Strona główna

Mba 1(78) styczeń/luty 2006 Leszek Kubicki


Pobieranie 25.48 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar25.48 Kb.
MBA 1(78) styczeń/luty 2006

 • Leszek Kubicki Sądy specjalne i pseudosądy – bezpowrotna przeszłość czy renesans?

 • Dorota Dobija, Mieczysław Dobija Deterministyczna premia za ryzyko?

 • Anna Macko, Tadeusz Tyszka Jacy są i jak są spostrzegani przedsiębiorcy?

 • David P. Hanson, Jan Napoleon Saykiewicz Political Organization and Product Regulation in the EU

 • Jacek Tomkiewicz Euro w Polsce – konieczność czy rozsądny wybór?

 • Andrzej Wieczorkiewicz, Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska, Marcin Gruszczyński Perspektywy wprowadzenia euro w Polsce w świetle doświadczeń europejskich

 • Marta Strumińska Trwały rozwój – wyzwanie dla szkół wyższych

 • Bogdan Rogoda Innowacje jako gra między konkurującymi firmami

 • Witold Kieżun NAFTA. Nowe wyzwanie amerykańskie? Recenzja książki prof. Ignacego H. Chrzanowskiego.

 • Beata Glinka, Svetlana Gudkova Przegląd Czasopism

 • Marcin Kula Socjologia na co dzień. Tam, gdzie król ewentualnie doszedł piechotą


MBA 2(79) marzec/kwiecień 2006

 • Włodzimierz Siwiński Czy integracja europejska przyspieszy wzrost gospodarczy Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej?

 • Witold Szwajkowski Głęboko ukryte bogactwo biednych

 • Roman Batory Dostosowanie struktury polskiego systemu bankowego do wymagań eurosystemu

 • Oskar Kowalewski Spółki wycofywane z GPW w latach 1998-2005

 • Alberto Lozano Platonoff, Sylwia Sysko-Romańczuk, Anna Rudawska Producenci pieczywa w Polsce – determinanty rozwoju

 • Michał Marte Innowacje korporacji transnarodowych w sektorze zaawansowanych technologii

 • Aneta Kowalska Struktura inwestycji na rynku hotelowym w Warszawie

 • Antoni Z. Kamiński, Bartłomiej Kamiński Seminarium Krytycznej Teorii Organizacji. Korupcja rządów. Państwa postkomunistyczne wobec globalizacji

 • Krzysztof Jackowicz Market Discipline across Countries and Industries. Recenzja

 • Beata Glinka, Svetlana Gudkova Przegląd Czasopism

 • Marcin Kula Socjologia na co dzień. Częste mycie skraca życie?


MBA 3(80) maj/czerwiec 2006
Uroczystość nadania godności Doktora Honoris Causa Profesorowi Witoldowi Kieżunowi
Laudacja promotora, prof. dr. hab. Stefana Kwiatkowskiego
Recenzje dorobku naukowego prof. dr. hab. Witolda Kieżuna – prof. dr hab. Zofia Mikołajczyk, prof. dr hab. Wojciech Gasparski
Wystąpienie Dziekana Kolegium Zarządzania i Administracji prof. dr. hab. Leszka Pasiecznego
Wystąpienie Doktora Honoris Causa Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego Profesora Witolda Kieżuna


 • Aurelia Polańska Prakseologiczne i aksjologiczne kryteria oceny pracy

 • Krzysztof Pawłowski Na marginesie polskojęzycznego tomu serii Knowledge café

 • Matthias Tomenendal Complex Dynamics in the Virtual Corporation

 • Katarzyna Urbankowska-Bąk Ubezpieczanie ryzyka operacyjnego

 • Zofia Skrzypczak, Marta Szewczyk Stacjonarna opieka medyczna w polskim systemie ochrony zdrowia

 • Beata Glinka, Svetlana Gudkova Przegląd CzasopismMBA 4(81) lipiec/sierpień 2006


 • Wojciech Gasparski Adres ku uczczeniu Jubileuszu 65-lecia prof. dr. hab. Bogdana Wawrzyniaka oraz 40-lecia Jego pracy naukowej

 • Krytyczna Teoria Organizacji Peter Drucker – nieprzemijające wartości

 • Sebastian Bartosik Ocena stopnia internacjonalizacji przedsiębiorstwa

 • Grzegorz W. Kołodko Globalization, Transformation and Management Education

 • Andrzej Bolesta Kulturowe wyznaczniki zarządzania przedsiębiorstwami azjatyckimi

 • Ewa M. Kwiatkowska Zasady ładu korporacyjnego – obowiązek czy przywilej spółki?

 • Jerzy J. Wajszczuk Mechanizm rynkowy w międzynarodowym środowisku finansowym

 • Lechosław Garbarski "Dobra gospodarka". Recenzja

 • Beata Glinka, Svetlana Gudkova Przegląd Czasopism

 • Marcin Kula Socjologia na co dzień. Wypadałoby się ubrać


MBA 5(82) wrzesień/październik 2006


 • Jubileusz mgr. Marka Kamińskiego
 • Andrzej Blikle Usuń strach
 • Anna Zorska Efekty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w gospodarkach krajów goszczących
 • Anna Czarczyńska Kobiety w życiu publicznym – europejska polityka równouprawnienia • Bogusław Balza Kierunki reformy systemu podatkowego w Polsce
 • Wojciech Cielicki Project Management platformą komunikacji szkół biznesu organizacjami rynkowymi? • Artur Banach Sponsoring sportu jako element działań marketingowych

 • Beata Glinka, Svetlana Gudkova Przegląd Czasopism
 • Marcin Kula Socjologia na co dzień. No to ubierzmy się


MBA 6(83) listopad/grudzień 2006

 • Stefan Kwiatkowski Profesorowi Wojciechowi Gasparskiemu dedykowany przyczynek do teorii wiedzy i sztuki komunikowania się
 • Wojciech Gasparski Wielkość małej filozofii
 • Paweł Cacko Niepewność w biznesie • Tomasz Maliszewski Info management. Środki masowego komunikowania a zdolność manewrowa i szybkość reakcji w zarządzaniu
 • Nguyen Hoang Tien Złożoność zmian w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem – ujęcie systemowe • Łukasz Kozłowski Wpływ czynników systematycznych na ryzyko niewypłacalności kredytobiorcy
 • Beata Glinka, Svetlana Gudkova Przegląd Czasopism

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość