Strona główna

Księga rejestrowa instytucji kultury


Pobieranie 60.11 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar60.11 Kb.
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

Prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189)Gminne Centrum Kultury w Poniecu

Numer wpisu do rejestru: 1Dział I – Oznaczenie instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Numer

kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych

zmian

Pełna i skrócona

nazwa instytucji

kultury

Przedmiot działalności instytucji kultury

Siedziba i adres

instytucji

kultury

Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury

Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej

uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1.

8.12.1999 r.

Gminne Centrum Kultury w Poniecu

Prowadzenie działalności kulturalnej w sferze edukacji, upowszechniania kultury i zaspokajania potrzeb czytelniczych społeczeństwa miasta i gminy Poniec

ul. Szkolna 3, 64-125 Poniec

Organ założycielski:

Gmina Poniec

akt o utworzeniu instytucji kultury:

Uchwała Rady Miejskiej w Poniecu nr XVII/96/99 z dnia 8.12.1999 r.

-

REGON: 411144146-

Andrzej Zieliński2

30.06.2011 r.

Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu

-

-

Zmiana uchwały nr XVII/96/99 uchwałą Rady Miejskiej w Poniecu nr VII/54/2011

z dnia 30.06.2011 r.-

-

-

Marcin Pazdaj

3

12.06.2015 r.

Gminne Centrum Kultury w Poniecu

-

-

Zmiana uchwały nr XVII/96/99 uchwałą Rady Miejskiej w Poniecu nr VI/44/2015

z dnia 12.06.2015 r.
-

-

-

Marcin PazdajDział II – Organizacja instytucji kultury

1

2

3

4

5

6

7

8

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych

zmian

Informacja o złożeniu do rejestru statutu

Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastęp- ców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury

Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień

Nazwa i siedziba wyodrębnionych jednostek orga-nizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1.

8.12.1999 r.

Statut przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Poniecu nr XVII/96/99 z dnia 8.12.1999 r.


Ireneusz Jóźwiak - dyrektor

od 4.09.2007 r. Maciej Malczyk - dyrektor-

-

-

Andrzej Zieliński

2.

30.06.2011 r.

Statut przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Poniecu nr VII/54/2011

z dnia 30.06.2011 r.-

-

-

-

Marcin Pazdaj

3.

12.06.2015 r.

Zmiana statutu przyjęta Rady Miejskiej w Poniecu nr VI/44/2015

z dnia 12.06.2015 r.-

-

-

-

Marcin PazdajDział III – Mienie instytucji kultury

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego

Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1.

8.06.2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/147/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 8 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego instytucji kultury za 2011 rok

-
Marcin Pazdaj

2.

10.05.2013 r.

UCHWAŁA NR XXIX/234/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania rocznego instytucji kultury za 2012 rok

-
Marcin Pazdaj

3.

30.06.2014 r.

UCHWAŁA NR XL/316/2014 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania rocznego instytucji kultury za 2013 rok

-
Marcin Pazdaj

4.

12.06.2015 r.

UCHWAŁA NR VI/46/2015 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania rocznego instytucji kultury za 2014 rok

-
Marcin PazdajDział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury

Imię i nazwisko likwidatora

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu


Wpis nieaktualny


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość