List motywacyjny jak pisać, aby być skutecznymPobieranie 12.01 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar12.01 Kb.

LIST MOTYWACYJNY - jak pisać, aby być skutecznym
Dobrze umotywowany list


List motywacyjny, chociaż na ogół czytany dopiero po CV, również odgrywa ważną rolę w procesie rekrutacji. I o ile dobry nie zagwarantuje zdobycia pracy, o tyle źle napisany może przekreślić szanse kandydata.

Podobnie jak CV, list motywacyjny nie powinien być dłuższy niż jedna strona, pozbawiony musi być „graficznych fajerwerków” i ozdobników. Niemile widziane są popisy pisarskie. Ważne jest, żeby przekazywał jak najwięcej informacji i pokazał, że kandydat radzi sobie z pisaniem „od siebie”.

Pisząc list motywacyjny, nie możesz zapomnieć, co piszesz. Dokument ma dotyczyć motywacji. Po pierwsze, wytłumaczyć musi, jaką motywacją kierujesz się, ubiegając się o pracę na danym stanowisku, w konkretnej firmie. Po drugie – musi zmotywować pracodawcę do zaproszenia Cię na rozmowę kwalifikacyjną.

List motywacyjny - błędyBłędy w liście motywacyjnym:

 • powtórzenie kwestii zawartych w CV,

 • cytowanie sformułowań z oferty pracy,

 • zły język listu (naukowy, nieformalny),

 • używanie typowych sformułowań ze wzorów listów motywacyjnych,

 • pomijanie aspektów osobościowych,

 • wyliczanie swoich cech/ umiejętności bez odniesień do doświadczeń,

 • „puste słowa”,

 • błędy ortograficzne, interpunkcyjne i inne,

 • pisanie listu uniwersalnego,

 • kserowanie listu,

 • podawanie zbyt wielu informacji,

 • zbyt długi/ krótki list,

 • nadawanie tytułu „ List motywacyjny”,

 • pomijanie adresata.LIST MOTYWACYJNY – wskazówki
List motywacyjny – nie powtarzaj życiorysu


To jeden z częściej popełnianych błędów. Kandydaci opisują w liście motywacyjnym raz jeszcze swoje doświadczenie zawodowe, zainteresowania i umiejętności. A w tym przypadku jest to niepotrzebne. Pracodawca te informacje uzyskał w CV, a z listu motywacyjnego chce się dowiedzieć, dlaczego akurat ten kandydat jest najbardziej odpowiedni.

Napisanie listu motywacyjnego jest z reguły zadaniem trudniejszym od pisania CV. Jeden życiorys może być wykorzystywany w wielu przypadkach. Listy muszą być jednak adresowane do konkretnej firmy, w związku z konkretnym stanowiskiem. Pierwszą częścią tego dokumentu jest podanie informacji, o jakie stanowisko kandydat się ubiega. Wskazane jest podanie źródła wiedzy o wakacie – ogłoszenie prasowe, internetowe, z uczelni. Często pracodawcy podają numer referencyjny – kod odpowiadający danemu ogłoszeniu. Nie można zapomnieć o umieszczeniu go w liście (a najlepiej też w CV) – często firmy poszukują pracowników na różne stanowiska, a numer ten służy identyfikacji zgłoszeń.


Przykłady, przykłady, przykłady… W liście motywacyjnym trzeba wyjaśnić pracodawcy, dlaczego kandydata interesuje dane stanowisko. Stwierdzenie, że jest „ciekawe” czy „zbieżne z zainteresowaniami” to za mało. Warto przytoczyć przykład ze swojego życia (niekoniecznie zawodowego), kiedy wykorzystywało się umiejętności przydatne na danym stanowisku. Można w tej sytuacji oczywiście „powtórzyć” informację z CV, ale nacisk położony być musi nie na fakt zatrudnienia gdzie, ale na rodzaj wykonywanych czynności. Podobnie, jeśli chodzi o znajomość języków obcych czy obsługi komputera – ważne są przykłady. Po pierwsze, są one dla czytającego ciekawsze i łatwiej zapadają w pamięć, a po drugie – uwiarygodniają informacje zawarte w życiorysie. Dobrze widziane przez pracodawców jest zamieszczenie informacji o planowanym rozwoju zawodowym. Wiadomo, że plany mogą się zmienić, i nikt nie będzie wymagał ich realizacji. Ale sformułowanie ich świadczy o poważnym stosunku kandydata do pracy w przyszłości i może być jego atutem.

Bez fajerwerków


List motywacyjny nie może być dłuższy niż jedna strona formatu A4 (oczywiście biały papier, czarny druk). Powinien być napisany językiem prostym i zrozumiałym. Nawet, jeśli ktoś dysponuje specjalistyczną wiedzą i słownictwem, nie musi się tym chwalić w liście motywacyjnym – przecież doradca personalny nie musi znać się akurat na tej dziedzinie aż tak dobrze, aby wszystko zrozumieć. A poza tym sprawia to złe wrażenie. Podobnie nie są tolerowane żadne udziwnienia techniczne – szlaczki, kolory, itp. List motywacyjny musi być przejrzysty. Każda myśl powinna być zawarta w oddzielnym akapicie – ułatwia to czytanie, pozwala lepiej zapamiętać. A przecież na lekturę listu motywacyjnego pracownik działu personalnego ma mniej więcej tyle samo czasu, co na przejrzenie CV, czyli 30 sekund! Krótkie akapity, krótkie, treściwe zdania – to jest w cenie.

Na początek i na koniec


List motywacyjny powinien rozpoczynać się zwrotem do konkretnej osoby odpowiadającej za rekrutację. Świadczy to o tym, że kandydatowi naprawdę zależy, dowiedział się czegoś o firmie. Zwłaszcza, że z reguły nie jest to trudne. Wiele firm informuje o tym w ogłoszeniach lub na stronach internetowych. A jeśli nawet nie, to przecież można zadzwonić i zapytać. To żaden wstyd, a jeszcze może taki kandydat zostanie zapamiętany i jego szanse automatycznie wzrosną? A zwrot „Szanowny Pan Zbigniew Nowak” wygląda znacznie lepiej niż „Do działu personalnego”. Oczywiście inaczej wygląda sprawa przy wysyłaniu listu do agencji doradztwa personalnego – wówczas nie trzeba zamieszczać żadnego zwrotu, bo nie wiadomo, gdzie list ostatecznie trafi.

Na końcu listu (lub w CV) należy natomiast zamieścić formułkę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.


Żródło: Pracuj.pl
: studia
studia -> I fundament, mur, wątek muru, łuk, przypora, filar, filar: przyścienny, przyporowy, wiązkowy; służka, system przyporowy; strop, krążyna, sklepienie: kolebkowe, krzyżowo- żebrowe, gwiaździste, palmowe, trójpodporowe, wachlarzowe, klasztorne, nieckowe
studia -> Ii semestr (letni) trwa od 15 lutego do 30 września 2016 r
studia -> Zarys Logiki skrypt dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie
studia -> Program przedmiotu
studia -> Dz. U. 98. 162. 1149 rozporządzenie prezesa rady ministróW
studia -> Wykład 1 13. 02. 2007r Wykład pod tytułem „Miękkie lądowanie”
studia -> I. zagadnienia teoretyczne w psychologii
studia -> Nr Etyka Specjalność: Organizacja i Ekonomika Górnictwa
studia -> Ustawa o rachunkowości[1] [2] z dnia 29 września 1994 r.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy