Strona główna

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko: Dyrektor Biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Warszawie


Pobieranie 12.09 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar12.09 Kb.
Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Warszawie

poszukuje kandydata na stanowisko:

Dyrektor Biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Warszawie

Wymiar etatu: 1

Termin składania dokumentów (data wpływu do biura KILW): 30 sierpnia 2013 r.

Adres biura : Al. Przyjaciół 1 lok. 2, WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

• zarządzanie pracą biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej;

• terminowe opracowywanie i prowadzenie korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej, w tym w języku angielskim;

• prowadzenie terminarza spotkań członków organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej;

• przygotowywanie pism do zaopiniowania prawnego;

• przygotowywanie opinii prawnych we wskazanym zakresie;

• współpraca z członkami organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, w tym przygotowywanie treści pism na ich rzecz;

• nadzór formalno-prawny nad prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi;

• organizacja pracy biura Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz sekretariatu Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego;

• przygotowywanie pełnej dokumentacji na posiedzenia Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej oraz jej komisji, jak i na ich potrzeby w okresach między posiedzeniami.Warunki pracy: praca w biurze

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

• wykształcenie: wyższe, lekarz weterynarii

• doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenie w zarzadzaniu zasobami ludzkimi, administrowanie kancelarią prawną lub biurem

• pozostałe wymagania niezbędne:    • zdolność pracy w grupie, zarządzanie pracami personelu biura;

    • bardzo dobra organizacja pracy, sumienność i dbałość o szczegóły,

    • terminowość i zaangażowanie w realizowane zadania;

    • samodzielność, dobra organizacja własnej pracy i umiejętności koordynowania działań;

    • kreatywność, operatywności oraz odpowiedzialność;

    • doświadczenie w zarządzaniu dokumentacją, komunikacją, planowaniu spotkań;

    • umiejętność wiernego notowania i realizowania ustaleń;

    • wiedza w zakresie prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa karnego;

    • bardzo dobra znajomość oprogramowania MS Office w tym aplikacji prezentacyjnych, arkuszy kalkulacyjnych, edytorów tekstu i aplikacji do zarządzania projektem;

    • znajomość języka angielskiego.

Wymagania dodatkowe:

wiedza w zakresie prawa weterynaryjnego, w szczególności prawa związanego z realizacją zadań przez samorząd lekarzy weterynarii, a także prawa żywnościowego.Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• CV i list motywacyjny

• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i prawo wykonywania zawodu

• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Prosimy o przesłanie powyższych dokumentów na adres e-mail: praca@vetpol.org.pl lub pocztą tradycyjną pod adresem biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej:


Aleja Przyjaciół 1 lok. 2, 00-565 Warszawa

W tytule wiadomości prosimy wpisać: konkurs na stanowisko dyrektora biura KILW.Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość