Krakowskie Przedmieście 16/18, 00-325 Warszawa tel./fax. (0-22) 828-11-21Pobieranie 16.61 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar16.61 Kb.Krakowskie Przedmieście 16/18, 00-325 Warszawa

tel./fax. (0-22) 828-11-21

e-mail: otwarta@otwarta.org

http://otwarta.org

Nr KRS: 0000123605

NIP: 526-24-47-354; REGON: 016266850

Nr konta bankowego: 14 1020 1055 0000 9102  0146  3298

stowarzyszenie przeciw antysemityzmowi i ksenofobii


ZARZĄD

prezes


PAULA SAWICKA

wiceprezesi

ALEKSANDRA GLISZCZYŃSKA - GRABIAS

STEFAN CIEŚLA

skarbnik

JAN HERCZYŃSKI

członkowie

ELŻBIETA PETRAJTIS-O’NEILL

MONIKA WIECZYŃSKA

MAREK GUMKOWSKIRADA


przewodniczący

JERZY JEDLICKI

członkowie

MONIKA ADAMCZYK-GARBOWSKA

WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI

HALINA BORTNOWSKA

HELENA DATNER

CEZARY GAWRYŚ

JANUSZ GRZELAK

ELŻBIETA JANICKA

ALDONA JAWŁOWSKA

HENRYK LIPSZYC

MIROSŁAWA MARODY

MAREK NOWICKI

ANDRZEJ OSĘKA

BARBARA PETROZOLIN-SKOWROŃSKA

ANDRZEJ SICIŃSKI

KRYSTYNA STARCZEWSKA

STEFAN STARCZEWSKI

ANTONI SUŁEK

ROBERT SZUCHTA

JERZY TOMASZEWSKI

FELIKS TYCH

KRYSTYNA ZACHWATOWICZ-WAJDARADCA PRAWNY


MICHAŁ PANKIEWICZ

Warszawa, 10 kwietnia 2013 rokuDyrektor ISP PAN

Prof. dr hab. Eugeniusz Cezary Król

Szanowny Panie Profesorze,


Zwracamy się do Pana Profesora w związku z głośnym już wywiadem prof. Krzysztofa Jasiewicza zamieszczonym w kwietniowym numerze pisma "Focus - Historia ekstra". Nasze stanowisko w tej sprawie wyraża załączone oświadczenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita. Zwracamy się do Pana, jako Dyrektora placówki naukowej o wysokim prestiżu i pracodawcy człowieka, który naszym zdaniem nadużył swojej pozycji i stanowiska w nauce do głoszenia prywatnych, całkowicie subiektywnych i raczej paskudnych poglądów, sugerując w ten sposób czytelnikowi, że są to naukowo stwierdzone fakty. Naraził tym na szwank autorytet polskiej nauki i Polskiej Akademii Nauk, która go zatrudnia. Mamy już liczne dowody (choćby poparcie, jakim internetowa opinia zareagowała na wypowiedzi Krzysztofa Jasiewicza - przykłady załączamy), że głoszenie takich przesiąkniętych nienawiścią i pogardą poglądów budzi i ośmiela najgorsze demony polskiego antysemityzmu. Tym bardziej uważamy, że wypowiedzi prof. Krzysztofa Jasiewicza wymagają zdecydowanej oceny i reakcji.

Z poważaniem,
Paula Sawicka

Prezes Stowarzyszenia Otwarta RzeczpospolitaDo wiadomości:

Prezes PANProf. dr hab. Michał Kleiber

: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Ustawa z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów I usług
2013 -> Ślepy kosztorys Podane ceny prac zawierają wszystkie koszty netto związane z wykonaniem poszczególnych prac w roku 2013
2013 -> 59th Janusz Kusocinski Memorial Szczecin, 15/06/2013 Men' results Hammer Throw Men
2013 -> Znak sprawy: Nr s 262 2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2013 -> Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)
2013 -> Karta kursu
2013 -> Wymagania edukacyjne z przedmiotu Historia I społeczeństwo dla klasy V szkoły podstawowej Ocena niedostateczna
2013 -> Nr 6 nazwa usługi zawarcie I rejestracja małŻEŃstwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
2013 -> Przykładowy wykaz archiwaliów wchodzących w skład zasobów archiwum parafialnego. Dokumenty
2013 -> Organizator
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy