Lista osób, które zakwalifikowały się do udziału w projekciePobieranie 30.43 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar30.43 Kb.W dniach 22.04.2014r. od godziny 08:00 w Punkcie Powiatowego Urzędu Pracy w Dębnie i od godz. 12:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu oraz 24.04.2014r. od godziny 09:00 w Punkcie Powiatowego Urzędu Pracy w Barlinku odbyły się posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.

Komisja w składzie Kierownik projektu (lider), Dyrektor PUP(partner) oraz Doradca zawodowy (partner) przeprowadziła rozmowy z kandydatami do udziału w projekcie ,,Sprawni w pracy” Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

Komisja na podstawie rozmowy z kandydatem/ką na uczestnika/czkę projektu dokonała oceny motywacji do uczestnictwa w projekcie. Po zsumowaniu punktów przyznanych podczas oceny formalnej oraz merytorycznej została opracowana lista rankingowa i rezerwowa.Lista osób, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie:


Lp.

Nazwisko i Imię

Liczba punktów

1.

Trawińska Jolanta

33

2.

Michałek Urszula

32

3.

Olczyk Halina

21

4.

Pietrzycka Maria

31

5.

Matusiak Beata

30

6.

Skolimowska Bożena

28

7.

Świecka Anna

28

8.

Wajda Paweł

28

9.

Nowakowska Alicja

27

10.

Kluba Wiesław

27

11.

Fraszczyk Tadeusz

26

12.

Pokład Aleksandra

26

13.

Zdziebkowska Katarzyna

26

14.

Borek Danuta

25

15.

Szczepan Irena

25

16.

Wolny Leszek

25

17.

Szmit Sandra

24

18.

Dyszluk Tomasz

24

19.

Horodyska Dorota

23

20.

Kaczor Magdalena

23

21.

Aleksandrowicz Michał

23

22.

Weselski Robert

23

23.

Rosolak Zdzisław

22

24.

Skworcow Piotr

22

25.

Mrowiński Oktawian

22

Lista rezerwowa:
Lp.

Nazwisko i imię

Liczba punktów

1.

Nowak Tomasz

19

2.

Nejman Andrzej

18

3.

Kaznowska Beata

17

4.

Krzemińska Elżbieta

17

5.

Karaś Danuta

17

6.

Łoń Zbigniew

15

7.

Latoszek Grażyna

12

8.

Łoziński Stefan

11

9.

Kawiński Maciej

11

10.

Kuciński Ryszard

10©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy