Strona główna

Laboratoria


Pobieranie 152.37 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar152.37 Kb.
LABORATORIA

AKADEMII ROLNICZEJ


WE WROCŁAWIU

INFORMATOR NA ROK 2005
Szanowni Państwo

Druga edycja Informatora Laboratoria i Pracownie powtarza wiele informacji z poprzedniego wydania, jednakże wzbogacona jest o materiały dotyczące najnowszych zakupów aparatury specjalistycznej w Uczelni. Podobnie jak poprzedni, obecny Informator skierowany jest głównie dla jednostek organizacyjnych Uczelni, placówek naukowych i innych podmiotów gospodarczych, którym nasza Uczelnia może zaoferować swoje usługi. Niniejszy Informator ma do spełnienia niebagatelną rolę informacji wewnętrznej w Uczelni i powinien umożliwić szersze wykorzystanie posiadanej aparatury badawczej. Informator zawiera podstawowe dane dotyczące struktury organizacyjnej Pracowni i Laboratoriów , zakres i charakterystykę ich możliwości badawczych oraz wyposażenie w specjalistyczną aparaturę badawczą.Informator dostępny jest w internecie pod adresem:

http:www.ar.wroc.pl/polish/aktualnosci.2005/lab.doc.

Tym wszystkim pracownikom Uczelni którzy dostarczyli informacji o Laboratoriach i posiadanej aparaturze badawczej niezbędnej do wydania informatora Pragnę Serdecznie Podziękować.
Prorektor ds. Nauki

Prof. dr hab. Andrzej Kotecki
Spis treści
I. Uczelniane Laboratorium Analityczne

II. Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

1. Katedra Higieny Zwierząt i Ichtiologii, Zakład Limnologii i Rybactwa.

2. Zakład Hodowli Bydła i Produkcji Mleka – Laboratorium Oceny i Analizy Mleka

3. Pracownia Mikroskopii Elektronowej

4.Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

III. Wydział Medycyny Weterynaryjnej


 1. Wydziałowe Laboratorium Komputerowej Jakości Nasienia

 2. Katedra Chorób Wewnętrznych i Pasożytniczych z Kliniką Chorób Koni, Psów i Kotów- Laboratorium

 3. Katedra Chorób Wewnętrznych i Pasożytniczych z Kliniką Chorób Koni, Psów i Kotów- Zakład Parazytologii

 4. Katedra Fizjologii Zwierząt

 5. Katedra Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej z Kliniką – Pracownia Cytometrii Przepływowej

 6. Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta

 7. Katedra Biochemii, Farmakologii i Toksykologii- Zakład Biochemii

 8. Katedra i Klinika Chirurgii

IV. Wydział Technologii Żywności

 1. Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności

 2. Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa

 3. Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż

 4. Katedra Chemii

 5. Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych

V. Wydział Kształtowania Środowiska i Geodezji

 1. Instytut Inżynierii Środowiska – Zakład Geotechniki i Wód Podziemnych

 2. Katedra Geodezji i Fotogrametrii Zakład Fotogrametrii

VI. Wydział Rolniczy

 1. Katedra Fizyki i Biofizyki

 2. Katedra Botaniki i Ekologii Roślin

 3. Instytut Gleboznawstwa

 4. Instytut Inżynierii Rolniczej


Uczelniane Laboratorium Analityczne
1. Analizator elementarny CHNS EA-1110
Obsługa:

 • Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Teresa Trawczyńska, ,telefax 3 21 24 60,

e-mail:trawcz@ozi.ar.wroc.pl
Adres osoby odpowiedzialnej: 50-334 Wrocław, ul. Rozbrat 7
- Charakterystyka możliwości badawczych

Oznaczanie węgla, azotu(białka), siarki i wodoru w jednym krótkim cyklu analitycznym poprzez spalanie i rozdział gazów metodą chromatografii gazowej w dowolnym materiale:

( materiał biologiczny, geologiczny, tworzywa sztuczna, żywność, preparaty chemiczne, paliwa itp.)
- Analiza kosztów

Dla jednostek organizacyjnych Uczelni:

Cena pełnej analizy elementarnej cztery pierwiastki ( C,H,N,S) –84,00zł.

Oznaczenie białka 35 zł.

Dla jednostek spoza Uczelni

Cena pełnej analizy elementarnej cztery pierwiastki (C,H,N,S)- 120zł.

Oznaczenie białka 50 zł.

2. Chromatograf cieczowy

Obsługa:

Osoba odpowiedzialna: mgr Barbara Miller


Adres osoby odpowiedzialnej: 50-334 Wrocław ul.Rozbrat7 telefax 3 21 24 60

e-mail: Miller@ozi.ar.wroc.pl


Charakterystyka możliwości badawczych:

Oznaczenie różnego rodzaju związków organicznych ( WWA,kwasy fenolowe fenole)w glebach, wodach, ściekach i materiale biologicznym


Analiza kosztów;

Dla jednostek organizacyjnych Uczelni

WWA (6związków) z przygotowaniem próby 120,00 zł.

Kwasy fenolowe z ekstraktów glebowych (8związków) 45,00zł.

Fenol, krezol w wodach 40,00zł.

Dla jednostek spoza Uczelni

WWA (związków) z przygotowaniem próby 170,00zł.

Kwasy fenolowe z ekstraktów glebowych (8 związków) 60,00zł

Fenol, krezol w wodach 55,00zł.
3. Spektrometr emisji atomowej ICP AES Liberty 220 VARIAN

Obsługa:

Osoba odpowiedzialna: dr Józef Pawlik,: telefax 3 21 24 60,

e-mail:Pawlik@ozi.ar.wroc.pl
Adres osoby odpowiedzialnej: 50-334 Wrocław ul.Rozbrat 7
Charakterystyka możliwości badawczych:

Oznaczanie pierwiastków w próbkach ciekłych oraz stałych po roztworzeniu


Analiza kosztów:

Dla jednostek organizacyjnych Uczelni:

Cena odczytu stężenia jednego pierwiastka w roztworze -10,00 zł.

Glin, Arsen, Fosfor, Srebro, Vanad, Ołów, Nikiel, Wolfram- 12,00zł.

Dla jednostek spoza Uczelni:

Cena odczytu stężenia jednego pierwiastka w roztworze -18zł.

Glin, Arsen, Fosfor, Srebro, Vanad, Ołów, Nikiel, Wolfram- 21,00zł.

WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄTKatedra Higieny Zwierząt i Ichtiologii, Zakład Limnologii i Rybactwa

Spektrofotometr absorpcji atomowej(Varian SpectrAA 220 FS)

Obsługa:

Osoba odpowiedzialna Dr inż.Wojciech Dobicki e-maildobicki@ozi.ar.wroc.plAdres osoby odpowiedzialnej:51-630 Wrocław ,ul. Chełmońskiego 38c

Charakterystyka możliwości badawczych;

Spektrofotometr absorpcji atomowej ( Varian spectra 2220 FS) z korekcją tła ( lampa deuterowa) ,wyposażony w przystawkę do analizy metodą generacji wodorków (VGA 77), przystawkę do automatycznego rozcieńczania próbek (SIPS) oraz koncentrator atomów, przyrząd umożliwia analizę wielopierwiastkową przy pomocy tzw. szybkiej sekwencji – bez zmiany lamp na ławie optycznej (FS), analiza może być wykonywana w płomieniu acetylen-powietrze lub acetylen-podtlenek azotu- powietrze . 1. Analiza metodą generacji wodorów,

 2. Analiza wielopierwiastkowa przy pomocy tzw. szybkiej sekwencji może być wykonana w płomieniu acetylen – powietrze lub acetylen- podtlenek azotu-powietrze.

 3. Analiza Ag,Al.,As,Ca,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,K,Mg,Mn,Mo,Na,Ni,Pb,Sb,Se,Zn.

 4. Analiza metali metodą emisji atomowej.

Wykonywane analizy weryfikowane są wewnętrzną procedurą (QC Test) przy pomocy certyfikowanych materiałów referencyjnych.
- Analiza kosztów:

Dla jednostek organizacyjnych Uczelni:

Cena analizy 1 pierwiastka w płomieniu acetylen- powietrze 20zł.

W płomieniu acetylen- podtlenek azotu- powietrze 25zł.

Z wykorzystaniem metody generacji wodorów 45zł.

Jeżeli próbka musi być zmineralizowana- koszt mineralizacji 25 zł.

Jeżeli analiza ma być weryfikowana przy pomocy materiałów certyfikowanych do kosztu analizy dodajemy 300zł.( jeżeli ma być użyty specyficzny materiał certyfikowany dochodzi koszt zakupu tego materiału- ok. 1000-2000zł.)

Dla jednostek spoza Uczelni

Cena analizy 1 pierwiastka w płomieniu acetylen- powietrze 25zł.

W płomieniu acetylen- podtlenek azotu- powietrze 30zł.

Z wykorzystaniem metody generacji wodorów 50zł.

Jeżeli próbka musi być zmineralizowana- koszt mineralizacji 35 zł.

Jeżeli analiza ma być weryfikowana przy pomocy materiałów certyfikowanych do kosztu analizy dodajemy 300zł.( jeżeli ma być użyty specyficzny materiał certyfikowany dochodzi koszt zakupu tego materiału- ok. 1000-2000zł.)

Przy zleceniu powyżej 15 próbek koszt niższy o 20%, powyżej 30 próbek koszt niższy o 25%.
Zakład Hodowli Bydła i Produkcji Mleka

Laboratorium Oceny i Analizy Mleka

1.Aparat BACTOCOUNT-70

2.Aparat SOMACOUNT-150

Obsługa:

-Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Maria Lenarska , mgr inż. Alicja Łoza,: 51-630 Wrocław ul.Chełmońskiego 38c,Tel. (071) 3205-847 fax (071) 3205-764e-mail: loza@ozi.ar.wroc.pl , lenarska@ozi.ar.wroc.pl


Adres osoby odpowiedzialnej: 51-630 Wrocław ul.Chełmońskiego 38c,Tel. (071) 3205-847

fax (071) 3205-764Charakterystyka możliwości badawczych

Ad.1 Oznaczanie zawartości ogólnej liczby drobnoustrojów w mleku bydlęcym surowym i homogenizowanym oraz mleku owczym surowym.

Ad.2 Oznaczanie liczby komórek somatycznych w mleku surowym bydlęcym.

- Analiza kosztów:

Dla jednostek spoza Uczelni

Lp.

Wyszczególnienie

Zł/próbka

(powyżej 100 próbek)Zł./próbka

(poniżej 100 próbek)1.

Komórki somatyczne

2,20

2,40

2.

Ogólna liczba bakterii

3,30

3,60

Przy seriach mniejszych niż 50 szt. Ceny będą wyższe

Pracownia Mikroskopii Elektronowej

1. Mikroskop scaningowy LEO 435 VP firmy Carl Zeiss SMT AG

2.Ultramicrotom MT-X Arizona USA
Obsługa:

Osoba odpowiedzialna: inż. Krystyna Heller, tel. 3205-888 ,e-mail: microscopy@microscopy.ar.wroc.pl


Adres osoby odpowiedzialnej: 50-375 Wrocław ul. Kożuchowska 5b

Charakterystyka możliwości badawczych:

Przygotowanie i badanie preparatów pod mikroskopem elektronowym w zakresie:

- budowy ultrastruktury komórkowych oraz tkanek roślinnych i zwierzęcych w stanach fizjologicznych i patologicznych

- morfologii organizmów jednokomórkowych

- chemizmu komórki na poziomie ultrastrukturalnym ( badanie próbek mleka, krwi, mięsa, włosów i innych tkanek zwierzęcych a także gleb, skał, materiałów budowlanych, stopów metali, tworzyw sztucznych i innych

- analiza składu pierwiastkowego próbek

- próbek utrwalanych lub zamrożonych w ciekłym azocie
Analiza kosztów

Koszt 1 próby lub jednej serii ( seria to – max. 6 prób z jednakowego materiału, przyniesione tego samego dnia) do:

SEM – skaningowego mikroskopu elektronowego wynosi – bez narzutu 257 zł. w tym uwzględnione jest:

- konserwacja materiału

- napylenie złotem materiału

- 1 zdjęcie

- czas pracy mikroskopu

- rentgenowska analiza pierwiastkowa

- mapa rozłożenia pierwiastków na preparacie

TEM- transmisyjnego mikroskopu elektronowego wynosi – bez narzutu-268 zł.

w tym uwzględnione jest:

- konserwacja materiału

- krojenie na ultramikrotomie

- nanoszenie na siatkę, barwienie

- wyszukanie obiektu pod mikroskopem

- wykonanie zdjęć

- wywołanie kliszy

- wykonanie zdjęcia

Koszt interpretacji elektronogramów- od 30-70% ceny zlecenia.
Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

1.Analizator aminokwasów
Obsługa:

Osoba odpowiedzialna: mgr Maria Słupczyńska tel. 3205-844Adres osoby odpowiedzialnej: 51-630 Wrocław ul. Chełmońskiego 38D, tel. 3205-844
Charakterystyka możliwości badawczych

Żywienie zwierząt monogastrycznych zawierają wyniki oznaczeń aminokwasów w skarmianych paszach lub mieszankach oraz np. treści pokarmowej uzyskiwanej od zwierząt doświadczalnych.


Analiza kosztów:

Dla jednostek organizacyjnych Uczelni koszt analizy wg. kosztów własnych , zależnych od liczby prób

Dla jednostek spoza Uczelni koszt analizy wynosi 500,00 zł.

2.Zestaw do automatycznego oznaczania białka

Obsługa:

Osoba odpowiedzialna:Małgorzata Zielińska tel. 3205-841,mgr Anna Leszczyńska tel. 3205-840


Adres osoby odpowiedzialnej: 51-630 Wrocław ul. Chełmońskiego 38D
Charakterystyka możliwości badawczych:

Wyniki oznaczeń azotu i białka wykonane z wykorzystaniem ww. aparatu.


Analiza kosztów:

Koszt analizy dla jednostek spoza Uczelni 30,00zł.

Koszt analiz dla jednostek Uczelni wg.kosztów własnych , zależnych od liczby prób
3.Chromatograf gazowy
Obsługa:

Osoba odpowiedzialna:mgr Maja Słupczyńska tel. 3205-844


Adres osoby odpowiedzialnej: 51-630 Wrocław ul.Chełmońskiego 38D
Charakterystyka możliwości badawczych:

Aktualny zakres oznaczeń : rozdział wyższych kwasów tłuszczowych w tłuszczu woreczków żółtkowych , tłuszczu zapasowym i tłuszczu mięsa.


Analiza kosztów:

Koszt analizy dla jednostek spoza Uczelni – 500,00 zł.

Koszt analiz dla jednostek Uczelni wg.kosztów własnych , zależnych od liczby prób

Wydział Medycyny WeterynaryjnejWydziałowe Laboratorium Komputerowej Jakości Nasienia

Komputerowy analizator morfologii i właściwości ruchowych plemników

Obsługa:

Osoba odpowiedzialna:

Prof. Dr hab. Jan Twardoń tel. 3205-318e-mail: twardon@ozi.ar.wroc.pl

Dr n. wet. Wojciech Niżański tel. 3205-315 e-mail nizanski@ozi.ar.wroc.pl

Lek.wet. Małgorzata Klimowicz tel.3205-306 e-mail:draconis@ozi.ar.wroc.pl
Adres osoby odpowiedzialnej: 50-366 Wrocław pl. Grunwaldzki 49
Analiza możliwości badawczych:

Ocena właściwości ruchowych , koncentracji w jednostce objętości i budowy morfologicznej plemników człowieka, samców zwierząt gospodarskich, towarzyszących i ptaków. Analizator daje możliwość pełnej i zobiektywizowanej oceny aktywności ruchowej plemników , w tym odsetka i bezwzględnej liczby plemników o ruchu postępowym, odsetka plemników o ruchu szybkim, umiarkowanym i wolnym , liniowości ruchu, szybkości ruchu, średniej częstotliwości uderzeń witki i stopnia odchylenia główki od osi plemnika. Pozwala również na analizę toru ruchu poszczególnych plemników, całej populacji męskich gamet oraz umożliwia pomiaru koncentracji plemników w jednostce objętości oraz wymiarów główki. Możliwe jest dokonanie oceny morfologii plemników w oparciu o zdefiniowane pomiary morfometryczne ( morfologia matrycowa- system METRIX MORPHOLOGY). Analizator umożliwia ponadto ocenę plemników żywych i martwych po zabarwieniu barwnikami fluorescencyjnymi i Hoechst ( system VIADENT). Analiza powyższych właściwości możliwa jest zarówno w nasieniu świeżym jak i rozrzedzonym w rozrzedzelnikach zawierających komponenty lipidowe, w tym nasieniu rozmrożonym ( system IDENT).

Analiza IVOS ver.12.1 wyposażony jest w zintegrowany system optyczny, fluorescencyjny, komputerowy i oprogramowanie działające na platformie Windows. Aparatura pozwala na rejestrację danych w formie wydruku karty pacjenta oraz zapisu w formie pliku arkusza kalkulacyjnego Excel.
Analiza kosztów:

- pełna analiza właściwości ruchowych i koncentracji plemników w nasieniu świeżym lub rozrzedzonym w medium bez dodatku żółtka jaja kurzego:

Dla jednostek Uczelni 10,00 zł.

Dla jednostek spoza Uczelni 15,00zł.

( powyższe koszty nie uwzględniają sytuacji, gdy do przygotowania próbki niezbędne są firmowe, specyficzne rozrzedzalniki)

- pełna analiza właściwości ruchowych i koncentracji plemników w nasieniu rozrzedzonym w medium z dodatkiem żółtka kurzego ( fluorescencyjny system IDENT)

Dla jednostek Uczelni 15,00zł.

Dla jednostek spoza Uczelni 20,00zł.

- pełna ocena właściwości ruchowych i koncentracji plemników knura wraz z określeniem odsetka plemników żywych i martwych z wykorzystaniem barwnika fluorescencyjnego ( system VIADENT)

Dla jednostek Uczelni 15,00zł.

Dla jednostek spoza Uczelni 20,00zł.

- ocena budowy morfologicznej plemników za pomocą systemu komputerowej analizy matrycowej ( system METRIX MORPHOLOGY)

Dla jednostek Uczelni 15,00zł.

Dla jednostek spoza Uczelni 20,00zł.


Katedra Chorób Wewnętrznych i Pasożytniczych z Kliniką Chorób Koni, Psów i Kotów Laboratorium

Aparat do równowagi kwasowo- zasadowej Ciba Corning 865
Obsługa:

Osoba odpowiedzialna : mgr Maria Skonieczna tel. 3205-370


Adres osoby odpowiedzialnej: Wrocław, pl. Grunwaldzki 47
Charakterystyka możliwości badawczych:

Badania w krwi tętniczej , żylnej i włośniczkowej

Parametry rkz: ph, pO2, pCO2, HCO3-act, HCO3-std, ctO2,BE

Elektrolity: Na+, K+, CL-, Ca++

Hematokryt, hemoglobina i frakcje hemoglobiny: stężenie oksyhemoglobiny, karboksyhemoglobiny, methemoglobiny
Analiza kosztów:

Dla jednostek Uczelni 25,00zł.+ 7% VAT

Dla jednostek spoza Uczelni 30,00zł.+ 7% VAT
2.Zestaw endoskopowy
Obsługa:

Osoba odpowiedzialna: dr n wet. Krzysztof Kubiak tel. 3205-388

e-mail:kubiak@ozi.ar.wroc.pl
Adres osoby odpowiedzialnej: Wrocław, pl. Grunwaldzki 47
Charakterystyka możliwości badawczych:

Badania endoskopowe w zakresie układu pokarmowego ,oddechowego i moczowego u zwierząt.


Analiza kosztów:

Dla jednostek Uczelni 100,00zł.+ 7% VAT

Dla jednostek spoza Uczelni 200,00zł.+ 7% VAT

Katedra Chorób Wewnętrznych i Pasożytniczych z Kliniką Chorób Koni, Psów i Kotów Zakład Parazytologii

Mikroskop Axioskop

Obsługa :

Osoba odpowiedzialna: dr Andrzej Połozowski, tel. 3205-261

e-mail apoloz@ozi.ar.wroc.pl
Adres osoby odpowiedzialnej: 50-375 Wrocław, ul Norwida 31
Charakterystyka możliwości badawczych:

Służy do wykonywania dokumentacji naukowej w postaci zdjęć mikroskopowych. Zdjęcia o wysokiej rozdzielczości mogą być zachowane w postaci elektronicznej wyłącznie w 16,7 mln. odcieni szarości, co wynika z dostępnych opcji w systemie KS300. Zdjęcia kolorowe preparatów o niskiej rozdzielczości (72 dpi) można uzyskiwać jedynie dzięki oprogramowaniu do rzutów ekranowych.Dzięki systemowi KS300 można dokonywać analizy i pomiarów obrazów mikroskopowych.


Analiza kosztów:

 • wykonanie zdjęć mikroskopowych

Dla jednostek Uczelni 1,00zł.

Dla jednostek spoza Uczelni 2,00zł. • analiza lub pomiary obrazu mikroskopowego (1 godz.)

Dla jednostek Uczelni 200,00zł.

Dla jednostek spoza Uczelni 500,00zł.
Katedra Fizjologii Zwierząt1.System do rejestracji sygnałów biologicznych

Obsługa:

Osoba odpowiedzialna:

Prof.dr hab. Wojciech Zawadzki 3205-491 e-mailwaza@ozi.ar.wroc.pl

Lek.wet.Albert Czerski e-mailAlbert-Czerski@wp.pl


Adres osoby odpowiedzialnej.50-375 Wrocław, ul. Norwida 31
Charakterystyka możliwości badawczych:

Możliwości badania aktywności skurczowej ( skurcze izotoniczne)tkanek w warunkach in vitro.

Możliwość odbierania i zapisu aktywności elektrycznej tkanek lub komórek w zależności od użytych elektrod.
Analiza kosztów:

Koszt jednostkowy badania zależny jest od prowadzonych badań i nie sposób go oszacować.Laboratorium Sztucznego Żwacza
1.Sztuczny żwacz skonstruowany na bazie fermentora laboratoryjnego BIOMER.
Obsługa:

Osoba odpowiedzialna: Prof. dr hab. Wojciech Zawadzki tel. 3205-491

Lek. Wet. Dorota Miśta tel. 3205-437


Charakterystyka możliwości badawczych:

Badania fermentacji w żwaczu i innych odcinakach przewodu pokarmowego in vitro.Kadeta Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej z Kliniką

Pracownia Cytometrii Przepływowej
Cytometr przepływowy
Obsługa:

Osoba odpowiedzialna: mgr inż.Iwona Zbyryt tel.3205-336e-mail: izbyryt@op.pl


Charakterystyka możliwości badawczych:

Cytometr daje możliwość analizy ilościowej i jakościowej populacji komórek immunokompetentnych zwierząt kręgowych i bezkręgowców. Umożliwia ocenę wielkości i ziarnistości komórek ich żywotności, proliferacji i śmierci apoptotycznej oraz wyznaczanie gatunkowo-swoistej zawartości DNA. Pozwala również na dokonanie pomiarów pewnych funkcji komórkowych , na przykład fagocytozy i wybuchu tlenowego oraz wykrywanie i analizę ilościową antygenów komórkowych związanych z przeciwciałami znakowanymi fluorochromami.


Analiza kosztów:

 • przygotowanie próbki do badania

Dla jednostek Uczelni 10,00zł.

Dla jednostek spoza Uczelni 14,00zł.

( koszt nie uwzględnia ceny odczynników specyficznych do konkretnego badania np. ceny przeciwciała monoklonalnego skoniugowanego z barwnikiem fluorescencyjnym)


 • rejestracja próbki w cytometrze

Dla jednostek Uczelni 9,00zł.

Dla jednostek spoza Uczelni 12,00zł. • ocena zarejestrowanych próbek wraz z dokumentacją

Dla jednostek spoza Uczelni 50,00zł./godzinę


Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta
Spektrofotometr UV-Vis CARY 100 f-my VarianObsługa:

Osoba odpowiedzialna:Dr Jacek Bania tel. 3205-412e-mail: bania@ozi.ar.wroc.pl


Adres osoby odpowiedzialnej: 50-375 Wrocław ul.Norwida 31
Charakterystyka możliwości badawczych:

Dwuwiązkowy spektrofotometr UV-Vis o zakresie długości fal 180-900 nm posiada płynną regulację szczeliny od 0,2 nm do 4 nm zmienioną co 0,1 nm . Można na nim prowadzić odczyty od –3,7 Abs do 3,7 Abs. Uchwyt dla kuwet chłodzony elementem Peltera umożliwia utrzymywanie temperatury w kuwecie w zakresie od 0 do 100 C. Oprogramowanie spektrofotometru umożliwia: • pomiar stężeń z tworzeniem krzywych kalibracyjnych dla maksymalnej ilości 30 standardów i pięciu powtórzeń dla tej samej próby.

 • Odczytu widma w pełnym zakresie pracy spektrofotometru z szybkością od 0,1 do 3000 nm/min.

 • Pomiary kinetyczne z maksymalną szybkością próbkowania 80 punktów/sek. przy jednej lub kilku (do 6) długościach fal.

 • Wyznaczanie temperatury topnienia kwasów nukleinowych z zastosowaniem układu kontroli temperatury

 • Wyznaczanie stężenia kwasów nukleinowych


Analiza kosztów:

Koszt analizy z zastosowaniem CARY 100 to 2,00 zł./godzinę pracy urządzenia


Katedra Biochemii, Farmakologii i Toksykologii

Zakład Biochemii
Zestaw do izolacji i analizy kwasów nukleinowych
Obsługa:

Osoba odpowiedzialna: dr inż. Liliana Kiczak tel. 3205-434


Adres osoby odpowiedzialnej: 50-375 Wrocław ul.Norwida 31

Charakterystyka możliwości badawczych:

Podstawowe narzędzie pracy w biologii molekularnej ,znajduje zastosowanie w bardzo wielu procedurach związanych z tym obszarem wiedzy, takich jak : reakcja łańcuchowej polimeryzacji, testy hybrydyzacyjne, klonowanie wybranych fragmentów genomów, metageneza ukierunkowana , analiza restrykcyjna wybranych fragmentów DNA , konstruowanie bibliotek DNA, reakcja odwrotnej transkrypcji z następującą po niej reakcją łańcuchowej polimeryzacji, półilościowe analizy poziomu ekspresji wybranych genów, polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych.Analiza kosztów:

Na posiadanym przez Zakład Biochemii zestawie do izolacji i analizy kwasów nukleinowych nie wykonuje się jednostkowych ,odpłatnych analiz.


Katedra i Klinika Chirurgii

1.Aparat RTG
Obsługa:

Osoba odpowiedzialna: dr Jan Siembieda tel. 3205-346


Adres osoby odpowiedzialnej: Wrocław pl. Grunwaldzki 51
Charakterystyka możliwości badawczych:

Diagnostyka radiologiczna u dużych i małych zwierząt


Analiza kosztów:

Koszt badania zgodnie z cennikiem usług rtg Katedry i Kliniki Chirurgii


2.Endoskop

Obsługa:

Osoba odpowiedzialna: dr Piotr Skrzypczak tel. 3205-489


Charakterystyka możliwości badawczych:

Diagnostyka endoskopowa małych zwierząt


Analiza kosztów:

Koszty badania zgodnie z cennikiem usług endoskopowych Katedry i Kliniki Chirurgii

Wydział Technologii Żywności

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
Analizator Bioscreen
Obsługa:

Osoba odpowiedzialna:

dr inż. Piotr Juszczyk tel. 3205-421 e-mail: juszczyk@ozi.ar.wroc.pl
Charakterystyka metod badawczych:

Mikrobiologiczny robot-analizator Bioscreen C jest urządzeniem przeznaczonym do wykonywania różnych testów mikrobiologicznych bazującym na pomiarze gęstości optycznej podłoża ciekłego w czasie hodowli drobnoustrojów. Urządzenie to umożliwia jednoczesne badanie 200 mikrohodowli, umieszczonych w 400uL studzienkach kasety inkubacyjnej , w wybranej temperaturze 1-60C , przy jednym z 6-ciu reżimów wstrząsania. Otrzymane wyniki gęstości optycznej są przetworzone za pomocą oprogramowania komputerowego i przedstawione w postaci krzywych wzrostu.

Aparat Bioscreen C może służyć m. in. do:


 • badania wpływu różnych czynników , chemicznych i fizycznych na wzrost drobnoustrojów

 • do ilościowego oznaczania związków biologicznie aktywnych metodami mikrobiologicznymi

 • do wyznaczania dawek hamujących i latalnych czynników antydrobnoustrojowych itp.


Analiza kosztów:

Koszt wykonania testów mikrobiologicznych przy użyciu aparatu Bioscreen C uzależniony jest w głównej mierze od kosztów materiałowych, w których największy udział ma koszt zakupu kaset inkubacyjnych: aktualna cena 1 kasety inkubacyjnej (możliwość wykonania 100 testów) wynosi ok. 40zł.


Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa

1.Ekstruder
Obsługa:

Osoba odpowiedzialna:

Dr inż. Tomasz Zięba tel. 3205-487

Prof.dr hab.Antoni Golechowski tel. 3205-487


Adres osoby odpowiedzialnej: 50-375 Wrocław ul. Norwida 25
Charakterystyka metod badawczych:

Aparat jest laboratoryjnym ekstruderem umożliwiającym przeprowadzenie procesu ekstruzji w małej skali


Analiza kosztów:
Cena analizy 150,00 – 400,00 zł.


2.Laserowy analizator cząstek z przystawkami
Obsługa:

Osoba odpowiedzialna:

Dr inż. Tomasz Zięba, mgr Artur Griszkin
Adres osoby odpowiedzialnej : 50-375 Wrocław ul.Norwida 25
Charakterystyka metod badawczych:

Urządzenie umożliwia pomiar wielkości cząsteczek zawiesin i emulsji w cieczach oraz pomiar wielkości cząsteczek ciał stałych w powietrzu o wielkościach 0,02 _ 2000 um.Analiza kosztów:

Koszt próby wynosi 200,00 – 500,00zł.


3.Maszyna wytrzymałościowa
Obsługa:

Osoba odpowiedzialna: dr inż. Agnieszka Tajner-Czopek e-mail: Tajner@wnoz.ar.wroc.pl


Adres osoby odpowiedzialnej: 50-375 Wrocław, ul.Norwida 25
Charakterystyka metod badawczych:

Urządzenie pomiarowe umożliwia wyznaczenie maksymalnej siły potrzebnej do przecięcia badanych prób ,rozciągnięcia ,łamania oraz innych testów wytrzymałościowych ( na podstawie uzyskanych wyników można wyznaczyć wartości naprężenia ścinającego oraz wykonanej pracy). Maksymalny zakres aparatu wynosi 200N.


Analiza kosztów:

Koszt wykonania pomiaru próby wynosi 100,00 – 150,00zł.4.Reometr oscylacyjny
Obsługa:

Osoba odpowiedzialna: dr inż. Piotr Regiece-mail: regiec@wnoz.ar.wroc.pl


Adres osoby odpowiedzialnej: 50-375 Wrocław ul. Norwida 25
Charakterystyka metod badawczych:

Na aparacie wykonuje się pomiary właściwości reologicznych różnych substancji , w szerokim zakresie temperatur.


Analiza kosztów:

Koszt analizy wynosi 50,00 – 500.00zł.5.Chromatograf cieczowy Varian
Obsługa:

Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Karol Aniołowski tel. 3205-159 ,e-mail:Kar-hen@wnoz.AR.Wroc.Pl
Adres osoby odpowiedzialnej:

50-375 Wrocław, ul. Norwida 25


Charakterystyka metod badawczych:

Chromatograf cieczowy Varian umożliwia oznaczanie śladowych ilości różnych związków organicznych / wolnych kwasów tłuszczowych/ w materiałach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego


Analiza kosztów:

Koszt analizy wynosi 100,00 – 250,00zł.


6.Wirówka laboratoryjna
Obsługa:

Osoba odpowiedzialna: dr inż. Tomasz Zięba


Adres osoby odpowiedzialnej. 50-375 Wrocław, ul. Norwida 25
Charakterystyka metod badawczych:

Wirówka Contifuge Stratos z rotorem przepływowym o maksymalnej szybkości 10 000 obr./min – służy do odwirowania dużych ilości nisko skoncentrowanych wodnych próbek.

Wirówka z rotorem sześciogniazdowym (6x 75ml) o maksymalnej szybkości 14 000 obr./min. –służy do odwirowywania roztworów koloidalnych i zawiesin wodnych nieznacznie różniących się gęstością wody.
Analiza kosztów:

Koszt analizy wynosi 100,00 – 300,00zł.
 1. Chromatograf gazowy Philips


Obsługa:

Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Karol Aniołowski tel. 3205-159


Adres osoby odpowiedzialnej: 50-375 Wrocław ,ul. Norwida 25
Charakterystyka metod badawczych:

Na aparacie wykonuje się pełne spektrum kwasów tłuszczowych z uwzględnieniem izomerów geometrycznych cis-trans w materiałach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.


Analiza kosztów:

Koszt analizy wynosi 100,00 – 150,00zł.
 1. DSC


Obsługa:

Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Ewa Tomaszewska- Ciosk , Emila: ewatc@wnoz.ar.wroc.plCharakterystyka metod badawczych:

DSC822 firmy Mettler-Toledo jest przyrządem służącym do przeprowadzania dynamicznych pomiarów w dziedzinie kalorymetrii różnicowej w oparciu i zasadę Boersma, czyli strumienia cieplnego.


Analiza kosztów:

Koszt próby wynosi: 200,00 – 500,00 zł.Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż
Chromatograf cieczowy
Obsługa :

Osoba odpowiedzialna: Prof.Jan Oszmiański tel.3205-477 e-mail:oszm@ozi.ar.wroc.pl


Adres osoby odpowiedzialnej: 50-375 Wrocław ul. Norwida 25
Charakterystyka metod badawczych:

Na w/w chromatograf cieczowy z detektorami (spektrofotometrycznym, diodowym , fluorescencyjnym, elektrotechnicznym i na światło rozproszone ) , posiadającym termostat kolumn i odgazowywacz rozpuszczalników można wykonać następujące oznaczenia( przy zastosowaniu następujących kolumn) • witamin w produktach żywnościowych (C,A,E oraz witaminy z grupy B)

 • sztucznych środków słodzących

 • mototoksyn- patuliny

 • kwasów organicznych (jabłkowy, cytrynowy, fumarowy, galakturonowy, mlekowy)

 • związków fenolowych w tym barwników antocyjanowych

 • HMF (hydroksymetylofurfurolu)

 • Środków konserwujących (benzoesan sodu, sorbinian potasu, kwas benzoesowy)

 • Cukrów (glukoza, fruktoza)

 • Karotenoidów w tym beta-karotenu

 • Cholesterolu

 • Katecholoamin


Analiza kosztów:


Lp.

Analiza

Dla jednostek Uczelni netto

Dla jednostek spoza Uczelni netto

1.

Witamina C
80,00

2.

Witamina E
200,00

3.

Witamina A
200,00

4.

Witaminy z grupy B(B1 i B2)
Po 200,00 zł. za każdą

5

Kwasy:

-sorbowy


 • cytrynowy

 • szczawiowy

 • benzoesowy

 • elagowy

 • fumarowy

 • galakturonowy

 • mlekowy60,00


60,00

60,00


170,00

60,00


90,00

60,00


60,00

6.

Sztuczne środki słodzące
110,00

7.

Patulina
200,00

8.

Związki fenolowe( rozdział, identyfikacja i ilościowe oznaczenie w zależności od rodzaju związku)
150,00 średnio

9.

HMF
100,00

10.

Środki konserwujące
60,00

11.

Cukry( glukoza, fruktoza)
150,00

12.

Karoteny
150,00

13.

Cholesterol
150,00

14.

Katecholoaminy i L-tryptofen
100,00

Ceny wg. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30.12.2002r. w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych

( Dz. U. Nr 241, poz. 2089)

Dla jednostek Uczelni bez narzutu Uczelni.Katedra Chemii
Chromatograf cieczowy

Chromatograf gazowy
Obsługa:

Osoba odpowiedzialna: dr inż. Paweł Pawłowicz tel. 3205-145e-mail: paw-p@ozi.ar.wroc.pl


Adres osoby odpowiedzialnej: 50-375 Wrocław, ul. Norwida 25

Charakterystyka metod badawczych:

Badania struktury i czystości produktów biotransformacji i produktów syntezy organicznej , oznaczenie zawartości substancji zanieczyszczających środowisko oraz badania zanieczyszczeń

i dodatków do żywności.
Analiza kosztów:

HPLC dla jednostek Uczelni 40,00zł.

Dla jednostek spoza Uczelni 70,00zł.

GCMS dla jednostek Uczelni 20,00zł.

Dla jednostek spoza Uczelni 40,00zł.

W czasie analiz czasochłonnych koszty zwiększają się.


Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych
1.Analizator termomechaniczny
Obsługa:

Osoba odpowiedzialna: dr Maciej Oziembłowskitel. 3205-433


Adres osoby odpowiedzialnej: 50-375 Wrocław, ul. Norwida 25/27
Charakterystyka możliwości badawczych;

Pomiary wytrzymałości materiałów oraz profilu tekstury produktów żywnościowych w zakresie 10 000N


Analiza kosztów

Dla jednostek organizacyjnych Uczelni jest zmienny uzależniony od stopnia pracochłonności przygotowania prób do analiz = ( 10,00 – 30,00zł.)

Dla jednostek organizacyjnych Uczelni jest zmienny uzależniony od stopnia pracochłonności przygotowania prób do analiz = ( 10,00 – 30,00zł.) + narzut i VAT
2.Doświadczalna instalacja technik membranowych
Obsługa:

Osoba odpowiedzialna: Prof.dr hab. Wiesław Kopeć tel. 3205-471 ,Adres osoby odpowiedzialnej: 50-375 Wrocław, ul. Norwida 25/27
Charakterystyka możliwości badawczych:

Instalacja doświadczalna przeznaczona do badań w skali półtechnicznej w zakresie izolacji

i oczyszczania preparatów (roztworów) białkowych – substancji biologicznie aktywnych pozyskiwanych z surowców zwierzęcych , ale również możliwa do wykorzystania w opracowaniu metod oczyszczania płynów w procesach biotechnologicznych .
Analiza kosztów:

Do uzgodnienia w zależności od ilości materiału doświadczalnego.3.Aparat do badań wytrzymałościowych
Obsługa:

Osoba odpowiedzialna: dr Andrzej Jarmoluk tel. 3205-136 ,

e-mail:jar@ozi.ar.wroc.pl
Adres osoby odpowiedzialnej: 50-375 Wrocław, ul. Norwida 25/27

Charakterystyka możliwości badawczych:

Pomiary wytrzymałości materiałów oraz profilu tekstury produktów żywnościowych w zakresie 10 000N


Analiza kosztów:

Jednostkowy koszt analizy dla jednostek organizacyjnych Uczelni jest zmienny uzależniony od stopnia pracochłonności przygotowania prób do analiz = (10,00- 30,00zł.)

Jednostkowy koszt analizy dla jednostek spoza Uczelni jest zmienny uzależniony od stopnia pracochłonności przygotowania prób do analiz = (10,00- 30,00zł.) + narzut i VAT
5.Pasteryzator
Obsługa:

Osoba odpowiedzialna: Prof.dr hab. Tadeusz Trziszka tel. 3205-121 ,

e-mail:trziszka@ozi.ar.wroc.pl
Adres osoby odpowiedzialnej: 50-375 Wrocław, ul. Norwida 25/27

Charakterystyka możliwości badawczych:

Instalacja doświadczalna przeznaczona do badań w skali ćwierćtechnicznej w zakresie oddziaływań termicznych na płynne produkty spożywcze ( masa jajowa, mleko,etc.)


Analiza kosztów:
Dla jednostek Uczelni 100,00zł.

Dla jednostek spoza Uczelni 100,00zł. + narzut i VAT6.Liofilizator

Obsługa:

Osoba odpowiedzialna: Prof.dr hab. Wiesław Kopeć tel. 3205-471 ,Adres osoby odpowiedzialnej: 50-375 Wrocław, ul. Norwida 25/27

Charakterystyka możliwości badawczych:

Możliwość liofilizacji materiału biologicznego ( kultury mikroorganizmów) oraz produktów spożywczych w skali małej techniki ( obj. Kondensora 4dr³)


Analiza kosztów

Do uzgodnienia w zależności od ilości materiału doświadczalnego7.Stanowisko filtracji aseptycznej
Obsługa:

Osoba odpowiedzialna: Prof.dr hab. Tadeusz Trziszka tel. 3205-121 ,

e-mail:trziszka@ozi.ar.wroc.pl
Adres osoby odpowiedzialnej: 50-375 Wrocław, ul. Norwida 25/27

Charakterystyka możliwości badawczych:

Możliwość opracowywania podstaw operacji jednostkowych filtracji oraz utrwalania metodami membranowymi roztworów cukrów i białek oraz innych półproduktów spożywczych ( produkty mleczarskie, jajczarskie, soki cukrownicze, soki owocowe) w skali małej techniki ( możliwość regulacji przepływów, ciśnień, dobór rodzaju filtrów)


Analiza kosztów:

Do uzgodnienia w zależności od ilości materiału doświadczalnego.Wydział Kształtowania Środowiska i GeodezjiInstytut Inżynierii Środowiska

Zakład Geotechniki i Wód Podziemnych
Aparat trójosiowego ściskania
Obsługa:

Osoba odpowiedzialna: dr inż. Andrzej Pawłowski tel. 3205-543e-mail: pawl@ozi.ar.wroc.pl


Adres osoby odpowiedzialnej: 50-363 Wrocław pl. Grunwaldzki 24
Charakterystyka możliwości badawczych:

Średnica próbek 38,50,70 i 100mm

Obciążenie pionowe do 40kN

Maksymalne ciśnienie w komorze 1700 kPa

System ciągłego zapisu danych

Bezstopniowa regulacja prędkości odkształceń pionowych

Możliwość kontrolowania prędkości przyrostu naprężeń pionowych

Pomiar ciśnienia w porach gruntu

Możliwość programowania obciążeń cyklicznych


 • nasycenie próbki wodą przy równoczesnych zmianach ciśnienia w komorze i ciśnienia wstecznego( back pressure)

 • określenie parametru ciśnienia porowego B , przyrostowe i przy zmianach liniowych

 • konsolidacja izotropowa i anizotropowa

 • badania wytrzymałości przy ściskaniu/ rozciąganiu- badania typu UU, CU, CD

 • konsolidacja Ko i pęcznienie gruntów nasyconych

 • ciągłe , liniowe ścieżki naprężeń przy warunkach zmiennych w trakcie badania

 • wyznaczanie współczynnika filtracji przy stałym grediancie hydraulicznym lub przy stałej prędkości filtracji

System posiada możliwość tworzenia „ pętli” , która pozwala na wykonanie serii wyżej wymienionych badań na jednej próbce, której wysokość i średnica po zakończenie jednego badania stanowi dane wyjściowe dla badania następnego. Można również tworzyć własne algorytmy badań , niezależnie od głównego menu, dopasowując je optymalnie do warunków konkretnego zadania.
Analiza kosztów:

Koszt jednostkowy analizy obejmujący wyznaczanie właściwości fizycznych gruntu oraz ścinanie 5 próbek o średnicy 38 mm dla interpretacji pojedynczych wartości parametrów wytrzymałościowych Φ i c oraz opracowaniem wyników badań:

Dla jednostek spoza Uczelni - 1.500,00- 15.000,00zł.

Dla jednostek Uczelni - od 750,00zł.

W praktyce cena jednostkowej analizy musi być ustalana indywidualnie w zależności od rodzaju gruntu i projektowanego przebiegu badań.


Katedra Geodezji i Fotogrametrii Zakład Fotogrametrii i Kartografii
1.Fotogrametryczna stacja cyfrowa
Obsługa:

Osoba odpowiedzialna: dr inż.Piotr Gołuch tel. 3205-693 , 3205-619, e-mail: goluch@kgf.ar.wroc.pl


Adres osoby odpowiedzialnej: 50-375 Wrocław, ul. Grunwaldzka 53
Charakterystyka możliwości badawczych:

Fotogrametryczna stacja cyfrowa Image Station ZIV to jeden z najwyżej zaawansowanych , pod względem technologicznym, fotogrametrycznych systemów , który jest profesjonalnie wykorzystywany w skali światowej.

Umożliwia on w wysokim stopniu zautomatyzowanie wielu etapów prac pomiarowych

i obliczeniowych ( np. wykonanie orientacji wewnętrznej, aerotriangulacji bloku zdjęć czy generowania Numerycznego Modelu Terenu). Fotogrametryczna Stacja Cyfrowa stosowana jest głównie do generowania ortoobrazów , z których można utworzyć ortofotomapy. Do stacji podłączony jest ploter wieloformatowy HP DesignJet 1050C, na którym można drukować mapy lub postery (szer. 90 cm)


Analiza kosztów:

Koszt jednostkowy dla jednostek Uczelni- ze względu na specjalistyczne oprogramowanie nie przewidziano udostępnienia samego urządzenia innym jednostkom . Możliwe jest wykorzystanie stacji do realizacji konkretnego projektu- koszt godziny pracy z obsługą : uzależniony jest od złożoności projektu. Można określić koszt wydruku na ploterze: wydruk 1 mb posteru

( szr. 90 cz) wynosi 50,00 zł.

Koszt jednostkowy dla jednostek spoza Uczelni- ze względu na specjalistyczne oprogramowanie nie przewidziano udostępnienia samego urządzenia innym jednostkom . Możliwe jest wykorzystanie stacji do realizacji konkretnego projektu- koszt godziny pracy z obsługą : uzależniony jest od złożoności projektu. Można określić koszt wydruku na ploterze:

wydruk 1 mb posteru ( szr. 90 cz) wynosi 70,00 zł.

Katedra Geodezji i Fotogrametrii
2Tachimetr elektroniczny
Obsługa:

Osoba odpowiedzialna: Prof. dr hab. Inż. Stefan Cacoń tel. 3205-610 e-mail:cacon@kgf.ar.wroc.pl


Adres osoby odpowiedzialnej: 50-375 Wrocław ul. Grunwaldzka 53
Charakterystyka możliwości badawczych:

Zautomatyzowana precyzyjna stacja totalna ( tachimetr) Leice TCA 2003 umożliwia pomiar kątów pionowych i poziomych z rozdzielczością ( 1”) oraz pomiar odległości z dokładnością

( 0,5 mm + 0,5 ppm.). Wbudowane oprogramowanie pozwala na zautomatyzowane pomiary m.in. deformacji obiektów, kątów i odległości, powierzchni i przekrojów terenowych.

Analiza kosztów:

Koszt jednostkowy dla jednostek Uczelni:

Ze względu na wysoki koszt urządzenia nie przewidziano wypożyczania samego urządzenia innym jednostkom.

Wypożyczenie tylko możliwe z wykwalifikowaną obsługą własną.

Koszt godziny pracy z obsługą- 50,00zł.
Koszt jednostkowy dla jednostek spoza Uczelni:

Ze względu na wysoki koszt urządzenia nie przewidziano wypożyczania samego urządzenia innym jednostkom.

Wypożyczenie tylko możliwe z wykwalifikowaną obsługą własną.

Koszt godziny pracy z obsługą – 80,00zł.

Wydział Rolniczy

Katedra Fizyki i Biofizyki

Izotermiczny kalorymetr miareczkujący
Obsługa:

Osoba odpowiedzialna: Prof.dr hab. Bożenna Różycka-Roszak tel.79-274-79

,e-mail:Boro@ozi.ar.wroc.pl
Adres osoby odpowiedzialnej: 50-375 Wrocław , ul. Norwida 25
Charakterystyka możliwości badawczych:

Izotermiczny kalorymetr miareczkujący (ITC) przeznaczony jest do badania efektów cieplnych towarzyszących oddziaływaniu reagujących z sobą cząsteczek. Z pomiarów efektów cieplnych można określić stechiometrię badanej reakcji, jej charakterystykę termodynamiczną ( stała równowagi, zmiana entalpii i entropii) a także zmianę pojemności cieplnej. ITC znajduje szczególne zastosowanie do badania procesu micelizacji, solubilizacji liposomów, oddziaływania białek z białkami, białek z lipidami, białek z kwasami nukleinowymi itp.


Analiza kosztów:

Do uzgodnienia
Katedra Botaniki i Ekologii Roślin
Spektrofotometr absorpcji atomowej
Obsługa:

Osoba odpowiedzialna: dr inż. Ludwik Żołnierz tel. 328-75-64 , e-mail:lzol@ozi.ar.wroc.pl


Analiza możliwości badawczych:

Oznaczanie zawartości: K, Na, Ca, Mg, Ni, Zn, Pb, Cu, Cd


Analiza kosztów:

Do uzgodnienia


Instytut Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego
1.Analizator węgla i siarki CS-MAT 5500
Obsługa:

Osoba odpowiedzialna.:

Prof. dr hab. Jerzy Drozd tel. 3205-601,e-mail: drozd@ozi.ar.wroc.pl

Dr inż. Elżbieta Jamroz tel. 3205-632, e-mail: ejamroz@ozi.ar.wroc.pl

Mgr Jarosław Szadorski tel. 3205-632,e-mail: szador@ozi.ar.wroc.pl
Adres osoby odpowiedzialnej: 50-357 Wrocław, ul. Grunwaldzka 53
Charakterystyka możliwości badawczych:

Analiza zawartości węgla całkowitego , organicznego i nieorganicznego oraz siarki całkowitej w glebach , substancjach organicznych ( także w paliwach) i nieorganicznych ( sole, szkła, pyły)

Ponadto aparat analizuje w/w formy węgla w wodzie i wszelkich roztworach ( także w ściekach)
Analiza kosztów:

Koszt jednostkowy analizy dla jednostek Uczelni- ( z powodu pewnych różnic w kosztach analiz, zależnych od formy oznaczanego pierwiastka , podano przedział kosztów) – 25,00 – 30,00 zł.

Koszt jednostkowy analizy dla jednostek spoza Uczelni- ( z powodu pewnych różnic w kosztach analiz, zależnych od formy oznaczanego pierwiastka , podano przedział kosztów) –50,00 – 60,00 zł.
Instytut Inżynierii Rolniczej
1.Kalorymetr skaningowy
Obsługa:

Osoba odpowiedzialna: dr inż. Mariusz Surma , tel. 3205-724,e-mail: surma@imr.ar.wroc.pl


Adres osoby odpowiedzialnej: 51-630 Wrocław ul. Chełmońskiego 37/41
Charakterystyka możliwości badawczych:

Badania ciepła właściwego, ciepła przemiany fazowej, temperatury zeszklenia.


Analiza kosztów

Koszt 1 próby: 75,00 zł. – koszt własny

225,00zł.- usługa
2.Maszyna wytrzymałościowa

Obsługa:

Osoba odpowiedzialna: dr inż. Gabriel Czachor tel. 3205-705 ,e-mail: czachor@imr.ar.wroc.pl


Adres osoby odpowiedzialnej 51-630 Wrocław, ul. Chełońskiego 37/41
Charakterystyka możliwości badawczych:

Badania cech mechanicznych, próby ściskania , zaginania, przecinania


Analiza kosztów:

Koszt 1 próby : 15,00zł. – koszt własny

125,00zł. - usługa

a


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość