Strona główna

Liczba dyplomantów Opis wymagań


Pobieranie 20.41 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar20.41 Kb.Temat pracy

Promotor

Kierunek

Spec.

Liczba dyplomantów

Opis wymagań

1

Rola zbiorników wodnych w realizacji idei zrównoważonego ekologicznie rozwoju na wybranym przykładzie gminy lub powiatu

dr Aleksandra WagnerSZŚ, MŚ

Temat może być wykonywany przez więcej niż jedną osobę, o ile wybrane przykłady będą różne (np. różne gminy)

Ewidencja zbiorników wodnych w wybranej gminie, ich rola w ekoturystyce, ocena stanu ekologicznego

2

Realizacja zasady zrównoważonego rozwoju na przykładzie gminy lub powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki. (z wyłączeniem gmin, dla których wykonano podobne prace)

dr Aleksandra WagnerSZŚ,

Temat może być wykonywany przez więcej niż jedną osobę, o ile wybrane przykłady będą różne (np. różne gminy)

Ocena walorów przyrodniczych i kulturowych gminy, ewidencja gospodarstw agroturystycznych, wywiady z właścicielami i turystami

3

Wpływ działalności człowieka w obszarach specjalnie chronionych na przykładzie (do wyboru) Babiogórskiego PN, Tatrzańskiego PN, Kampinoskiego PN

dr Aleksandra WagnerSZŚ, MŚ

3 (różne parki)

Ocena presji turystycznej, wywiad z dyrekcją parku oraz z turystami

4

Oddziaływanie na środowisko dużych inwestycji i próby minimalizacji ich negatywnego wpływu, na wybranych przykładach

dr Aleksandra WagnerMŚ, SiTOŚ

Temat może być wykonywany przez więcej niż jedną osobę, o ile wybrane przykłady będą różne (np. różne gminy)

Zapoznanie się z problemami wybranych zakładów przemysłowych oraz ich działaniami na rzecz minimalizacji szkodliwych skutków oddziaływania na środowisko

5

Możliwości użycia różnych gatunków bezkręgowców w biologicznych testach oceny jakości wód

dr Aleksandra WagnerMŚ, SiTOŚ

1

Przeprowadzanie testów biologicznych jakości wód na wybranych organizmach bezkręgowców

6

Wodny kierunek rekultywacji terenów poeksploatacyjnych na wybranych przykładach

dr Aleksandra WagnerMŚ, SiTOŚ, SZŚ

Temat może być wykonywany przez więcej niż jedną osobę, o ile wybrane przykłady będą różne (np. różne gminy)

Ewidencja zbiorników poeksploatacyjnych i ocena ich roli w przyrodzie i gospodarce człowieka. Ocena stopnia przydatności poszczególnych zbiorników do rekreacji (ankieta).


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość