Strona główna

Liczba godzin: 21 Rodzaj studium: mba prowadzący


Pobieranie 10.99 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar10.99 Kb.


Nazwa przedmiotu:

WSPÓŁCZESNY KAPITALIZM. ORGANIZACJA I STRUKTURA EKONOMICZNA, POLITYCZNA I SPOŁECZNA W POST-NOWOCZESNYM SYSTEMIE KAPITALISTYCZNYM


Liczba godzin: 21
Rodzaj studium: MBA
Prowadzący: Prof.dr hab. Bronisław Misztal
Cele dydaktyczne:

 1. przegląd klasycznych prac późno-dwudziestowiecznej ekonomii w zakresie struktury współczesnego kapitalizmu;

 2. debata nad zagadnieniami mechanizmów rozwojowych zaawansowanego kapitalizmu

 3. analiza wybranej problematyki z zakresu ekonomii rozwoju (modernizacja, zacofanie gospodarcze, gospodarka nieformalna i niedostatek przedsiębiorczości)

 4. analiza wybranych zagadnień z zakresu ekonomii społecznej i politycznej (priorytety rozwojowe, zagadnienia kapitału społeczengo i kulturowego).


Zdobyte umiejętności:

 1. znajomość najnowszej literatury ekonomicznej w zakresie współczesnego kapitalizmu;

 2. umiejętność dokonywania pisemnych analiz [w języku angielskim] złożonych zagadnień współczesnej ekonomii politycznej i społecznej;

 3. pogłębienie aktywnej znajomości profesjonalnego języka angielskiego w zakresie ekonomii politycznej i społecznej.


Stosowane metody dydaktyczne:

wykład (14h) i seminaria dyskusyjne (7h)


Program ramowy:


 1. TRANSAKCYJNA NATURA ŻYCIA SPOŁECZNEGO I MOTYWACYJNE ASPEKTY SUKCESU PRZEDSIĘBIORCZEGO.

 2. SPOŁECZNA I POLITYCZNA ORGANIZACJA GOSPODARKI: ZAGADNIENIA FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI RYNKOWEJ.

 3. KAPITALISTYCZNY PROTEKCJONIZM JAKO ŹRÓDŁO ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI: odmiany kapitalizmu protekcjonistycznego-- brytyjski, francuski, niemiecki i amerykański.

 4. HIPOTEZA MAXA WEBERA (1): WPŁYW RELIGII PROTESTANCKIEJ NA ROZWÓJ I SUKCES KAPITALIZMU NIEMIECKIEGO

 5. HIPOTEZA MAXA WEBERA (2): WPŁYW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI RODZINNEJ NA ROZWÓJ KAPITALIZMU WŁOSKIEGO.

 6. HIPOTEZA KARLA POLANYI: WPŁYW REDYSTRYBUCJI NA ROZWÓJ SPOŁECZNY.

 7. HIPOTEZA DE SOTO: AKTYWIZACJA MARTWEGO KAPITAŁU.

 8. HIPOTEZA AMARTYA SEN: ROZWÓJ JAKO WOLNOŚĆ.

 9. HIPOTEZA FLIEGSTEINA: ROLA REGULACJI W ROZWOJU RYNKU KAPITALISTYCZNEGO.

 10. HIPOTEZA CASTELLSA: GRANICE GLOBALIZACJI.


Zasady zaliczenia przedmiotu:

obowiązkowy udział w zajęciach (100% obecności): 10% oceny;

aktywny udział w debatach 20% oceny;

prowadzenie kompletnych notatek 10% oceny;

esej pisemny (10 stron w jęz. ang.) 60% oceny;
Literatura obowiązkowa:
Dowd, Douglas. 2002. Understanding Capitalism. London: Pluto Press. [fragmenty]
Fliegstein, Neil. 2003. The Architecture of Markets. Princeton: Princeton University Press. [fragmenty]
Greenfeld, Liah. 2001. The Spirit of Capitalism. Cambridge: Harvard University Press. [fragmenty]
Sen, Amartya. 1999. Development as Freedom. New York: Random Books.
Literatura uuzupełniająca:

Swedberg, Richard. 1994. “Markets as Social Structures.” pp. 255-282 [w:] Neil J. Smelser and Richard Swedberg (eds.). The Handbook of Economic Sociology. Princeton: Princeton University Press.


Szelenyi, Ivan. 1991. “Karl Polanyi and the Theory of a Socialist Mixed Economy.” pp. 231-248 [w:] Marguerite Mendell and Daniel Salee, eds., The Legacy of Karl Polanyi. New York: St. Martin’s Press.
De Soto, Hernando. 2000.“The Five Mysteries of Capital.” Ch. 1, pp. 1-15 in The Mystery of Capital. New York: Basic Books.
Castells, Manuel. 2000. Information Technology and Global Capitalism. pp. 52-75 [w:] Hutton, Will and Anthony Giddens, eds. 2000. Global Capitalism. New York: The New Press.
Stark, David. 1996. "Recombinant Property in East European Capitalism." AJS, 101, 4, Jan., 993-1027
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość