Kurator Dorota Pentz Gutowska i kurator Beata KamińskaPobieranie 7.7 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar7.7 Kb.
Lista kuratorów zawodowych działających w strukturach koordynujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie


  • Kurator Dorota Pentz Gutowska i kurator Beata Kamińska

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

dla Dzielnicy Mokotów

Ul. Wiśniowa 37, 02-545 Warszawa

Tel. 22-848-09-24
  • Kurator Katarzyna Wojda i kurator Alicja Borowska – Kamińska

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

dla Dzielnicy Ursynów

Ul. Cybisa 7, 02-784 Warszawa

Tel. 22-544-12-00 wew. 234
  • Kurator Jolanta Michalczak

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

dla Dzielnicy Wilanów

Ul. Przyczółkowa 27 A, 02-968 Warszawa


Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

Ul. Bachmacka 1 A, 02-647 Warszawa

Tel. 22-565-17-96


  • Kurator Marcin Gromek

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

Ul. Gagarina 27, 00-753 WarszawaTel. 22-841-93-49©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy