Strona główna

Kryteria oceny pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych


Pobieranie 11.43 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar11.43 Kb.
Kryteria oceny pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych

w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
Oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach asystenta, adiunkta, wykładowcy, starszego wykładowcy, instruktora i lektora dokonuje się nie rzadziej niż raz na dwa lata (§72 Statut AWF w Poznaniu).

 1. Kryteria oceny pracowników naukowo-dydaktycznych

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach naukowo-dydaktycznych (asystent, adiunkt) oceniani są wg kryteriów:

80% działalność publikacyjna;

20% działalność dydaktyczna i organizacyjna.

 1. Publikacje*:

 • Asystent – w 5-letnim okresie zatrudnienia – 10 pkt za publikacje (rozdział w monografii lub publikacje z listy MNiSW) w tym 1 publikacja z IF. W okresie rozliczeniowym (co 2 lata) należy zwiększać dorobek co najmniej o 5 pkt.

 • Adiunkt – w 8-letnim okresie zatrudnienia – 150 pkt za publikacje (monografia lub publikacje z listy MNiSW) w tym 3 publikacje z IF. W okresie rozliczeniowym (co 2 lata) należy zwiększać dorobek co najmniej o 38 pkt.

 1. Działalność dydaktyczna i organizacyjna:

 • Uzyskanie grantu ministerialnego: promotorskiego – 5 pkt, własnego - kierownictwo – 8 pkt, wykonawca 3 pkt

 • Uzyskanie grantu unijnego: kierownictwo – 30 pkt, realizator – 15 pkt

 • Organizacja konferencji naukowej: międzynarodowej - 5 pkt, krajowej – 2 pkt

 • Opiekun efektywnie działającego studenckiego koła naukowego (udokumentowanego referatami, publikacjami studentów, organizacją sesji studenckiej, obozem badawczym) – 2 pkt za rok

 • Opiekun roku (udokumentowana aktywność) – 1 pkt za każdy rok

 • Uczestnictwo w komisjach: za każdą komisję 1 pkt; przewodniczenie komisji – 2 pkt

 • Aktywność organizacyjna promująca Uczelnię – uczestnictwo w promocji – 2 pkt. Za każdy udział, 5 pkt – za organizację akcji promocyjnej

 • Uzyskanie kwalifikacji trenera II klasy – 10 pkt; I klasy – 15 pkt; klasy mistrzowskiej – 20 pkt

 • Funkcje pełnione w naukowych towarzystwach międzynarodowych – 3 pkt (za rok pełnionej funkcji)

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku obcym w ramach międzynarodowych programów dydaktycznych – 3 pkt

 • Studia podyplomowe – 10 pkt

 1. Kryteria oceny pracowników dydaktycznych

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach dydaktycznych (docent, wykładowca, starszy wykładowca, instruktor, lektor) oceniani są wg kryteriów:

50% działalność naukowa; 50% działalność dydaktyczna i organizacyjna.

Docent, wykładowca i starszy wykładowca – w 8-letnim okresie zatrudnienia – 80 pkt – 20 pkt


w okresie rozliczeniowym (co 2 lata).

Instruktor, lektor – w 8-letnim okresie zatrudnienia – 10 pkt – 2,5 pkt w okresie rozliczeniowym (co 2 lata). 1. Działalność naukowa*:

 • Punkty za publikacje z listy MNiSW, dydaktyczne (podręczniki – 15 pkt; skrypty – 10 pkt, przewodniki ­- 5 pkt; (wszystkie ww. pozycje powinny posiadać recenzję wydawniczą)

 1. Działalność dydaktyczna i organizacyjna:

 • Udokumentowane podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie wychowania fizycznego, sportu, turystyki, rehabilitacji – 1 pkt

 • Uzyskanie kwalifikacji trenera II klasy – 10 pkt

 • Uzyskanie kwalifikacji trenera I klasy – 15 pkt

 • Uzyskanie kwalifikacji trenera klasy mistrzowskiej – 20 pkt

 • Studia podyplomowe – 10 pkt

 • Aktywność dydaktyczna na rzecz Uczelni realizowana poza nią – 1 pkt

 • Aktywność organizacyjna promująca Uczelnię – uczestnictwo w promocji – 2 pkt. za każdy udział, 5 pkt – za organizację akcji promocyjnej

 • Pełnienie funkcji w zakresie działalności związanej z profilem Uczelni – 1 pkt

 • Ocena dydaktyczna studentów (uzyskanie średniej w studenckich ankietach ewaluacyjnych przynajmniej oceny 3,0 – 3,9 - 1 pkt; 4,0 – 4,9 – 2 pkt; 4 – 3 pkt

 • Recenzje prac dyplomowych (magisterskich i licencjackich) 10 prac – 1 pkt* W odniesieniu do adiunktów reprezentujących nauki humanistyczne i społeczne odpowiednikiem IF są publikacje z listy European Reference Index for the Humanities (ERIH)©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość