Strona główna

Maria Laskowska koło literackie „Salon młodych twórców”


Pobieranie 10.84 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar10.84 Kb.

Maria Laskowska
KOŁO LITERACKIE

„Salon młodych twórców”


Zajęcia koła odbywają się w Szkole Podstawowej nr 21 w Lublinie w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Uczestniczy w nich 15 uczniów z klasy piątej i szóstej.Cele:

 1. Budzenie zainteresowań słowem, literaturą.

 2. Kształcenie umiejętności odbioru tekstów kultury.

 3. Rozwijanie zdolności literackich uczniów.

 4. Rozbudzanie postaw kreatywnych, twórczego rozwiązywania problemów.

 5. Rozwijanie języka dziecka.

 6. Kształcenie nawyków stylistycznych, ortograficznych.


Formy i metody pracy:

  • ćwiczenia pobudzające twórcze myślenie;

  • dyskusje, rozmowy;

  • gry symulacyjne;

  • drama;

  • inscenizacje;

  • ćwiczenia redakcyjne, stylistyczne;

  • promowanie twórczości własnej uczniów;

  • wydanie zbiorku wierszy, opowiadań itp., publikacja w Internecie.

Podstawowym celem zajęć koła jest wspieranie postawy twórczej uczniów, która zapewnia harmonijny i wszechstronny rozwój osobowości dziecka. Twórczość jest tu rozumiana jako rodzaj aktywności, otwartości, wrażliwości na słowo, otaczający świat i ludzi. Zgodnie z tą koncepcją mniej istotna jest jakość wytworu, dzieła, tekstu uczniowskiego. Wartością samą w sobie jest proces twórczy, odkrywanie własnych możliwości twórczych i rozwijanie pozytywnej samooceny.

Zajęcia najczęściej obudowane są wokół następujących działań:


 • rozmowa wstępna lub gra, zabawa, ćwiczenia na wybrany temat,

 • określenie tematu pracy, dodatkowych poleceń, wymagań,

 • indywidualna praca ucznia, czasem praca w małych grupach,

 • prezentacja wytworu, tekstu (głośne odczytanie, omówienie, inscenizacja itp.),

 • wspólna dyskusja dotycząca powstałych prac,

 • korekta, poprawki stylistyczne itp.

W zakres treści programu koła wchodzą ćwiczenia:

 • rozwijające samowiedzę uczniów,

 • kształtujące dostrzeganie i formułowanie problemów,

 • pobudzające twórczą obserwację świata,

 • stymulujące pomysłowość i oryginalność,

 • ekspresji twórczej,

 • doskonalące umiejętność współpracy, współdziałania w grupie.

Teksty powstałe podczas zajęć są gromadzone w celu wydania tomiku oraz opublikowania na stronie internetowej szkoły.


Przykładowe ćwiczenia / tematy prac:

 1. Gdybym mógł być kwiatem, byłbym ...

 2. Ta ilustracja mnie intryguje ... (budowanie opowiadania wokół wybranego zdjęcia, nadawanie mu tytułu, w pracy grupowej łączenie kilku historyjek w jedną dłuższą, wykonanie plakatu, prezentacja).

 3. To jest ciekawy bohater ... Budowanie opowiadania wokół wskazanej postaci.

 4. Byłem szczęśliwy / byłem wściekły – opis stanów psychicznych w 15 zdaniach.

 5. To ja – zaprezentowanie własnej osoby tak, by nie podać ani słowa prawdy.

 6. Czy to ja? – opinia, jaką napisałby o tobie twój wychowawca.

 7. Ja i moje życie.

 8. Widzę, słyszę, czuję, smakuję dotykam i .... .

 9. Ten sam motyw, ale ... Zachód słońca w komunikacie meteorologicznym, notatce z lekcji przyrody, opisie obrazu, własnym opowiadaniu i w wierszu.

 10. Sklep z zabawkami (jesteś zabawką w sklepie – drama; inscenizacja balu zabawek; opowiadanie o niezwykłej przygodzie).


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość