Strona główna

Krajowych zawodów w sportowych rajdach konnych


Pobieranie 72.94 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar72.94 Kb.
PROPOZYCJEKRAJOWYCH ZAWODÓW W

SPORTOWYCH RAJDACH KONNYCH

( LL, L, P, N, l*, 2* )


I. Informacje ogólne

Krajowe Zawody w Długodystansowych Rajdach Konnych

Termin imprezy: 19 – 21. 08. 2011 r.

Miejsce imprezy: Ośrodek Jeździecki MKS „Sprząśla”

16-030 Supraśl, ul. Kolonia Dębowik 1
Organizator: MKS Sprząśla w Supraślu

ul. Kolonia Dębowik 1, 16 - 030 Supraśl

tel. 503 077 600

e-mail: mkssprzasla@wp.pl
Biuro zawodów: Magdalena Fiłonowicz , tel. 608 256 927, e-mail: magda.filonowicz@wp.pl

Ośrodek MKS „Sprząśla”
Gospodarze toru: Witalis Nikołajuk
Komisja sędziowska: Katarzyna Strzelec - przewodnicząca

Monika Mikulska

Julian Żukowski

Anna Niemyjska

Urszula Ginszt
Delegat techniczny: Monika Mikulska
Szef komisarzy: Jerzy Marcin Maliszewski
Komisarze, sędziowie pomocniczy: obsady i funkcje rotacyjne
Komisja weterynaryjna: Andrzej Bereznowski - przewodniczący

Anna Kaczyńska

Zbigniew Kołodziejski
Lekarze zawodów: wet. Andrzej Sokołowski

med. Zespół Ratown. MedycznegoSerwis kowalski : Eugeniusz Walczuk

II. Program zawodów

Planowane konkursy:


  • Konkurs nr 1- kategoria 2* na dystansie 126,2 km

  • Konkurs nr 2 - kategoria 1* na dystansie 94,6 km

  • Konkurs nr 3 - kategoria N na dystansie 87,7 km

  • Konkurs nr 4 - kategoria P na dystansie 54,9 km

- Konkurs nr 5 - kategoria L na dystansie 31,6 km

- Konkurs nr 6 - kategoria LL na dystansie 16,4 km
W kategorii 1* rozegrany zostanie konkurs Best Condition.
Piątek 19. 08. 2011 r.

Godzina 16.00 - przegląd weterynaryjny Godzina 18.00 - odprawa techniczna

Sobota 20. 08. 2011 r.

Godzina 7.00 - start

KONKURS 1 kat. 2 * - dystans 126,2 km na czas (pętle: 31,6 km; 39,7 km; 31,6 km ; 23,3 km),

- trasa 31,6 km --- (23,3+16,4)km --- 31,6 km --- 23,3 km,

- bramki weterynaryjne po 31,6km; 71,3km; 102,9km i na mecie,

- przerwy po 31,6 km - 30 min, po 71,3 km - 40 min, po 102,9 km - 50 min. .Zasady rozgrywania konkursu zgodne z regulaminem dyscypliny obowiązującym w dniu zawodów.
Godzina 8.00 - start

KONKURS 2 kat. 1 * - dystans 94,6 km na czas (pętle: 31,6 km; 39,7 km; 23,3 km),

. - trasa: 31,6 km --- (23,3+16,4) km --- 23,3 km,

- bramki weterynaryjne po 31,6 km , 71,3 km i na mecie,

- przerwy po 31,6 km - 30 min: po 71,3 km - 40 min.Zasady rozgrywania konkursu zgodne z regulaminem dyscypliny obowiązującym w dniu zawodów.
Godzina 9.00 - start

KONKURS 3 kat. N - dystans 87,7 km na normę czasu (pętle: 31,6 km: 39,7 km: 16,4 km)

- trasa: 31,6 km --- (23,3+16,4) km --- 16,4 km,

- bramki weterynaryjne po 31,6 km; 71,3 km i na mecie,

- przerwy po 31,6 km - 30 min, po 71,3 km - 40 min.


Godzina 20.00 - spotkanie integracyjne, ognisko, …
Niedziela 21. 08. 2011r.
Godzina 7.00 - start

KONKURS 4 kat. P - dystans 54,9 km na normę czasu (pętle: 31,6 km: 23,3 km)

- trasa: 31,6 km --- 23,3 km,

- bramki weterynaryjne po 31,6 km i na mecie,

- przerwa po 31,6 km - 40 min.Zasady rozgrywania konkursu zgodne z regulaminem dyscypliny obowiązującym w dniu zawodów.
Godzina 8.00 - start.

KONKURS 5 kat. L - dystans 31,6 km na normę czasu (pętla: 31,6 km)

- bramki weterynaryjne: w połowie dystansu (lotna) i na mecie.Zasady rozgrywania konkursu zgodne z regulaminem dyscypliny obowiązującym w dniu zawodów.
Godzina 9.00 - start.

KONKURS 6 kat. LL - dystans 16,4 km na normę czasu (pętla: 16,4 km)

- bramki weterynaryjne: w połowie dystansu (lotna) i na mecie.Zasady rozgrywania konkursu zgodne z regulaminem dyscypliny obowiązującym w dniu zawodów.
Godzina 14.30 Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, zakończenie zawodów.

III. Informacje o trasie
Pętle o długości: 31,6 km; 23,3 km; 16,4 km

Podłoże: piaszczyste, trawiaste, żwirowe. Trasa przebiega drogami polnymi i leśnymi i wiejskimi prowadzącymi pomiędzy polami i łąkami doliny rzeki Sokołdy i Supraśli oraz duktami Puszczy Knyszyńskiej, przewidziane jest także pokonywanie wzniesień i przejazd w dwie strony przez most na trasie najdłuższej pętli.


IV. Sprawy weterynaryjne

Lp

Funkcja

Imię i nazwisko

telefon

1.

Powiatowy lekarz weterynarii

Dariusz Filjanowicz

85 65 16 746

2.

Dyżurny lekarz weterynarii w lecznicy

Bartłomiej Olszewski

504 139 503

3.


Lekarz weterynarii zawodów

Andrzej Sokołowski

602 237 512


Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni.

Obowiązuje następujący schemat szczepień:

a. szczepienie podstawowe:

« pierwsze szczepienie - w dniu rozpoczęcia szczepień

« drugie szczepienie - nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego szczepienia.

b. szczepienie przypominające:

« co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji); . żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed przybyciem na zawody.

V. Sprawy organizacyjne

Opłaty:

KonkursWpisowe

Opł. antydopingowa

Konkurs nr 1


180,- zł


15,- zł

Konkurs nr 2

160,- zł

15,- zł

Konkurs nr 3

140,- zł

15,- zł

Konkurs nr 4


120,- zł

15,- zł

Konkurs nr 5

100,-zł

15,- zł

Konkurs nr 6

80,-zł

15.-zł

Opłata za boks: 150,- zł/zawody

(w tym słoma i siano)

Opłaty na miejscu po przybyciu na zawody
Zgłoszenia nadsyłać:

tel. 503 077 600e-mail: mkssprzasla@wp.pl

Zakwaterowanie:

- Agroturystyka „Sokołda” – nocleg – Supraśl, ul. Nowa 12, tel. 604 401 926, www.agroturystyka-sokolda.prv.pl

- PETRA – pokoje wypoczynkowe – Supraśl, ul. Nowy Świat 10, tel. 85 718 38 08, www.smaczne.spanie.pl

- Stokrotka – pokoje gościnne – Supraśl, ul. Zacherta 10, tel. 85 718 33 83, www.stokrotkasuprasl.republika.pl

- Żuczek – pokoje wypoczynkowe – Supraśl, Al. Niepodległości 12, tel. 85 718 34 03, www.zuczek.inocleg.pl

- Zajma – pensjonat – Supraśl, ul. Cieliczańska 2, tel. 85 710 88 74, www.zajma.eu

- Przy Kominku – pokoje gościnne – Supraśl, ul. Letniskowa 12, tel. 85 718 37 23

- U Szyszków – pokoje do wynajęcia – Supraśl, ul. Wczasowa 5, tel. 85 718 37 06, www.uszyszkow.pl- Bohema – noclegi, restauracja – Supraśl, pl. Kościuszki 1, tel. 85 743 15 69, www.bohema-suprasl.com.pl

- Knieja – hotel – Supraśl, al. Niepodległości 6, tel. 85 710 83 94, www.halgen.com.pl/knieja.php

- Maja – pokoje gościnne – Supraśl, ul. Butkiewicza i Ulmana 1, tel. 85 718 35 61

- Puszcza – O.W. – Supraśl, ul. Kodeksu Supraskiego 38, tel. 85 718 36 70

- Bukowisko – POSiR – Supraśl, ul. Piłsudskiego 64, tel. 85 718 35 45

Wyżywienie:

- Łukaszówka – gastronomia – Supraśl ul. Nowy Świat 2, tel. 85 718 37 08, www.lukaszowka.pl- Jarzębinka – bar – Supraśl ul. 3-go maja 22

- Alkierz – restauracja – Supraśl ul. Piłsudskiego 1, tel. 507 669 115, www.alkierz.pl

- Catering na miejscu zawodów

Zgłoszenia ostateczne na drukach PZJ do dnia 10. 08. 2011 r.

(zgłoszenie po terminie powoduje wzrost wpisowego o 50%)

Zgłoszenie na zawody jest jednocześnie przyjęciem obowiązku wniesienia w/w opłat.

VI. Warunki startu i niezbędne dokumenty

Obowiązuje dokumentacja dla konia i zawodnika zgodna z przepisami Polskiego Związku Jeździeckiego.

W konkursie nr. 1 mogą startować zawodnicy zarejestrowani w PZJ i posiadający aktualną licencję PZJ. Konie muszą posiadać aktualną licencję i paszport wystawiony przez PZJ lub FEI.

W konkursach nr. 2, 3, 4, 5, 6 mogą startować zawodnicy zarejestrowani w PZJ/WZJ i posiadający aktualną licencję sportową PZJ lub WZJ, przy czym w konkursie nr. 6 mogą towarzysko startować zawodnicy bez licencji posiadający ważne badania lekarskie, ubezpieczenie NNW, a niepełnoletni pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na start w zawodach. Wszystkie konie muszą posiadać aktualną licencję WZJ lub PZJ oraz Paszport PZJ lub PZHK, przy czym w konkursie towarzyskim kl. LL obowiązuje minimum paszport PZHK z ważnymi szczepieniami p/grypie koni.

W czasie rajdu i treningu przed zawodami zawodnika obowiązuje twarde nakrycie głowy (kask z atestem)

zgodne z przepisami obuwie oraz estetyczny ubiór.

Wszystkie konie muszą posiadać potwierdzone aktualne szczepienia p/grypie koni. Konie bez tych szczepień nie będą wpuszczone na teren zawodów.

W przypadku braków w dokumentacji jeźdźca lub konia para nie będzie dopuszczona do startu w

zawodach.

VII. Inne informacje

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zawodów, rezygnacji z organizacji konkursu w przypadku zgłoszenia mniej niż 3 par do danej klasy konkursu oraz rezygnacji z prowadzenia klasyfikacji z podziałem na kategorie wiekowe w wypadku zgłoszenia mniej niż 3 par do każdej kategorii (rozdanie nagród w/g zajętych miejsc bez rozdzielania na kategorie wiekowe).Organizator zapewnia flot’s dla koni oraz puchary i upominki dla zawodników.

Międzynarodowa Federacja Jeździecka (FEI) oczekuje od wszystkich osób zaangażowanych w sport jeździecki respektowania wydanego przez FEI Kodeksu Postępowania z Końmi, jak również przestrzegania zasady, że dobro koni jest najważniejsze. Dobro koni musi być zawsze uwzględniane we współzawodnictwie sportowym oraz nie może być podporządkowane celom komercyjnym.

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o

przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze. Dobro

konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być

podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjny.WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW ZAWODÓW OBOWIĄZUJE PRZESTRZEGANIE ZASAD

KODEKSU POSTĘPOWANIA Z KONIEM

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań z konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać

ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku,

kucia i transportu.

II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach.

Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających

dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.

III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren

zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo takżepodczas podróży powrotnej z zawodów.

IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów,
a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki
weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.

V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej
wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAWODACH

ORGANIZATOR

Supraśl, 14.06. 2011 r ZARZĄD MKS SPRZĄŚLA
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość