Marię Cymerman zam. 87-600 Lipno, ul. Kilińskiego 19 pod nazwą: Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy. W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 1099 w zakresiePobieranie 200.04 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar200.04 Kb.
Lipno, dnia 14 stycznia 2009 roku

WA.-6414-1/09


ZAŚWIADCZENIE
Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez Panią Marię Cymerman zam. 87-600 Lipno, ul. Kilińskiego 19 pod nazwą: Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 1099 w zakresie:46.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów

budowlanych.

46.15.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów

gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych.

46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju.

46.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla

zwierząt.

46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych.

46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia

sanitarnego.

46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego

wyposażenia hydraulicznego i grzejnego.

46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych.

46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów.

47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt

domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w

wyspecjalizowanych sklepach.

47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w

wyspecjalizowanych sklepach.

49.41.Z - Transport drogowy towarów.

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i

niemieszkalnych.

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej.

w Lipnie przy ul. Wyszyńskiego 47 ; 87-602 Chrostkowo oraz teren kraju

od dnia 10 lutego 1992 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano na prośbę zainteresowanego.

Lipno, dnia 20 stycznia 2009 roku

WA-6414-2/09

ZAŚWIADCZENIE
Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez

Pana Waldemara Tomasza Czarneckiego zam. 87-600 Lipno, ul. 3-go Maja 18/3 pod nazwą: „Biuro Geodezji” Waldemar Tomasz Czarnecki.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 3495 w zakresie:

74.20.C - Działalność geodezyjna i kartograficzna.

74.20.B - Działalność geologiczna, poszukiwawczo-rozpoznawcza.

40.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej.

40.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej.

40.13.Z - Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej.

w Lipnie przy ul. 3-go Maja 18/3 ; w Lipnie przy ul. Mickiewicza 10/12 i 13 oraz na terenie kraju od dnia 22 kwietnia 2004 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia do oferty przetargowej.

Lipno, dnia 21 stycznia 2009 roku
WA-6414-3/09

ZAŚWIADCZENIE


Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez

Pana Zbigniewa Zarembę zam. 87-600 Lipno, ul. Włocławska 18A/18 pod nazwą: Zakład Drogowo – Mostowy „DROMOST”.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 878 w zakresie:

45.23.A Budowa dróg kołowych i szynowych. 45.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne. 45.12.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich. 45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. 45.21.B Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych. 45.21.F Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych. 45.21.G Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych. 45.22.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych. 45.23.B Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych. 45.24.B Budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej. 45.25.A Stawianie rusztowań. 45.25.B Roboty związane

z fundamentowaniem. 45.25.C Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych. 45.25.D Wykonywanie robót budowlanych murarskich.

45.25.E Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych. 45.32.Z Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych.

45.33.B Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych. 45.34.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych. 45.41.Z Tynkowanie. 45.42.Z Zakładanie stolarki budowlanej. 45.43.A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian.

45.43.B Sztukatorstwo. 45.44.A Malowanie. 45.44.B Szklenie. 45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych. 45.50.Z Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską. 74.20.A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego w Lipnie przy ul. Włocławskiej 18A/18 oraz na terenie kraju od dnia 25 kwietnia 1991 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia do oferty przetargowej.

Lipno, dnia 28 stycznia 2009 roku


WA.-6414-4/09


ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez Pana Zbigniewa Rodkiewicza zam. 87-600 Lipno, ul. 11-go Listopada 4a/12

pod nazwą: „Usługi Transportowe” Zbigniew Rodkiewicz.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 1225 w zakresie:

60.24.A - Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi;

60.24.B - Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi;

90.03.Z - Działalność sanitarna i pokrewna w Lipnie przy Pl. 11-go Listopada 4a/12 – siedziba oraz na terenie kraju od dnia 01 lipca 1992 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia do oferty przetargowej.

Lipno, dnia 28 stycznia 2009 roku

WA-6414-5/09

ZAŚWIADCZENIE


Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez Pana Marka Piersa zam. 87-600 Lipno, ul. Górna 28 pod nazwą: Zakład Blacharsko- Dekarski.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 382 w zakresie:

26.70.Z Cięcie, formowanie i wykończanie kamienia ozdobnego i kamienia dla budownictwa.

45.22.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych.

45.25.D Wykonywanie robót budowlanych murarskich.

z siedzibą w Lipnie, ul. Górna 28 oraz na terenie kraju od dnia 10 września 1987 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia do oferty przetargowej.

Lipno, dnia 18 lutego 2009 roku

WA-6414-6/09

ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez

Pana Tadeusza Głąba zam. 87-600 Lipno, ul. Ogrodowa 41 pod nazwą: Zakład Usługowo – Handlowo – Produkcyjny „HYDRO – MET”.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 1301 w zakresie:

28.52.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych. 45.33.A - Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych. 45.33.B - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych. 45.21.A - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. 51.54.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego. 51.53.B - Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego.

52.46.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła.

45.21.D - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

na terenie kraju od dnia 01 grudnia 1992 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia do oferty przetargowej w Lubickich Wodociągach Sp. z o.o.

Lipno, dnia 18 lutego 2009 roku

WA-6414-7/09

ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez

Pana Tadeusza Głąba zam. 87-600 Lipno, ul. Ogrodowa 41 pod nazwą: Zakład Usługowo – Handlowo – Produkcyjny „HYDRO – MET”.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 1301 w zakresie:

28.52.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych. 45.33.A - Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych. 45.33.B - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych. 45.21.A - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. 51.54.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego. 51.53.B - Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego.

52.46.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła.

45.21.D - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

na terenie kraju od dnia 01 grudnia 1992 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia do oferty przetargowej w Urzędzie Gminy w Obrowie.

Lipno, dnia 18 lutego 2009 roku


WA-6414-7/09
ZAŚWIADCZENIE
Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez

Pana Krzysztofa Skowrońskiego zam. 87-600 Lipno, ul. Środkowa 12 pod nazwą: Ośrodek Szkolenia „CENTRO” s.c.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 3293 w zakresie:

85.59.B -Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części.

25.50.Z - Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków.

25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych.

25.91.Z - Produkcja pojemników metalowych.

25.93.Z - Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn.

25.94.Z - Produkcja złączy i śrub.

33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych.

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn.

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych.

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i

klimatyzacyjnych.

43.31.Z – Tynkowanie.

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej.

43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian.

43.34.Z - Malowanie i szklenie.

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej

niesklasyfikowane.

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja.

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i

zarządzania.

78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem

pracowników.

78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej.

78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników.

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację.

w 87 – 800 Włocławek, ul. Jesionowa 1 – siedziba oraz na terenie kraju

od dnia 04 lipca 2002 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia do oferty przetargowej.

Lipno, dnia 09 marca 2009 roku
WA-6414-8/09
ZAŚWIADCZENIE
Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez

Pana Krzysztofa Urbańskiego zam. 87-600 Lipno, ul. 3 Maja 11/6 pod nazwą:

„MINI MARKET”.

W/w miał zarejestrowaną działalność pod nr ew. 2410 w zakresie:

52.11.Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

52.12.Z Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach

52.62.A Sprzedaż detaliczna ży wności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach

52.62.B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach

w 87 – 600 Lipno, ul. 3 Maja 9 oraz na terenie kraju

od dnia 15 listopada 1997 roku do dnia 30 kwietnia 2007 roku

Niniejsze zaświadczenie wydano na prośbę zainteresowanego.

Lipno, dnia 20 marca 2009 roku


WA-6414-10/09

ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej nie widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez

Pana Miłosza Mazura zam. 87-600 Lipno, Os. Reymonta 9/28.

Niniejsze zaświadczenie wydano na prośbę zainteresowanego.

Lipno, dnia 23 marca 2009 roku

WA-6414-11/09

ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej nie widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez

Pana Adriana Cymermana zam. 87-600 Lipno, ul. 22 Stycznia 46c.

Niniejsze zaświadczenie wydano na prośbę zainteresowanego.

Lipno, dnia 23 marca 2009 roku

WA-6414-12/09

ZAŚWIADCZENIE
Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że Pan Leszek Bonowicz zam. 87-600 Lipno, ul. Wiśniowa 17 nie rejestrował w przeciągu ostatnich 12 miesięcy działalności gospodarczej w tut. Urzędzie.

Niniejsze zaświadczenie wydano na prośbę zainteresowanego

Lipno, dnia 23 marca 2009 roku

WA-6414-13/09

ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że Pan Piotr Lewicki zam. 87-600 Lipno, os. M.C.Skłodowskiej 26 nie rejestrował w przeciągu ostatnich 12 miesięcy działalności gospodarczej w tut. Urzędzie.

Niniejsze zaświadczenie wydano na prośbę zainteresowanego.

Lipno, dnia 24 marca 2009 roku


WA-6414-15/09

ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że Pan Arkadiusz Błaszkiewicz zam.

87-600 Lipno, ul. Włocławska 18A/15 nie rejestrował w przeciągu ostatnich 12 miesięcy działalności gospodarczej w tut. Urzędzie.

Niniejsze zaświadczenie wydano na prośbę zainteresowanego.

Lipno, dnia 26 marca 2009 roku

WA-6414-16/09

ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że Pani Magdalena Kapka zam.

87-600 Lipno, ul. Śliwkowa 10 nie rejestrowała w przeciągu ostatnich 12 miesięcy działalności gospodarczej w tut. Urzędzie.

Niniejsze zaświadczenie wydano na prośbę zainteresowanego.

Lipno, dnia 27 marca 2009 roku

WA-6414-17/09

ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że Pan Adrian Cymerman zam.

87-600 Lipno, ul. 22 Stycznia 46c nie rejestrował w przeciągu ostatnich 12 miesięcy działalności gospodarczej w tut. Urzędzie.

Niniejsze zaświadczenie wydano na prośbę zainteresowanego.

Lipno, dnia 30 marca 2009 roku

WA-6414-17/09

ZAŚWIADCZENIE
Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez Pana Marka Piersa zam. 87-600 Lipno, ul. Górna 28 pod nazwą: Zakład Blacharsko- Dekarski.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 382 w zakresie:

26.70.Z Cięcie, formowanie i wykończanie kamienia ozdobnego i kamienia dla budownictwa.

45.22.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych.

45.25.D Wykonywanie robót budowlanych murarskich.

z siedzibą w Lipnie, ul. Górna 28 oraz na terenie kraju od dnia 10 września 1987 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia do oferty przetargowej.

Lipno, dnia 06 kwietnia 2009 roku


WA-6414-18/09

ZAŚWIADCZENIE
Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez

Pana Waldemara Tomasza Czarneckiego zam. 87-600 Lipno, ul. 3-go Maja 18/3 pod nazwą: „Biuro Geodezji” Waldemar Tomasz Czarnecki.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 3495 w zakresie:

74.20.C - Działalność geodezyjna i kartograficzna.

74.20.B - Działalność geologiczna, poszukiwawczo-rozpoznawcza.

40.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej.

40.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej.

40.13.Z - Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej.

w Lipnie przy ul. 3-go Maja 18/3 ; w Lipnie przy ul. Mickiewicza 10/12 i 13 oraz na terenie kraju od dnia 22 kwietnia 2004 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia do oferty przetargowej.

Lipno, dnia 07 kwietnia 2009 roku

WA-6414-19/09

ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez

Pana Tadeusza Głąba zam. 87-600 Lipno, ul. Ogrodowa 41 pod nazwą: Zakład Usługowo – Handlowo – Produkcyjny „HYDRO – MET”.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 1301 w zakresie:

28.52.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych. 45.33.A - Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych. 45.33.B - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych. 45.21.A - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. 51.54.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego. 51.53.B - Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego.

52.46.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła.

45.21.D - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

na terenie kraju od dnia 01 grudnia 1992 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia do oferty przetargowej w Urzędzie Gminy w Zbójnie.

Lipno, dnia 15 kwietnia 2009 roku


WA.-6414-20/09

ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez Pana Romana Fabiańskiego zam. 87-600 Lipno, ul. Sierakowskiego 40 pod nazwą: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych mgr inż. Roman Fabiański.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 455 w zakresie:

74.20.C – Działalność geodezyjna i kartograficzna,

22.22.Z – Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

70.31.Z – Działalność agencji obsługi nieruchomości

w Lipnie przy ul. Kościuszki 12 oraz na terenie kraju od dnia 01 stycznia 1990 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia do oferty przetargowej.

Lipno, dnia 20 kwietnia 2009 roku

WA-6414-21/09

ZAŚWIADCZENIE
Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez Pana Dariusza Pierse zam. 87-600 Lipno, ul. Kilińskiego 8 pod nazwą: Zakład Blacharsko- Dekarski „DARDACH” Dariusz Piersa.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 3649 w zakresie:

45.22.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych.

50.20.A - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych.

45.21.A - Wykonywanie robót

ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

52.62.A - Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach.

52.62.B - Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach.

50.10.B - Sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych.

z siedzibą w Lipnie, przy ul. Kilińskiego 8 oraz na terenie kraju od dnia

01 września 2005 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia do oferty przetargowej.


Lipno, dnia 20 kwietnia 2009 roku

WA.-6414-22/09
ZAŚWIADCZENIE
Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez Panią Marię Cymerman zam. 87-600 Lipno, ul. Kilińskiego 19 pod nazwą: Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 1099 w zakresie:46.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów

budowlanych.

46.15.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów

gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych.

46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju.

46.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla

zwierząt.

46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych.

46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia

sanitarnego.

46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego

wyposażenia hydraulicznego i grzejnego.

46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych.

46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów.

47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt

domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w

wyspecjalizowanych sklepach.

47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w

wyspecjalizowanych sklepach.

49.41.Z - Transport drogowy towarów.

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i

niemieszkalnych.

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej.

w Lipnie przy ul. Wyszyńskiego 47 ; 87-602 Chrostkowo oraz teren kraju

od dnia 10 lutego 1992 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano na prośbę zainteresowanego.

Lipno, dnia 20 maja 2009 roku

WA.-6414-23/09


ZAŚWIADCZENIE
Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez Pana Edwarda Cackowskiego zam. 87-600 Lipno, ul. Okrzei 7 pod nazwą: Zakład Usługowo – Handlowy „ROLMEX”.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 698 w zakresie:

51.53.B Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi

20.30.Z Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

51.53.A Sprzedaż hurtowa drewna

45.22.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

w 87-600 Lipno przy ul. Dobrzyńskiej 4; w 87-600 Lipno, ul. Okrzei 7 oraz teren kraju

od dnia 18 października 1990 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano na prośbę zainteresowanego.

Lipno, dnia 27 maja 2009 roku
WA.-6414-24/09
ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez PanaSławomira Leszczyńskiego pod nazwą: „Kom – Bit” Sławomir Leszczyński

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 3298 w zakresie:62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych. 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej. 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej. 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność. 63.12.Z Działalność portali internetowych. 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. 13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych. 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych. 18.11.Z Drukowanie gazet. 18.12.Z Pozostałe drukowanie. 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku. 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji. 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych. 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych. 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych. 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania. 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego. 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych. 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. 58.11.Z Wydawanie książek. 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych). 58.13.Z Wydawanie gazet. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych. 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji. 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet). 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej. 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych. 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego. 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej.
w 87-600 Lipno przy ul. Kościuszki 13 – siedziba ; w 87-600 Lipno, ul. 3 Maja 20 oraz teren kraju od dnia 01 sierpnia 2002 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano na prośbę zainteresowanego.

Lipno, dnia 29 maja 2009 roku

WA-6414-25/09

ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że Pani Joanna Curyło zam. 87-600 Lipno, ul. Jabłoniowa 57 nie rejestrowała w przeciągu ostatnich 12 miesięcy działalności gospodarczej w tut. Urzędzie.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia w Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Lipno, dnia 02 czerwca 2009 roku

WA.-6414-26/09
ZAŚWIADCZENIE
Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez Pana

Henryka Wiśniewskiego zam. 87-600 Lipno, ul. Leśna 8 pod nazwą: Zakład Malarsko – Budowlany Henryk Wiśniewski.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 357 w zakresie:

41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.

43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę. 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych.

43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i

klimatyzacyjnych. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.

43.31.Z Tynkowanie. 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej. 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian. 43.34.Z Malowanie i szklenie. 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych. 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.
w 87-600 Lipno przy ul. Leśnej 8 oraz teren kraju od dnia 05 lutego 2003 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia do oferty przetargowej.

Lipno, dnia 03 czerwca 2009 roku

WA-6414-27/09

ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez

Pana Tadeusza Głąba zam. 87-600 Lipno, ul. Ogrodowa 41 pod nazwą: Zakład Usługowo – Handlowo – Produkcyjny „HYDRO – MET”.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 1301 w zakresie:

28.52.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych. 45.33.A - Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych. 45.33.B - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych. 45.21.A - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. 51.54.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego. 51.53.B - Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego.

52.46.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła.

45.21.D - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

na terenie kraju od dnia 01 grudnia 1992 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia do oferty przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem.

Lipno, dnia 08 czerwca 2009 roku


WA-6414-28/09
ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez

Pana Mieczysława Kwiatkowskiego zam. 87-600 Lipno, ul. Okrzei 5 pod nazwą:

Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 3345 w zakresie:

52.48.G - Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych,

w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana.

26.61.Z - Produkcja betonowych wyrobów budowlanych.

51.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego

rodzaju.

50.50.Z - Sprzedaż detaliczna paliw.

51.12.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i

chemikaliów przemysłowych.

51.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów

budowlanych.

51.44.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i

szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących.

51.51.Z - Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów

pochodnych.

51.52.Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali.

51.53.A - Sprzedaż hurtowa drewna.

51.53.B - Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego.

51.54.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego

wyposażenia hydraulicznego i grzejnego.

51.57.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu.

60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi.


w Lipnie przy ul. Okrzei 5 od dnia 02 grudnia 2002 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia do Starostwa Powiatowego w Lipnie.


Lipno, dnia 15 czerwca 2009 roku

WA-6414-29/09

ZAŚWIADCZENIE


Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez

Pana Witolda Rycharskiego zam. 87-600 Lipno, ul. Lipowa 1 pod nazwą: Zakład Ogólnobudowlany.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 25 w zakresie:

28.11.C Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych.

28.22.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania.

28.30.A Produkcja wytwornic pary.

28.52.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych.

28.71.Z Produkcja pojemników metalowych.

28.74.Z Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn.

45.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne.

45.12.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich.

45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

45.22.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych.

45.23.B Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych.

45.25.A Stawianie rusztowań.

45.25.B Roboty związane z fundamentowaniem.

45.25.C Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych.

45.25.D Wykonywanie robót budowlanych murarskich.

45.31.A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli.

45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych.

45.32.Z Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych.

45.33.A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych.

45.33.B Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych.

45.34.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.

45.41.Z Tynkowanie.

45.42.Z Zakładanie stolarki budowlanej.

45.43.A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian.

45.44.A Malowanie.

45.44.B Szklenie.

45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.

74.20.A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego.

51.53.B Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego.

w Lipnie przy ul. Lipowej 1 oraz na terenie kraju od dnia 03 lutego 1989 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano na prośbę zainteresowanego.


Lipno, dnia 17 czerwca 2009 roku


WA-6414-30/09

ZAŚWIADCZENIE


Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez

Pana Zbigniewa Zarembę zam. 87-600 Lipno, ul. Włocławska 18A/18 pod nazwą: Zakład Drogowo – Mostowy „DROMOST”.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 878 w zakresie:

45.23.A Budowa dróg kołowych i szynowych. 45.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne. 45.12.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich. 45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. 45.21.B Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych. 45.21.F Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych. 45.21.G Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych. 45.22.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych. 45.23.B Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych. 45.24.B Budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej. 45.25.A Stawianie rusztowań. 45.25.B Roboty związane

z fundamentowaniem. 45.25.C Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych. 45.25.D Wykonywanie robót budowlanych murarskich.

45.25.E Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych. 45.32.Z Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych.

45.33.B Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych. 45.34.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych. 45.41.Z Tynkowanie. 45.42.Z Zakładanie stolarki budowlanej. 45.43.A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian.

45.43.B Sztukatorstwo. 45.44.A Malowanie. 45.44.B Szklenie. 45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych. 45.50.Z Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską. 74.20.A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego w Lipnie przy ul. Włocławskiej 18A/18 oraz na terenie kraju od dnia 25 kwietnia 1991 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia do oferty przetargowej.

Lipno, dnia 17 czerwca 2009 roku


WA-6414-31/09

ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że Pan Paweł Nierychlewski zam.

87-600 Lipno, ul. Skępska 36 nie rejestrował w przeciągu ostatnich 12 miesięcy działalności gospodarczej w tut. Urzędzie.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu uzyskania dotacji z Unii Europejskiej.

Lipno, dnia 17 czerwca 2009 roku

WA-6414-32/09

ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że Pan Krzysztof Sławkowski zam.

87-600 Lipno, ul. Tulipanowa 14 nie rejestrował w przeciągu ostatnich 12 miesięcy działalności gospodarczej w tut. Urzędzie.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia w Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Lipno, dnia 18 czerwca 2009 roku

WA-6414-33/09

ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że Pani Dobrosława Kochowicz zam.

87-600 Lipno, ul. Sierakowskiego 19 nie rejestrowała w przeciągu ostatnich

12 miesięcy działalności gospodarczej w tut. Urzędzie.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia w Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Lipno, dnia 18 czerwca 2009 roku


WA-6414-34/09

ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że Pani Anna Witkowska zam.

87-600 Lipno, os. Armii Krajowej 8/54 nie rejestrowała w przeciągu ostatnich

12 miesięcy działalności gospodarczej w tut. Urzędzie.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia w Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Lipno, dnia 18 czerwca 2009 roku


WA-6414-35/09

ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że Pani Katarzyna Tomaszewska

zam. 87-600 Lipno, ul. Sierakowskiego 24 m.15 nie rejestrowała w przeciągu ostatnich 12 miesięcy działalności gospodarczej w tut. Urzędzie.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia w Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Lipno, dnia 30 czerwca 2009 roku
WA-6414-36/09

ZAŚWIADCZENIE


Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez

Pana Marka Janiszewskiego zam. 87-600 Lipno, ul. Kościuszki 27 pod nazwą: F.H.U. „PRO-COMP” Marek Janiszewski.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 1375 w zakresie:

52.48.A - Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego. 72.10.Z - Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego.

72.22.Z - Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała.72.30.Z - Przetwarzanie danych. 72.40.Z - Działalność związana z bazami danych. 72.50.Z - Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego. 72.60.Z - Działalność związana z informatyką, pozostała. 64.20.G - Działalność telekomunikacyjna pozostała.

71.40.Z - Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego. 52.45.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, artykułów radiowo-telewizyjnych i instrumentów muzycznych. 63.21.Z - Działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała. 74.85.Z - Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi.

w Lipnie przy ul. Kościuszki 27 oraz w Lipnie przy ul. Kościuszki 23 od dnia 01 kwietnia 1993 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia w CERTPOL Sp. z o.o.

Lipno, dnia 03 lipca 2009 roku

WA-6414-37/09

ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że Pan Andrzej Jaroszewski

zam. 87-600 Lipno, ul. Orla 1 nie rejestrował w przeciągu ostatnich 12 miesięcy działalności gospodarczej w tut. Urzędzie.

Niniejsze zaświadczenie wydano na prośbę zainteresowanego.

Lipno, dnia 07 lipca 2009 roku

WA-6414-38/09

ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez

Pana Tadeusza Głąba zam. 87-600 Lipno, ul. Ogrodowa 41 pod nazwą: Zakład Usługowo – Handlowo – Produkcyjny „HYDRO – MET”.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 1301 w zakresie:

28.52.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych. 45.33.A - Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych. 45.33.B - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych. 45.21.A - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. 51.54.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego. 51.53.B - Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego.

52.46.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła.

45.21.D - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

na terenie kraju od dnia 01 grudnia 1992 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia do firmy ubezpieczeniowej.

Lipno, dnia 08 lipca 2009 roku

WA-6414-39/09

ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez

Panią Halinę Gładkowską zam. 87-600 Lipno, ul. Łączna 11.

W/w miała zarejestrowaną działalność pod nr ew. 69 w zakresie: handel okrężny – specjalność: zabawki, sztuczne kwiaty i ozdoby na terenie kraju od dnia 27 marca 1987 roku do dnia 01 lipca 1990 roku.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Lipnie.

Lipno, dnia 14 lipca 2009 roku

WA-6414-40/09

ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez Pana Zbigniewa Dylewskiego zam. 87-600 Lipno, ul. Górna 20a pod nazwą: Zakład Usługowo – Handlowy inż. Z.Dylewski.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 3399 w zakresie:

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i

niemieszkalnych.

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.

w Lipnie przy ul. Górnej 20a oraz na terenie kraju od dnia 01 czerwca 2003 roku

do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia do oferty przetargowej.


Lipno, dnia 24 lipca 2009 roku

WA-6414-41/09

ZAŚWIADCZENIE


Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez Pana Dariusza Pierse zam. 87-600 Lipno, ul. Kilińskiego 8 pod nazwą: Zakład Blacharsko- Dekarski „DARDACH” Dariusz Piersa.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 3649 w zakresie:

45.22.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych.

50.20.A - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych.

45.21.A - Wykonywanie robót

ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

52.62.A - Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach.

52.62.B - Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach.

50.10.B - Sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych.

z siedzibą w Lipnie, przy ul. Kilińskiego 8 oraz na terenie kraju od dnia

01 września 2005 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia do oferty przetargowej.

Lipno, dnia 29 lipca 2009 roku

WA-6414-42/09

ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez

Pana Tadeusza Głąba zam. 87-600 Lipno, ul. Ogrodowa 41 pod nazwą: Zakład Usługowo – Handlowo – Produkcyjny „HYDRO – MET”.

W/w ma zarejestrowaną działalność pod nr ew. 1301 w zakresie:

28.52.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych. 45.33.A - Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych. 45.33.B - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych. 45.21.A - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. 51.54.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego. 51.53.B - Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego.

52.46.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła.

45.21.D - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

na terenie kraju od dnia 01 grudnia 1992 roku do chwili obecnej.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia do oferty przetargowej w Urzędzie Gminy w Lipnie.

Lipno, dnia 17 sierpnia 2009 roku

WA-6414-43/09

ZAŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Lipnie zaświadcza, że w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej nie widnieje wpis dotyczący zarejestrowania działalności przez

Panią Marię Insadowską zam. 87-600 Lipno, ul. Leśna 1A.

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia na Uniwersytecie Gdańskim w Gdańsku.

Otrzymują:  1. Maria Insadowska

Ul. Leśna 1A, 87-600 Lipno

2. WA a/a
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy