Strona główna

Ludzie Ewangelii Daleko Nieście Imię Chrystusa Amen


Pobieranie 8.03 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar8.03 Kb.
Ludzie Ewangelii Daleko Nieście Imię Chrystusa  Amen

 Lednica jest spotkaniem z Bogiem i spotkaniem z drugim człowiekiem...

Dla niektórych jest to spotkanie coroczne, dla innych cotygodniowe, a dla jeszcze innych codzienne.

Co to jest Lednica? Z pewnością jest to przestrzeń otwarta, miejsce spotkań starszych i młodszych Katolików. Organizowane w ciągu roku spotkania, podczas których wspólnie modlimy się, poprzez taniec i śpiew, kierowane są do różnych grup wiekowych: Dzieci, Młodzieży i Seniorów. Spotykamy się nad jeziorem lednickim- chrzcielnicą Polski, by wybrać Chrystusa, a co za tym idzie- by żyć Chrystusem, być razem z Nim...  a dzięki temu stawać się nowym człowiekiem. Podstawą wszystkich naszych spotkań zawsze są Spowiedź! Eucharystia! Chrystus!

Jednak Lednica nie istnieje tylko kilka raz w roku! Jest miejscem formacji i rozwoju ludzi związanych z Duszpasterstwem Akademickim Ojców Dominikanów, którzy spotykają się z Ojcem Janem Górą w Poznaniu lub na weekendowych rekolekcjach co sobotę nad Lednicą, by razem modlić się, czytać, rozmawiać i pracować... Właśnie w ten sposób powstaje Lednica!

W ciągu roku nad Lednicą organizowane są też rekolekcje. Cykliczne, jak Zlot Orłów, który odbywa się co roku w lipcu dla licealistów i studentów. Ale także takie dla zorganizowanych grup ze szkół lub parafii, zgłaszających się indywidualnie. 

Nad Lednicą wspólnie dojrzewamy do świadomego i dojrzałego chrześcijaństwa, uczymy się żyć według wartości, które będziemy mogli przekazać kolejnym pokoleniom... 

W tym roku Spotkanie Młodych na polach lednickich odbędzie się już po raz XVIII 7 czerwca pod hasłem W IMIĘ SYNA. Spotkanie Młodych Lednica 2000 uzyskało samodzielność i dojrzałość. Stało się trwałym elementem polskiego duszpasterstwa i wychowało setki tysięcy młodych ludzi.

Z niesłabnącym entuzjazmem nadal wybieramy Chrystusa i odkrywamy kolejne aspekty Jego miłości. Przybywajcie na Pola Lednickie po lednicki dowód osobisty oraz pierścień zaślubin z Jezusem. Po jeziorze Lednica nadal chodzi Chrystus, a my patrzymy Mu w oczy, idąc po wodzie w Jego kierunku. Ludzie wyboru Chrystusa to zupełnie nowi ludzie, dla których celem jest dom Ojca, a czasem - cała wieczność. Ludzie Lednicy wyzbywają się lęku i pogłębiają swoją świadomość przynależności do Chrystusa.

W tym roku Spotkanie Młodych Lednica 2000 staje się konfesjonałem polskiej młodzieży. Nabożeństwo pokutne wraz z rachunkiem sumienia i spowiedzią poprowadzi wieloletni ceremoniarz papieski i jałmużnik - ks. abp Konrad Krajewski. Już dziś zaproście na XVIII Spotkanie Młodych Lednica 2000 wszystkich Waszych przyjaciół, znajomych i nieznajomych.

Wkrótce czeka nas jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. Pragniemy przygotować się do tej daty poprzez trzyletni program naszych spotkań o Bogu Ojcu, Synu Bożym i Duchu Świętym, aby w roku 2016 wykrzyczeć jubileuszowe AMEN.


Do zobaczenia nad Lednicą!©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość