Strona główna

Lista osób upoważnionych przez Bank do korzystania z Portalu srg


Pobieranie 101.98 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar101.98 Kb.
Z

Pieczęć nagłówkowa Banku


ałącznik nr 1A

do Umowy w sprawie korzystania
z Portalu Systemu Realizacji Gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Lista osób upoważnionych przez Bank
do korzystania z Portalu SRG

(wzór)


Strona1 .....z .......

Nazwa Banku
Identyfikator Banku
Adres Banku
Ulica
Kod pocztowy – Miejscowość
Nr telefonu
Nr faksu1

Imię
Rodzaj zgłoszenia2

 Nowe upoważnienie

 Odebranie uprawnień upoważnionemu pracownikowi

 Aktualizacja danych pracownika / certyfikatu (zmiana certyfikatu / przedłużenie okresu ważności certyfikatu)Nazwisko
Nr telefonu
Adres e-mail
Skrót SHA1 lub MD5 z certyfikatu

SHA1

MD5


2

Imię
Rodzaj zgłoszenia2

 Nowe upoważnienie

 Odebranie uprawnień upoważnionemu pracownikowi

 Aktualizacja danych pracownika / certyfikatu (zmiana certyfikatu / przedłużenie okresu ważności certyfikatu)Nazwisko
Nr telefonu
Adres e-mail
Skrót SHA1 lub MD5 z certyfikatu

SHA1

MD5


3

Imię
Rodzaj zgłoszenia2

 Nowe upoważnienie

 Odebranie uprawnień upoważnionemu pracownikowi

 Aktualizacja danych pracownika / certyfikatu (zmiana certyfikatu / przedłużenie okresu ważności certyfikatu)Nazwisko
Nr telefonu
Adres e-mail
Skrót SHA1 lub MD5 z certyfikatu

SHA1

MD54

Imię
Rodzaj zgłoszenia2

 Nowe upoważnienie

 Odebranie uprawnień upoważnionemu pracownikowi

 Aktualizacja danych pracownika / certyfikatu (zmiana certyfikatu / przedłużenie okresu ważności certyfikatu)Nazwisko
Nr telefonu
Adres e-mail
Skrót SHA1 lub MD5 z certyfikatu

SHA1

MD5

Miejscowość, data

Pieczęcie i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Banku

Pieczęć nagłówkowa Banku
Załącznik nr 2A

do Umowy w sprawie korzystania
z Portalu Systemu Realizacji Gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Lista osób
uprawnionych do reprezentowania Banku

(wzór)


Strona1 .....z .......

Nazwa Banku
Identyfikator Banku1

Imię
Rodzaj zgłoszenia2

 zgłoszenie nowej osoby uprawnionej do reprezentowania Banku

 usunięcie osoby z listy osób uprawnionych do reprezentowania Banku

 aktualizacja danych osoby uprawnionej do reprezentowania BankuNazwisko
Stanowisko
Nr telefonu2

Imię
Rodzaj zgłoszenia2

 zgłoszenie nowej osoby uprawnionej do reprezentowania Banku

 usunięcie osoby z listy osób uprawnionych do reprezentowania Banku

 aktualizacja danych osoby uprawnionej do reprezentowania BankuNazwisko
Stanowisko
Nr telefonuMiejscowość, data

Pieczęcie i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Banku
1 W przypadku zgłoszenia więcej niż 4 pracowników upoważnionych przez Bank do korzystania z Portalu SRG, wydrukować dodatkowy formularz i odpowiednio ponumerować strony.

2 Wstawić znak  w odpowiednie pole.

1 W przypadku zgłoszenia więcej niż 2 osób uprawnionych do reprezentowania Banku, wydrukować dodatkowy formularz i odpowiednio ponumerować strony.

2 Wstawić znak  w odpowiednie pole.


strona z
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość