Strona główna

Konkurs wojewódzki historia Hymnu Narodowego


Pobieranie 12.59 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar12.59 Kb.
Gdańskie Gimnazjum „LINGWISTA” im. Hymnu Narodowego

ogłasza

KONKURS WOJEWÓDZKIHistoria Hymnu Narodowego

pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty

Patronat honorowy – Muzeum Hymnu Narodowego Będominie – Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku
I Organizatorzy

Do udziału w konkursie zaprasza Gdańskie Gimnazjum „Lingwista” im. Hymnu NarodowegoII Uczestnicy konkursu

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych (klasy 6) i gimnazjalnych województwa pomorskiego.III Cel konkursu

Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy na temat historii Hymnu Narodowego, poznanie kontekstu powstania i dziejów Legionów Polskich we Włoszech oraz wybitnych Polaków związanych z tymi wydarzeniami; poznawanie przez młodzież losów Pieśni na przestrzeni wieków, umacnianie tożsamości narodowej uczniów i wartości patriotycznych poprzez ich związek z historią swojego narodu.

Regulamin konkursu uwzględnia także cele dydaktyczne wynikające z programu szkolnego.

IV Zasady uczestnictwa w konkursie


 1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas 6 szkół podstawowych oraz klas 1-3 szkół gimnazjalnych. Nauczyciele historii/języka polskiego poinformują młodzież o założeniach konkursu i warunkach uczestnictwa.

 2. Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do konkursu jest wysłanie karty zgłoszenia do 20 października 2014 roku:

a) drogą mailową na adres konkurs-historiahymnu@oswiatalingwista.eu
Karta zgłoszenia szkoły do konkursu dołączona jest jako załącznik do regulaminu, dostępna będzie także na stronie WWW. Organizatora konkursu:

http://www.gimnazjum-lingwista.eu

w zakładce KONKURSY.
 1. Eliminacje są dwustopniowe:

 1. I stopień – eliminacje szkolne – 18 listopada 2014 roku (godzinę wyznacza szkoła, jednakże musi to być ta sama godzina dla wszystkich uczniów)

 2. II stopień – eliminacje wojewódzkie – 20 lutego 2015 roku o godzinie 14:00 w siedzibie Gdańskiego Gimnazjum „Lingwista” im. Hymnu Narodowego w Gdańsku.

 1. Eliminacje szkolne są organizowane przez Szkolną Komisję Konkursową. Uczniowie rozwiązują test składający się z zadań zamkniętych i otwartych. Test zostanie przesłany na podany w karcie zgłoszenia adres mailowy szkoły najpóźniej w przeddzień terminu eliminacji szkolnych.

 2. Wszyscy uczestnicy eliminacji szkolnych rozwiązują test jednocześnie  w czasie określonym przez autorów testu, a nie dłuższym niż 45 minut.

 3. Z odbytych eliminacji szkolnych Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej sporządzi protokół uwzględniający wszystkich uczestników i prześle go drogą elektroniczną na adres konkurs-historiahymnu@oswiatalingwista.eu

 4. Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej przesyła protokół z przebiegu etapu szkolnego na adres mail Organizatora najpóźniej do 12 grudnia 2014 roku.

 5. Do II stopnia konkursu Organizator typuje uczniów spośród uczestników I stopnia (na podstawie protokołu z odbytych eliminacji szkolnych oraz dołączonych testów uczniów).

 6. Listę zakwalifikowanych do II stopnia konkursu uczniów Organizator opublikuje na stronie WWW. Organizatora do 9 stycznia 2015 roku.

 7. Po przeprowadzeniu II stopnia konkursu lista laureatów zostanie opublikowana na stronie WWW. Organizatora do dnia 06 marca 2015 roku. W komunikacie pojawi się również informacja o czasie i miejscu uroczystości wręczenia nagród laureatom i finalistom konkursu.

 8. Organizator zapewnia nagrody dla uczestników konkursu:

- dyplomy dla wszystkich uczestników (zakwalifikowanych do II etapu konkursu);

- nagrody rzeczowe dla laureatów.


Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie:)

OrganizatorGdańskie Gimnazjum „Lingwista” im. Hymnu Narodowego
Literatura pomocnicza

 1. Jan Stanisław Kopczewski, O naszym hymnie narodowym, Warszawa 1982.

 2. Maria Domańska, Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, Gdańsk 1981.

 3. Zbigniew Dworecki, Józef Wybicki 1747 – 1822, Poznań 1980.

 4. Władysław Zajewski, Józef Wybicki, Toruń 2003.

 5. Wojciech Jerzy Podgórski, Pieśń Ojczyzny pełna, Warszawa 2004.

 6. Aleksander Kociszewski, Rzecz o twórcy hymnu narodowego, Warszawa 1982.

 7. Jerzy Narbutt, Z ziemi polskiej, z ziemi włoskiej, Kraków 1988.


Wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować, dzwoniąc do koordynatora konkursu - Pani Agnieszki Krzywickiej - Jakubowskiej 504 349 492 lub na adres mail a.krzywicka@oswiatalingwista.eu


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość