Strona główna

Literatura rzymska (zagadnienia obowiązujące podczas egzaminu magisterskiego)


Pobieranie 6.53 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar6.53 Kb.
LITERATURA RZYMSKA (zagadnienia obowiązujące podczas egzaminu magisterskiego)


 1. Między rodzimością a hellenizmem (początki literatury rzymskiej – Liwiusz Andronikus, Newiusz, Plaut, Enniusz, Katon, Terencjusz).

 2. Komedie Plauta i Terencjusza – podobieństwa i różnice (język i styl, vis comica).

 3. Satyra rzymska – dzieje gatunku (Enniusz, Lucyliusz, Horacy, Persjusz, Juwenalis).

 4. Znaczenie Cycerona dla kultury europejskiej.

 5. Retoryka w Rzymie – praktyka i teoria (Cycero, Kwintylian, Tacyta „Dialog o mówcach”).

 6. Koncepcje stylu doskonałego. Attycyzm i azjanizm. Styl Cycerona a styl Seneki.

 7. Dialog w literaturze rzymskiej a tradycje tego gatunku w kulturze greckiej (Cycerona „De oratore” i „Tuskulanki”, Seneka).

 8. Proza Cezara i Sallustiusza.

 9. Biografia w literaturze rzymskiej (Nepos, Tacyt, Swetoniusz).

 10. Główne kierunki filozoficzne w Rzymie – epikureizm i stoicyzm. Nurt filozoficzny w literaturze rzymskiej.

 11. Program literacki neoteryków.

 12. Katullus jako prekursor elegików rzymskich.

 13. Rzymskie poematy dydaktyczne (Lukrecjusz, Wergiliusz, Maniliusz).

 14. Bukoliki Teokryta i Wergiliusza (cechy gatunkowe, obraz przyrody, autobiografizm, polityka i poezja).

 15. „Eneida” Wergiliusza jako epopeja narodowa.

 16. Imitacja epiki Homeryckiej i aleksandrynizm w „Eneidzie” Wergiliusza.

 17. Obraz miłości w poezji elegijnej i w liryce Horacego (cf. również „Epody”).

 18. „Ody” Horacego – inspiracje greckie, bogactwo tematyczne, struktura wypowiedzi.

 19. Bohaterki elegii rzymskiej (Delia, Nemesis, Cynthia, Korynna).

 20. Mitologia w poezji epoki augustowskiej (także w epice – „Metamorfozy” i „Fasti” Owidiusza).

 21. Epistolografia rzymska – od zwykłej korespondencji do listu poetyckiego (Cycero, Pliniusz Młodszy, Seneka, Horacy, Owidiusza).

 22. Epos historyczny w Rzymie (Newiusz, Enniusz, Lukan, Silius Italicus).

 23. Tragedie Seneki (wzory greckie, tradycja rzymska).

 24. Nowe gatunki literackie w Rzymie cesarskim (bajka, sylwy, panegiryk, powieść).

 25. Dzieje epigramatu (Symonides, „Antologia Palatyńska”, Katullus, Marcjalis).

 26. Liwiusz i Tacyt – dwa obrazy Rzymu i dwie koncepcje historiografii.

 27. Rzymska proza naukowa (M. Terencjusz Warron, Pliniusz, filologia).


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość