Strona główna

Kryminologia wykład specjalizacyjny


Pobieranie 8.03 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar8.03 Kb.
Instytut Prawa Karnego

Wydział Prawa i Administracji


Uniwersytet Warszawski

semestr zimowy 2008/2009


dr hab. Monika Płatek

Kryminologia - wykład specjalizacyjny


Wtorek, 9.50 – 11.25 s. 1.2 Lipowa 4

Dyżur: piątek, g. 9.30 -10.30; pokój: 10 Iuridicum 1 fax/tel 55-20-529, 55 24 317

E-mail; platek@ warman.com.pl

--------------------------------------------------------------Kalendarz Zajęć

Październik 7 Przestępczość i dewiacja. Współczesny obraz zjawiska w Polsce.

Październik 14 Tydzień lektur

Październik 21 Podstawy kryminologii I

Październik 28 Podstawy kryminologii II.

Listopad 4 Klasyfikacja sprawców morderstw

Listopad 11 Eksperyment Zimbardo - lektura

Listopad 18 Wiktymologia i przeciwdziałanie przestępczości

Listopad 25 Opis przestępczości

Grudzień 2 Zjawiska wpływające na obraz i wynik statystyk kryminalnych

Grudzień 9 Zjawisko przestępczości, a zmiany społeczne

Grudzień 16 Kolokwium

Styczeń 6 Kryminologia feministyczna

Styczeń 13 Przemoc i AgresjaStyczeń 20 Kryminologiczna-karnistyczna analiza eksperymentu Zimbardo


Lektury:

Błachut, J; Gaberze A., Krajewski, K., Kryminologia, Infotrade, Gdańsk , 1999 (lub kolejne wydania)

Bułat, K & al., Kryminologia, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.

Becker, G, Dar strachu, Media Rodzina, Poznań, 1998.

Buruna, I. , Śmierć w Amsterdamie. Zabójstwo Theo van Gocha i granice tolerancji, Universitas, Kraków, 2006

Christie, N. Granice cierpienia. Omega. Warszawa, 1991.

Christie, N, Dogodna ilość przestępstw, PSEP, Warszawa 2004,

Foucault, M. Nadzorować i karać. Aletheia-Spacja, Warszawa, 1993 (lub kolejne wydania)

Gilligan, J., Wstyd i przemoc. Media Rodzina. Poznań, 2001.

S. D. Levitt, S. J. Dubner Freakomania, Helion, Gliwice, 2005

Zimbardo, P. Efekt Lucyfera, PWN, Warszawa 2008.

Warunki Zaliczenia


Podstawą zaliczenia będzie: aktywne uczestnictwo w zajęciach (20%). Esej napisany na podstawie wybranej, przeczytanej lektury [zajęcia 14.X.2007; temat: co to jest przestępstwo, jakie są jego źródła, dlaczego udzie dopuszczają się przestępstw, jak mu przeciwdziałać i na ile (o ile w ogóle)nadaje się do tego kodeks karny], oddany do 16 grudnia 2008 (30%), oraz pozytywnie ocenione kolokwium (50%). Osoby, które chcą zdać egzamin z kryminologii mogą zdawać egzamin ustny. Na egzaminie obowiązuje podręcznik Błachut & al. oraz znajomość 3 wyżej wskazanych lektur i umiejętność krytycznego ich omówienia. Termin egzaminu może być ustalony w czasie dogodnym dla zdającego, zgodnym z obowiązującym regulaminem studiów. Podstawa zaliczenia kryminologii jest zaliczenie zarówno z wykładu, jak i z ćwiczeń.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość