Konferencja na temat klauzuli sumienia – 22. 05. 2015 r. Upjp II, KrakówPobieranie 5.6 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar5.6 Kb.
Konferencja na temat klauzuli sumienia – 22.05.2015 r.
UPJP II, Kraków (aula, ul. Bernardyńska 3)


Plan

9.00: Wprowadzenie:

- Ks. Kardynał S. Dziwisz

- Ks. Rektor UPJPII, ks. prof. Wojciech Zyzak

- Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji Jeden z Nas, Jakub BałtroszewiczSesja I: prowadzenie: ks. prof. Andrzej Muszala

9.30 - „Filozoficzno-teologiczne osadzenie klauzuli sumienia” (ks. prof. Grzegorz Hołub)

9.50 - „Istota i funkcja sprzeciwu sumienia” (prof. Aleksander Stępkowski)

10:10 - „Charakter prawny występujących w polskim ustawodawstwie klauzul sumienia”

(prof. Andrzej Zoll)

10:30 - Polska tożsamość konstytucyjna, a klauzula sumienia – (prof. Kazimierz Ujazdowski)10:50 przerwa kawowa

Sesja II: prowadzenie: o. prof. Jarosław Kupczak OP

11.10: - „Co się wydarzyło w szpitalu św. Rodziny” (prof. Bogdan Chazan)

11.30: - „Postulat zmian w prawie polskim dotyczący klauzuli sumienia” (Marek Jurek)

11:50 - „O znaczeniu klauzuli sumienia” (prof. Ryszard Legutko)

12:10 - „O prymacie prawa Bożego nad prawem stanowionym” (ks. prof. Piotr Mazurkiewicz)

12.30 - Dyskusja i pytania z sali. Prowadzenie: o. prof. Jarosław Kupczak OP

14:00 - obiad

Organizatorzy:

Międzywydziałowy Instytut Bioetyki UPJPII

Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II UPJPII

Fundacja Jeden z NasEKR (Parlament Europejski)


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy