Strona główna

Lp. Imię i nazwisko; Kwota umorzenia; Przyczyna umorzenia Banasiak Grażyna i Kazimierz; 152,80 zł; Trudna sytuacja finansowa 2


Pobieranie 10.28 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar10.28 Kb.
Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska podaje do publicznej wiadomości wykaz osób, które korzystały z umorzeń: podatku rolnego, nieruchomości podatku leśnego, podatku od posiadanego środka transportowego w roku 2003 powyżej 100 złotych.
Podstawa prawna : Dz. U. Nr 214, poz. 1806 z 2002 roku.
Lp. Imię i nazwisko; Kwota umorzenia; Przyczyna umorzenia

1. Banasiak Grażyna i Kazimierz; 152,80 zł; Trudna sytuacja finansowa

2. Bator Jan ; 429,70 zł; Pożar stodoły

3. Bednarska Anna; 331,90 zł; Trudna sytuacja finansowa

4. Błaszczyk Jan; 300,00 zł; Trudna sytuacja finansowa

5. Chanckowski Sławomir; 320,70 zł; Trudna sytuacja finansowa (upadek inwentarza)

6. Dawidowicz Franciszek; 101,00 zł; Trudna sytuacja finansowa (upadek inwentarza)

7. Duszczyk Helena; 1304,70 zł; Trudna sytuacja finansowa (długotrwała choroba podatnika)

8. Władysław Dziedzic poz. Dziedzic Stanisław; 144,00 zł; Trudna sytuacja finansowa

9. Dudek Władysław; 208,80 zł; Trudna sytuacja finansowa (upadek inwentarza)

10. Dziuba Teresa poz. Dziuba Sylwester; 178,20 zł; Trudna sytuacja finansowa (zgon podatnika)

11. Dębowska Zofia i Wojciech; 241,50 zł; Trudna sytuacja finansowa (pożar w gospodarstwie)

12. Dobrosz Feliks; 124,80 zł; Trudna sytuacja finansowa

13. Fornalczyk Andrzej; 189,60 zł; Trudna sytuacja finansowa (kradzież bydła)

14. Gierach Irena; 120,30 zł; Trudna sytuacja finansowa

15. Grabski Kazimierz; 340,00 zł; Trudna sytuacja finansowa

16. Grzejszczak Kazimierz; 470,40 zł; Trudna sytuacja finansowa (długotrwała choroba podatnika)

17. Gwiaździński Waldemar; 224,40 zł; Trudna sytuacja finansowa

18. Jakubiak Stefania; 207,90 zł; Trudna sytuacja finansowa

19. Kieszek Piotr; 340,60 zł; Trudna sytuacja finansowa

20. Karpiński Andrzej; 208,80 zł; Trudna sytuacja finansowa (upadek inwentarza)

21. Kurmanowski Adam; 131,10 zł; Trudna sytuacja finansowa (upadek inwentarza)

22. Kaliszczak Jan; 422,80 zł; Trudna sytuacja finansowa (upadek inwentarza)

23. Komorowska Stanisława NZOZ „ESKULAP”; 208,80 zł; Trudna sytuacja finansowa

24. Kiełczewski Andrzej; 313,90 zł; Trudna sytuacja finansowa (upadek inwentarza)

25. Kowalski Mariusz; 245,00 zł; Trudna sytuacja podatkowa (podatnik przebywał w wojsku)

26. Kunka Ewa; 132,40 zł; Trudna sytuacja finansowa

27. Kozera Karol; 109,70 zł; Trudna sytuacja finansowa (upadek inwentarza)

28. Matuszewska Agnieszka; 200,30 zł; Trudna sytuacja finansowa (upadek inwentarza)

29. Matyszewski Józef; 131,10 zł; Trudna sytuacja finansowa

30. Mews Ryszard; 471,00 zł; Trudna sytuacja finansowa

31. Marciński Andrzej; 129,10 zł; Trudna sytuacja finansowa (upadek inwentarza)

32. Męczyński Arkadiusz; 282,00 zł; Trudna sytuacja finansowa

33. Nosek Tomasz; 107,60 zł; Trudna sytuacja finansowa (upadek inwentarza)

34. Orlik Wiesław; 205,00 zł; Trudna sytuacja finansowa

35. OSP Chrząszczew; 1442,20 zł; Modernizacja obiektu

36. Pietrzak Krzysztof s. Stanisława; 2.388,70 zł; Brak ściągalności zaległości podatkowych, od roku 1996 umorzono 50%, pozostałe 50% zostało jednorazowo zapłacone

37. Podolski Krzysztof; 213,30 zł; Trudna sytuacja finansowa

38. Piekarek Jan; 572,20 zł; Pożar stodoły

39. Psarski Ryszard; 194,30 zł; Trudna sytuacja finansowa

40. Piętka Jolanta; 170,00 zł; Trudna sytuacja finansowa

41. Sybilski Tadeusz; 2,712,00 zł; Rekompensata za szkody z powodu braku dojazdu do działki z winy Urzędu od roku 1977

42. Szewczyk Piotr; 182,40 zł; Pożar stodoły

43. Szczepański Jerzy; 243,50 zł; Trudna sytuacja finansowa (upadek inwentarza)

44.; Saskowska Małgorzata; 892,80 zł; Trudna sytuacja finansowa

45. Sobiecki Jacek; 113,60 zł; Trudna sytuacja finansowa(upadek inwentarza)

46. Sołtysiak Józefa; 186,40 zł; Trudna sytuacja finansowa

47. Śniegucki Krzysztof; 260,50 zł; Trudna sytuacja finansowa

48. Traczyk Małgorzata; 372,00 zł; Trudna sytuacja finansowa

49. Tazbir Zbigniew; 218,60 zł; Trudna sytuacja finansowa

50. Woźniak Andrzej i Józefa; 294,80 zł; Trudna sytuacja finansowa

51. Wojciechowski Stanisław; 206,20 zł; Długotrwała choroba podatnika

52. Wolska Daria; 211,10 zł; Trudna sytuacja finansowa

53. Woszczyk Katarzyna; 227,60 zł; Trudna sytuacja finansowa (upadek inwentarza)

54. Wojciechowski Henryk; 128,50 zł; Trudna sytuacja finansowa (upadek inwentarza)

55. Woszczyk Stefan; 204,40 zł; Trudna sytuacja finansowa

56. Wolski Wiesław; 344,00 zł; Trudna sytuacja finansowa (długotrwała choroba podatnika)

57.; Wach Jerzy; 504,00 zł; Trudna sytuacja finansowa

58. Woszczyk Stanisław; 171,40 zł; Trudna sytuacja finansowa

59. Zdulski Piotr; 130,20 zł; Trudna sytuacja finansowa (upadek inwentarza)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość