Strona główna

Marię Cymerman zam. 87-600 Lipno, ul. Kilińskiego 19 pod nazwą: Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy. W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 1099 w zakresie


Pobieranie 200.04 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar200.04 Kb.
Lipno, dnia 14 stycznia 2009 roku

WA.-6414-1/09


ZAŚWIADCZENIE
Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez Panią Marię Cymerman zam. 87-600 Lipno, ul. Kilińskiego 19 pod nazwą: Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 1099 w zakresie:46.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów

budowlanych.

46.15.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów

gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych.

46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju.

46.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla

zwierząt.

46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych.

46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia

sanitarnego.

46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego

wyposażenia hydraulicznego i grzejnego.

46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych.

46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów.

47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt

domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w

wyspecjalizowanych sklepach.

47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w

wyspecjalizowanych sklepach.

49.41.Z - Transport drogowy towarów.

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i

niemieszkalnych.

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej.

w Lipnie przy ul. Wyszyńskiego 47 ; 87-602 Chrostkowo oraz teren kraju

od dnia 10 lutego 1992 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano na prośbę zainteresowanego.

Lipno, dnia 20 stycznia 2009 roku

WA-6414-2/09

ZAŚWIADCZENIE
Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez

Pana Waldemara Tomasza Czarneckiego zam. 87-600 Lipno, ul. 3-go Maja 18/3 pod nazwą: „Biuro Geodezji” Waldemar Tomasz Czarnecki.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 3495 w zakresie:

74.20.C - Działalność geodezyjna i kartograficzna.

74.20.B - Działalność geologiczna, poszukiwawczo-rozpoznawcza.

40.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej.

40.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej.

40.13.Z - Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej.

w Lipnie przy ul. 3-go Maja 18/3 ; w Lipnie przy ul. Mickiewicza 10/12 i 13 oraz na terenie kraju od dnia 22 kwietnia 2004 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia do oferty przetargowej.

Lipno, dnia 21 stycznia 2009 roku
WA-6414-3/09

ZAŚWIADCZENIE


Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez

Pana Zbigniewa Zarembę zam. 87-600 Lipno, ul. Włocławska 18A/18 pod nazwą: Zakład Drogowo – Mostowy „DROMOST”.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 878 w zakresie:

45.23.A Budowa dróg kołowych i szynowych. 45.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne. 45.12.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich. 45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. 45.21.B Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych. 45.21.F Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych. 45.21.G Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych. 45.22.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych. 45.23.B Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych. 45.24.B Budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej. 45.25.A Stawianie rusztowań. 45.25.B Roboty związane

z fundamentowaniem. 45.25.C Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych. 45.25.D Wykonywanie robót budowlanych murarskich.

45.25.E Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych. 45.32.Z Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych.

45.33.B Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych. 45.34.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych. 45.41.Z Tynkowanie. 45.42.Z Zakładanie stolarki budowlanej. 45.43.A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian.

45.43.B Sztukatorstwo. 45.44.A Malowanie. 45.44.B Szklenie. 45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych. 45.50.Z Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską. 74.20.A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego w Lipnie przy ul. Włocławskiej 18A/18 oraz na terenie kraju od dnia 25 kwietnia 1991 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia do oferty przetargowej.

Lipno, dnia 28 stycznia 2009 roku


WA.-6414-4/09


ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez Pana Zbigniewa Rodkiewicza zam. 87-600 Lipno, ul. 11-go Listopada 4a/12

pod nazwą: „Usługi Transportowe” Zbigniew Rodkiewicz.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 1225 w zakresie:

60.24.A - Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi;

60.24.B - Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi;

90.03.Z - Działalność sanitarna i pokrewna w Lipnie przy Pl. 11-go Listopada 4a/12 – siedziba oraz na terenie kraju od dnia 01 lipca 1992 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia do oferty przetargowej.

Lipno, dnia 28 stycznia 2009 roku

WA-6414-5/09

ZAŚWIADCZENIE


Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez Pana Marka Piersa zam. 87-600 Lipno, ul. Górna 28 pod nazwą: Zakład Blacharsko- Dekarski.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 382 w zakresie:

26.70.Z Cięcie, formowanie i wykończanie kamienia ozdobnego i kamienia dla budownictwa.

45.22.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych.

45.25.D Wykonywanie robót budowlanych murarskich.

z siedzibą w Lipnie, ul. Górna 28 oraz na terenie kraju od dnia 10 września 1987 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia do oferty przetargowej.

Lipno, dnia 18 lutego 2009 roku

WA-6414-6/09

ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez

Pana Tadeusza Głąba zam. 87-600 Lipno, ul. Ogrodowa 41 pod nazwą: Zakład Usługowo – Handlowo – Produkcyjny „HYDRO – MET”.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 1301 w zakresie:

28.52.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych. 45.33.A - Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych. 45.33.B - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych. 45.21.A - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. 51.54.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego. 51.53.B - Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego.

52.46.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła.

45.21.D - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

na terenie kraju od dnia 01 grudnia 1992 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia do oferty przetargowej w Lubickich Wodociągach Sp. z o.o.

Lipno, dnia 18 lutego 2009 roku

WA-6414-7/09

ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez

Pana Tadeusza Głąba zam. 87-600 Lipno, ul. Ogrodowa 41 pod nazwą: Zakład Usługowo – Handlowo – Produkcyjny „HYDRO – MET”.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 1301 w zakresie:

28.52.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych. 45.33.A - Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych. 45.33.B - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych. 45.21.A - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. 51.54.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego. 51.53.B - Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego.

52.46.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła.

45.21.D - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

na terenie kraju od dnia 01 grudnia 1992 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia do oferty przetargowej w Urzędzie Gminy w Obrowie.

Lipno, dnia 18 lutego 2009 roku


WA-6414-7/09
ZAŚWIADCZENIE
Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez

Pana Krzysztofa Skowrońskiego zam. 87-600 Lipno, ul. Środkowa 12 pod nazwą: Ośrodek Szkolenia „CENTRO” s.c.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 3293 w zakresie:

85.59.B -Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części.

25.50.Z - Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków.

25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych.

25.91.Z - Produkcja pojemników metalowych.

25.93.Z - Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn.

25.94.Z - Produkcja złączy i śrub.

33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych.

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn.

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych.

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i

klimatyzacyjnych.

43.31.Z – Tynkowanie.

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej.

43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian.

43.34.Z - Malowanie i szklenie.

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej

niesklasyfikowane.

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja.

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i

zarządzania.

78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem

pracowników.

78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej.

78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników.

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację.

w 87 – 800 Włocławek, ul. Jesionowa 1 – siedziba oraz na terenie kraju

od dnia 04 lipca 2002 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia do oferty przetargowej.

Lipno, dnia 09 marca 2009 roku
WA-6414-8/09
ZAŚWIADCZENIE
Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez

Pana Krzysztofa Urbańskiego zam. 87-600 Lipno, ul. 3 Maja 11/6 pod nazwą:

„MINI MARKET”.

W/w miał zarejestrowaną działalność pod nr ew. 2410 w zakresie:

52.11.Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

52.12.Z Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach

52.62.A Sprzedaż detaliczna ży wności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach

52.62.B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach

w 87 – 600 Lipno, ul. 3 Maja 9 oraz na terenie kraju

od dnia 15 listopada 1997 roku do dnia 30 kwietnia 2007 roku

Niniejsze zaświadczenie wydano na prośbę zainteresowanego.

Lipno, dnia 20 marca 2009 roku


WA-6414-10/09

ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej nie widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez

Pana Miłosza Mazura zam. 87-600 Lipno, Os. Reymonta 9/28.

Niniejsze zaświadczenie wydano na prośbę zainteresowanego.

Lipno, dnia 23 marca 2009 roku

WA-6414-11/09

ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej nie widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez

Pana Adriana Cymermana zam. 87-600 Lipno, ul. 22 Stycznia 46c.

Niniejsze zaświadczenie wydano na prośbę zainteresowanego.

Lipno, dnia 23 marca 2009 roku

WA-6414-12/09

ZAŚWIADCZENIE
Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że Pan Leszek Bonowicz zam. 87-600 Lipno, ul. Wiśniowa 17 nie rejestrował w przeciągu ostatnich 12 miesięcy działalności gospodarczej w tut. Urzędzie.

Niniejsze zaświadczenie wydano na prośbę zainteresowanego

Lipno, dnia 23 marca 2009 roku

WA-6414-13/09

ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że Pan Piotr Lewicki zam. 87-600 Lipno, os. M.C.Skłodowskiej 26 nie rejestrował w przeciągu ostatnich 12 miesięcy działalności gospodarczej w tut. Urzędzie.

Niniejsze zaświadczenie wydano na prośbę zainteresowanego.

Lipno, dnia 24 marca 2009 roku


WA-6414-15/09

ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że Pan Arkadiusz Błaszkiewicz zam.

87-600 Lipno, ul. Włocławska 18A/15 nie rejestrował w przeciągu ostatnich 12 miesięcy działalności gospodarczej w tut. Urzędzie.

Niniejsze zaświadczenie wydano na prośbę zainteresowanego.

Lipno, dnia 26 marca 2009 roku

WA-6414-16/09

ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że Pani Magdalena Kapka zam.

87-600 Lipno, ul. Śliwkowa 10 nie rejestrowała w przeciągu ostatnich 12 miesięcy działalności gospodarczej w tut. Urzędzie.

Niniejsze zaświadczenie wydano na prośbę zainteresowanego.

Lipno, dnia 27 marca 2009 roku

WA-6414-17/09

ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że Pan Adrian Cymerman zam.

87-600 Lipno, ul. 22 Stycznia 46c nie rejestrował w przeciągu ostatnich 12 miesięcy działalności gospodarczej w tut. Urzędzie.

Niniejsze zaświadczenie wydano na prośbę zainteresowanego.

Lipno, dnia 30 marca 2009 roku

WA-6414-17/09

ZAŚWIADCZENIE
Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez Pana Marka Piersa zam. 87-600 Lipno, ul. Górna 28 pod nazwą: Zakład Blacharsko- Dekarski.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 382 w zakresie:

26.70.Z Cięcie, formowanie i wykończanie kamienia ozdobnego i kamienia dla budownictwa.

45.22.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych.

45.25.D Wykonywanie robót budowlanych murarskich.

z siedzibą w Lipnie, ul. Górna 28 oraz na terenie kraju od dnia 10 września 1987 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia do oferty przetargowej.

Lipno, dnia 06 kwietnia 2009 roku


WA-6414-18/09

ZAŚWIADCZENIE
Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez

Pana Waldemara Tomasza Czarneckiego zam. 87-600 Lipno, ul. 3-go Maja 18/3 pod nazwą: „Biuro Geodezji” Waldemar Tomasz Czarnecki.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 3495 w zakresie:

74.20.C - Działalność geodezyjna i kartograficzna.

74.20.B - Działalność geologiczna, poszukiwawczo-rozpoznawcza.

40.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej.

40.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej.

40.13.Z - Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej.

w Lipnie przy ul. 3-go Maja 18/3 ; w Lipnie przy ul. Mickiewicza 10/12 i 13 oraz na terenie kraju od dnia 22 kwietnia 2004 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia do oferty przetargowej.

Lipno, dnia 07 kwietnia 2009 roku

WA-6414-19/09

ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez

Pana Tadeusza Głąba zam. 87-600 Lipno, ul. Ogrodowa 41 pod nazwą: Zakład Usługowo – Handlowo – Produkcyjny „HYDRO – MET”.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 1301 w zakresie:

28.52.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych. 45.33.A - Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych. 45.33.B - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych. 45.21.A - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. 51.54.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego. 51.53.B - Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego.

52.46.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła.

45.21.D - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

na terenie kraju od dnia 01 grudnia 1992 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia do oferty przetargowej w Urzędzie Gminy w Zbójnie.

Lipno, dnia 15 kwietnia 2009 roku


WA.-6414-20/09

ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez Pana Romana Fabiańskiego zam. 87-600 Lipno, ul. Sierakowskiego 40 pod nazwą: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych mgr inż. Roman Fabiański.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 455 w zakresie:

74.20.C – Działalność geodezyjna i kartograficzna,

22.22.Z – Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

70.31.Z – Działalność agencji obsługi nieruchomości

w Lipnie przy ul. Kościuszki 12 oraz na terenie kraju od dnia 01 stycznia 1990 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia do oferty przetargowej.

Lipno, dnia 20 kwietnia 2009 roku

WA-6414-21/09

ZAŚWIADCZENIE
Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez Pana Dariusza Pierse zam. 87-600 Lipno, ul. Kilińskiego 8 pod nazwą: Zakład Blacharsko- Dekarski „DARDACH” Dariusz Piersa.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 3649 w zakresie:

45.22.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych.

50.20.A - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych.

45.21.A - Wykonywanie robót

ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

52.62.A - Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach.

52.62.B - Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach.

50.10.B - Sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych.

z siedzibą w Lipnie, przy ul. Kilińskiego 8 oraz na terenie kraju od dnia

01 września 2005 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia do oferty przetargowej.


Lipno, dnia 20 kwietnia 2009 roku

WA.-6414-22/09
ZAŚWIADCZENIE
Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez Panią Marię Cymerman zam. 87-600 Lipno, ul. Kilińskiego 19 pod nazwą: Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 1099 w zakresie:46.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów

budowlanych.

46.15.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów

gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych.

46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju.

46.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla

zwierząt.

46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych.

46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia

sanitarnego.

46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego

wyposażenia hydraulicznego i grzejnego.

46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych.

46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów.

47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt

domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w

wyspecjalizowanych sklepach.

47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w

wyspecjalizowanych sklepach.

49.41.Z - Transport drogowy towarów.

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i

niemieszkalnych.

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej.

w Lipnie przy ul. Wyszyńskiego 47 ; 87-602 Chrostkowo oraz teren kraju

od dnia 10 lutego 1992 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano na prośbę zainteresowanego.

Lipno, dnia 20 maja 2009 roku

WA.-6414-23/09


ZAŚWIADCZENIE
Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez Pana Edwarda Cackowskiego zam. 87-600 Lipno, ul. Okrzei 7 pod nazwą: Zakład Usługowo – Handlowy „ROLMEX”.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 698 w zakresie:

51.53.B Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi

20.30.Z Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

51.53.A Sprzedaż hurtowa drewna

45.22.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

w 87-600 Lipno przy ul. Dobrzyńskiej 4; w 87-600 Lipno, ul. Okrzei 7 oraz teren kraju

od dnia 18 października 1990 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano na prośbę zainteresowanego.

Lipno, dnia 27 maja 2009 roku
WA.-6414-24/09
ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez PanaSławomira Leszczyńskiego pod nazwą: „Kom – Bit” Sławomir Leszczyński

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 3298 w zakresie:62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych. 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej. 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej. 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność. 63.12.Z Działalność portali internetowych. 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. 13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych. 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych. 18.11.Z Drukowanie gazet. 18.12.Z Pozostałe drukowanie. 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku. 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji. 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych. 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych. 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych. 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania. 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego. 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych. 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. 58.11.Z Wydawanie książek. 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych). 58.13.Z Wydawanie gazet. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych. 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji. 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet). 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej. 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych. 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego. 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej.
w 87-600 Lipno przy ul. Kościuszki 13 – siedziba ; w 87-600 Lipno, ul. 3 Maja 20 oraz teren kraju od dnia 01 sierpnia 2002 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano na prośbę zainteresowanego.

Lipno, dnia 29 maja 2009 roku

WA-6414-25/09

ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że Pani Joanna Curyło zam. 87-600 Lipno, ul. Jabłoniowa 57 nie rejestrowała w przeciągu ostatnich 12 miesięcy działalności gospodarczej w tut. Urzędzie.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia w Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Lipno, dnia 02 czerwca 2009 roku

WA.-6414-26/09
ZAŚWIADCZENIE
Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez Pana

Henryka Wiśniewskiego zam. 87-600 Lipno, ul. Leśna 8 pod nazwą: Zakład Malarsko – Budowlany Henryk Wiśniewski.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 357 w zakresie:

41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.

43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę. 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych.

43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i

klimatyzacyjnych. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.

43.31.Z Tynkowanie. 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej. 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian. 43.34.Z Malowanie i szklenie. 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych. 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.
w 87-600 Lipno przy ul. Leśnej 8 oraz teren kraju od dnia 05 lutego 2003 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia do oferty przetargowej.

Lipno, dnia 03 czerwca 2009 roku

WA-6414-27/09

ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez

Pana Tadeusza Głąba zam. 87-600 Lipno, ul. Ogrodowa 41 pod nazwą: Zakład Usługowo – Handlowo – Produkcyjny „HYDRO – MET”.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 1301 w zakresie:

28.52.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych. 45.33.A - Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych. 45.33.B - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych. 45.21.A - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. 51.54.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego. 51.53.B - Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego.

52.46.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła.

45.21.D - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

na terenie kraju od dnia 01 grudnia 1992 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia do oferty przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem.

Lipno, dnia 08 czerwca 2009 roku


WA-6414-28/09
ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez

Pana Mieczysława Kwiatkowskiego zam. 87-600 Lipno, ul. Okrzei 5 pod nazwą:

Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 3345 w zakresie:

52.48.G - Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych,

w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana.

26.61.Z - Produkcja betonowych wyrobów budowlanych.

51.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego

rodzaju.

50.50.Z - Sprzedaż detaliczna paliw.

51.12.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i

chemikaliów przemysłowych.

51.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów

budowlanych.

51.44.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i

szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących.

51.51.Z - Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów

pochodnych.

51.52.Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali.

51.53.A - Sprzedaż hurtowa drewna.

51.53.B - Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego.

51.54.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego

wyposażenia hydraulicznego i grzejnego.

51.57.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu.

60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi.


w Lipnie przy ul. Okrzei 5 od dnia 02 grudnia 2002 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia do Starostwa Powiatowego w Lipnie.


Lipno, dnia 15 czerwca 2009 roku

WA-6414-29/09

ZAŚWIADCZENIE


Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez

Pana Witolda Rycharskiego zam. 87-600 Lipno, ul. Lipowa 1 pod nazwą: Zakład Ogólnobudowlany.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 25 w zakresie:

28.11.C Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych.

28.22.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania.

28.30.A Produkcja wytwornic pary.

28.52.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych.

28.71.Z Produkcja pojemników metalowych.

28.74.Z Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn.

45.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne.

45.12.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich.

45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

45.22.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych.

45.23.B Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych.

45.25.A Stawianie rusztowań.

45.25.B Roboty związane z fundamentowaniem.

45.25.C Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych.

45.25.D Wykonywanie robót budowlanych murarskich.

45.31.A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli.

45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych.

45.32.Z Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych.

45.33.A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych.

45.33.B Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych.

45.34.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.

45.41.Z Tynkowanie.

45.42.Z Zakładanie stolarki budowlanej.

45.43.A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian.

45.44.A Malowanie.

45.44.B Szklenie.

45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.

74.20.A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego.

51.53.B Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego.

w Lipnie przy ul. Lipowej 1 oraz na terenie kraju od dnia 03 lutego 1989 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano na prośbę zainteresowanego.


Lipno, dnia 17 czerwca 2009 roku


WA-6414-30/09

ZAŚWIADCZENIE


Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez

Pana Zbigniewa Zarembę zam. 87-600 Lipno, ul. Włocławska 18A/18 pod nazwą: Zakład Drogowo – Mostowy „DROMOST”.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 878 w zakresie:

45.23.A Budowa dróg kołowych i szynowych. 45.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne. 45.12.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich. 45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. 45.21.B Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych. 45.21.F Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych. 45.21.G Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych. 45.22.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych. 45.23.B Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych. 45.24.B Budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej. 45.25.A Stawianie rusztowań. 45.25.B Roboty związane

z fundamentowaniem. 45.25.C Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych. 45.25.D Wykonywanie robót budowlanych murarskich.

45.25.E Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych. 45.32.Z Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych.

45.33.B Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych. 45.34.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych. 45.41.Z Tynkowanie. 45.42.Z Zakładanie stolarki budowlanej. 45.43.A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian.

45.43.B Sztukatorstwo. 45.44.A Malowanie. 45.44.B Szklenie. 45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych. 45.50.Z Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską. 74.20.A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego w Lipnie przy ul. Włocławskiej 18A/18 oraz na terenie kraju od dnia 25 kwietnia 1991 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia do oferty przetargowej.

Lipno, dnia 17 czerwca 2009 roku


WA-6414-31/09

ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że Pan Paweł Nierychlewski zam.

87-600 Lipno, ul. Skępska 36 nie rejestrował w przeciągu ostatnich 12 miesięcy działalności gospodarczej w tut. Urzędzie.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu uzyskania dotacji z Unii Europejskiej.

Lipno, dnia 17 czerwca 2009 roku

WA-6414-32/09

ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że Pan Krzysztof Sławkowski zam.

87-600 Lipno, ul. Tulipanowa 14 nie rejestrował w przeciągu ostatnich 12 miesięcy działalności gospodarczej w tut. Urzędzie.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia w Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Lipno, dnia 18 czerwca 2009 roku

WA-6414-33/09

ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że Pani Dobrosława Kochowicz zam.

87-600 Lipno, ul. Sierakowskiego 19 nie rejestrowała w przeciągu ostatnich

12 miesięcy działalności gospodarczej w tut. Urzędzie.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia w Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Lipno, dnia 18 czerwca 2009 roku


WA-6414-34/09

ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że Pani Anna Witkowska zam.

87-600 Lipno, os. Armii Krajowej 8/54 nie rejestrowała w przeciągu ostatnich

12 miesięcy działalności gospodarczej w tut. Urzędzie.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia w Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Lipno, dnia 18 czerwca 2009 roku


WA-6414-35/09

ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że Pani Katarzyna Tomaszewska

zam. 87-600 Lipno, ul. Sierakowskiego 24 m.15 nie rejestrowała w przeciągu ostatnich 12 miesięcy działalności gospodarczej w tut. Urzędzie.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia w Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Lipno, dnia 30 czerwca 2009 roku
WA-6414-36/09

ZAŚWIADCZENIE


Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez

Pana Marka Janiszewskiego zam. 87-600 Lipno, ul. Kościuszki 27 pod nazwą: F.H.U. „PRO-COMP” Marek Janiszewski.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 1375 w zakresie:

52.48.A - Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego. 72.10.Z - Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego.

72.22.Z - Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała.72.30.Z - Przetwarzanie danych. 72.40.Z - Działalność związana z bazami danych. 72.50.Z - Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego. 72.60.Z - Działalność związana z informatyką, pozostała. 64.20.G - Działalność telekomunikacyjna pozostała.

71.40.Z - Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego. 52.45.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, artykułów radiowo-telewizyjnych i instrumentów muzycznych. 63.21.Z - Działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała. 74.85.Z - Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi.

w Lipnie przy ul. Kościuszki 27 oraz w Lipnie przy ul. Kościuszki 23 od dnia 01 kwietnia 1993 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia w CERTPOL Sp. z o.o.

Lipno, dnia 03 lipca 2009 roku

WA-6414-37/09

ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że Pan Andrzej Jaroszewski

zam. 87-600 Lipno, ul. Orla 1 nie rejestrował w przeciągu ostatnich 12 miesięcy działalności gospodarczej w tut. Urzędzie.

Niniejsze zaświadczenie wydano na prośbę zainteresowanego.

Lipno, dnia 07 lipca 2009 roku

WA-6414-38/09

ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez

Pana Tadeusza Głąba zam. 87-600 Lipno, ul. Ogrodowa 41 pod nazwą: Zakład Usługowo – Handlowo – Produkcyjny „HYDRO – MET”.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 1301 w zakresie:

28.52.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych. 45.33.A - Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych. 45.33.B - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych. 45.21.A - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. 51.54.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego. 51.53.B - Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego.

52.46.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła.

45.21.D - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

na terenie kraju od dnia 01 grudnia 1992 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia do firmy ubezpieczeniowej.

Lipno, dnia 08 lipca 2009 roku

WA-6414-39/09

ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez

Panią Halinę Gładkowską zam. 87-600 Lipno, ul. Łączna 11.

W/w miała zarejestrowaną działalność pod nr ew. 69 w zakresie: handel okrężny – specjalność: zabawki, sztuczne kwiaty i ozdoby na terenie kraju od dnia 27 marca 1987 roku do dnia 01 lipca 1990 roku.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Lipnie.

Lipno, dnia 14 lipca 2009 roku

WA-6414-40/09

ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez Pana Zbigniewa Dylewskiego zam. 87-600 Lipno, ul. Górna 20a pod nazwą: Zakład Usługowo – Handlowy inż. Z.Dylewski.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 3399 w zakresie:

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i

niemieszkalnych.

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.

w Lipnie przy ul. Górnej 20a oraz na terenie kraju od dnia 01 czerwca 2003 roku

do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia do oferty przetargowej.


Lipno, dnia 24 lipca 2009 roku

WA-6414-41/09

ZAŚWIADCZENIE


Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez Pana Dariusza Pierse zam. 87-600 Lipno, ul. Kilińskiego 8 pod nazwą: Zakład Blacharsko- Dekarski „DARDACH” Dariusz Piersa.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 3649 w zakresie:

45.22.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych.

50.20.A - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych.

45.21.A - Wykonywanie robót

ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

52.62.A - Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach.

52.62.B - Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach.

50.10.B - Sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych.

z siedzibą w Lipnie, przy ul. Kilińskiego 8 oraz na terenie kraju od dnia

01 września 2005 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia do oferty przetargowej.

Lipno, dnia 29 lipca 2009 roku

WA-6414-42/09

ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez

Pana Tadeusza Głąba zam. 87-600 Lipno, ul. Ogrodowa 41 pod nazwą: Zakład Usługowo – Handlowo – Produkcyjny „HYDRO – MET”.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 1301 w zakresie:

28.52.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych. 45.33.A - Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych. 45.33.B - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych. 45.21.A - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. 51.54.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego. 51.53.B - Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego.

52.46.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła.

45.21.D - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

na terenie kraju od dnia 01 grudnia 1992 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia do oferty przetargowej w Urzędzie Gminy w Lipnie.

Lipno, dnia 17 sierpnia 2009 roku

WA-6414-43/09

ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej nie widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez

Panią Marię Insadowską zam. 87-600 Lipno, ul. Leśna 1A.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia na Uniwersytecie Gdańskim w Gdańsku.

Otrzymują:  1. Maria Insadowska

Ul. Leśna 1A, 87-600 Lipno

2. WA a/a


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość