Strona główna

Materiały powtórzeniowe nr 4 – obliczenia w geografii średnia roczna temperatura powietrza


Pobieranie 17.11 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar17.11 Kb.
Materiały powtórzeniowe nr 4 – OBLICZENIA W GEOGRAFII

 1. Średnia roczna temperatura powietrza

 • Aby obliczyć średnią roczną temperaturę powietrza, musimy dodać do siebie wartości wszystkich średnich temperatur miesięcznych, a następnie wynik podzielić przez 12. 1. Średnia roczna amplituda temperatury powietrza

 • Aby obliczyć roczną amplitudę temperatury powietrza, musimy od maksymalnej temperatury (czyli temperatury najcieplejszego miesiąca) odjąć temperaturę minimalną (czyli temperatury najchłodniejszego miesiąca).

UWAGA: jeśli jedna z temperatur jest ujemna, wartości w efekcie dodajemy, np. 15-(-10)= 25 (C)

Zadanie. W Kijowie średnia miesięczna temperatura powietrza jest najwyższa w lipcu i wynosi +19,2oC, a najniższa w styczniu i wynosi –5,9oC. Oblicz roczną amplitudę średnich temperatur powietrza.

19,2oC-(-5,9oC)=19,2oC+5,9oC=25,1oC 1. Roczna suma opadów

 • Aby obliczyć sumę opadów w ciągu roku, musimy dodać wartości wszystkich opadów miesięcznych.

UWAGA: Uczniowie często popełniają błąd dzieląc otrzymany wynik przez 12, ale zwracam uwagę, że liczymy roczna sumę opadów i nie ma tu słowa „średnia”.

 1. Wysokość bezwzględna i względna.

Wysokość bezwzględnamierzona od poziomu morza, w m.n.p.m. (odczytywana z mapy)

Wysokość względna – mierzona między dwoma wybranymi punktami w terenie, jednostka: m

UWAGA: w przypadku depresji, możemy zapisać wysokość na 2 sposoby 1. 2 m.p.p.m (2 metry poniżej poziomu morza)

 2. -2m.n.p.m (-2 metry nad poziomem morza)

Zadanie: Miasto A ma wysokość 880m n.p.m. a miasto B wysokość 600m n.p.m. Oblicz wysokość względną.

Obliczając wysokość względną (xw), odejmujemy od większej liczby – określającej bezwzględną wysokość punktu położonego wyżej n.p.m. (xbw), liczbę mniejszą – określającą bezwzględną wysokość punktu położonego niżej n.p.m. (xbn).


xw=880m-600m=280m

Zadanie z „haczykiem”: Najwyższym miejscem w Polsce jest szczyt Rysy (2499m n.p.m.), a najniższym – depresja na Żuławach Wiślanych o wysokości 1,8m p.p.m. Oblicz, ile metrów w pionie dzieli te dwa miejsca.

xw=2499m-(-1,8m)=2499m+1,8m=2500,8m

 1. Obliczanie temperatury na różnych wysokościach

Zadanie: Oblicz, jaka temperatura powietrza jest na Śnieżce (1602m n.p.m.), jeśli w Karpaczu (702m n.p.m.) jest +2oC.

Obliczamy wysokość względną, czyli różnice wysokości
1602mn.p.m.-702mn.p.m.= 900m
Załóżmy, że spadek temperatury z wysokością wynosi 0,6oC na 100m.

Obliczamy różnicę temperatury

900 x (0,6/100)= 5,4 (C)

Ponieważ punkt, dla którego szukamy temperatury jest położony wyżej, dlatego temperatura musi być tam niższa, wykonujemy odejmowanie.

2 C-5,4 C = - 3,4 C 1. Obliczanie rozciągłości południkowej

Rozciągłość południkowa to odległość pomiędzy dwoma skrajnymi punktami na północy i południu, przez które możemy przeprowadzić południk (przypominam to linia pionowa)

Jeśli mamy dane punkty (przykładowo):

A – 10N, 20E

B – 30S, 50E

To do obliczenia rozciągłości południkowej interesuje nas tylko szerokość geograficzna (N i S). Długość nas nie interesuje

Skoro, wartości mają różne literki to je dodajemy

10 o+ 30o = 40 o

Gdyby litery były takie same, wartości byśmy odjęli.W przypadku rozciągłości południkowej, możemy ją obliczyć w stopniach i kilometrach, pamiętając, że 1 o = 111 km

Zadanie: Oblicz rozciągłość południkową w stopniach i kilometrach Ameryki między skrajnymi przylądkami Morris Jesup (83o38`N 33o52`W) i Horn (55o59`S 67o12`W).

83o38` + 55o59` = 139 o 37`

139o37` x 111 = 139 37/60 x 111 = 15497,45

Rozciągłość południkowa w stopniach 139o37`, w kilometrach – 15497,45km 1. Rozciągłość równoleżnikowa

Rozciągłość równoleżnikowa to odległość pomiędzy dwoma skrajnymi punktami na wschodzie i zachodzie, przez które możemy przeprowadzić równoleżnik (przypominam to linia pozioma)

Jeśli mamy dane punkty (przykładowo):

A – 10N, 20E

B – 30S, 50E

To do obliczenia rozciągłości równoleżnikowej interesuje nas tylko długość geograficzna (E i W). Szerokość nas nie interesuje

Skoro, wartości mają takie same literki to je odejmujemy

50 o+ 20o = 30 o

Gdyby litery były różne, wartości byśmy dodali.W przypadku rozciągłości równoleżnikowej, liczymy ją tylko w stopniach!

Zadanie: Oblicz rozciągłość południkową i równoleżnikową w stopniach Polski między skrajnymi punktami Przylądkiem Rozewie (54o50`N) i szczytem Opołonek (49o00`N) oraz między zakolem Odry na wschód od Cedyni (14o07`E) i kolanem Bugu na wschód od Strzyżowa (24o08`E).

Rozciągłość południkowa 54o50`- 49o00`= 5o50`,

rozciągłość równoleżnikowa 24o08 - 14o07 = 10o01`

 1. Obliczanie gęstości zaludnienia

Liczba ludności : powierzchnia [os/km2]

ZADANIE: Oblicz średnią gęstość zaludnienia na 1km2 w Gujanie Francuskiej wiedząc, że liczba ludności tego państwa w 1998r. wynosiła 159tys. a powierzchnia 90tys. km2.

159 000 : 90 000 = ~1,8 (os/km2)

Gęstość zaludnienia to stosunek liczby mieszkańców do pola powierzchni terytorium zamieszkanego, wyraża się ją liczbą osób na km2.


 1. Saldo migracji

To różnica między liczbę imigrantów (osób przyjeżdżających), a emigrantów (osób wyjeżdżających)

Zadanie: W pewnym kraju w jednym roku liczba imigrantów wynosiła 2,6tys. osób a liczba emigrantów 18,4tys. osób. Oblicz saldo migracji w tym państwie.

xsm= 2,6tys. – 18,4tys.= -15,8tys.


Saldo migracji zagranicznych było ujemne i wynosiło –15,8tys.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość