Lista Nagród I Wyróżnień Stowarzyszenia Wydawców Katolickich feniks 2012 Nagroda Główna: feniks złoty 2012Pobieranie 54.95 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar54.95 Kb.Lista Nagród i Wyróżnień

Stowarzyszenia Wydawców Katolickich

FENIKS 2012

Nagroda Główna: FENIKS ZŁOTY 2012

ks. prof. dr hab. Józef Kudasiewicz

za

dzielne świadectwo kapłańskiego życia, w czasach widocznej korozji wrażliwości religijnej; życia głęboko zakorzenionego w Biblii, której coraz pełniejszemu poznawaniu i popularyzacji poświęcił uczony wiele trudu, wychowując pokolenia księży i ludzi świeckich w duchu Słowa Bożego. Jego prace naukowe, odwaga duszpasterska oraz wspaniałe kaznodziejstwo stanowią wzór do naśladowania nie tylko dla środowisk ściśle konfesyjnych, ale też dla tych wszystkich osób, którzy prawdę, dobro i piękno łączą z miłością Stwórcy, rozkwitającą w krajobrazach kształtowanych przez Pismo Święte i w kościelnej Tradycji.FENIKS Diamentowy: FENIKS DIAMENTOWY 2012

pan prof. dr hab. Stefan Sawickiza

prekursorski i inicjujący charakter badań naukowych z zakresu historii i teorii literatury, metodologii humanistyki, edytorstwa i problematyki sacrum w literaturze. Mistrz licznego grona uczniów, opiekun i mecenas wielu ważnych przedsięwzięć filologicznych i wydawniczych. Wzór nauczyciela akademickiego i propagatora literatury polskiej, otwartego na jej humanistyczny i chrześcijański wymiar.FENIKS Specjalny: FENIKS SPECJALNY 2012

  Michałowska Teresa, Literatura polskiego średniowiecza. Leksykon, Wydawnictwo Naukowe PWN

  za

  znamienity leksykon, dostosowany do oczekiwań współczesnych odbiorców i do potrzeb dydaktyki akademickiej, prezentujący w przejrzystym i syntetycznym opisie całość wiedzy o literaturze, filozofii i kulturze w Polsce średniowiecznej. Dzieło na wskroś nowatorskie, sumujące współczesny stan erudycji na temat średniowiecza, jego źródeł, fundamentalnych idei oraz postaci oraz prądów ideowych. Praca niezbędna w nauczaniu, umacnianiu narodowej tożsamości; wzorcowo uzasadniająca przekonanie, że bez poznawania i poszanowania własnej, konstytutywnej dla budowania narodu, tradycji, nie sposób rozumieć i kształtować teraźniejszości.  Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Encyklopedia Filozofii Polskiej, ks. Andrzej Maryniarczyk (red.), Lublin KUL

  za

  kompendium podstawowej wiedzy nie tylko o technicznie rozumianej filozofii, jaką od niemal 800 lat uprawiano i nadal uprawia się w Polsce, ale także o polskiej kulturze, mającej swój niezaprzeczalny udział w rozwój światowej myśli humanistycznej. Dzieło uświadamia, że nie jesteśmy „papugą innych narodów”, nie ograniczamy się do naśladowania kulturowych zdobyczy pochodzących z zewnątrz, lecz sami staramy się proponować oryginalne propozycje, które często znajdują międzynarodowy posłuch. Zaangażowanie wielu środowisk naukowych z całej Polski w pracę nad encyklopedią stanowi modelowy przykład bezkompromisowości i woli porozumienia w dążeniu do osiągnięcia tak bardzo imponującego celu.FENIKS Specjalny: FENIKS PRO AUTORE 2012

J. E. Ks. Biskup Józef Zawitkowski  za

za żarliwego ducha wiary i miłości ekspresyjnie wyrażanego w bogactwie słowa, wobec którego nie można przejść obojętnie.Kategoria LITERACKA  Nagroda Feniks

  Polska poetów i malarzy, Franciszek Ziejka, Wydawnictwo BOSZ

  za

  książkę-przesłanie kształtującą w czytelnikach „zdrowego ducha patriotyzmu”, umiłowania narodowej literatury i ojcowizny, wyrosłej z chrześcijańskich tradycji. Publikacja ukazujuje, że miłość do ojczyzny malarzy i poetów z epoki narodowej niewoli stanowi sam rdzeń polskiej kultury i samoświadomości społecznej. Dzieło literacko i rzeczowo wyjątkowe, oczarowujące elegancją stylu i nośnością interpretacyjną. Zasługuje bezwzględnie, by wejść do skarbca klejnotów współczesnego pisarstwa.  Wyróżnienia

 1. Nietoperz w świątyni. Biografia Jerzego Nowosielskiego, Krystyna Czerni, Wydawnictwo Znak

  za

  autentyczny portret wybitnego artysty malarza, nauczyciela i teologa, nieukrywający ciemnej strony jego egzystencji i twórczości. Autorka starała się rzetelnie i dyskretnie zajrzeć pod podszewkę wrażliwości i twórczego myślenia Nowosielskiego, dostrzec to, co warunkowało jego widzenia świata, wiary i religii, wykazując, że artysta nieraz stąpał po krawędziach ortodoksji, jako prawosławny żyjący pośród katolików. Biografia ucząca szacunku i ekumenicznej czułości w każdym zakątku świata.

  2. Stara, Rafał Wojasiński, Wydawnictwo Nowy Świat Kamil Witkowski

  za

  gęstą od znaczeń, choć pozornie prostą opowieść o życiu, przeznaczeniu i wymagającej miłości. Dramat, jaki się w świecie przedstawionym tej książki rozgrywa dotyczy spraw egzystencjalnie węzłowych, zmuszających do głębokiej refleksji i skupienia. Narracja każe się wmyślać w to, co uzasadnia nadzieję, stanowiącą rdzeń każdego osobowego istnienia. Proza dojrzała, w obrazowaniu na poły teatralna, pozbawiona najmniejszych retorycznych chwytów.  Kategoria NAUKI KOŚCIELNE

  Nagroda Feniks

  Tradycje biblijne. Biblia w kulturze świata, ks. Marek Starowieyski, Wydawnictwo PETRUS

  za

  okupione benedyktyńskim trudem opracowanie wprowadzające w krajobrazy Biblii. Bez nich trudno wyobrazić sobie kształtowanie się europejskich i światowych dziejów. Stylistyka, obrazowanie, symboliczność języka biblijnego zyskują w tej księdze swe konfesyjne i kulturowe ugruntowanie. Widzimy, jak cały świat, zarówno ten przyznający się do religii, jak i pozbawiony na nią wrażliwości, syci się atmosferą i klimatem Słowa, które stało się ciałem. Dzieło ukazuje antropologiczne ramy, bez których nie sposób zrozumieć ani przeszłości, ani teraźniejszości. Jego treść naturalnie wpisuje się w najgorętsze oczekiwania i nadzieje rozkwitającego w pełni XXI wieku.  Wyróżnienia

 1. Historia Katechezy. Katecheza w pierwszych wiekach, ks. Roman Murawski, Wydawnictwo Salezjańskie

  za

  naukowo nienaganne przedstawienie historii wczesnochrześcijańskiej katechezy, w jej różnorodnych uwikłaniach i aspektach doktrynalnych. Współczesne tendencje sekularyzacyjne, panosząca się coraz powszechniej obojętność religijna powodują konieczność wzmożenia wysiłków, by inicjacji chrześcijańskiej przydać nowego blasku. Poznanie procesu jej kształtowania się jest jednym z ważniejszych czynników – poświadcza wyróżniona rozprawa – tego rodzaju działania, prowadzącego do ożywiania wiary, włączania jej w pośpieszny rytm teraźniejszości. 1. Mistyczna historia człowieka według Bernarda z Clairvaux, Rafał Tichy, Wydawnictwo Flos Carmeli

  za

  odkrywcze i pod względem naukowym nadzwyczaj staranne przedstawienie antropologiczno-teologicznej doktryny św. Bernarda z Clairvaux, ze szczególnym uwzględnieniem fenomenu mistyki chrześcijańskiej. W dzisiejszych czasach rozpanoszenia się najróżniejszych form duchowości „bez Boga”, „duchowości ateistycznej” studium to przywraca właściwe ramy, w których możemy rozpoznawać wartość wewnętrznych przeżyć, wiążących człowieka z Bogiem. Napawa też nadzieją, że sam człowiek jest zdolny do otwarcia się na najbardziej tajemne doświadczenia rzeczywistości i ostateczne spełnienie odnajduje w miłości do ludzi i do swego Stwórcy. 1. Droga Karola Wojtyły, tom 1-4, Jacek Moskwa, Wydawnictwo „Świat Książki”

  za

  kompletną czterotomową biografię Jana Pawła II, która powoli zadomawia się na stałe, chyba nie tylko w naszej narodowej kulturze. Autor, wybitny dziennikarz i publicysta, z pisarską odwagą mierzy się z życiem i duszpasterstwem słowiańskiego papieża. Fakty znane i nieznane łączy nowym oglądem badawczym: polską perspektywę interpretacyjnego spojrzenia wzbogaca reporterskim uczestnictwem w sporej ilości papieskich działań i spotkań. W ten sposób otrzymaliśmy szeroką panoramę, w której rozpoznajemy wiele z tajemnic i niecodziennych wydarzeń, inicjowanych przez Ojca Świętego. Czytamy to nieprzeciętne dzieło z należną wdzięcznością.

Kategoria EDYTORSTWO

  Nagroda Feniks

  Kolbe. Historia Życia św. Maksymiliana, Tomasz Krzyżak, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie, Pająk Media

  za

  znamienite połączenie narracji biograficznej ze światem starych fotografii, w jednorodnej formie edytorskiej, graficznej powściągliwości i w estetycznym umiarze. Album niebywale pociągający wizualnie, a przy tym nieprzeciążony nadmiarem fotogramów i treści opisowych.

  Wyróżnienia

 1. Satyr i Nimfa, Bajka o złotym grzebyku, Bolesław Leśmian, Wydawnictwo KUL

  za

  edytorską odwagę i wzorcową edycję niepublikowanych dotąd dwóch utworów Bolesława Leśmiana, zachowanych w dorobku poety. Wzbogacają one nie tylko jego „twórczy światopogląd”, ale zasadniczo potwierdzają – i niekiedy obalają – wiele z interpretacyjnych tez uznanych w sumie za niepodważalne w dotychczas prowadzonych badaniach nad twórczością autora „Łąki”.

  2. Boży ludzie, Monika Bułaj, Wydawnictwo BOSZ


za

  niezwykłe połączenie poetyckiego języka i sugestywnego przedstawienia, za pośrednictwem fotografii, niemal zapomnianych kultur. Za unikalny kalejdoskop opowieści o duchowości i zwyczajach kulturowych mniejszości narodowych i etnicznych w Europie Wschodniej, Południowej i na Bliskim Wschodzie. Literacko-graficzny zapis każdej z przedstawionych w tej książce podróży, to niezwykła wzbogacająca czytelnika opowieść o próbie ocalenia wszystkich niepowtarzalnych, niekiedy wręcz mistycznych, przeżyć, których doświadczyła autorka.

Kategoria KSIĄŻKA DLA DZIECI  Nagroda Feniks

  Święta Urszula Ledóchowska, Eliza Piotrowska, Wydawnictwo Święty Wojciech

  za

  literacko i graficznie perfekcyjne przedstawienie życia i działalności świętej Urszuli Ledóchowskiej. Prostota i elegancja tej opowieści sprzęgnięta z bogactwem treści tworzy pouczającą całość, rozwijającą w znacznym stopniu dziecięcą wyobraźnię.  Wyróżnienia

  1. Trylogia: Dziki owoc, Dwie Krainy, Słonecznik i Róża, Marcin Jeleń, Wydawnictwo W drodzeza

utrzymane w baśniowym klimacie niezwykłe opowieści o Panu Bogu i najważniejszych prawdach wiary. Każda z książeczek o. Marcina Jelenia to przeznaczona zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców opowieść o fundamentalnych wartościach chrześcijańskich, która choć zazwyczaj przedstawiona w sposób alegoryczny, nigdy nie tarci charakteru pouczającej i ekscytującej przygody.  2. Pamiętnik papieskiego anioła + CD, Paweł Zuchniewicz, Gość Niedzielny

  za

  błyskotliwą, pełną niecodziennego czaru, opowieść o Karolu Wojtyle. Znakomity pomysł, by z perspektywy Anioła Stróża spojrzeć na rozwój i wydarzenia tkające codzienność przyszłego papieża, rozrósł się w narrację zmuszającą młodych czytelników do skupionej uwagi i być może nawet dziecięcej zadumy. Książka – z płytą, na której czyta ten niebieski pamiętnik Krzysztof Ziemiec – łączy w atrakcyjną całość walory wychowawcze z typowo religijnymi.Kategoria KSIĄŻKA DLA MŁODZIEŻY  Nagroda Feniks

  Kostka, Wysogląd Przemysław, Wydawnictwo WAM

  za

  udaną próbę opowiedzenia o świętości w języku współczesnej kultury obrazu i komiksu. Stanisław Kostka odzyskuje w tej książce autentyczne egzystencjalne barwy, przemawia do wrażliwości młodzieży ich „okiem i umysłem”, zdejmuje z postaci świętego patynę dostojeństwa i pobożnego pudru. Ożywia zaś to, co rzeczywiście decydowało o jakości życia tego „jezuickiego chłopaka”.  Wyróżnienia

  1. Problemy z seksualnością, ks. Marek Dziewiecki, Wydawnictwo eSPeza

przepełnioną religijną mądrością odpowiedź na dylematy współczesnej młodzieży. Za dialog pozbawiony tonu i charakteru kazania czy wykładu moralnego, którego celem jest znalezienie odpowiedzi na wątpliwości młodych ludzi dotyczące oceny dostępnych wizji seksualności i prezentację chrześcijańskiego punktu widzenia na tę kwestię.Kategoria KSIĄŻKA AUTORA ZAGRANICZNEGO  Nagroda Feniks

  Ludzie Boga, Christian de Cherge, Wydawnictwo PROMIC

Nagrodę przyznano jako wyraz uznania dla niezwykłego świadectwa życia i śmierci w imię wierności idei dialogu między religiami. Ze względu na swój unikalny charakter i pochodzenie publikacja stanowi niezwykłe połączenie zbioru rozpraw na temat relacji między chrześcijaństwem a islamem, i głębokiej wiary w potrzebę dialogu między ludźmi wyznającymi te systemy wiary z osobistymi, czy wręcz intymnymi - zapiskami ukazującymi prywatne aspekty duchowości i życia autora.

  Wyróżnienia

 1. Tajemnica Campanelli, Jean Delumeau, Instytut Wydawniczy PAX

  za

  fascynującą biografię Tomasza Campanelli, jednego z najbardziej tajemniczych postaci czasów nowożytnych. Poznajemy nie tylko jego zawiłe losy, na tle ówczesnej panoramy obyczajowej, religijnej i światopoglądowej, ale również zasadnicze zręby filozofii i astrologii, jakiej się oddawał i jaką propagował, stąpając często po krawędziach ortodoksji. Ten milenarysta, prorok, utopista do dzisiaj stanowi „punkt zapalny” prowokujący do myślenia nad przyszłością ludzkości i religii w kulturze współczesnego Zachodu.

 1. Modlitwa moją ojczyzną. Teologia i praktyka modlitwy chrześcijańskiej, Gerhard Lohfink, Wydawnictwo W drodze

  za

  błyskotliwe i wielce pouczające wprowadzenie do teologii modlitwy. Książka odsłania, w perspektywie liturgicznej i biblijnej, a zwłaszcza starotestamentalnych psalmów, drogi, na których modlitwa staje się codzienną praktyką, miejscem zakorzeniającym ludzką egzystencją w samym środku Bożej miłości i Bożego miłosierdzia. To praktyczny przewodnik pozwalający odzyskać wartość i najgłębszy sens wszelkich religijnych odniesień do Stwórcy. Przydający odwagi, by po prostu się modlić.Kategoria TŁUMACZ

  Nagroda Feniks

  Od Agory do Kapitolu, Willmoore Kendall, Fronda
  tłumaczka: Magdalena Pietrzak-Merta

  za

  zaangażowane i merytorycznie prawomocne tłumaczenie dzieła W. Kendalla, oddające ducha tej konserwatywnej w treści, lecz stylistycznie dosyć rozbudowanej, nacechowanej emocjonalnie narracji. W polskiej wersji językowej książka rozbłyska duchem i barwami wersji oryginalnej.  Wyróżnienia

 1. Historia papieży, J.W., O'Malley Wydawnictwo WAM
  tłumacz: Michał Zmuda

  za

  pełen językowej swobody przekład książki opisującej historię papiestwa w sposób przejrzysty, pozbawiony balastu zbyt skostniałej naukowości, niemal w stylistyce żywej, potoczystej mowy. Czyta się tę pracę z lekkością i swego rodzaju przyjemnością. To lektura wzmagająca zainteresowanie dziejami Kościoła, przekreślająca wiele legend i mitów z nimi się wiążących.

  2. Fascynacja złem, Giovanni Cucci, Wydawnictwo SALWATOR

  za

  warte pochwały przybliżenie polskiemu czytelnikowi rozprawy poświęconej tzw. wadom głównym, a więc zasadniczo problematyce zła, które przenika tak życie osobiste, jak i społeczne człowieka. Niuanse i interpretacyjne odkrycia zawarte w tej rozprawie, także w tłumaczeniu nie straciły niczego ze swego merytorycznego i nawet retorycznego blasku.

Kategoria SERIA WYDAWNICZA (DZIEŁA ZEBRANE)  Nagroda Feniks

  Vox Patrum, Pismo Patrystyczne, pod redakcją Stanisława Longosza, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

  za

  wielotomową serię patrystyczną wydawaną przez Ośrodek Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL od 1981 roku. Czasopismo pod redakcją ks. prof. Stanisława Longosza zaliczane bywa do jednych z najznakomitszych w Europie. Gromadzi dokumenty, artykuły, przekłady i inne formy piśmiennictwa naukowego z dziedziny szeroko pojętej patrystyki i kultury chrześcijańskiej. O publikację na jego łamach zabiegają uczeni z wielu stron świata. To, jak się wydaje, firmowy znak całego środowiska polskich patrologów, filologów klasycznych i znawców chrześcijańskiej ortodoksji.  Wyróżnienia

 1. Fenomen pięknego życia, pod redakcją Małgorzaty Jankowskiej i Sergiusza Nizińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

  za

  zestaw publikacji stanowiących jednorodną metodologicznie i stylistycznie serię. Jej autorzy dokonują interpretacji zasadniczych fenomenów współczesnej kultury, takich jak: dar, radość, duchowość, uniwersytet, słowo, Europa czy życie. Naświetlają je z wielu różnych punktów widzenia i odmiennych stanowisk filozoficznych oraz światopoglądowych. W dzisiejszej postmodernistycznej dowolności wprowadzają w świat ludzkiej myśli porządek, harmonię, jak też otwartość na to, co niespodziane, okryte dająca się odsłaniać tajemnicą.  2. Studia o Kijowskim. Andrzej Kijowski i krytycy, pod redakcją s. Wiesławy Tomaszewskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  Seria porządkuje rozległy obszar współczesnej literatury i życia literackiego, zogniskowany wokół życia i twórczości Andrzeja Kijowskiego. Obejmuje teksty historyczno-i teoretycznoliterackie, krytycznoliterackie, publicystyczne, dokumentacyjne i wspomnieniowe, dając przegląd recepcji twórczości Kijowskiego od jego debiutu literackiego po dzień dzisiejszy, nie wyłączając krytycznego wejrzenia w losy polskiej kultury drugiej połowy ubiegłego XX wieku. Przedsięwzięcie to wytycza metodologiczną strategię badań nad życiem i dokonaniami nie tylko pisarzy, ale i wszystkich projektodawców kultury.Kategoria PUBLICYSTYKA RELIGIJNA  Nagroda Feniks

  Raport o stanie wiary w Polsce, Przewodniczący Episkopatu Polski Arcybiskup Józef Michalik w rozmowie z Grzegorzem Górnym i Tomaszem P. Terlikowskim, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne

  za

  dający, zwłaszcza w dzisiejszej rzeczywistości, do myślenia wywiad-rzekę z arcybiskupem Józefem Michalikiem. To rzetelny i niebywale odważny, pozbawiony publicystycznych skrótów, namysł na aktualnym stanem Kościoła w Polsce, niestroniący od pytań i odpowiedzi nacechowanych niecodziennym dramatyzmem. Książka wyjątkowo aktualna i gorąca, będąca ważnym głosem w toczącej się debacie nad kształtem i rolą ludzi wierzących w społecznych strukturach życia. Odsłaniająca też wiele aspektów z osobistych pasji i aktywności Arcybiskupa.  Wyróżnienia

 1. Jezus Chrystus. Biografia, Peter Seewald, Dom Wydawniczy Rafael

  za

wnikliwe i poruszające, ze względu na wytrwałość autora, poszukiwanie prawdy o życiu i działalności Jezusa Chrystusa. Kapituła doceniła dbałość autora w śledzeniu kolejnych etapów życia i misji wypełnianej przez Męża z Nazaretu w połączeniu z dogłębną analizą historii i kultury regionu, w którym działał oraz umiejętne odczytywanie zapisów biblijnych, co doprowadziło autora do konstatacji o wadze uniwersalności i ponadczasowości charakteru dokonań i nauki Chrystusa. 1. Chrześcijanin na rozdrożu – kryzys w Kościele posoborowym, ks. Robert Skrzypczak, Wydawnictwo WAM

  za

  dynamiczne pisarstwo dotyczące współczesnego Kościoła. Autor śledzi i z roztropną pasją opisuje newralgiczne i często wzbudzające krytykę problemy i wydarzenia, których byliśmy i jesteśmy świadkami. Nie stroni od uzdrawiającej krytyki, jednakże nigdy nie tracąc nadziei, że należąca do istoty Kościoła idea reformy i samo-naprawy, wciąż pozostaje w mocy. Opinie zawarte w jego książce zachęcają do dyskusji, pozbawionych jednak zacietrzewienia oraz ideologicznych, swoiście partyjnych motywacji.

Kategoria MULTIMEDIA  Nagroda Feniks

  Eugenika – w imię postępu, film w reżyserii Grzegorza Brauna, Dom Wydawniczy Rafael

za

  ważny choć niekiedy wstrząsający, w swoim wyrazie, głos na temat ochrony godności ludzkiego życia. Film stanowi ważny głos w ciągle żywej medialno-społecznej dyskusji na temat aborcji, eutanazji i założeń badań genetycznych.

  Wyróżnienia

  1. NOE. Gra komputerowa dla dzieci, Edycja Świętego Pawła

  za

  dostosowaną do dziecięcej wrażliwości grę komputerową, wprowadzającą w świat Biblii i biblijnej atmosfery egzystencjalnej. Zachęca ona do poznawczego wysiłku poprzez wypełnianie różnorodnych zadań, zmuszających do zaangażowania i kreatywności. Dzięki temu dzieci stykają się z pozytywnymi wzorcami osobowościowymi, uczą się delikatności i umacniają świadomość o niezbywalnej roli Boga w ludzkim życiu.


Kategoria MYŚL HUMANISTYCZNA


  Nagroda Feniks

  Litania i poezja. Na materiale literatury polskiej od XI do XXI wieku, Witold Sadowski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

  za

  pierwszą w nauce polskiej monografię poświęconą usytuowaniu gatunku litanijnego w literaturze od XI do XXI wieku. Powinowactwa i genetyczne związki łączące religię i poezję zostały w niej znakomicie uchwycone i opisane. Rozprawa, tak pod względem metodologicznym, jak i hermeneutycznym, wznosi się na nieprzeciętny poziom. Otwiera nadto szerokie możliwości dalszych badań i filologicznych pomysłów. To wybitne osiągnięcie naukowe i pisarskie.  Wyróżnienia

 1. Język – mistyka – proroctwo. Od doświadczenia do wysłowienia, Alicja Sakaguchi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

  za

  książkę prezentującą interdyscyplinarne spojrzenie na zjawisko religijnego proroctwa i przeżycia mistycznego. I choć doświadczenie mistyczne ze swej natury nie daje się wysłowić, to jednak jest możliwy jego fenomenologiczny opis. Poddając analizie teksty prorockie, objawieniowe, pisma mistyków żydowskich i chrześcijańskich badaczka (także w perspektywie osobistego doznania) odsłania niektóre językowe aspekty religijnego przeżycia mistycznego. Wnioski do jakich dochodzi warte są szerszej popularyzacji.

 1. Duch i litera. Liryczna ekspresja mistycznej drogi świętego Jana od Krzyża w polskich przekładach, Marlena Krupa, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria

  za

  filologiczne spojrzenie na twórczość świętego Jana od Krzyża, z którego dziełem od wieków zmagają się także polscy tłumacze. Autorka poddaje badaniu język poetycki jako jeden z zasadniczych narzędzi przekazujących treści doświadczeń mistycznych. Tropi z niebywałą uwagą i interpretacyjną sprawnością wszystkie te miejsca w poematach hiszpańskiego mistyka, poświadczające o śladach tajemniczych religijnych uniesień. Nie tylko na polskim gruncie naukowym rozprawę należy uznać za wybitną, godną tłumaczeń na języki kongresowe i za podległą zwielokrotnionej lektury.

 1. Metafizyczne i religijne. Problem subtematu w dziele literackim na przykładzie prozy kresowej Włodzimierza Odojewskiego, s. Wiesława Tomaszewska, Wydawnictwo Uniwersytety Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  za

  pogłębioną i nowatorską analizą pisarstwa kresowego Włodzimierza Odojewskiego. Autorka zaproponowała nowy paradygmat badawczy twórczości literackiej w ogóle, traktujący dzieło Odojewskiego jako exemplum dla ujęć teoretycznoliterackich, w szczególności zaś literatury metafizycznej i religijnej. Zasadnie wprowadziła inspirującą kategorię teoretycznoliteracką „subtematu”, pojętego jako podstawowa warstwa tematyczna, fundująca temat utworu. Jej książka otwiera tym samym bardzo atrakcyjne perspektywy badawcze.

: upl
upl -> Scenariusz zakończenia roku w grupie 4-latków Wiersz Powitanie
upl -> Ważne informacje dotyczące remontu mdk oraz zapisów na rok szkolny 2015/16
upl -> Grupa MŁodzież czerwiec 2015 Data Dzień Godzina
upl -> Sekcja akrobatyki sportowej
upl -> Lista dyscyplin sportowych obejmujących konkursy organizowane przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, Szkolny Związek Sportowy lub Ludowe Zespoły Sportowe
upl -> WŁAŚciwości fizykochemiczne tłuszczóW
upl -> Papiery: Tajemnica doktora Trawizza Autor: Filip Szczypuła System: Neuroshima Setting: Neuroshima, Papiery, Zlecenie. Gotowa mechanika: brak Modyfikacje zasad: brak Ilość graczy 2-4 Gotowe postacie: brak Ilość sesji: 1 Dodatki: brak Opis
upl -> Zaawansowany kurs języka sql andrzej Ptasznik Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy