci załączonych tabel programowych, z zestawieniem powierzchni dla poszczególnych pomieszczeń, kondygnacji, budynków.

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

Projektowana zabudowa – parterowa, w obu budynkach poddasze użytkowe. Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych zrezygnowano z podpiwniczenia. Wszystkie budynki zaprojektowano w technologii tradycyjnej – murowanej. Przekryte stromym dachem 2-spadowym (o jednolitym spadku 45 st.). Doświetlenie poddasza zrealizowano za pomocą prostych lukarn.

Zaproponowana zabudowa Folwarku skalą, gabarytem i formą architektoniczną harmonijnie komponuje się z zabytkowym terenem parku. Nieskomplikowaną bryłą – wydłużonych budynków nakrytych 2-spadowym dachem – archetypowo nawiązuje do istniejącej niegdyś w tym miejscu zabudowy folwarcznej z początku XX w.

Zgodnie z wstępnymi założeniami konserwatorskimi zaproponowano rozwiązania materiałowe: wykończenie elewacji w tynku gładkim, fragmentami (w partiach cokołowych) okładzina kamienna – płytki granitowe. Pokrycie dachu (i obróbki) z płaskiej blachy cynkowo-tytanowej (ew. stalowej ocynkowanej – powlekanej) na podwójny rąbek stojący (w kolorystyce analogicznej jak w budynku pałacu). Ślusarka zewnętrzna – aluminiowa.

We wszystkich budynkach folwarku zdecydowano się na użycie jednolitego detalu – przesuwnych okiennic / krat (także funkcja ochronno-zabezpieczająca) – wykonanych z ciągnionych na zimno rur prostokątnych, cynkowanych, malowanych proszkowo na kolor grafitowy (analog. do porycia dachowego i obróbek blach.). Projekt modularnych ruchomych paneli powiela fragment ornamentyki z witraża pałacowego, zastosowany uprzednio w proj. trejażu.

Zastosowana powściągliwa kolorystka (biel, szarości), w połączeniu z prostotą rozwiązań bryłowych i ich stosunkowo niewielkiej skali, skromnym detalem - sprawia, że projektowana zabudowa nie będzie konkurować z budynkiem pałacu.Zestawienie podstawowych parametrów technicznych budynków oraz zapotrzebowanie na media i wyposażenie w urządzenia techniczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania (wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie itp.)

Instalacje sanitarne


Ogrzewanie (c.o. i c.w.u.):


Kotłownia gazowa w budynku AM2 (dla etapu I.; założono, że ew. budynek KH będzie wyposażony w oddzielną kotłownię, także gazową). Gaz z sieci miejskiej. Kotłownia trzyfunkcyjna tzn. na cele c.o., ciepła wentylacyjnego i ciepłej wody.
Wentylacja / klimatyzacja:
W bud. portierni / toalet dla zwiedzających (AM1) – wentylacja grawitacyjna / mechaniczna uruchamiana automatycznie.

W budynku AM2 wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła. Urządzenia wentylacyjne instalowane w przestrzeniach tech.-instalacyjnych w poddaszach.

Dodatkowo pomieszczenia będą schładzane po przez zastosowanie klimatyzacji typu fan - coili.

Agregat sprężarkowy do wytworzenia wody lodowej – dla pierwszego etapu w przestrzeni tech.-instalacyjnej nad poziomem poddasza użytkowego mniejszego budynku AM1, (dla drugiego - w terenie, w pobliżu budynku KH, ew. w przestrzeni tech.-inst. poddasza - konieczna izolacja akustyczna – hałas).

Zapotrzebowanie na media (tylko etap I. – do weryfikacji w ramach projektu budowlanego):

 

ilość wody socjalnej: 2,5 l/s i 10 m3/dobę,ilość ścieków sanitarnych: 10 m3/dobę,

ilość wody dla ppoż. inst. hydrantową: - 5 l/s,

ilość wody dla ppoż. hydranty zewnętrzne: 10 l/s,

ilość gazu dla kotłowni (centralne ogrzewanie, wentylacja i ciepła woda): 20 m3/h

ilość gazu dla kuchni: 2 m3/h;
Ścieki deszczowe – odprowadzenie na teren działki - zalecany parking z płyt ekologicznych, jeśli nie - to ścieki z parkingu poprzez separator do kanalizacji sanitarnej - ilość tych ścieków 11 l/s (jeśli parking będzie realizowany w ramach I. etapu inwestycji).

Instalacje elektryczne i telekomunikacyjne


  1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE


Zasilanie i rozdział energii elektrycznej

Budynki Zabudowy Folwarcznej zasilone zostaną w energie elektryczną, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia, które wydane zostaną przez Zakład Energetyczny.

Przewiduje się wybudowanie w ogrodzeniu, w pobliżu wjazdu na teren zabudowy, złącza kablowego, które będzie stanowiło rozdział pomiędzy przyłączem Zakładu Energetycznego a instalacja wewnętrzną obiektu.

W zestawie ze złączem kablowym, przewiduje się wybudowanie skrzynki pomiarowej z półpośrednim układem pomiaru zużycia energii elektrycznej.

Ze złącza kablowego wyprowadzona zostanie linia zasilająca, wykonana kablem ziemnym, do rozdzielnicy głównej Zabudowy. Rozdzielnica główna zlokalizowana zostanie w mniejszym budynku, w części administracyjnej, oznaczonym AM1.

Z rozdzielnicy głównej zasilone zostaną tablice główne poszczególnych budynków oraz bezpośrednio odbiory dotyczące całości zabudowy takie jak np.: oświetlenie terenu. Do drugiego budynku w części administracyjnej, oznaczonego AM2 (oraz do budynku konferencyjno – hotelowego, oznaczonego KH – ew. II. etap), linie zasilające ułożone zostaną w ziemi.

Z tablic głównych zasilone zostaną, bezpośrednio lub przez tablice lokalne (tablice piętrowe, tablice w pomieszczeniach technicznych), wszystkie odbiory danego budynku.
Instalacje elektryczne wewnętrzne

W projekcie przewidziano wykonanie w budynkach Zabudowy następujących instalacji elektrycznych:

- wewnętrzne linie zasilające,

- tablice główne budynków,

- lokalne tablice piętrowe i tablice pomieszczeń technicznych,

- oświetlenia podstawowego i awaryjnego w częściach administracyjnych

- instalacja oświetlenia zewnętrznego (wejścia do budynków i elewacje) i

oświetlenia terenu – sterowanie przekaźnikiem zmierzchowym,

- instalacja gniazd wtyczkowych w części administracyjnej,

- instalacja zasilania gniazd komputerowych w części administracyjnej,

- instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych w pokojach hotelowych (dot. II. etapu inwestycji),

- instalacja zasilania ważniejszych odbiorów jak np.: dźwigi, zestawy

hydroforowe itd.,

- instalacja zasilania odbiorów technologicznych w części gastronomicznej (II. etap),

- instalacja zasilania urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

- instalacje elektryczne w kotłowni,

- instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym,

- instalacja odgromowa i przeciwprzepięciowa;


2. INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE
Wewnętrzna kanalizacja telekomunikacyjna

Na terenie Zabudowy Folwarcznej przewiduje się wybudowanie wewnętrznej dwuotworowej kanalizacji telekomunikacyjnej, ze studniami typu SKR-2. Kanalizacja wprowadzona zostanie do wszystkich budynków Zabudowy. Dla połączenia Zabudowy z zewnętrznym Operatorem telekomunikacyjnym, przewiduje się wybudowanie studzienki, w pobliżu wjazdu.

Kanalizacja posłuży do doprowadzenia sygnału telefonii do centralki telefonicznej a także do połączenia budynków innymi wewnętrznymi systemami telekomunikacyjnymi.

Instalacje teletechniczne wewnętrzne

W projekcie przewidziano wykonanie w budynkach Zabudowy następujących instalacji teletechnicznych:

- sieci strukturalnej (telefoniczno – komputerowej) z centralką telefoniczna i

głównym punktem dystrybucyjnym sieci w pomieszczeniu portierni,

- wideofonowej dla połączeń pomiędzy furtką wejściową a pomieszczeniem

ochrony (recepcji),

- telewizyjną,

- interkomową dla dźwigu ,

- monitorowania ważniejszych urządzeń Zabudowy,

- sygnalizacji pożaru i oddymiania – w zależności od wytycznych operatu

pożarowego dla obiektu,

oraz w zależności od życzeń Inwestora instalacje:

- monitoringu kamerami,

- sygnalizacji włamania i napadu,

- kontroli dostępu do wybranych pomieszczeń;

3. BILANS MOCY

Lp

Odbiór

Pi

[ kW ]

Wsp.

jedn.

Ps

[ kW ]

1.

AM1 – budynek mniejszy w części administracyjno - muzealnej

60

0,67

40

2.

AM2 – budynek większy w części administracyjno - muzealnej

100

0,5

50

Razem

160

0,56

90

Łączna moc dla etapu I. Zabudowy Folwarcznej wynosi:


Moc zainstalowana: Pi = 160 kW
Moc obliczeniowa: Po = 90 kW
Budynek konferencyjno-hotelowy KH (ew. II. etap inwestycji – bilans jak w poprzednim opracowaniu, tj. Pi: 200 kW, wsp. jedn. 0,5; Ps: 150 kW);
Szacunkowe zestawienie kosztów inwestycji zrealizowanej na podstawie wykonanej koncepcji

Na podstawie przyjętych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych, w połączeniu z przewidzianym wyposażeniem techniczno-instalacyjnym (wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie), a także biorąc pod uwagę uwarunkowania lokalne oraz doświadczenie w projektowaniu obiektów o podobnej funkcji, skali, zbliżonym standardzie - oszacowano przybliżony koszt realizacji 1 m2 inwestycji na poziomie ok. 3700 pln (netto).


Wg powyższego wskaźnika określono koszta realizacji dla poszczególnych budynków:
Budynek w części administracyjno-muzealnej - AM1 (mniejszy):

Pow. netto: 290,27 m2

x 3300 pln/m2 = 957 891 pln
Budynek w części administracyjno-muzealnej – AM2 (większy):

Pow. netto: 946,17 m2

x 3700 pln/m2 = 3 500 829 pln
Łącznie przybliżony koszt realizacji I. etapu inwestycji (bud. AM1 i AM2) wyniesie:

4 458 720 pln


Na podstawie koncepcji można jedynie oszacować koszt wykonania 1 m2 budynku w porównaniu do podobnych, zrealizowanych obiektów – w zw. z tym kalkulacja może być obarczona znacznym błędem, wynikającym chociażby z późniejszych decyzji projektowych (na etapie projektu budowlanego i wykonawczego) – odn. np. standardu wykończenia wnętrz, wyposażenia technologicznego i in.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość