Strona główna

Konspekt z zajęć historycznych na kursie dla zastępowych 28 gdh „Stokrotki” temat


Pobieranie 24.61 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar24.61 Kb.
Pwd – Magdalena Glazer
Konspekt z zajęć historycznych na

kursie dla zastępowych 28 GDH „Stokrotki”
TEMAT – Historia harcerstwa w pigułce
CELE -

Bezpośrednie:


Pośrednie:

  • nauczenie współdziałania

  • zgranie członków patroli

  • przyswojenie lub przypomnienie niezbędnej wiedzy, którą powinien posiadać każdy harcerz


ZAMIERZENIE PZHB:

  • znali podstawowe zagadnienia z historii harcerstwa

  • te zagadnienia bez problemu kojarzyć w kolejności chronologicznej


MIEJSCE ZBIÓRKI – Hufiec Ziemi Gliwickiej
CZAS ZBIÓRKI – 06.05.06
ILOŚĆ PROWADZĄCYCH – sam. Magdalena Glazer
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW – 6
POTRZEBNE MATERIAŁY – porozcinane daty i wydarzenia z historii harcerstwa, koperty,

klej, kartki A4


PRZEBIEG :

FORMA

OPIS

ODPOWIEDZIALNA

OSOBA

CZAS

PODZIAŁ NA 3 DWUOSOBOWE PATROLE


Dziewczyny zostają podzielone na trzy patrole po 2 osoby w każdym.Magdalena Glazer2 min.

SZUKANIE KOPERT,

WYKLEJANKA

HISTORYCZNA

FANTY


Dziewczyny pracują w patrolach dwuosobowych. Ich zadaniem na początku jest odnalezienie odpowiednio oznakowanych kopert. Dla każdego patrolu jest przeznaczonych 5 kopert. Są one porozwieszane w całym hufcu. Kiedy dziewczyny odnajdą wszystkie, przychodzą do sali kominkowej gdzie maja do dyspozycji białe kartki (każdy patrol 5 kartek A4) oraz klej. Ich zadaniem jest teraz odpowiednio

dopasować porozcinane daty do wydarzeń. Muszą je przykleić na białe kartki. Po wykonaniu zadania wszystkie razem sprawdzamy ich prawidłowość.

Każdy patrol losuje sobie dane zagadnienie, które będzie musiał opisać jak najdokładniej potrafi. Są trzy : Szare Szeregi, historia harcerstwa na ziemi gliwickiej, Andrzej Juliusz Makowski. Również do każdego zagadnienia jest przydzielona druhna. Jeżeli dany patrol nie będzie czegoś wiedział lub będzie chciał zaczerpnąć informacji może to uczynić podchodząc do odpowiedniej druhny. Ona udzieli informacji ale pod warunkiem, że dany patrol da jej jakiegoś fanta. Może to być jakaś część ubrania bądź rzecz osobista. Fanty wykupują informacje.

Patrole mają na wszystko 25 min. Po upływie czasu, zasiadamy w kręgu i sprawdzamy to co dane patrole napisały.

Magdalena Glazer

Magdalena Glazer

35 min.


20 min.


Aneks do zajęć :

Daty i wydarzenia, które są porozcinane, schowane w odpowiednio pięciu kopertach.


Koperta I :
31.10.1988 – ur. Andrzej Juliusz Małkowski
16-17.11.1911 – pierwszy kurs skautowy przy „Sokole” – Macierzy we Lwowie, zorganizowany i

kierowany przez A. Małkowskiego. Kurs ten zapoczątkował systematyczny rozwój

harcerstwa w Polsce.
Grudzień 1911 – powstanie Naczelnej Komendy Skautowej we Lwowie
22.05.1911 – A. Małkowski wydaje rozkaz o powołaniu 4 drużyn :

- I Lwowska Drużyna Skautowa im. Naczelnika Kościuszki

- II LDS im. Hetmana Chodkiewicza

- III LDS im. Emili Plater

- IV LDS L. Nierosławskiego

Koperta II :
15.10.1911 – we Lwowie ukazuje się nr 2-tygodnika „Skaut Współ redaktorem był A. Małkowski. Na

winiecie trzymał chorągiew z napisem „Czuwaj!”, na str. tytułowej zamieszczono wiersz

Ignacego Kozielewskiego „Wszystko co nasze”, w środku był konkurs na odznakę skautową

(wziął w nim udział ks. Kazimierz Lutosławski).


Sierpień 1911 – pierwszy podręcznik polski „Skauting jako system wychowania młodzieży” – A. Małkowski
Październik 1912 – zostaje przyjęte hasło „Czuwaj”. Andrzej Małkowski wyjeżdża do Anglii, ukazuje się

drugi podręcznik „Harce młodzieży polskiej” – Eugeniusz Piaseczki i Mieczysław

Schreiber.
1913 – powstanie gromad „Wilcząt”

Koperta III :
czerwiec 1913 – Andrzej Małkowski żeni się z Olgą Drahanowską
1914 – A. Małkowski „Jak skauci pracują”, wstępuje do Legionów Polskich
1917 – wydawane zostaje pismo „Harcerz” i „Harcmistrz”
16.01.1919 – Andrzej Małkowski ginie na statku u wybrzeży Sycylii

Koperta IV :
1919 – obowiązuje Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie
od 13.12.1920 do 02.01.1921 – Walny Zjazd ZHP w Warszawie, na którym przyjęto statut,

zatwierdzono obowiązujące od 1919 Prawo i Przyrzeczenie.


03-09.07.1924 – Zlot Narodowy w Warszawie
14-23.07.1929 – II Zlot Narodowy w Poznaniu
Koperta V :
27.09.1939 – ZHP przechodzi do konspiracji (powstanie Szarych Szeregów), decyzję o tym podjął

A. Kamieński wraz z grupą instruktorów.


16.01.1940 – zebrało się Naczelnictwo ZHP w konspiracji a Florian Marciniak objął obowiązki Naczelnika

Harcerzy.


26.12.1940 – A. Kamiński zakłada „Wawer” – celem było działanie w Warszawie (później cały kraj).
22/23.03.1943 – aresztowano „Rudego” wraz z ojcem. Śledztwo „Rudego” prowadzili Lange i Schultz w

gmachu gestapo przy ul. Szucha 25, pokój 228. Wraz z innymi przesłuchiwanymiprzewieziono go do więzienia na Pawiaku.

Wnioski z zajęć :

Zajęcia bardzo udane. Kolejny raz zostało dowiedzione, że zajęcia z historii nie muszą być nudne. Dziewczynom bardzo podobała się gra z fantami. Bardzo dużo rzeczy oddawały za informacje historyczne. Z drugiej strony widać, że miały braki z tych zagadnień. Mimo wszystko było sporo śmiechu przy tych zajęciach i myślę, że również dziewczyny się czegoś nauczyły.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość