Strona główna

Laureaci nagrody „Świadek Historii” 2014 r. Andrzej Szkaradek. Urodzony: 1948 r. Jeden z głównych inicjatorów powstania Instytutu Pamięci Narodowej. Od 1978 r kolporter „Robotnika”


Pobieranie 10.2 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar10.2 Kb.
Laureaci nagrody „Świadek Historii” 2014 r.
Andrzej Szkaradek. Urodzony: 1948 r. Jeden z głównych inicjatorów powstania Instytutu Pamięci Narodowej. Od 1978 r. kolporter „Robotnika”. W NSZZ „S” od 1980 r. Uczestnik strajku okupacyjnego w Ratuszu w Nowym Sączu (styczeń 1981 r.) Zaangażowany
w tworzeniu struktur „S” w województwie nowosądeckim. W dn. 13 grudnia 1981 r. internowany w Załężu, a następnie w Uhercach i w Nowym Łupkowie.
Zwolniony 19 listopada 1982 r. Zaangażowany w tworzeniu MKS Nowy Sącz od początku 1983 r. Inicjator i współtwórca struktur zakładowych podziemnej „S” m.in. w Nowomagu, Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego. W 1983 r. wznowił wydanie „Wiadomości Nowosądeckich”, redaktor i drukarz. Kolporter wydawnictw m.in. „Aktualności”, „Serwisu Informacyjnego”, „Kroniki Małopolskiej”, „Solidarności Walczącej”, „Hutnika”
i „Tygodnika Mazowsze”. Aresztowany za wydanie „Wiadomości Sądeckich” i osądzony
w AŚ w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie. Zwolniony na mocy amnestii 1 sierpnia 1984 r. Bez zatrudnienia w latach 1984-1989, w tym okresie wielokrotnie zatrzymywany
i poddawany rewizjom; stosowano groźby wobec jego rodziny. Członek ogólnopolskiej Komisji Interwencji i Praworządności „S” od grudnia 1986 r. Do dziś aktywnie kultywuje pamięć o wielkiej idei, jaką była „Solidarność”.
Pelagia Potocka. Urodzona: 1909 r., zmarła: 1994 r. Łączniczka w Armii Krajowej.
W 1983 r. zatrudniona jako kustosz w Muzeum Czartoryskich, jako osoba zaufana
Marii Ludwiki Czartoryskiej od początku II wojny światowej kierowała muzeum.
Dzięki niej uratowano unikalną i bezcenną kolekcję dzieł sztuki i pamiątek narodowych. Swoją prace spisała w „Dzienniku wydarzeń w Muzeum X.X. Czartoryskich”. Interweniowała u gubernatora Hansa Franka w sprawie „Dzwonu Zygmunta”,
który miał zostać przetopiony, przekonała Niemców, że dzwon symbolizuje kulturę niemiecką, ponieważ został wykonany w Norymberdze(!). Ukrywała na strychu swego pałacu dzieci żydowskie, a na pierwszym piętrze znajdowała się siedziba Wermachtu.
W stanie wojennym dawała schronienie młodzieży ściganej przez milicję. W okresie powojennym prowadziła nasłuchy Radia Wolna Europa i Głosu Ameryki,
uzyskane wiadomości kolportowała w formie ulotek. W okresie Solidarności mimo podeszłego wieku włączyła się w jej działalność. Została odznaczona pośmiertnie w 2007 r. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Niezwykła osoba dająca niezwykłe świadectwo obywatelskiej postawy, typowej dla środowiska, z którego wyszła.
Stanisław Handzlik. Urodzony: 1943 rok. Członek NSZZ Solidarność na terenie
Huty im. Lenina. Wiceprzewodniczący Komisji Robotniczej Hutników „S” Hil, współredagował „Biuletyn Informacyjny Hutników. Działacz Krakowskiego KO „S”; współtwórca Krakowskiej Fundacji Komunikacji Społecznej. Współorganizator strajku
w Hucie oraz działań podziemnych struktur związku. Uczestniczył w strajku
w Hucie im. Lenina na przełomie maja i kwietnia 1988 roku, po jego pacyfikacji był zwolennikiem kontynuacji protestu w formie strajku absencyjnego. Prześladowany, zatrzymywany i przesłuchiwany, skazany na 4 lata więzienia w sierpniu 1982 roku, zwolniony z pracy z zakazem powtórnego zatrudnienia. Obecnie działa na rzecz ocalenia dziedzictwa Solidarności, członek Stowarzyszenia Sieć Solidarności. W 2013 roku współorganizator jubileuszu 30-lecia Duszpasterstwa Hutników w Nowej Hucie
Małgorzata Janiec. Urodzona: 1949 r. Członek-założyciel NSZZ „Solidarność”.
Zastępca przewodniczącego Komisji Zakładowej NZSS „Solidarność” w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota”, a następnie członka Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolska. Brała udział w kolportażu publikacji i wydawnictw podziemnych.
W jej mieszkaniu w czasie stanu wojennego zabezpieczono dokumenty i pieczątki związkowe. Jest prezesem Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Obszar Południowy
w Krakowie. Reprezentuje tę organizację w Małopolskiej Radzie Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych
w Krakowie. Współpracownik Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Wygłasza w nim prelekcje dotyczące Polskiego Państwa Podziemnego. Współredaktor „Orła Białego”. Odznaczona: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem II Obrony Lwowa rozpoczętej w 1939 r. oraz Krzyżem Zrzeszenia „WiN”. Zaangażowana w prace organizacji kombatanckich oraz w wychowanie obywatelskie i patriotyczne młodego pokolenia.
Zbigniew Paliwoda. Urodzony w 1926 r. w Krakowie. Żołnierz 6 krakowskiej kompanii należącej do zgrupowania Józefa Kurasia „Ognia”. Jeden z ostatnich (ostatni?) żyjących uczestników akcji rozbicia więzienia św. Michała w Krakowie. Przez lata zajmował się sprawami kombatantów z okresu podziemia wojennego i powojennego. Niestrudzony uczestnik spotkań z młodzieżą, mimo kłopotów z poruszaniem się wciąż uczestniczący
w przywracaniu pamięci o żołnierzach podziemia powojennego. Rzeczywiście niezmordowany świadek historii. Przywiązany do wielkich tradycji walk Polaków
o wolność Ojczyzny niestrudzenie przypomina o wartościach patriotycznych
i obywatelskich, które powinny kształtować polską dumę.


Tadeusz Kowalczyk. Zawodowo: nauczyciel, rolnik, pszczelarz. Wychowywany w tradycji ruchu ludowego. Za próbę ucieczki na Zachód w 1950 roku skazany na 16 lat więzienia.
Po zwolnieniu od 1951, pracownik drukarni, PKS kamieniołomów. Po zdaniu matury
i odbyciu kursu pedagogicznego – nauczyciel w liceum w Kielcach, a następnie w szkole podstawowej w Bielinach. W latach 70 studiował historię na Uniwersytecie Łódzkim.
Od roku 1980 działacz NSZZ ‘Solidarność’ Rolników Indywidualnych – od listopada 1981 roku przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego RI w Kielcach. W stanie wojennym ukrywał się do 2.01.1983 r., (druk i kolportaż podziemnych druków). Nawiązał kontakty
z pp. Z. Z. Romanewskim. Po ujawnieniu kontynuował działalność opozycyjną
w duszpasterstwie rolników współpracował z ks. Bijakiem z Wilanowa. W 1987 brał udział
w reaktywowaniu Tymczasowej Rady Krajowej Związku (skarbnik). Po 1989 roku został wybrany dwukrotnie posłem (kadencje: X i I). Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Polonia Restituta. Wierny tradycji niepodległościowej, czynnie uczestniczy w przekazywaniu swojej wiedzy kolejnym pokoleniom.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość