Kulturoznawstwo – 2 stopień – 1 rok piątekPobieranie 27.73 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar27.73 Kb.
KULTUROZNAWSTWO – 2 STOPIEŃ – 1 ROK


PIĄTEK


GODZINA
SALA

15.00 – 16.3016.45 – 18.15

Wielkie pisma ludzkości – zbiorowe
dr Marek Baraniak, Judaizm

225

18.30 – 20.00

Filozoficzne koncepcje kultury – dr Maria Chodyko

225

SOBOTA

8.00 – 9.30

Kanony kulturowe – wzory kulturowe – mgr Agnieszka Syliwoniuk 11 października zajęcia nie odbędą się

225

9.45 – 11.15

Seminarium magisterskie

prof. Katarzyna Taras,

dr Marcin Jewdokimow

408


414

11.30 – 13.00

Podstawy dialogu i polilogu kultur – dr Aleksandra Burek

408

13.30 – 15.00

Metodologia badań kulturoznawczych – dr Piotr Jakubowski

408

15.15 – 16.45

Antropologia współczesności (ćwiczenia) – dr Barbara Markowska

408

17.00 – 18.30

Antropologia współczesności (wykład) – dr Barbara Markowska

408

18.30 - 20.00
KULTUROZNAWSTWO – 2 STOPIEŃ – 2 ROK

PIĄTEK

GODZINA

Specjalizacja Zarządzanie kulturą

Specjalizacja filmoznawcza

SALA

15.00 – 16.30

Seminarium magisterskie

dr Piotr Dejneka,

dr Mateusz Werner,

dr Marcin Jewdokimow


407


409

16.45 – 18.15

Główne problemy estetyki współczesnej (wykład)prof. Andrzej Tyszczyk

416

18.30 – 20.00

Główne problemy estetyki współczesnej (ćwiczenia) - prof.Andrzej Tyszczyk

416


SOBOTA

8.00 – 9.30

Dialog międzyreligijny – ks. prof. Jarosław Różański

405

9.45 -11.15

Filozoficzne koncepcje kultury – dr Aleksandra Burek

405

11.30 -13.00

Branding – mgr Kama Pawlicka

Międzykulturowość i tożsamość kulturowa a film – dr Mateusz Werner


405

416

4


13.30 -15.00

Autoprezentacja. Podstawy negocjacji. Komunikacja w środkach masowego przekazu -

mgr Dobromiła Skalska-Tittel
405

15.15 – 16.45

Ikony wyobraźni zbiorowej – dr Piotr Jakubowski

405

17.00 -18.30


: sites -> default -> files
files -> „Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi I niepełnosprawnymi intelektualnie – Filia zolirm w Owińskach”
files -> Notatka informacyjna nr 9/CentIR/II/2016 dotycząca projektów badawczych I wspóŁpracy międzynarodowej
files -> Rumunia pod koniec lat 80. uchodziła za jedną z najbardziej kuriozalnych środkowoeuropejskich dyktatur. Na mocy decyzji rządzącego od 1965 r. Nicolae
files -> Scenariusz zajęĆ o roku 1989 w europie środkowo-wschodniej
files -> Interviewer: Marta Cobel-Tokarska
files -> Tajemnica dziennikarska jako instrument ochrony praw człowieka
files -> Prof dr M. Eberharter-Aksu 7-11. 03. 2016 Poniedziałek, 03. 2016
files -> Lingwistyka stosowana semestr letni 2015/2016 I msu
files -> Lista osób upoważnionych przez Bank do korzystania z Portalu srg
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy