Strona główna

Konferencja uroczystość wręczenia Medali „virtus est perfecta ratio” 3 Prof dr hab. Jerzy Szczepański


Pobieranie 19.02 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar19.02 Kb.
KONFERENCJA

Uroczystość wręczenia Medali „VIRTUS EST PERFECTA RATIO” 3Prof. dr hab. Jerzy Szczepański

Książę Franciszek Ksawery Drucki Lubecki – minister skarbu Królestwa Polskiego, autor oraz realizator programu naprawy finansów publicznych 6dr Krzysztof Radzikowski

Zagrożenia i ochrona interesu publicznego w sferze finansów publicznych – najważniejsze doświadczenia 10 lecia harmonizowanych podatków od towarów i usług oraz akcyzowego w Polsce (lata 2004 2014) 11ROZPRAWY I DYSERTACJE

Martyna Niedbała

Korekta deklaracji podatkowej 19ARTYKUŁY I STUDIA

Andrzej Dembiński

Formularze wydawane przez rady gmin – problemy praktyczne 23dr Krzysztof Radzikowski

Wyrok TSUE z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie C 18/13 Maks Pen EOOD i jego konsekwencje dla polskiej praktyki podatkowej 24Radosław Żuchowski

Obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów a korzystanie z faktoringu odwróconego 28Wojciech Safian

Skutki finansowania przez bank szkoleń dla członków zarządu oraz członków rady zrzeszenia banków 31Piotr Wesołowski

Obowiązek rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia używanego samochodu osobowego, ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego oraz określenia podstawy opodatkowania właściwych dla tej czynności 33Wojciech Safian

Czy opłaty notarialne oraz podatek od towarów i usług, którym były one opodatkowane, a także podatek od czynności cywilnoprawnych, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego? 36Andrzej Sójta, Aleksander J. Twardowski

Zasady postępowania przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi 39

Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa( Część I) 39

Jarosław Włoch

10-letni okres przedawnienia przychodów z nieujawnionych źródeł sposobem na podatników 43Mariusz Kuśmierczyk

Wybrane aspekty podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej w mieszkaniu prywatnym – kwestia wysokości podatku od nieruchomości 45Marcin Rozbicki

Zmiana obowiązków syndyka wynikających z art. 89b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w świetle wyroków NSA z dnia 1 lipca 2014 r. (sygn. akt I FSK 609/14 i I FSK 641/14) (Część I) 47ANALIZY I OPINIE

Mateusz Wojciechowski

Posiadanie faktury nie jest równoznaczne z prawem do obniżenia podatku należnego 50Barbara Głowacka

Czy wydatki związane z prowadzeniem postępowań w sądach stanowią koszty uzyskania przychodu? 52Małgorzata Lehmann-Ziaja

Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku z tytułu otrzymania darowizny – wpłata na rachunek nabywcy 53Mateusz Wojciechowski

Otrzymanie faktury dokumentującej nabycie usługi po upływie okresu rozliczeniowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, a prawo do odliczenia 55Piotr Zyśk

Błędy popełniane przez władze gminy przy korzystaniu z władztwa podatkowego 57Aleksandra Bekierz-Babińska

Wpływ obrotu z tytułu usług udzielania pożyczek na obliczanie proporcji dla celów podatku od towarów i usług 59Marcin Szymocha

Korekty rozliczeń po kontroli ZUS u a rozliczenia podatkowe 60Aleksandra Bekierz-Babińska

Jak długo może trwać postępowanie kontrolne? 63Jacek Budziszewski

Najem lokali użytkowych 65Marek Zagórski

Odpowiedzialność solidarna na podstawie art. 105a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w obrocie paliwami płynnymi 67Jacek Budziszewski, Anna Żarkowska

Skutki podatkowe przejęcia długu 70Malwina Sik

Nowy proces oceniania funkcjonariuszy celnych 73Jacek Budziszewski, Anna Żarkowska

Opodatkowanie transakcji zamiany nieruchomości 74Przemysław Milczek

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług świadczenia usług przez stowarzyszenie na rzecz jego członków 80Jacek Budziszewski, Anna Żarkowska

Sposób dokumentowania usług budowlanych lub budowlano montażowych na potrzeby podatku od towarów i usług 81PODATKI DLA KSIĘGOWYCH

Jacek Budziszewski

Podatki w praktyce 85JUDYKATURA I INTERPRETACJE

Orzecznictwo podatkowe TSUE – lipiec 2014 r. 93RAPORTY

Raport podsumowujący najważniejsze doświadczenia 10-lecia podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w Polsce (lata 2004-2014) 97


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość