Lp. Imię i nazwisko; Kwota umorzenia; Przyczyna umorzenia Banasiak Grażyna i Kazimierz; 152,80 zł; Trudna sytuacja finansowa 2Pobieranie 10.28 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar10.28 Kb.
Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska podaje do publicznej wiadomości wykaz osób, które korzystały z umorzeń: podatku rolnego, nieruchomości podatku leśnego, podatku od posiadanego środka transportowego w roku 2003 powyżej 100 złotych.
Podstawa prawna : Dz. U. Nr 214, poz. 1806 z 2002 roku.
Lp. Imię i nazwisko; Kwota umorzenia; Przyczyna umorzenia

1. Banasiak Grażyna i Kazimierz; 152,80 zł; Trudna sytuacja finansowa

2. Bator Jan ; 429,70 zł; Pożar stodoły

3. Bednarska Anna; 331,90 zł; Trudna sytuacja finansowa

4. Błaszczyk Jan; 300,00 zł; Trudna sytuacja finansowa

5. Chanckowski Sławomir; 320,70 zł; Trudna sytuacja finansowa (upadek inwentarza)

6. Dawidowicz Franciszek; 101,00 zł; Trudna sytuacja finansowa (upadek inwentarza)

7. Duszczyk Helena; 1304,70 zł; Trudna sytuacja finansowa (długotrwała choroba podatnika)

8. Władysław Dziedzic poz. Dziedzic Stanisław; 144,00 zł; Trudna sytuacja finansowa

9. Dudek Władysław; 208,80 zł; Trudna sytuacja finansowa (upadek inwentarza)

10. Dziuba Teresa poz. Dziuba Sylwester; 178,20 zł; Trudna sytuacja finansowa (zgon podatnika)

11. Dębowska Zofia i Wojciech; 241,50 zł; Trudna sytuacja finansowa (pożar w gospodarstwie)

12. Dobrosz Feliks; 124,80 zł; Trudna sytuacja finansowa

13. Fornalczyk Andrzej; 189,60 zł; Trudna sytuacja finansowa (kradzież bydła)

14. Gierach Irena; 120,30 zł; Trudna sytuacja finansowa

15. Grabski Kazimierz; 340,00 zł; Trudna sytuacja finansowa

16. Grzejszczak Kazimierz; 470,40 zł; Trudna sytuacja finansowa (długotrwała choroba podatnika)

17. Gwiaździński Waldemar; 224,40 zł; Trudna sytuacja finansowa

18. Jakubiak Stefania; 207,90 zł; Trudna sytuacja finansowa

19. Kieszek Piotr; 340,60 zł; Trudna sytuacja finansowa

20. Karpiński Andrzej; 208,80 zł; Trudna sytuacja finansowa (upadek inwentarza)

21. Kurmanowski Adam; 131,10 zł; Trudna sytuacja finansowa (upadek inwentarza)

22. Kaliszczak Jan; 422,80 zł; Trudna sytuacja finansowa (upadek inwentarza)

23. Komorowska Stanisława NZOZ „ESKULAP”; 208,80 zł; Trudna sytuacja finansowa

24. Kiełczewski Andrzej; 313,90 zł; Trudna sytuacja finansowa (upadek inwentarza)

25. Kowalski Mariusz; 245,00 zł; Trudna sytuacja podatkowa (podatnik przebywał w wojsku)

26. Kunka Ewa; 132,40 zł; Trudna sytuacja finansowa

27. Kozera Karol; 109,70 zł; Trudna sytuacja finansowa (upadek inwentarza)

28. Matuszewska Agnieszka; 200,30 zł; Trudna sytuacja finansowa (upadek inwentarza)

29. Matyszewski Józef; 131,10 zł; Trudna sytuacja finansowa

30. Mews Ryszard; 471,00 zł; Trudna sytuacja finansowa

31. Marciński Andrzej; 129,10 zł; Trudna sytuacja finansowa (upadek inwentarza)

32. Męczyński Arkadiusz; 282,00 zł; Trudna sytuacja finansowa

33. Nosek Tomasz; 107,60 zł; Trudna sytuacja finansowa (upadek inwentarza)

34. Orlik Wiesław; 205,00 zł; Trudna sytuacja finansowa

35. OSP Chrząszczew; 1442,20 zł; Modernizacja obiektu

36. Pietrzak Krzysztof s. Stanisława; 2.388,70 zł; Brak ściągalności zaległości podatkowych, od roku 1996 umorzono 50%, pozostałe 50% zostało jednorazowo zapłacone

37. Podolski Krzysztof; 213,30 zł; Trudna sytuacja finansowa

38. Piekarek Jan; 572,20 zł; Pożar stodoły

39. Psarski Ryszard; 194,30 zł; Trudna sytuacja finansowa

40. Piętka Jolanta; 170,00 zł; Trudna sytuacja finansowa

41. Sybilski Tadeusz; 2,712,00 zł; Rekompensata za szkody z powodu braku dojazdu do działki z winy Urzędu od roku 1977

42. Szewczyk Piotr; 182,40 zł; Pożar stodoły

43. Szczepański Jerzy; 243,50 zł; Trudna sytuacja finansowa (upadek inwentarza)

44.; Saskowska Małgorzata; 892,80 zł; Trudna sytuacja finansowa

45. Sobiecki Jacek; 113,60 zł; Trudna sytuacja finansowa(upadek inwentarza)

46. Sołtysiak Józefa; 186,40 zł; Trudna sytuacja finansowa

47. Śniegucki Krzysztof; 260,50 zł; Trudna sytuacja finansowa

48. Traczyk Małgorzata; 372,00 zł; Trudna sytuacja finansowa

49. Tazbir Zbigniew; 218,60 zł; Trudna sytuacja finansowa

50. Woźniak Andrzej i Józefa; 294,80 zł; Trudna sytuacja finansowa

51. Wojciechowski Stanisław; 206,20 zł; Długotrwała choroba podatnika

52. Wolska Daria; 211,10 zł; Trudna sytuacja finansowa

53. Woszczyk Katarzyna; 227,60 zł; Trudna sytuacja finansowa (upadek inwentarza)

54. Wojciechowski Henryk; 128,50 zł; Trudna sytuacja finansowa (upadek inwentarza)

55. Woszczyk Stefan; 204,40 zł; Trudna sytuacja finansowa

56. Wolski Wiesław; 344,00 zł; Trudna sytuacja finansowa (długotrwała choroba podatnika)

57.; Wach Jerzy; 504,00 zł; Trudna sytuacja finansowa

58. Woszczyk Stanisław; 171,40 zł; Trudna sytuacja finansowa

59. Zdulski Piotr; 130,20 zł; Trudna sytuacja finansowa (upadek inwentarza)
: files -> sites -> 3056 -> wiadomosci
wiadomosci -> Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Biała Rawska nr X/72/11 z dnia 22 sierpnia 2011roku
wiadomosci -> Protok ó Ł Nr 26/09
wiadomosci -> OGŁoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
wiadomosci -> Protokół Nr xxxix/09 z sesji Rady Miejskiej Biała Rawska w dniu 08 października 2009 roku o godzinie 830 w świetlicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej
wiadomosci -> Sprawozdanie z działalności za 2012 rok miejsko-gminnej biblioteki publicznej w białej rawskiej
wiadomosci -> Burmistrz Białej Rawskiej podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych I fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej. Podstawa prawna : Art
wiadomosci -> OGŁoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
3056 -> ProtokóŁ Nr 27/14
3056 -> Protok ó Ł Nr 36/13
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy