Strona główna

Lublin, dnia


Pobieranie 48.06 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar48.06 Kb.

Lublin, dnia…………………

Nazwisko..................................................


Imię...........................................................
Wydział Inżynierii Produkcji
Kierunek: technika rolnicza i leśna
Specjalność: ………………………………….


STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

DEKLARACJA WYBORU JĘZYKA OBCEGO

Kandydat wybiera jeden język obcy z zaproponowanych i deklaruje poziom znajomości języka.

Język obcy obowiązuje w semestrze I – 30 godz.; semestrze II – 30 godz.


Język kontynuowany po 120 godzinach lektoratu
Język kontynuowany po 60 godzinach lektoratu

Język

Deklarowany poziom

Język

Deklarowany poziom


B1

B2
A1

A2

1.Język angielski

 


 

 
1.Język angielski

 


 

 

2.Język niemiecki

 


 

 
2.Język niemiecki

 


 

 

3.Język francuski

 


 

 
3.Język francuski

 


 

 

4.Język rosyjski

 


 

 
4.Język rosyjski

 


 

 

Kurs języka specjalistycznego poziom B2 lub B2 plus
Kurs z elementami języka specjalistycznego poziom A2 lub A2 plus
VERTE !

DEKLARACJA WYBORU FAKULTETU DO WYBORU
Oświadczam, że wybieram nw. fakultet do wyboru (FW) do realizacji w I semestrze studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku technika rolnicza i leśna w roku akademickim 2010/11 */


Lp.

Fakultet do wyboru

Osoba odpowiedzialnaKształtowanie właściwości produktów spożywczych

Dr inż. Barbara ManiakAnalityka przemysłowa

Dr Marek SzmigielskiAnaliza i zarządzanie ryzykiem

Dr inż. Grzegorz ŁysiakNiespożywcze przetwórstwo materiałów roślinnych

Dr hab. Dariusz DzikiTechnologie w produkcji roślinnej

Prof. dr hab. Wojciech TanaśEnergooszczędne układy napędowe

Prof. dr hab. Kazimierz DreszerMaszyny i urządzenia techniczne w kształtowaniu terenów zieleni

Dr inż. Franciszek BieganowskiPrzydomowe oczyszczalnie ścieków

Dr Krzysztof JóźwiakowskiGospodarowanie wodą w rolnictwie

Dr inż. Magdalena PatroTechnologia zbioru i konserwacji pasz

Prof. dr hab. Janusz NowakAgrotechniczne i prawne podstawy stosowania środków ochrony roślin

Prof. dr hab. Józef SawaTworzenie portali biznesowych

Prof. dr hab. Andrzej KuszBudowa i integracja systemów informacyjnych

Prof. dr hab. Andrzej KuszMateriały i opakowania biodegradowalne

Prof. dr hab. Leszek MościckiAspekty techniczne produkcji żywności funkcjonalnej

Prof. dr hab. Andrzej KuszProgramowanie obiektowe w aplikacjach sieciowych

Dr Andrzej BochniakProgramowanie w języku Java

Dr Wojciech PrzystupaKomputerowe wspomaganie projektowania

Dr inż. Andrzej GrabośZarządzanie jakością

Dr inż. Grzegorz BartnikJakość żywności mrożonej i HACCP w chłodnictwie

Dr inż. Katarzyna KozłowiczTechnologie i procesy energetyczne

Dr inż. Dariusz GóralStandaryzacja normalizacja i zarządzanie bezpieczeństwem żywności

Dr hab. Kazimierz Zawiślak prof. nadzw. UPOcena i zapewnienie jakości surowców pochodzenia zwierzęcego

Dr inż. Paweł SobczakPojazdy leśne i uterenowione

Dr inż. Tomasz SłowikMetody komputerowe w projektowaniu maszyn rolniczych

Dr inż. Andrzej TurskiMetody badań naukowych

Dr inż. Andrzej Turski


*/ zaznaczyć wybrany fakultet

………………………………………….(podpis)


Strona z


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość