Strona główna

Logika z algebrą Cel i zadania przedmiotu: Główna tematyka Logiki z algebrą


Pobieranie 8.98 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar8.98 Kb.
Logika z algebrą
Cel i zadania przedmiotu:
Główna tematyka Logiki z algebrą odpowiada bardzo okrojonemu kursowi Wstępu do matematyki na studiach matematycznych. W tej części przedmiot jest wstępem do innych przedmiotów matematycznych. Tematyka przedmiotu obejmuje też funkcje boolowskie, jako istotne ze względu na zastosowania w informatyce.
Szczegółowa tematyka wykładów i ćwiczeń:
3 godziny wykładu i 3 godziny ćwiczeń:

Wartości logiczne zdań. Spójniki logiczne: negacja, koniunkcja, alternatywa, alternatywa wyłączająca, implikacja, równoważność. Prawa de Morgana. Formuły rachunku zdań. Tautologie i kontrtautologie. Metoda zero-jedynkowa sprawdzania tautologiczności formuł. Definiowanie jednych spójników zdaniowych przez inne spójniki zdaniowe.


3 godziny wykładu i 3 godziny ćwiczeń:

Funkcje boolowskie i ich związek z formułami rachunku zdań. Pełna formuła alternatywna funkcji boolowskiej. Minimalizacja funkcji boolowskiej.


2 godziny wykładu i 2 godziny ćwiczeń:

Kwantyfikatory. Działania na zbiorach: dodawanie, mnożenie, odejmowanie, różnica symetryczna. Zawieranie się zbiorów i równość zbiorów. Diagramy Venna. Zasada włączania-wyłączania dla n=2 i n=3.


2 godziny wykładu i 2 godziny ćwiczeń:

Para uporządkowana, iloczyn kartezjański. Relacje binarne i funkcje. Dziedzina i przeciwdziedzina relacji. Relacja odwrotna, funkcja odwrotna. Relacje zwrotne, symetryczne, przechodnie. Relacje równoważności. Klasy abstrakcji.


2 godziny wykładu i 2 godziny ćwiczeń:

Relacje antysymetryczne, relacje częściowego porządku. Kraty i algebry Boole’a. Relacje spójne i relacje liniowego porządku. Porządek leksykograficzny.


2 godziny wykładu i 2 godziny ćwiczeń:

Zbiory skończone i nieskończone, Injekcje, surjekcje, bijekcje. Równoliczność zbiorów. Liczby kardynalne. Zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne. Przeliczalność zbioru liczb wymiernych. Twierdzenie Cantora o mocy zbioru potęgowego. Nieistnienie zbioru wszystkich zbiorów, paradoks Russela. Wypowiedź twierdzenia Cantora–Bernsteina. Nieprzeliczalność zbioru liczb rzeczywistych. Zbiory mocy continuum.


1 godzina wykładu i 1 godzina ćwiczeń:

Relacje dobrego porządku. Zasada indukcji matematycznej. Pewnik wyboru i możliwość dobrego uporządkowania każdego zbioru. Porównywanie liczb kardynalnych.Literatura


G. Birkhoff, T. C. Bartee, Współczesna algebra stosowana, PWN, Warszawa, 1983.

J. Cichoń, Wykłady ze wstępu do matematyki, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław, 2003.

N. M. Gubareni, Logika dla studentów, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2002.

A. W. Mostowski, Z. Pawlak, Logika dla inżynierów, PWN, Warszawa, 1970.J. Musielak, Wstęp do matematyki, PWN, Warszawa, 1970.

Tekst dostępny jest pod adresem: www.cyf-kr.edu.pl/~rttyszka/tematyka_przedmiotu.doc


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość