Literatur zur Vorlesung (SoSe 2005) : Frauen in PolenPobieranie 32.99 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar32.99 Kb.
Literatur zur Vorlesung (SoSe 2005) : Frauen in Polen

Barańska, Anna: Kobiety w powstaniu listopadowym 1830 – 1831. Lublin 1998.


Bogucka, Maria: Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim XVI-XVIII wieku na tle porównawczym. Warszawa 1998.
Bogucka, Maria: Women in early modern Polish society against the European background, Aldershot 2004.
Car, Edward M.: Kobiety w szeregach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1940 – 1948.

Warsazwa 1995.


Charewiczowa, Łucja: Kobieta w dawnej Polsce do okresu rozbiorów. Poznań 2002.
Co to znaczy być kobietą w Polsce: praca zbiorowa. Hg. von Anna Titkow und Henryk Domański. Warszawa 1995.
Czajecka, Bogusława: Z domu w szeroki świat. Droga kobiet do niezależności w zaborze austriackim 1890-1914. Krakow 1990.
Dekret na czarownice czyli Historia prawdziwa prozą i wierszem o łódzkich ekstremistkach, które nie poddały się WRON-ie. Hg. von Zofia Gromiec. Łódź 2001.
Die Frau in der polnischen Gegenwartskultur. Hg. von Walter Koschmal. Köln/Weimar/Wien 1996.
Die gläserne Decke. Frauen in Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa im 20. Jahrhundert. Hg. von Marija Wakounig. Innsbruck 2003.
Dufrat, Joanna: Kobiety w kręgu lewicy niepodległościowej. Od Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego do Ochotniczej Legii Kobiet (1908 - 1918/1919). Torun 2001.

Dutkowa, Renata: Żeńskie gimnazja Krakowa w procesie emancypacji kobiet (1896-1918).

Krakow 1995.
Działalność społeczno-narodowa i polityczna kobiet na Górnym Śląsku w XX wieku. Hg. von Helena Karczyńska. Opole 1997.
Dziechcińska, Hanna: Kobieta w życiu i literaturze XVI i XVII wieku. Zagadnienia wybrane. Warszawa 2001.
Geschlecht und Nationalismus in Mittel- und Osteuropa 1848-1918. Hg. von Sophia Kemlein. Osnabrück 2000. (Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau; 4).
Geschlechterrollen in der Geschichte aus polnischer und deutscher Sicht. Hg. von Karl H. Schneider.

Münster (2004)


Gieseke, Wiltrud/ Siebers, Ruth/ Wesołowska, Eugenia Anna/ Solarczyk, Hanna: Doświadczenia edukacyjne kobiet w Polsce i w Niemczech. Raport z badań biograficznych. Torun 2002.
Głos mają kobiety. Teksty feministyczne. Krakow 1992.
Górnicka-Boratyńska, Aneta: Chcemy całego życia. Antologia polskich tekstów feministycznych z lat 1870 - 1939. Warszawa 1999.
Höger, Katja: Frauen-Soldaten im Warschauer Aufstand 1944. Magisterarbeit, Freiburg 1998/99.
Hunecke, Bettina: "Im Augenblick zieht sich jeder in sein Nest zurück". Persönliche Netzwerke und Ethnizität; Krisenbewältigungsstrategien von Frauen im ländlichen Masuren (Nordostpolen). Münster 1999.
Janion, Maria: Kobiety i duch inności. Warszawa 1996.
Janowska, Zdzisława/ Martini-Fiwek, Jolanta/ Góral, Zbigniew: Bezrobocie kobiet w Polsce. Warszawa (Friedrich-Ebert-Stiftung) 1992.
Kałwa, Dobrochna: Kobieta aktywna w Polsce międzywojennej. Dylematy środowisk kobiecych. Krakow 2001.
Kamińska-Kwak, Jolanta: Polski ruch kobiecy w województwie śląskim w latach 1922 – 1939.

Katowice 1998.


Karpiński, Andrzej: Kobieta w mieście polskim w drugiej połowie XVI i XVII wieku. Warszawa 1995.
Klubówna, Anna: Cztery królowe Jagiełłowe. Warszawa 1990.
Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX w. Zbiór studiów pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. Warszawa 1990.
Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX w. Zbiór studiów pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. Tom II, cz. 1-2. Warszawa 1992.
Kobieta i świat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i w początkach XX wieku. Zbiór studiów pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. Tom III, cz. 1. Warszawa 1994.
Kobieta i świat polityki. W niepodległej Polsce 1918-1939. Zbiór studiów pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. Tom III, cz. 2. Warszawa 1996.
Kobieta i kultura. Kobiety wśród tworców kultury intelektualnej i artystycznej w dobie rozbiorów i niepodległym panstwie polskim. Zbiór studiów pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. Tom IV. Warszawa 1996.
Kobieta i kultura życia codziennego. Wiek XIX i XX. Zbiór studiów pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. Tom V. Warszawa 1997.
Kobieta i praca. Wiek XIX i XX: Zbiór studiów pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. Tom VI. Warszawa 2000.
Kobieta i kultura czasu wolnego. Zbiór studiów pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. Tom VII. Warszawa 2001.
Kobieta i małżeństwo. Społeczno-kulturowe aspekty aktualności: wiek XIX i XX. Zbiór studiów pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. Tom VIII. Warszawa 2004.

Kobiety nowej Polski. Warszawa 1951.


Kobiety w Polsce na przełomie wieków: nowy kontrakt płci? Hg. von Małgorzata Fuszara. Warszawa 2002.
Kobiety w Polsce w latach 90.: raport Centrum Praw Kobiet. Hg. von Barbara Gadomska, Maja Korzeniewska und Urszula Nowakowska. Warszawa 2000.
Kondratowicz, Ewa: Szminka na sztandarze. Kobiety "Solidarności" 1980 - 1989; rozmowy. Warsazwa 2001.
Król, Stefan: 101 kobiet polskich. Ślad w historii. Warszawa 1988.
Krzywicka, Irena: Wyznania gorszycielki. Warszawa 1992.
Lorence-Kot, Bogna: Child-Rearing and Reform. A study of Nobility in Eighteenth Century Poland. Westport,Conn./London 1985.
Niedzielska, Krystyna: Die Frau im heutigen Polen. Skizze zum Porträt. [Übersetzung aus dem Poln.]. Warszawa 1985.
Normsetzung und -überschreitung. Geschlecht in der Geschichte Osteuropas im 19. und 20. Jahrhundert. Hg. von Carmen Scheide und Natali Stegmann. Bochum 1999 (Interdisziplinäre Frauenforschung; 2)
Nowa świadomość płci w modernizmie. Studia spod znaku gender w kulturze polskiej i rosyjskiej u schyłku stulecia. Hg. von German Ritz. Krakow 2000.
Opoka, Teresa Ewa: Abecadło kobiety tamtych lat. Radom 1997.
Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej. Hg. von Wiesława Jamrożka i Dorota Żołądź-Strzelczyk. Poznan 2001.
Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej. Hg. von Anna Żarnowska. Warsazwa 2000.
Rudzki, Edward: Damy polskie XVIII wieku. Warszawa 1997.
Sierakowska, Katarzyna: Rodzice, dzieci, dziadkowie ... wielkomiejska rodzina inteligencka w Polsce 1918 - 1939. Warszawa 2003.
Stegmann, Natalie: Die Töchter der geschlagenen Helden. "Frauenfrage", Feminismus und Frauenbewegung in Polen 1863-1919. Wiesbaden 2000 (Deutsches Historisches Institut Warschau. Quellen und Studien; 11).
Targosz, Karolina: Sawantki w Polsce XVII w. Aspiracje intelektualne kobiet ze środowisk dworskich. Warszawa 1997.
Tuszyńska, Agata: Długie życie gorszycielki. Losy i świat Ireny Krzywickiej. Warszawa 1999.
Umińska, Bożena: Postać z cieniem. Portrety Żydówek w polskiej literaturze od końca XIX wieku do 1939 roku. Warszawa 2001.
Walewska, Cecylja: W walce o równe prawa. Nasze bojownice. - "Kobieta współczesna". Warszawa 1930.
Wawrzykowska-Wierciochowa, Dioniza: Sercem i orężem ojczyźnie służyły. Emilia Plater i inne uczestniczki Powstania Listopadowego 1830-1831. Warszawa 1982.
Wiese, Michael: "Uniwersytet Latający". Die geheime Universität für Frauen in Warschau gegen Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Magisterarbeit, Köln 1994.
Wójcicki, Kazimierz Władisław: Niewiasta polska w początkach naszego stulecia (1800-1830 r.). Chicago, Ill. 1895.
Women in Polish Society. Ed. by Rudolf Jaworski and Bianka Pietrow-Ennker. Boulder/New York 1992.
Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian. Praca zbiorowa. Hg. von Zbigniew Tyszka. Poznan 2004.
Z dziejów Polek: od świętej Kingi do Wandy Rutkiewicz. Hg. von Leszek Gromek. Warszawa 2003.
Zwischen Kriegen. Nationen, Nationalismen und Geschlechterverhältnisse in Mittel- und Osteuropa 1918-1939. Hg. von Johanna Gehmacher/Elisabeth Harvey/Sophia Kemlein. Osnabrück 2004 (Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau; 7).
Żarnowska, Anna: Workers, women, and social change in poland 1870-1939. Hampshire 2004.©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy