Strona główna

Konkurs “Wybitny Polak za Granicą “ w tym roku po raz pierwszy w historii odbywa się przeprowadzany na terenie usa konkurs „Wybitny Polak za Granicą”


Pobieranie 16.89 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar16.89 Kb.
Konkurs “Wybitny Polak za Granicą “
W tym roku po raz pierwszy w historii odbywa się przeprowadzany na terenie USA Konkurs „Wybitny Polak za Granicą”. Zainicjowany on został poprzez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego, organizującą w Polsce od prawie 20 lat Konkurs „Teraz Polska”, wyłaniający rocznie najlepsze polskie produkty, usługi oraz najwazniejsze osobistości roku . Biało-czerwone logo „Teraz Polska” stało się na przestrzeni kilkunastu lat symbolem najwyższej jakości tego co Polska ma do zaoferowania i jest rozpoznawalne przez ponad 80 % Polaków. Współpracę przy Konkursie „Wybitny Polak” zaoferowały również: Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Senatu RP i Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z polskimi placówkami dyplomatycznymi oraz stowarzyszenie Pangea Alliance – głowny organizator konkursu na terenie USA.

Głównym celem i przesłaniem Konkursu „Wybitny Polak” jest wykreowanie pozytywnego

wizerunku Polaków mieszkających na całym świecie, pokazanie ich dokonań oraz wyróżnienie

i promocja osób, które potrafiły odnieść sukces poza granicami Polski. Konkurs jest

przeprowadzany w 5 kategoriach: biznes, nauka, kultura, osobowość i „Młody Polak”.

Kandydatami do nagrody mogą być obywatele polscy lub polskiego pochodzenia zamieszkali

legalnie poza terytorium RP. Konkurs jest podzielony na etap krajowy oraz etap ogólnoświatowy. Na etapie krajowym Komitety Organizacyjne , przy współpracy z Konsulatami RP wyłaniają Komisję Ekspertów (kapitułę), która dokonuje oceny i wyboru Laureatów etapu krajowego– po jednym w każdej kategorii. Patronat nad tym etapem konkursu sprawuje Ambasador właściwy dla danego państwa. Następnie spośród Laureatów wszystkich edycji krajowych, Prezydium Konkursu dokonuje wyboru Laureatów ogólnoświatowych (po jednym w każdej kategorii). Patronat nad etapem ogólnoświatowym Konkursu sprawuje Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Laureaci Konkursu otrzymają honorowy tytuł „Wybitnego Polaka”, statuetkę oraz pamiątkowy dyplom. Wręczenie nagród odbędzie się w Warszawie podczas uroczystego Koncertu Galowego, zaplanowanego na czerwiec 2011 roku.
Przy organizacji konkursu w USA aktywnie uczestniczy stowarzyszenie Pangea Aliance oraz Konsulaty RP w Nowym Jorku oraz Chicago. Dzięki współpracy i zaangażowaniu tychże organizacji 16 grudnia w siedzibie Konsulatu RP w Manhattanie odbyło się inauguracyjne spotkanie Komisji Ekspertów okregu Nowojorskiego. Do 31 stycznia 2011 roku Komisja będzie przyjmowała wnioski z kandydaturami do nagrody. Następnie, po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń Komisja skoncentruje się na ich ocenie oraz wyłonieniu zwycięzców. Organizatorzy Konkursu starali się włączyć w prace organizacyjne możliwie dużą reprezentację Środowisk Polonijnych, mając świadomość, że to właśnie Polonia w najszerszym stopniu zna realia oraz problemy życia Polaków na danym terenie. Posiada również najlepszą wiedzę odnośnie najwybitniejszych postaci, których działalność jest związana z utrwalaniem pozytywnego wizerunku Polski i Polaków.

Wśród członków Komisji Ekspertów edycji nowojorskiej znaleźli się:


Adam Bucko - President, Reciprocity Foundation

Alex Storozynski- President & Executive Director, Kosciuszko Foundation

Darek Czoch - Board of Directors Member, Polish American Business Club

Derek Piper - President Polish Happy Hour - New York

Dorota Andraka - Prezes Zarządu - Centrala Polskich Szkół Dokształcających

Elżbieta Gosek - Financial Services Professional - New York Life Insurance

Jan Latus - Redaktor Naczelny,  Nowy Dziennik

Jagoda Minkowicz - President, Society Of Polish American Travel Agents

John Micgiel - Director, East Central European Center; Executive Director, European Institute; Associate Director, Harriman Institute, Columbia University

Magdalena Kapuścinska - Prezydent Instytutu Pilsudzkiego w Ameryce. 

Michał Hochman - Piosenkarz, Autor Utworów, Artysta

Piotr Kajstura - Reżyser, Laureat Oskara Studenckiego

Piotr Łacek - Manager National Service

Ryszard Bąk - Charirman, Polonia Technica

Tadeusz Gromada- President, PIASA, The Polish Institute of Arts and Sciences of America

Tomasz Bortnik - Przewodniczacy Rady Dyrektorów,  Polsko-Słowiańska Fedreralna Unia Kredytowa

Zygmunt Staszewski - Kongres Poloni Amerykańskiej

Terminy


  1. Konkurs zostaje ogloszony z dniem 1 wrzesnia 2010 roku

  2. Zglaszanie kandydatów do Organizatorów Krajowych uplywa z dniem 7 Lutego 2011 roku.

  3. Organizatorzy Krajowi zobowiązani są do wstepnej weryfikacji formalnej zgloszen i powolania komisji ekspertów dokonujacych ocen i wyboru Laureatów do dnia 7 Lutego 2011 roku.

  4. Komisje ekspertów są zobowiązane do zakończenia wszystkich ocen oraz wyboru Laureatów lub rekomendacji do nagrody na szczeblu krajowym najpóźniej do dnia 15 lutego 2011 roku. Listy Laureatów, wraz z dokumentacją dotyczącą każdego Laureata są niezwłocznie przekazywane do Komitetów Organizacyjnych, które najpóźniej do dnia 28 lutego 2011 roku przekaża je bezpośrednio do Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego. Konsulaty zobligowane sa do opublikowania list Laureatów na swoich stronach internetowych.

  5. Wybór Laureatów ogólnoswiatowej edycji odbedzie sie podczas posiedzenia Prezydium Konkursu do dnia 15 maja 2011 roku.

  6. Ogłoszenie przez przewodniczacego Prezydium Konkursu zwyciezców światowej edycji konkursu „Wybitny Polak” odbędzie się 6 czerwca 2011 roku, podczas uroczystej Gali „Teraz Polska”.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość