Strona główna

Marian rejewski


Pobieranie 22.86 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar22.86 Kb.
MARIAN REJEWSKI

bydgoszczanin, który złamał kod Enigmy
bibliografia

(w wyborze)


ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki w Koronowie

Wydawnictwa zwarte:


 1. Bydgoszczanie XX wieku, pod red. J. Herolda. – Bydgoszcz : Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, 2000
 1. Bydgoski słownik biograficzny, pod red. J. Kutty. T. 1. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne, 1994 – sygn. Reg.
 1. Ciechanowski Jan Stanisław, Wkład polskiego wywiadu w zwycięstwo nad Niemcami w II wojnie. - Warszawa : Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, 2010 – sygn. 94(100)"1939/1945"
 1. Gralewski L., Złamanie Enigmy : historia Mariana Rejewskiego. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009 – sygn. 929A/Z
 1. Henryk Zygalski, Jerzy Różycki, Marian Rejewski [w:] Wielcy Polacy, którzy zmienili świat. – Warszawa : Agora SA, 2011 (dodatek do „Gazety Wyborczej”) – sygn. Czyt.
 1. Kapera Zdzisław J., Marian Rejewski - pogromca ENIGMY. - Kraków ; Mogilany : The Enigma Press, 2005 – sygn. 929A/Z
 1. Kozaczuk Władysław, W kręgu Enigmy. - Wyd. 2 poszerz. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1986 – sygn. 94(100)"1939/1945"
 1. Kronika XX wieku, oprac. Marian B. Michalik. – Warszawa : Wydawnictwo „Kronika”-Marian B. Michalik, 1991 – sygn. 03 P
 1. Marian Rejewski 1905-1980 : życie Enigmą pisane, wstęp Zbigniew Brzeziński. - Wyd. 2 popr.i uzup. - Bydgoszcz : Urząd Miasta, 2005 – sygn. 929A/Z
 1. Na tajnym froncie : walka służb wywiadowczych podczas II wojny światowej, oprac. graf. i projekt Tadeusz Brudnoch. - Bydgoszcz : Urząd Miasta : Wydawnictwo Tekst, 2009 – sygn. 94(100)"1939/1945"
 1. Polskie służby specjalne : słownik, pod red. Konstantego A. Wojtaszczyka. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR ; [Izabelin] : Oficyna Wydawnicza Ikar, 2011 – sygn. 03 P
 1. Rejewski Marian, Wspomnienia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego w latach 1930-1945. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011 – sygn. 929 A/Z

 2. Strumph Wojtkiewicz Stanisław, Sekret Enigmy. Warszawa : "Iskry", 1978 – sygn. 94(100)"1939/1945"
 1. Tajemnice Enigmy 1939-2004 : 65 rocznica przekazania Enigmy przez polski wywiad Państwom Sprzymierzonym. - Bydgoszcz : Urząd Miasta, 2004 – sygn. 94(100)"1939/1945"


Artykuły z wydawnictw ciągłych:


 1. Aładowicz Krzysztof, Tu mieszkał Rejewski : 25. rocznica śmierci wielkiego bydgoszczanina. Gazeta Wyborcza : Bydgoszcz” 2005 nr 36
 1. ANT (opr.), 10 bydgoszczan XX wieku. „Gazeta Wyborcza” 2000 nr 4, s. 5
 1. BK, Rejewski w centrum uwagi. Gazeta Wyborcza” 2004 nr 260, s. 8
 1. Ciechanowski Jan Stanisław, Polski wkład w złamanie niemieckiej maszyny szyfrującej. „Rzeczpospolita” 2004 nr 263, dodatek „Tajemnice Enigmy : nasz wkład w zwycięstwo aliantów”, s. 4 - 5
 1. Czajkowska Małgorzata, Brytyjski splendor : Medal Wojny po latach trafi do córki Mariana Rejewskiego. Gazeta Wyborcza : Bydgoszcz” 2005 nr 154, s. 3
 1. Dąbkowski B., Absolwenci Uniwersytetu Poznańskiego rozłożyli na łopatki niemiecki wywiad. „Nasza Historia : Poznań” 2015 nr 3, s. 6-11
 1. Dzierzbicka K., Zanim było Bletchley Park. „Pamięć.pl” 2015 nr 7/-8, s. 96-100
 1. (HAS), Bydgoskie ślady kryptologa. „Gazeta Pomorska” 2014 nr 36, „Album Bydgoski” s. I
 1. (HAS), Marian Rejewski z medalem USA. „Gazeta Pomorska” 2012 nr 178, s. 7
 1. (HAS), „Pan na ławeczce” ma dzisiaj urodziny. „Gazeta Pomorska” 2012 nr 190, s. 7A
 1. HAS, Jej ojciec zmienił bieg historii. „Gazeta Pomorska” 2012 nr 207, s. 1
 1. Kaczyński Andrzej, Jak Polacy rozszyfrowali super maszynę. „Rzeczpospolita” 2004 nr 263, dodatek „Tajemnice Enigmy : nasz wkład w zwycięstwo aliantów”, s.1,3
 1. Kalinowska Małgorzata, Skowron Iwona, Marian Rejewski patronem PBW w Bydgoszczy.Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole” 2012, nr 10, s. 14-15
 1. Kalinowska Małgorzata, Skowron Iwona, Marian Rejewski patronem PBW w Bydgoszczy : część II.Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole” 2013, nr 2, s. 16-17
 1. Kulesza Dominika, Córka Rejewskiego tez jest matematykiem. Gazeta Wyborcza” 2004 nr 263
 1. Kulesza Dominika, Rejewski usiądzie na ławeczce. Gazeta Wyborcza : Bydgoszcz” 2005 nr 13
 1. Kunach Bogusław, Enigmy są u nas. „Gazeta Wyborcza : Bydgoszcz” 2004 nr 261
 1. Kunach Bogusław, Rejewski ocalił Berlin : tajemnice Enigmy – konferencja naukowa w Bydgoszczy. „Gazeta Wyborcza : Bydgoszcz” 2004 nr 264, s. 3
 1. Laudański Roman, Wokół bydgoskiej Enigmy. „Express Bydgoski” 1999 z 15-17 maja , s.10
 1. Lelwic Jerzy, Marian Rejewski (1905-1980) - pogromca Enigmy. „Matematyka” 2011 nr 10, s. 3 – 11
 1. Nawrocki Krzysztof, W alianckiej służbie. „Rzeczpospolita” 2004 nr 263, dodatek „Tajemnice Enigmy : nasz wkład w zwycięstwo aliantów”, s. 7 - 8
 1. Nogaj Adam, Enigma dla Berlina. „Wprost” 2005 nr 3, s. 66 - 68
 1. Nowak-Jeziorański Jan, Nieznana wielka rocznica. „Rzeczpospolita” 1999 nr 177 dodatek „Plus Minus”
 1. Orłowski Arkadiusz, Zagadka zagadki. „Rzeczpospolita” 2004 nr 263, dodatek „Tajemnice Enigmy : nasz wkład w zwycięstwo aliantów”, s. 6
 1. Polak Wojciech, Operacja Kryptolog. „Rzeczpospolita” 2004 nr 263, dodatek „Tajemnice Enigmy : nasz wkład w zwycięstwo aliantów”, s. 10 – 11
 1. Pronobis-Sosnowska E., Lelwic J., Marian Rejewski – człowiek, który złamał tajemnicę Enigmy. „UczMy” 2013 nr 1, s. 53
 1. Rok Mariana Rejewskiego. „Express Bydgoski” 2014 z dn. 26 IX , s. 4
 1. Sowińska Hanka, 110. urodziny naszego kryptologa. „Gazeta Pomorska” 2015 nr 189, s. 10
 1. Sowińska Hanka, Bydgoskie ślady „pana od Enigmy”, czyli na tropie genialnego kryptologa. „Gazeta Pomorska” 2014 nr 171, s. 14
 1. Sowińska Hanka, Gra Enigmą. Niesłyszalny głos protestu znad Brdy. „Gazeta Pomorska” 2014 nr 271, s. 20
 1. Sowińska Hanka, Marian Rejewski doceniony w USA : nazwisko pochodzącego z Bydgoszczy pogromcy Enigmy znalazło się wśród zasłużonych postaci światowej kryptologii w Ford Meade. „Gazeta Pomorska” 2014 nr 241, s. 4
 1. Sowińska Hanka, Medal za Enigmę : amerykański wywiad wojskowy docenił Mariana Rejewskiego. „Gazeta Pomorska” 2012 nr 203, s. 15
 1. Sowińska Hanka, Polacy podzielili się z sojusznikami tajemnicą Enigmy. „Gazeta Pomorska” 2015 nr 175, s. 4
 1. Sowińska Hanka, Prawda o Enigmie. „Gazeta Pomorska” 2004 nr 262, s. 3
 1. Sowińska Hanka, Rejewski, Żychoń, bracia Gacowie. Bydgoszcz stolicą polskiego wywiadu. „Nasza Historia” 2014 nr 12, s. 6-9
 1. Sowińska Hanka, Rok 2015 jest Rokiem Mariana Rejewskiego, pogromcy Enigmy.. „Gazeta Pomorska” 2015 nr 5, Album bydgoski s. 11
 1. Sowińska Hanka, Teczka figuranta. „Gazeta Pomorska” 2004 nr 231, s. 11
 1. Sowińska Hanka, W prezencie dostali... tajemnicę. „Gazeta Pomorska” 2013 nr 173, dodatek Z historii kart s.33
 1. Sowińska Hanka, Wywiad dzieli się tajemnicą, czyli spotkanie z „głupcami i ignorantami”. „Gazeta Pomorska” 2014 nr 171, s. 22
 1. Sowińska Hanka, Żeby świat o tym wiedział. „Gazeta Pomorska” 2004 nr 282, dodatek „Album Bydgoski” s. 3
 1. Sylwestrzak Janina, Wyzwanie życia. Not. b. m.. „Rzeczpospolita” 2004 nr 263, dodatek „Tajemnice Enigmy : nasz wkład w zwycięstwo aliantów”, s. 11
 1. Sylwestrzak Janina, Złamana Enigma. Rozm. przepr. H. Sowińska. „Gazeta Pomorska” 2013 nr 3, s.10

Opracowała: Ewa BielskaAktualizacja: 17.08.2015 r.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość