Strona główna

Mariusz Herdzina doradca zawodowy zawód wykonywany


Pobieranie 12.33 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar12.33 Kb.

Mariusz Herdzina doradca zawodowy

zawód wykonywany: praktyk, wieloletni doradca zawodowy, członek zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności

specjalizacja: orzecznictwo, stopnie niepełnosprawności, kody niepełnosprawności, orzeczenia o niepełnosprawności w kontekście wydatków z ZFRON, indywidualne programy rehabilitacji

Doradca zawodowy z certyfikatem MPIPS nr certyfikatu IV/536/02, od 10 lat członek kilku zespołów orzekających o stopniu niepełnosprawności w Krakowie, nadzoruje prawidłowość wydawanych orzeczeń w zakresie poprawności wskazań do zatrudnienia na terenie kilku województw, od trzech lat prowadzi warsztaty oraz kursy doradztwa zawodowego dla członków Komisji Rehabilitacyjnej w zakładzie pracy chronionej, szkolenia dla firm w zakresie orzekania o niepełnosprawności, konstruowania IPR, zatrudniania osób niepełnosprawnych a jako doradca zawodowy opracowuje Indywidualne Programy Rehabilitacji w zakładach pracy chronionej, współpracuje z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy. Doradca na stałe współpracujący z firmą OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, współautor książki wydawnictwa OBPON 2008 pt.: "Indywidualne programy rehabilitacji". Świadczy indywidualne usługi doradcze dla klientów OBPON, wykładowca na szkoleniach organizowanych przez firmę OBPON, konsultant w należącym do OBPON serwisie www.vademecumwiedzy.plIzabela Stepaniak prawnik

zawód wykonywany: doradca

specjalizacja: wydatkowanie ZFRON, konstruowanie IPR, wzory dokumentów: regulamin zfron, wnioski o pomoc indywidualną, pomoc de minimis, korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, orzeczenia o niepełnosprawności – system orzecznictwa, doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, uprawnienia osób niepełnosprawnych

Prowadzi firmę zajmującą sie doradztwem dla zakładów pracy chronionej oraz otwartego rynku pracy w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych, przeprowadza audyty wydatkowania pomocy publicznej u przedsiębiorcy, konstruuje Indywidualne Programy Rehabilitacji, doradza dla otwartego rynku pracy jakie korzyści wynikają z zatrudnienia osób niepełnosprawnych, specjalizacja pomoc publiczna dla Zakładów Pracy Chronionej ze szczególnym uwzględnieniem w wydatkowaniu środków ZFRON w kontekście pomocy de minimis. Na stałe współpracuje z firmą OGOLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, wykładowca na szkoleniach organizowanych przez OBPON, indywidualne doradztwo dla Klientów OBPON. Współautorka książki wydawnictwa OBPON 2008 pt.: "Indywidualne programy rehabilitacji", konsultant w należącym do OBPON serwisie www.vademecumwiedzy.plEdyta Sieradzka inżynier, ekonomista

zawód wykonywany: Dyrektor ds. Dofinansowań i Rozwoju Produktu 'e-SOD' w firmie Ogolnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

specjalizacja: Dofinansowanie do wynagrodzeń - SOD, pomoc publiczna -de minimis, ZFRON, IPR, prawo zamówień publicznych, fundusze unijne, systemy zarządzania jakością, zagadnienia księgowości w ZPCHr

Była Pełnomocnik Zarządu w jednym z zakładów pracy chronionej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w problematyce funkcjonowania zakładów pracy chronionej. Była Kierownikiem PFRON i Pomocy Publicznej dużej firmy posiadającej status zakładu pracy chronionej zatrudniającej ok. 500 osób w tym 400 osób niepełnosprawnych i Dyrektorem ds. Zarzadzania. Doradza i pomaga w rozliczeniach innym firmom zarówno wśród ZPCH, jak i z tzw. otwartego rynku pracy. Zajmuje się tematyką związaną z zatrudnianiem, rehabilitacją, pomocą publiczną (SOD, de minimis), ZFRON. Doradca i specjalista rozliczeń SOD i składek ZUS. Wzięła udział w ok. 45 szkoleniach z zakresu tematyki osób niepełnosprawnych. Dodatkowo zajmuje się systemami zarządzania oraz prawem zamówień publicznych. Jest również Auditorem Wiodącym Norm ISO 9001:2000(akredytacja w IRCA). Rozpoczęte studia MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Doradca przy budowie nowego systemu rozliczeń dofinansowań firmy OBPON: e-SOD, wykładowca współpracujący na stałe z serwisem Vademecum WiedzyJoanna Wawrzyńczak ekonomista

zawód wykonywany: Główny Księgowy w jednym z ZPCHR

specjalizacja: zagadnienia rachunkowości w ZPCHR, sprawozdawczość finansowa, rozrachunki publiczno-prawne, zagadnienia z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, książka przychodów i rozchodów, pomoc publiczna - de minimis, ZFRON, systemy zarządzania jakością

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, ukończone studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i kontroli finansowej, świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, kilkuletnie doświadczenie w księgowości w zakładzie pracy chronionej, m.in. w spółce z kapitałem zagranicznym. Jest również auditorem wewnętrznym ISO 9001:2000. Autorka książki wydawnictwa OBPON 2008: 'Bilansowe i podatkowe aspekty funkcjonowania zakładów pracy chronionej oraz pracodawców z otwartego rynku pracy'. Wykładowca na szkoleniach organizowanych przez OBPON. Konsultant w należącym do OBPON serwisie www.vademecumwiedzy.plAndrzej Sieradzki porady prawne

zawód wykonywany: adwokat

specjalizacja: prawo cywilne, gospodarcze, karne, pracy oraz administracyjne

Adwokat Andrzej Sieradzki świadczy pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, karnego, prawa pracy oraz prawa administracyjnego dla przedsiębiorców jak i osób fizycznych, zarówno w formie stałej obsługi prawnej jak i w zakresie poszczególnych spraw. Posługuje się biegle językiem angielskim, również prawniczym. Do stałych klientów korporacyjnych obsługiwanych przez Adwokata należą prowadzące działalność na terenie całego kraju spółki: Atrium Centrum Ploterowe, Hart, Nowa Itaka, także Oddział Opolski Telewizji Polskiej S.A. Adwokat A. Sieradzki specjalizuje się również w pomocy prawnej dla zakładów pracy chronionej i pracodawców osób niepełnosprawnych z tzw. otwartego rynku pracy, co potwierdza jego kilkuletnia praktyka w dwóch dużych firmach posiadających status ZPCHr. Obsługuje pod kątem prawnym i doradczym firmę Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób NiepełnosprawnychKrzysztof Kuncelman redakcja serwisu, konsultant

zawód wykonywany: działalność gospodarcza - tworzenie serwisów www, świadczenie usług dla pracodawców osób niepełnosprawnych

specjalizacja: Twórca i właściciel portali dla pracodawców osób niepełnosprawnych www.bazazpchr.pl, www.zpchr.info, www.vademecumwiedzy.pl, www.zfron.info, www.e-sod.pl, www.iprserwis.pl, www.rehabilitacja.zpchr.pl, www.ksiegarnia.zpchr.pl, www.szkolenia.zpchr.pl. Właściciel firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, pomysłodawca i współtwórca systemu rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych 'e-SOD', organizator szkoleń dla pracodawców osób niepełnosprawnych, wydawca wielu książek o tematyce dla pracodawców osób niepełnosprawnych. Doświadczenie w kontaktach z pracodawcami osób niepełnosprawnych, organizacjami skupiającymi pracodawców oraz urzędami.

Zakres redakcyjny: rozwiązywanie problemów Klientów serwisu, tworzenie serwisu od strony technicznej i merytorycznej, segregowanie pytań napływających od Klientów, odpowiedzi na pytania związane z funkcjonowaniem serwisu, sprawy organizacyjne, kontakty z konsultantami oraz udzielanie odpowiedzi na pytania.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość