Strona główna

Konkurs małej formy graficznej, in memoriam fryderyka chopina


Pobieranie 9.36 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar9.36 Kb.
KONKURS MAŁEJ FORMY GRAFICZNEJ,

IN MEMORIAM FRYDERYKA CHOPINA
Regulamin
Zapraszamy wszystkich studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach do wzięcia udziału w konkursie małej formy graficznej in memoriam Fryderyka Chopina.

Warunki uczestnictwa:

- technika wykonania: wybrana technika grafiki warsztatowej: linoryt, drzeworyt, akwaforta, akwatinta, mezzotinta, odprysk, miękki werniks, sucha igła, litografia, algrafia, kolograf, sitodruk, z wyłączeniem monotypii oraz druku cyfrowego

- maksymalny format matrycy: 14x14 cm

- maksymalny format papieru: 21x29,7 cm

- grafiki muszą być sygnowane, podpisane przez autora na awersie

- ilość prac zgłoszona przez jedną osobę jest nieograniczona

- na rewersie każdej grafiki należy podać: imię i nazwisko autora, numer telefonu, e-mail, technikę wykonania pracy, wymiary odbitki

- należy złożyć po 2 odbitki z każdej matrycy

- do prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia

- termin składania prac: do 29 stycznia 2016 r. (sala nr 4 lub nr 20 Instytutu Sztuki)

- w konkursie przewidziano nagrody rzeczowe, wyróżnienia

- grafiki konkursowe nie podlegają zwrotowi, stają się własnością organizatora

- oceny prac, podziału nagród i wyboru ekslibrisów na wystawę pokonkursową dokona jury, powołane przez organizatora

- werdykt jury jest ostateczny

- prace nagrodzone i zakwalifikowane przez jury zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej

- organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego publikowania prac oraz ich prezentowania na wystawach

- ceremonia wręczenia nagród oraz otwarcia wystawy odbędzie się wiosną 2016 r. w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Dokładny termin zostanie podany na stronie internetowej: http://instytutsztuki.us.edu.pl

- przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu

- dodatkowych informacji udzielają: dr Natalia Pawlus (natalia.pawlus@us.edu.pl) i dr hab. Adam Czech (adam.czech@us.edu.pl)

Instytut Sztuki, Wydział Artystyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicachul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn, http://instytutsztuki.us.edu.pl


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość