Strona główna

Konkurs „z polską polityką na ty!” I etap – test pisemny


Pobieranie 106.24 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar106.24 Kb.
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. Bohaterów Westerplatte

80-255 Gdańsk, ul. Topolowa 7 tel./fax 341-06-71

e-mail: sekretariat@topolowka.pl; www.topolowka.pl


KONKURS „Z POLSKĄ POLITYKĄ NA TY!”

I ETAP – TEST PISEMNY

 1. Przed Tobą leży arkusz pisemny I etapu. Składa się on z 25 pytań zamkniętych (jednokrotnego wyboru) i 10 otwartych. Cały arkusz ma 8 stron – przed rozpoczęciem odpowiadania na pytania sprawdź czy Twój arkusz jest kompletny, ewentualne braki zgłoś członkom Komisji Konkursowej.

 2. Na pierwszej stronie, wpisz w odpowiedniej rubryce nazwę zespołu, Twoje imię i nazwisko oraz szkołę do której uczęszczasz.

 3. Czas trwania I etapu to 75 minut.

 4. Na stronach 2-4 umieszczone zostały pytania zamknięte, natomiast na stronach 5-8 pytania otwarte. Na stronie 8 została również umieszczona karta odpowiedzi na pytania zamknięte. Sposobem zaznaczenia prawidłowej odpowiedzi na karcie odpowiedzi jest postawienie krzyżyka (X) w jednej budce (tylko jedna odpowiedź w każdym pytaniu części pierwszej jest poprawna).

Nie zapomnij przenieść odpowiedzi na tę kartę przed oddaniem pracy!

 1. Jeżeli jedna z odpowiedzi została błędnie zaznaczona przez Ciebie na karcie odpowiedzi, otocz ją kółkiem i zaznacz krzyżykiem inną odpowiedź.

 2. Podczas konkursu można korzystać z kalkulatorów.

..……………………................... ….……………….

Imię i nazwisko oraz nazwa szkoły Nazwa zespołu

I CZĘŚĆ – PYTANIA ZAMKNIĘTE


1. Która z wymienionych osób pełni obecnie funkcję ministra infrastruktury w Polsce?a) Paweł Graś,
b) Sławomir Nowak,

c) Jerzy Polaczek,


d) Marek Sawicki.


2. Liderem jakiego polskiego ugrupowania jest Marek Jurek?

a) Prawicy Rzeczypospolitej,
b) Ligi Polskich Rodzin,

c) Kongresu Nowej Prawicy,


d) Stronnictwa Demokratycznego.

3. Która z wymienionych osób nie pełniła dotąd funkcji Prezesa Rady Ministrów?

a) Jan Krzysztof Bielecki,
b) Jan Olszewski,

c) Bronisław Geremek,


d) Hanna Suchocka.

4. Wybierz imię i nazwisko pierwszego prezydenta III RP.

a) Jacek Kuroń,
b) Lech Wałęsa,

c) Wojciech Jaruzelski,


d) Gabriel Narutowicz.

5. Kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej?

a) 03.05.2005 r.,
b) 03.05.2004 r.,

c) 01.05.2004 r.,


d) 01.05.2005 r.

6. Jaka koalicja ma obecnie większość w polskim sejmie?

a) PO-RPP,
b) PiS-SLD,

c) PiS-PJN,


d) PO-PSL.

7. Ilu polityków sprawowało urząd prezydenta w III RP?

a) 4,
b) 5,

c) 6,
d) 7.


8. Kto jest obecnym prezesem NBP?

a) Sławomir Skrzypek,
b) Leszek Balcerowicz,

c) Krzysztof Rybiński,


d) Marek Belka.

9. Ile lat trwa kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej?a) 3,
b) 4,

c) 5,
d) 6,10. Co nie należy do kompetencji NIK-u?

a) dostarczanie opinii publicznej informacji
o celowości i rzetelności działań państwa,

b) kontrolowanie osób prawnych działających na rzecz państwa.

c) zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa sporządzonymi w latach 1944-1989,

d) kontrolowanie działalności organów państwa.


11. Która z wymienionych osób pełniła funkcję ministra finansów w Polsce?

a) Marek Borowski,
b) Jerzy Hausner,

c) Aleksander Grad,


d) Waldemar Pawlak.

12. Do której organizacji nie należy Polska?

a) OBWE,
b) ONZ,

c) OPEC,
d) Trójkąt Weimarski.


13. Który konstytucyjny organ stwierdza ważność wyborów parlamentarnych w Polsce?

a) Sąd Najwyższy,
b) Najwyższa Izba Kontroli,

c) Prezydent RP,


d) Trybunał Stanu.

14. Kto nie jest wiceprezesem PiS?

a) Beata Szydło,
b) Adam Lipiński,

c) Mariusz Kamiński,


d) Mariusz Błaszczak.

15. W czyim rządzie ministrem spraw wewnętrznych był Antoni Macierewicz?

a) Jarosława Kaczyńskiego,
b) Jana Olszewskiego,

c) Kazimierza Marcinkiewicza,


d) Waldemara Pawlaka.

16.Kto nigdy nie był komisarzem europejskim?

a) Paweł Samecki,
b) Janusz Lewandowski,
c) Danuta Hubner,
d) Jerzy Buzek

17. Zaznacz imię i nazwisko pierwszego prezesa IPN-u.

a) Leon Kieres,

b) Łukasz Kamiński,

c) Antoni Dudek,

d) Władysław Bartoszewski.


18. Kiedy odbyły się pierwsze po wojnie wolne wybory do Senatu RP?a) 17.07.1990 r.,

b) 04.06.1989 r.,

c) 14.03.1995 r.,

d) 29.11.1992 r.


19. Jaka frakcja dominuje w Parlamencie Europejskim?a) EPP,

b) ECR,


c) ALDE,

d) S&D.


20. Ile podpisów musi zebrać komitet wyborczy aby zarejestrować swojego kandydata w wyborach prezydenckich w Polsce?
a) 50 000,

b) 90 000,

c) 70 000,

d) 100 000.


21. Jak nazywa się obecny szef ABW?a) Witold Marczuk,

b) Bogdan Święczkowski,

c) Krzysztof Bondaryk,

d) Andrzej Barcikowski.


22. Ilu posłów jest obecnych na sali posiedzeń Sejmu RP, jeżeli podczas uchwalania ustawy mamy kworum?

a) 200,

b) 299,


c) 150,

d) 500.

23. Podaj imię i nazwisko Przewodniczącego Komisji Europejskiej.


a) Caterine Ashton,

b) Herman Rompuy,

c) Jose Manuel Barroso,

d) Jerzy Buzek.


24. Ilu posłów z Polski zasiada w PE?a) 40,

b) 50,


c) 60,

d) 70.

25. Jaka instytucja zastąpiła w Polsce Urząd Ochrony Państwa?

a) ABW i AW,

b) NIK,


c) CBA,

d) WSI.II CZĘŚĆ – PYTANIA OTWARTE


 1. Dopasuj nazwiska polskich polityków do pełnionych przez nich aktualnie funkcji
  w Radzie Ministrów (stan na dzień 1 grudnia 2011 r.).


Za każde poprawnie dopasowane nazwisko 1 pkt (maks. 6 pkt).


 1. Bogdan Zdrojewski. A) Minister Gospodarki.

 2. Katarzyna Hall. B) Minister Spraw Zagranicznych.

 3. Waldemar Pawlak. C) Minister Środowiska.

 4. Elżbieta Bieńkowska. D) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 5. Radosław Sikorski. E) Minister Rozwoju Regionalnego.

 6. Marcin Korolec. F) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 7. Barbara Kudrycka.
1

2

3

4

5

6

7
 1. Uzupełnij tekst.

Za każdą poprawnie uzupełnioną lukę – 1 pkt (maks. 3p).
Jedynym z ministrów wymienionych w poleceniu poprzednim, który objął tekę ministra wcześniej niż w rządzie Donalda Tuska był _______________________________

Pełnił on funkcję Ministra _______________________________ (wpisz nazwę resortu) w latach __________________


 1. Kto to powiedział? Napisz, który z polityków jest autorem tego cytatu.

Za każde poprawne uzupełnienie 1 pkt (maks. 2 pkt).


 1. Chciałbym, żeby mówiono o mnie „polski Zapatero”.

_____________________________ 1. Na plakatach Jan Rokita był premierem, a ja prezydentem. I do dziś mamy kaca.

_____________________________

 1. Wymień podmioty życia publicznego, którym przysługuje w Polsce inicjatywa ustawodawcza.

Za każdą poprawną odpowiedź 1 pkt. (maks. 4 pkt).
 1. Polska po 1989 r. dołączyła do wielu politycznych organizacji międzynarodowych.
 1. Podaj pełne nazwy dwóch organizacji lub porozumień państw skupiających wyłącznie kraje europejskie, do których należy Polska.

Za każdą poprawną, pełną nazwę organizacji 1 pkt (maks. 2 pkt).


 1. _____________________________________________________________________

 2. _____________________________________________________________________
 1. 12 marca 1999 r., wraz z kilkoma innymi państwami należącymi wcześniej do Układu Warszawskiego, Polska dołączyła do jednej z najbardziej znanych organizacji polityczno-wojskowych na świecie. Podaj jej nazwę i cel działania.

Za poprawne podanie skrótu nazwy 1pkt, za poprawne podanie celu 1 pkt (maks. 2 pkt).


 1. Skrót nazwy: __________________________________________________________

 2. Cel działania: __________________________________________________________

________________________________________________________________________ 1. W tabeli zostały umieszczone imiona i nazwiska polityków pełniących funkcję Prezesa Rady Ministrów RP od 1989 r., czas sprawowania przez nich tego urzędu oraz nazwy partii politycznych, które reprezentowali. Uzupełnij puste pola w tabeli.

Za każde poprawnie wypełnione pole 1 pkt (maks. 8 pkt).

Imię i nazwisko premiera

Lata trwania rządów

Reprezentowana partia

1.
1990
2.

Jan Krzysztof Bielecki

1991

Kongres Liberalno Demokratyczny

3.

Jan Olszewski

1991-1992
4.

Waldemar Pawlak

1992

Polskie Stronnictwo Ludowe

5.

Hanna Suchocka

1992-1993

Unia Demokratyczna

6.
1993-1995

Polskie Stronnictwo Ludowe

7.

Józef Oleksy

1995-1996

Sojusz Lewicy Demokratycznej

8.
1996-1997

Sojusz Lewicy Demokratycznej

9.

Jerzy Buzek

1997-2001
10.

Leszek Miller

2001-2004

Sojusz Lewicy Demokratycznej

11.
2004-2005

Sojusz Lewicy Demokratycznej

12.
2005-2006

Prawo i Sprawiedliwość

13.

Jarosław Kaczyński

2006-2007

Prawo i Sprawiedliwość

14.

Donald Tusk

2007-

Platforma Obywatelska
 1. Połącz nazwiska prezesów z odpowiednimi instytucjami życia politycznego.

Za każde poprawnie dopasowane nazwisko 1 pkt (maks. 4 pkt).


 1. Jacek Jezierski. a) Trybunał Konstytucyjny.

 2. Paweł Wojtunik. b) Instytut Pamięci Narodowej.

 3. Łukasz Kamiński. c) Najwyższa Izba Kontroli.

 4. Andrzej Rzepliński. d) Centralne Biuro Antykorupcyjne.
 1. _____ 2) _____ 3) _____ 4) _____
 1. Wymień po dwa organy państwa, które w Polsce sprawują władzę:

Za każdą poprawnie podaną odpowiedź 1 pkt (maks. 6 pkt).


 1. ustawodawczą.

 1. __________________________________________________________________

 2. __________________________________________________________________

 1. wykonawczą.

 1. __________________________________________________________________

 2. __________________________________________________________________

 1. sądowniczą.

 1. __________________________________________________________________

 2. __________________________________________________________________
 1. Przeczytaj poniższy tekst i odpowiedz na pytania zawarte pod nim.

Za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt (maks. 3 pkt).
W wyborach do Sejmu RP cztery komitety wyborcze przekroczyły w skali kraju próg wyborczy: KW „W”, KW „X”, KW ”Y” i KW „Z”. W 8-mandatowym okręgu wyborczym otrzymały odpowiednio: 100 000, 75 000, 40 000 i 15 000 głosów.


 1. Oblicz metodą d’Hondta ile mandatów w danym okręgu otrzymał każdy z komitetów.


KW „W” _____________________________________________________________

KW „X” ______________________________________________________________

KW „Y” ______________________________________________________________

KW „Z” ______________________________________________________________


 1. Napisz, jaka klauzula zaporowa (próg wyborczy) w skali kraju obowiązuje komitety wyborcze, a jaka koalicyjne komitety wyborcze.
 1. __________________________________________________________________

 2. __________________________________________________________________ 1. Wymień przymiotniki opisujące wybory do Sejmu RP.

_________________________________________________________________________ 1. Podaj imiona i nazwiska „trzech tenorów” – polityków, których uznaje się za założycieli Platformy Obywatelskiej.

Za każde poprawnie wypełnioną lukę 1 pkt (maks. 3 pkt).


 1. __________________________________________________________________

 2. __________________________________________________________________

 3. __________________________________________________________________Karta odpowiedzi – pytania zamknięte


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

a)
b)
c)
d)
Punktacja:

Część I: …………/25

Część II: …………/43

Suma:/…………/68©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość