Strona główna

Mba 1(66) styczeń/luty 2004


Pobieranie 32.85 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar32.85 Kb.

MBA 1(66) styczeń/luty 2004


 • Witold Mikułowski Jerzy Stefan Langrod (1903-1990). Życie i dzieło

 • Wojciech Gasparski Jan Zieleniewski (1901-1973) – współtwórca prakseologicznej teorii organizacji

 • Cezary Kosikowski Prawo a gospodarka. Prawnicy a ekonomiści – symbioza i partnerstwo

 • Andrzej K. Koźmiński Czy polscy menedżerowie są przygotowani do konkurencji na rynkach Unii Europejskiej?

 • Witold Kieżun O kosztach administracji

 • Tadeusz Kowalik Państwo opiekuńcze i jego przyszłość

 • Dirk Pilat, Anita Wölfl ICT and Economic Growth – New Evidence from International Comparisons

 • Henryk Król Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi. Holandia, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Japonia, Stany Zjednoczone

 • Paweł Ciach E-drogo, e-wolno, czyli e-Polska

 • Marek Pycia Czy Kalifornijczycy są szczęśliwi? O znaczeniu badań Daniela Kahnemana i Amosa Twersky'ego dla teorii ekonomii

 • Justyna Sztukowska Pomiar rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa

 • Maria Holstein-Beck Transnational Corporations in Poland. Recenzja

 • Beata Glinka Przegląd Czasopism

 • Marcin Kula Socjologia na co dzień. Najpierw trzeba się urodzić

MBA 2(67) marzec/kwiecień 2004


 • Piotr Sztompka Chcieć i móc; dwa imperatywy transformacji

 • Andrzej K. Koźmiński Chcieć i móc; dwa imperatywy transformacji

 • Witold Kieżun Nie tylko chcieć i móc – prakseologiczny model transformacji

 • Witold T. Bielecki Nauczanie e-hybrydowe

 • Hermann Simon Hidden Champions. The way to the Global Leadership

 • Marcin Awdziej Motywy religijne w reklamie

 • Karolina Bogusławska Marketingowa baza danych

 • Paweł de Pourbaix Orientacja przedsiębiorstw na młodego klienta – chwilowe zauroczenie czy tworzenie trwałego związku?

 • Monika Neymann Know-how komunikacji w biznesie

 • Mariola Ciszewska Dominująca logika firmy. Sprawozdanie z konferencji

 • Leszek Pasieczny Kazimierz Dendura "Metodyka wdrożenia systemu zarządzania jakością w kształceniu akademickim". Recenzja

 • Anna Olejniczuk-Merta Jerzy Altkorn "Podstawy marketingu". Recenzja

 • Beata Glinka Przegląd Czasopism

 • Marcin Kula Socjologia na co dzień. Ciało grzeszne czy szlachetne?

MBA 3(68) maj/czerwiec 2004


 • Jan K. Bielecki Kreatywna etyka

 • Izabela Koładkiewicz Wartości rodzinne w praktyce – przykład Auchan

 • Ryszard Bugaj Demokracja pod wpływem neoliberalnej doktryny

 • Leszek Buller Sprzeciw obywatelski w demokratycznym państwie

 • Tony Addison, Aminur Rahman Capacities to Globalize: Why Some Countries Are More Globalized Than Others?

 • Andrzej Malawski Czy rzeczywiście dowód na istnienie kapitału intelektualnego?

 • Zbigniew Grabowski Singapurski projekt elektronicznego prawnego środka płatniczego

 • Paweł Kossecki Budowa zaufania klientów w handlu elektronicznym

 • Elżbieta Królikowska Księgowe i podatkowe aspekty operacji spisania ze stanu należności bez umorzenia

 • Elżbieta Jendrych Języki obce w szkole biznesu

 • Beata Glinka Przegląd Czasopism

 • Marcin Kula Socjologia na co dzień. Nic o nas bez nas?


MBA 4(69) lipiec/sierpień 2004


 • Mieczysław Dobija Uwarunkowania zmniejszenia podatku dochodowego

 • Małgorzata Niesiobędzka Funkcje podatków w odbiorze społecznym

 • Nikolay Kirov Co Internet zmienia w relacjach między firmą a otoczeniem?

 • Julia Pitera Dostęp do informacji w sprawach publicznych

 • Kazimierz Frieske, Paweł Poławski Administracja publiczna: instytucje obywatelskiej partycypacji

 • Dyskusja o książce Andrzeja K. Koźmińskiego i Piotra Sztompki

  • Marcin Kula Dwóch panów z szafą?

  • Witold Morawski Zrozumieć wielką przemianę

  • Dyskusja o książce A. K. Koźmińskiego i P. Sztompki "Rozmowa o wielkiej przemianie"

 • Robert Banach Pokonać lukę wiedzy

 • Grażyna Aniszewska Współczesne organizacje – w stronę różnorodności czy homogeniczności?

 • Jacek Tomkiewicz Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce. Sprawozdanie z konferencji

 • Beata Glinka Przegląd Czasopism

 • Teresa Bochwic Nauczyć się pisać, zachęcać, przekonywać...


MBA 5(70) wrzesień/październik 2004


 • Piotr Pilch Poza dziś, poza jutro

 • Władysław Baka Ekonomiczne idee Okrągłego Stołu po piętnastu latach. Wnioski na przyszłość

 • Bolesław Rafał Kuc Audyt wewnętrzny – perspektywy rozwoju

 • Piotr Kisiel Audyt wewnętrzny – korzyści i zagrożenia

 • Fabio Frezatti Market Value Computation For MVA Analysis In Brazil: A Challenge Or A Nightmare?

 • Jan Myszewski Spojrzenie na przedsiębiorczość z perspektywy zarządzania jakością

 • Jolanta Góra Europa regionów uczących się?

 • Wojciech Andrzej Nowak O ryzyku w kontekście systemowym

 • Wojciech Jeziorski Skok w przedsiębiorczość. Za wcześnie czy za późno...

 • Dominika Latusek Myśląc o zarządzaniu. Recenzja

 • Maria Holstein-Beck Miękkie zarządzanie. Recenzja

 • Beata Glinka, Svetlana Gudkova Przegląd Czasopism

 • Marcin Kula Socjologia na co dzień. Uczłowieczyć człowieka


MBA 6(71) listopad/grudzień 2004


 • Jerzy Przystawa, Czesław Oleksy: Mit proporcjonalności i reprezentatywności. Ordynacja wyborcza.

 • Andrzej K. Koźmiński: Zmierzch strategii?

 • Krzysztof Konecki: Uwarunkowania zarządzania japońskimi przedsiębiorstwami.

 • Jacek Miroński: Związek agencyjny, władza i japońskie stosunki władzy.

 • Julian Daszkowski: Podatek od dochodów osobistych. Rozkład obciążeń.

 • Renata Dyląg, Magdalena Koczuba-Sobieraj: Addytywna funkcja produkcji w rachunkowości zarządczej.

 • Bożena Grad: Regionalny transport publiczny w konkurencyjnym otoczenia.

 • Grażyna Niegowska: Kobieta a kultura konsumencka.

 • Beata Glinka, Svetlana Gudkova: Przegląd Czasopism.

 • Marcin Kula: Socjologia na co dzień. Pochwała buntu.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość