Strona główna

Legia” Warszawa Sekcja Strzelecka Organizator Centralny Wojskowy Klub Sportowy „Legia” Warszawa Sekcja Strzelecka. Uczestnicy


Pobieranie 30.73 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar30.73 Kb.
Regulamin

Zawodów Otwartych

Centralnego Wojskowego Klubu Sportowego

Legia” Warszawa Sekcja Strzelecka1. Organizator

Centralny Wojskowy Klub Sportowy „Legia” Warszawa Sekcja Strzelecka.


2. Uczestnicy

W zawodach Sekcji Strzeleckiej uczestniczyć mogą osoby uprawiające strzelectwo

sportowe, zrzeszone w PZSS, posiadające aktualną Licencję Strzelecką PZSS.
3. Cele zawodów:

- rozwijanie współzawodnictwa sportowego,

- podnoszenie umiejętności strzeleckich,

- osiągnięcie w rywalizacji sportowej wysokiej pozycji w klasyfikacji klubowej,

- popularyzacja strzelectwa sportowego,

- integracja środowisk strzeleckich stołecznych klubów,

- rozwój strzelectwa sportowego w naszym regionie,

- zdobywanie odznak strzeleckich,

- czynny odpoczynek wśród przyjaciół, koleżanek i kolegów,
4. Miejsce zawodów

Strzelnica CWKS „Legia” Warszawa Sekcja Strzelecka - Rembertów – Poligon


5. Termin i program zawodów

- sprzedaż metryczek od godz. 9:30 do godz. 14:00

- rozpoczęcie zawodów o godz. 9.30

- ogłoszenie wyników po zakończeniu konkurencji ok. godziny 14:30

- zakończenie ok. godz. 15.00 (zależnie od liczby uczestników)
6. Zasady organizacji zawodów

Wszystkie zawody organizowane są na podstawie regulaminów PZSS oraz regulaminu klubowego.


7. Rozgrywane konkurencje

Pistolet/Rewolwer sportowy 10 strzałów

- Broń i amunicja kal. 5,6mm boczny zapłon- ilość strzałów – 5 próbnych + 10 ocenianych

- Tarcza TS-4

- Czas – 5min próbne/10min oceniane

- Odległość 25m

Zawodnicy strzelają na komendy sędziego prowadzącego. Po strzeleniu strzałów

próbnych przestrzeliny są oznaczane lub zaklejane. Po wcześniejszym zgłoszeniu zawodnika dopuszczalne jest strzelanie bez strzałów próbnych. Dozwolone jest strzelanie z obu rąk.

Po skończeniu strzelań przed zejściem ze stanowiska broń musi być skontrolowana

przez sędziego i schowana do futerału lub kabury.

Pistolet sportowy 30 strzałów

- Broń i amunicja kal. 5,6mm boczny zapłon- ilość strzałów – 5 próbnych + 3x10 ocenianych

- Tarcza TS-4

- Czas – 5min próbne/30min oceniane

- Odległość 25m

Zawodnicy strzelają na komendy sędziego prowadzącego. Po strzeleniu strzałów

próbnych przestrzeliny są oznaczane lub zaklejane. Po każdej serii 10 strzałowej tarcze są zmieniane. Po wcześniejszym zgłoszeniu zawodnika dopuszczalne jest strzelanie bez strzałów próbnych. Dozwolone jest strzelanie tylko z jednej ręki.

Po skończeniu strzelań przed zejściem ze stanowiska broń musi być skontrolowana

przez sędziego i schowana do futerału lub kabury.

Karabin sportowy 10 strzałów leżąc

- Broń i amunicja kal. 5,6mm boczny zapłon- ilość strzałów – 5 próbnych + 10 ocenianych

- Tarcza pierścieniowa

- Czas – 5min próbne/10min oceniane

- Odległość 50m

Zawodnicy strzelają na komendy sędziego prowadzącego. Strój zawodnika dowolny,

postawa leżąca, broń z pasem lub bez. Po strzeleniu strzałów próbnych przestrzeliny są oznaczane lub zaklejane. Po wcześniejszym zgłoszeniu zawodnika dopuszczalne jest strzelanie bez strzałów próbnych.

Po skończeniu strzelań przed zejściem ze stanowiska broń musi być skontrolowana

przez sędziego i schowana do futerału.
Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów

- Broń i amunicja kal. dowolny centralnego zapłonu- ilość strzałów – 3 próbne + 10 ocenianych

- Tarcza TS-4

- Czas – 3min próbne/10min oceniane

- Odległość 25m

Zawodnicy strzelają na komendy sędziego prowadzącego Po strzeleniu strzałów

próbnych przestrzeliny są oznaczane lub zaklejane. Po wcześniejszym zgłoszeniu zawodnika dopuszczalne jest strzelanie bez strzałów próbnych. Dozwolone jest strzelanie z obu rąk.

Po skończeniu strzelań przed zejściem ze stanowiska broń musi być skontrolowana

przez sędziego i schowana do futerału lub kabury.

Rewolwer centralnego zapłonu 10 strzałów

- Broń i amunicja kal. dowolny centralnego zapłonu- ilość strzałów – 3 próbne + 10 ocenianych

- Tarcza TS-4

- Czas – 3min próbne/10min oceniane

- Odległość 25m

Zawodnicy strzelają na komendy sędziego prowadzącego Po strzeleniu strzałów

próbnych przestrzeliny są oznaczane lub zaklejane. Po wcześniejszym zgłoszeniu zawodnika dopuszczalne jest strzelanie bez strzałów próbnych. Dozwolone jest strzelanie z obu rąk.

Po skończeniu strzelań przed zejściem ze stanowiska broń musi być skontrolowana

przez sędziego i schowana do futerału lub kabury.
Karabin centralnego zapłonu 10 strzałów – zabrania się używania optyki i kolimatorów

- Broń i amunicja kal. dowolny centralnego zapłonu- ilość strzałów – 3 próbne + 10 ocenianych

- Tarcza pierścieniowa

- Czas – 3min próbne/10min oceniane

- Odległość 100 m

Zawodnicy strzelają na komendy sędziego prowadzącego. Strój zawodników dowolny, pozycja siedząca. Po strzeleniu strzałów próbnych przestrzeliny są oznaczane lub zaklejane.

Po wcześniejszym zgłoszeniu zawodnika dopuszczalne jest strzelanie bez strzałów próbnych.

Dopuszcza się zastosowanie podpórki przedniej w formie:

- worka lub dowolnego dwójnogu (bipodu).

- nie wolno stosować podpór benchrestowych (restów)

- tylna część broni nie może być oparta o podłoże oraz na dodatkowej podpórce

- w przypadku fabrycznie mocowanych lub dorabianych podpórek (typu monopod)

- mają one być zdemontowane lub złożone

Po skończeniu strzelań przed zejściem ze stanowiska broń musi byś kontrolowana przez sędziego i schowana do futerału.

W celu zachowania lepszej przepustowości strzelań dopuszczalne są zmiany

zawodników w trybie indywidualnym.


TRAP 10 strzałów

- Broń do kal. 12/70- amunicja śrutowa do kal. 12/70 (ozn. 9-7)

- ilość strzałów – 3 próbne + 10 ocenianych

- cel – rzutki strzeleckie

Zawodnicy strzelają ze stanowisk strzeleckich oddalonych 15m od linii maszyn

z których wyrzucane są rzutki. Rzutki mogą być wyrzucane z jednej maszyny pływającej ustawionej naprzeciwko stanowiska nr 3 bądź ze wszystkich 15 maszyn trapowych. Zawodnicy poruszają się po 5 stanowiskach strzeleckich, które są zmieniane kolejno po każdym strzale.

Maksymalnie jednorazowo może strzelać 6 zawodników. Po strzeleniu strzałów próbnych, strzelanie jest oceniane i kontynuowane dalej po ogłoszeniu przez sędziego prowadzącego tego faktu. Zawodnik może oddać 1 strzał do 1 rzutka a w przypadku chybienia sędzia oznajmia komendą „zero”. Po wcześniejszym zgłoszeniu zawodnika dopuszczalne jest strzelanie bez strzałów próbnych. Po skończeniu strzelań przed zejściem ze stanowiska broń musi być skontrolowana przez sędziego i schowana do futerału.


8. Nagrody

Miejsca I – III we wszystkich konkurencjach, dyplomy . Warunkiem wręczenia nagród jest sklasyfikowanie sześciu zawodników w danej konkurencji.


9. Klasyfikacja punktowa

W przypadku uzyskania przez zawodników jednakowych liczb punktów o kolejności

decyduje większa liczba dziesiątek centralnych, dziesiątek, dziewiątek, itd. Jeżeli

kolejności nie da się ustalić w ten sposób, sędzia główny zawodów zarządza dogrywkę.


10. Oświadczenie startującego

Startujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów przez złożenie podpisu na metryczce.

Startujący oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych(Dz. U. nr 133 poz. 833 z 2000 r.z późn. zmianami) przez Centralny Wojskowy Klub Sportowy LEGIA Warszawa Sekcja Strzelecka oraz wykorzystanie jego wizerunku na wszystkich polach, co poświadcza podpisem na metryczce.
11. Protesty i reklamacje

Protesty dotyczące oceny wartości przestrzelin lub innych decyzji sędziego stanowiskowego należy składać bezzwłocznie do Sędziego Głównego Zawodów.

Protesty będą rozpatrywane przez Sędziego Głównego Zawodów w porozumieniu z Obserwatorem WMZSS.
Reklamacje dotyczące błędów pisarskich uczestnik zawodów może składać w ciągu 7 dni od zamieszczenia na stronie Stowarzyszenia komunikatu z zawodów.
12. Postanowienia końcowe

Zawody prowadzi komisja sędziowska powołana przez WMZSS.Do wszystkich kwestii nie omówionych w tym regulaminie mają zastosowanie przepisy Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
Ze sportowym pozdrowieniem

ORGANIZATOR


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość