Strona główna

Lek. Andras Rudolf Katedra i Zakład Patofizjologii


Pobieranie 6.83 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar6.83 Kb.
Lek. Andras Rudolf

Katedra i Zakład Patofizjologii

Życiorys

 • Ur. 12.09.1987 Budapeszt

 • Wykształcenie:
  2006-2012: Wydział Lekarski Uniwersytetu im. Semmelweisa w Budapeszcie
  2011-2012: Praca w studenckim kole naukowym przy Klinice Chirurgii i Transplantacji, Budapeszt

 • Praca zawodowa:
  2012- Samodzielny referent naukowo-techniczny w Zakładzie Patofizjologii UMP jako stypendysta 7. Programu Ramowego UE: EuTRiPD, Marie Curie Training Network

Dorobek naukowy:

 1. Wagner L, Fekete A, Rudolf A et al., Transplant Proc, 2012; 44: 2151.

 2. Witowski J, Kawka E, Rudolf A et al., Biomed Res Int, w druku

 3. 5 komunikatów zjazdowych

Proponowany tytuł pracy: „The effect of cellular senescence on mesothelial cell responses relevant to peritoneal dialysis exposure: An in vitro study. (Wpływ starzenia się komórek mezotelium otrzewnowego na ich reakcje w środowisku dializy otrzewnowej: Studium in vitro)”.

Proponowany promotor: Prof. Janusz Witowski

Założenia pracy doktorskiej:

Obserwacja, że komórki mezotelium otrzewnowego u myszy poddanych przewlekłej ekspozycji na działanie płynów do dializy otrzewnowej mają fenotyp przypominający komórki stare, skłania do przypuszczenia, że dializa otrzewnowa może predysponować do przyspieszonego starzenia się komórek mezotelium. Badania in vitro pokazują, że ekspozycja komórek mezotelium otrzewnowego na wysokie stężenia glukozy, która jest składnikiem płynów dializacyjnych, przyspiesza pojawianie się cech starzenia w komórkach. Stare komórki mezotelialne wykazują zaburzoną produkcję cytokin i czynników wzrostowych, a z drugiej strony wiadomo, że do takich zaburzeń prowadzić może również ekspozycja na działanie płynów dializacyjnych. Nie jest jednak jasne, jak płyny dializacyjne wpływają na stare komórki mezotelialne, ani też, jak stare komórki mezotelialne wpływają na homeostazę wewnątrzotrzewnową w czasie dializy. Celem pracy jest porównanie starych i młodych komórek mezotelium otrzewnowego w hodowli in vitro pod względem zdolności do produkcji mediatorów istotnych dla homeostazy wewnątrzotrzewnowej w czasie dializy otrzewnowej (interleukina-6, kwas hialuronowy), zbadanie procesu gojenia się uszkodzeń młodych i starych komórek mezotelium otrzewnowego, określenie, jak starzenie się komórek wpływa na ekspresję antygenu CA125, oraz zbadanie, jak aktualnie stosowane w praktyce klinicznej płyny do dializy otrzewnowej wpływają na produkcję interleukiny-6 (IL-6) i kwasu hialuronowego przez młode i stare komórki mezotelium otrzewnowego.Metodyka: Hodowla komórek ludzkiego mezotelium otrzewnowego in vitro i indukcja replikacyjnego starzenia się komórek, ekspresja markerów starzenia się komórkowego, gojenie się komórek w modelu scratch assay, techniki immunocytochemiczne, testy immunoenzymatyczne, RT-qPCR, cytometria przepływowa.

Wstępne wyniki: Młode i stare replikacyjnie komórki mezotelialne różnią się istotnie pod względem ekspresji IL-6, kwasu hialuronowego i CA125. Ekspresja tych czynników w komórkach młodych i starych jest odmiennie modyfikowana przez płyny do dializy otrzewnowej. Ponadto komórki mezotelialne różnią się istotnie pod względem zdolności do naprawy uszkodzeń i gojenie się ran.

Znaczenie badań: IL-6, kwas hialuronowy, a zwłaszcza CA125 uznawane są za markery stanu komórek mezotelialnych podczas dializy otrzewnowej. Wykazanie, że produkcja tych czynników zmienia się pod wpływem starzenia się komórek może wpłynąć na sposób interpretacji i przydatność tych związków w monitorowaniu stanu błony otrzewnowej u chorych dializowanych.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość