Strona główna

Literatur zur Vorlesung (SoSe 2005) : Frauen in Polen


Pobieranie 32.99 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar32.99 Kb.
Literatur zur Vorlesung (SoSe 2005) : Frauen in Polen

Barańska, Anna: Kobiety w powstaniu listopadowym 1830 – 1831. Lublin 1998.


Bogucka, Maria: Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim XVI-XVIII wieku na tle porównawczym. Warszawa 1998.
Bogucka, Maria: Women in early modern Polish society against the European background, Aldershot 2004.
Car, Edward M.: Kobiety w szeregach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1940 – 1948.

Warsazwa 1995.


Charewiczowa, Łucja: Kobieta w dawnej Polsce do okresu rozbiorów. Poznań 2002.
Co to znaczy być kobietą w Polsce: praca zbiorowa. Hg. von Anna Titkow und Henryk Domański. Warszawa 1995.
Czajecka, Bogusława: Z domu w szeroki świat. Droga kobiet do niezależności w zaborze austriackim 1890-1914. Krakow 1990.
Dekret na czarownice czyli Historia prawdziwa prozą i wierszem o łódzkich ekstremistkach, które nie poddały się WRON-ie. Hg. von Zofia Gromiec. Łódź 2001.
Die Frau in der polnischen Gegenwartskultur. Hg. von Walter Koschmal. Köln/Weimar/Wien 1996.
Die gläserne Decke. Frauen in Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa im 20. Jahrhundert. Hg. von Marija Wakounig. Innsbruck 2003.
Dufrat, Joanna: Kobiety w kręgu lewicy niepodległościowej. Od Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego do Ochotniczej Legii Kobiet (1908 - 1918/1919). Torun 2001.

Dutkowa, Renata: Żeńskie gimnazja Krakowa w procesie emancypacji kobiet (1896-1918).

Krakow 1995.
Działalność społeczno-narodowa i polityczna kobiet na Górnym Śląsku w XX wieku. Hg. von Helena Karczyńska. Opole 1997.
Dziechcińska, Hanna: Kobieta w życiu i literaturze XVI i XVII wieku. Zagadnienia wybrane. Warszawa 2001.
Geschlecht und Nationalismus in Mittel- und Osteuropa 1848-1918. Hg. von Sophia Kemlein. Osnabrück 2000. (Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau; 4).
Geschlechterrollen in der Geschichte aus polnischer und deutscher Sicht. Hg. von Karl H. Schneider.

Münster (2004)


Gieseke, Wiltrud/ Siebers, Ruth/ Wesołowska, Eugenia Anna/ Solarczyk, Hanna: Doświadczenia edukacyjne kobiet w Polsce i w Niemczech. Raport z badań biograficznych. Torun 2002.
Głos mają kobiety. Teksty feministyczne. Krakow 1992.
Górnicka-Boratyńska, Aneta: Chcemy całego życia. Antologia polskich tekstów feministycznych z lat 1870 - 1939. Warszawa 1999.
Höger, Katja: Frauen-Soldaten im Warschauer Aufstand 1944. Magisterarbeit, Freiburg 1998/99.
Hunecke, Bettina: "Im Augenblick zieht sich jeder in sein Nest zurück". Persönliche Netzwerke und Ethnizität; Krisenbewältigungsstrategien von Frauen im ländlichen Masuren (Nordostpolen). Münster 1999.
Janion, Maria: Kobiety i duch inności. Warszawa 1996.
Janowska, Zdzisława/ Martini-Fiwek, Jolanta/ Góral, Zbigniew: Bezrobocie kobiet w Polsce. Warszawa (Friedrich-Ebert-Stiftung) 1992.
Kałwa, Dobrochna: Kobieta aktywna w Polsce międzywojennej. Dylematy środowisk kobiecych. Krakow 2001.
Kamińska-Kwak, Jolanta: Polski ruch kobiecy w województwie śląskim w latach 1922 – 1939.

Katowice 1998.


Karpiński, Andrzej: Kobieta w mieście polskim w drugiej połowie XVI i XVII wieku. Warszawa 1995.
Klubówna, Anna: Cztery królowe Jagiełłowe. Warszawa 1990.
Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX w. Zbiór studiów pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. Warszawa 1990.
Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX w. Zbiór studiów pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. Tom II, cz. 1-2. Warszawa 1992.
Kobieta i świat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i w początkach XX wieku. Zbiór studiów pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. Tom III, cz. 1. Warszawa 1994.
Kobieta i świat polityki. W niepodległej Polsce 1918-1939. Zbiór studiów pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. Tom III, cz. 2. Warszawa 1996.
Kobieta i kultura. Kobiety wśród tworców kultury intelektualnej i artystycznej w dobie rozbiorów i niepodległym panstwie polskim. Zbiór studiów pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. Tom IV. Warszawa 1996.
Kobieta i kultura życia codziennego. Wiek XIX i XX. Zbiór studiów pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. Tom V. Warszawa 1997.
Kobieta i praca. Wiek XIX i XX: Zbiór studiów pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. Tom VI. Warszawa 2000.
Kobieta i kultura czasu wolnego. Zbiór studiów pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. Tom VII. Warszawa 2001.
Kobieta i małżeństwo. Społeczno-kulturowe aspekty aktualności: wiek XIX i XX. Zbiór studiów pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. Tom VIII. Warszawa 2004.

Kobiety nowej Polski. Warszawa 1951.


Kobiety w Polsce na przełomie wieków: nowy kontrakt płci? Hg. von Małgorzata Fuszara. Warszawa 2002.
Kobiety w Polsce w latach 90.: raport Centrum Praw Kobiet. Hg. von Barbara Gadomska, Maja Korzeniewska und Urszula Nowakowska. Warszawa 2000.
Kondratowicz, Ewa: Szminka na sztandarze. Kobiety "Solidarności" 1980 - 1989; rozmowy. Warsazwa 2001.
Król, Stefan: 101 kobiet polskich. Ślad w historii. Warszawa 1988.
Krzywicka, Irena: Wyznania gorszycielki. Warszawa 1992.
Lorence-Kot, Bogna: Child-Rearing and Reform. A study of Nobility in Eighteenth Century Poland. Westport,Conn./London 1985.
Niedzielska, Krystyna: Die Frau im heutigen Polen. Skizze zum Porträt. [Übersetzung aus dem Poln.]. Warszawa 1985.
Normsetzung und -überschreitung. Geschlecht in der Geschichte Osteuropas im 19. und 20. Jahrhundert. Hg. von Carmen Scheide und Natali Stegmann. Bochum 1999 (Interdisziplinäre Frauenforschung; 2)
Nowa świadomość płci w modernizmie. Studia spod znaku gender w kulturze polskiej i rosyjskiej u schyłku stulecia. Hg. von German Ritz. Krakow 2000.
Opoka, Teresa Ewa: Abecadło kobiety tamtych lat. Radom 1997.
Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej. Hg. von Wiesława Jamrożka i Dorota Żołądź-Strzelczyk. Poznan 2001.
Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej. Hg. von Anna Żarnowska. Warsazwa 2000.
Rudzki, Edward: Damy polskie XVIII wieku. Warszawa 1997.
Sierakowska, Katarzyna: Rodzice, dzieci, dziadkowie ... wielkomiejska rodzina inteligencka w Polsce 1918 - 1939. Warszawa 2003.
Stegmann, Natalie: Die Töchter der geschlagenen Helden. "Frauenfrage", Feminismus und Frauenbewegung in Polen 1863-1919. Wiesbaden 2000 (Deutsches Historisches Institut Warschau. Quellen und Studien; 11).
Targosz, Karolina: Sawantki w Polsce XVII w. Aspiracje intelektualne kobiet ze środowisk dworskich. Warszawa 1997.
Tuszyńska, Agata: Długie życie gorszycielki. Losy i świat Ireny Krzywickiej. Warszawa 1999.
Umińska, Bożena: Postać z cieniem. Portrety Żydówek w polskiej literaturze od końca XIX wieku do 1939 roku. Warszawa 2001.
Walewska, Cecylja: W walce o równe prawa. Nasze bojownice. - "Kobieta współczesna". Warszawa 1930.
Wawrzykowska-Wierciochowa, Dioniza: Sercem i orężem ojczyźnie służyły. Emilia Plater i inne uczestniczki Powstania Listopadowego 1830-1831. Warszawa 1982.
Wiese, Michael: "Uniwersytet Latający". Die geheime Universität für Frauen in Warschau gegen Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Magisterarbeit, Köln 1994.
Wójcicki, Kazimierz Władisław: Niewiasta polska w początkach naszego stulecia (1800-1830 r.). Chicago, Ill. 1895.
Women in Polish Society. Ed. by Rudolf Jaworski and Bianka Pietrow-Ennker. Boulder/New York 1992.
Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian. Praca zbiorowa. Hg. von Zbigniew Tyszka. Poznan 2004.
Z dziejów Polek: od świętej Kingi do Wandy Rutkiewicz. Hg. von Leszek Gromek. Warszawa 2003.
Zwischen Kriegen. Nationen, Nationalismen und Geschlechterverhältnisse in Mittel- und Osteuropa 1918-1939. Hg. von Johanna Gehmacher/Elisabeth Harvey/Sophia Kemlein. Osnabrück 2004 (Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau; 7).
Żarnowska, Anna: Workers, women, and social change in poland 1870-1939. Hampshire 2004.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość