Strona główna

Mba 1(54) styczeń/luty 2002 Witold Kieżun


Pobieranie 24.21 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar24.21 Kb.
MBA 1(54) styczeń/luty 2002

 • Witold Kieżun V-lecie Seminarium Krytycznej Teorii Organizacji. Próba analizy dorobku i perspektywy rozwoju

 • Jerzy Kisielnicki Informacyjna Infrastruktura Zarządzania - miejsce Polski w Europie

 • Bogusław Skuza Zarządzanie kapitałem intelektualnym na przykładzie grupy SKANDIA

 • Bogdan Wawrzyniak Od koncepcji do praktyki zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie

 • Renata Trochimiuk Konferencja "Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie"

 • Lech W. Zacher Globalne problemy społeczeństwa informacyjnego

 • Mieczysław Dobija Pieniądz w teorii rachunkowości

 • Michael Thomas Can marketing become a profession?

 • Krzysztof Obłój Strategia, Andy Grove i samotność

 • Marcin Kula Historia za oknem. Treści historyczne w reklamie

 • Anna Lewicka-Strzałecka Etyka biznesu w działaniu: inicjatywy, programy, kodeksy. Sprawozdanie z konferencji

 • Jerzy Kisielnicki Anglojęzyczne podręczniki i monografie z zakresu MIS (zastosowań informatyki w zarządzaniu)

 • Beata Glinka, Przemysław Hensel Najciekawsze publikacje "Harvard Business Review" i "European Management Journal"

 • Aleksander Chrostowski Kiedy optymizm?
MBA 2(55) marzec/kwiecień 2002

 • Medal im. Tadeusza Kotarbińskiego III edycja

 • Cezary Kosikowski Uruchomienie studiów prawniczych w WSPiZ

 • Apel do świata polskiego biznesu

 • Julita Łuczak Dylematy pomiaru rozwoju gospodarczego i dobrobytu społecznego PKB a GPI

 • Alojzy Z. Nowak Polska gospodarka w procesie integracji. Analiza scenariuszowa

 • Andrzej Cieślik, Leszek Morawski Ocena polityki regulacyjnej wobec telefonii lokalnej. Czy zarzuty Brukseli są uzasadnione

 • Dariusz Jemielniak Kultura: odkrywana czy konstruowana?

 • Ewa Karpowicz Nowa rola komunikacji?

 • Karolina Bogusławska, Marcin Awdziej Promocja gminy. Szansa na rozwój

 • Svetlana Gudkova Dydaktyczne treści podręczników przedsiębiorczości w Europie oraz Ameryce Północnej

 • Wojciech Nasierowski "Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego". Recenzja
MBA 3(65) maj/czerwiec2002

 • Izabela Koładkiewicz Warszawskie Zakłady Farmaceutyczna Polfa. Wczoraj, dziś i jutro

 • Jan Woroniecki OECD – Przeszłość, reformy, perspektywy

 • Leszek Pasieczny Jak wzmacniać postawy przedsiębiorcze i osłabiać lokalne bariery rozwoju małych firm?

 • Nikolay Kirov Negocjacje bez negocjacji

 • Stefan Kwiatkowski Wiedza o gospodarce opartej na wiedzy oraz jej praktyczna przydatność

 • Bogdan Wawrzyniak Lekcja dla kandydatów do UE. Wnioski z konferencji pn.: Using Knowledge for Development in EU Accession Countries

 • Joseph F. Coates Future and Technology Assessment Research for Business Clients

 • Marcin Piątkowski "Nowa gospodarka" a rozwój krajów posocjalistycznych

 • Michał Sztokfisz Prywatyzacja sektora bankowego w Polsce: przesłanki, konsekwencje, propozycje

 • Piotr Wolfram W jaki sposób może zostać zaatakowany nasz komputer oraz jak można się przed tym obronić?

 • Jerzy Kisielnicki Rekomendacje anglojęzycznych podręczników i monografii z zakresu E-MIS-u, czyli zastosowania informatyki w e-biznesie i e-handlu

 • Henryk Król Z. Janowska "Zarządzanie zasobami ludzkimi". Recenzja

 • Beata Glinka Przegląd Czasopism

 • Marcin Kula Historia za oknem. Zachodnie... Ale nasze!

 • Marcin Piątkowski 'Nowa gospodarka' i stare problemy – konferencja TIGERA
MBA lipiec/sierpień 4(57) 2002

 • Tadeusz Tołłoczko O godziwym życiu i godziwej pracy...

 • Jarosław Pietras Polska a Unia Europejska - dostosowania i negocjacje

 • Piotr Winczorek Dobre państwo: kryteria i wskaźniki

 • Elżbieta Chojna-Duch Integracja Polski z UE – obszar finansów publicznych

 • Bohdan Jałowiecki Czy można ufać rankingom szkół wyższych?

 • Krystyna Cholewicka-Goździk Strategiczna Karta Wyników – instrument oceny efektywności organizacji

 • Bernard Taylor From corporate governance to corporate entrepreneurship

 • Teresa Szot - Gabryś Drobna przedsiębiorczość. Doświadczenia eksperta Punktu Konsultacyjno-Doradczego

 • Piotr Łowicki, Dariusz Szczepański Biznes a kultura – czy nastał już czas symbiozy?

 • Svetlana Gudkova Venture Capital w najnowszej literaturze przedmiotu

 • Anna Piotrowska H. Król "Szkice z Zarządzania Zasobami Ludzkimi". Recenzja

 • Małgorzata Kucharczyk Stabilność jednostki rachunkowej w teorii rachunkowości

 • Jacek Tomkiewicz Globalizacja a odrabianie zaległości rozwojowych

 • Beata Glinka Przegląd Czasopism

 • M. Kula Historia za oknem. Historia prawie w domu
MBA 5(58) wrzesień/październik 2002

 • Wojciech Gasparski Tadeusz Kotarbiński – filozof praktyczności i jego dzieło

 • Witold Kieżun Prakseologiczna teoria organizacji i zarządzania

 • Anna Goryńska Nauka i technika – Vigo System S.A

 • Zbigniew Grabowski O płaco-pieniądzu

 • Andrzej Dąbkowski Venture Capital – alternatywne źródło kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dirk Pilat Making the New Economy Work: Findings from the OECD Growth Report

 • Eugeniusz Niedbała Firmy rodzinne – przegląd definicji

 • Jacek Szaban Ochrona konsumentów w polskim prawie turystycznym

 • Przemysław Hensel "Szkice z socjologii zarządzania". Recenzja

 • Anna Lewicka-Strzałecka Etyka Biznesu – od teorii do praktyki

 • Beata Glinka Przegląd Czasopism

 • Marcin Kula Historia za oknem. Sąsiedzi
MBA 6(59) listopad/grudzień 2002

 • Odeszli zbyt wcześnie

 • Witold Szwajkowski Mikrodotacje

 • Łukasz Lutostański Czy Dawid może pokonać Goliata?

 • Elżbieta Wesołowska Wartości kulturowe a rozwój przedsiębiorczości

 • Anna Lewicka-Strzałecka Prakseologia a etyka: od filozofii praktycznej Tadeusza Kotarbińskiego do dylematów etyki życia gospodarczego Integracja organizacji związkowych w Grupie Żywiec

 • Anna Borkowska

 • Jacques de Larosiere A Global Government Is Not A Solution

 • Agnieszka Kijak Compare and contrast the interest group and public interest approaches to legislative behaviour

 • Włodzimierz Pańków, Barbara Gąciarz Dialog społeczny w Polsce w okresie adaptacji polskiej gospodarki do wymogów UE

 • Witold Morawski Na marginesie książki Barbary Gąciarz i Włodzimierza Pańkowa "Dialog społeczny po polsku - fikcja czy szansa"

 • Maria Romanowska, Michał Trocki Przedsiębiorstwo partnerskie – w poszukiwaniu równowagi pomiędzy rywalizacją i współdziałaniem

 • Lechosław Garbarski Krzysztof Obłój "Tworzywo skutecznych strategii. Na styku starych i nowych reguł konkurowania". Recenzja

 • Beata Glinka Przegląd Czasopism

 • Marcin Kula Historia za oknem. Prezent w złym guście


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość