Strona główna

Medalu „przyjaciel arbuza


Pobieranie 19.17 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar19.17 Kb.
Z okazji Jubileuszu 60 –lecia Szkoły , w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Maz. ukonstytuowała się Kapituła

 • Medalu „PRZYJACIEL ARBUZA”

 • Medalu „ARBUZ NA MEDAL”

 • Medalu „ZASŁUŻONY DLA II LO –HONOROWY ARBUZ”
  • Kapituła stoi na straży honoru Medali

  • Kapituła liczy 5 członków –nauczycieli II LO , w tym czterech –absolwentów II LO. Kapitule przewodniczy wicedyrektor Liceum

  • Kadencja Kapituły trwa 5 lat

  • Decyzje o przyznaniu Medali są suwerenne i nie podlegają apelacji, zapadają jednogłośnie przy obecności większości arbitrów Kapituły

  • Kandydatów do Medalu mogą zgłaszać wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej II LO, jak również instytucje i osoby prywatne, ze szczegółowym uzasadnieniem kandydatury.

  • Medale nadawane będą w Dniu Święta Patrona Szkoły lub w czasie innych podniosłych uroczystości w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Maz.

 • Medal „PRZYJACIEL ARBUZA” –to zaszczytne wyróżnienie dla sojuszników Szkoły, za szczególne zasługi dla Liceum, za działalność wykraczającą poza zakres zwykłych obowiązków, a przynoszącą znaczące korzyści Liceum i jego uczniom.

 • Medal „ARBUZ NA MEDAL” –to zaszczytne wyróżnienie dla absolwentów Szkoły, którzy w owocny sposób wykorzystują zdobyte w Liceum wiadomości i umiejętności, realizując swoje życiowe pasje, a swoją postawą dowodzą, że „Arbuz –Żeromszczak to brzmi dumnie”

  • Medal „ZASŁUŻONY DLA II LO –HONOROWY ARBUZ” –to zaszczytne wyróżnienie dla tych, których największą pasją i troską było lub jest II LO i jego uczniowie, którzy poprzez konsekwentną pracę wywarli znaczący wpływ na wizerunek Liceum:

– szkoły ludzi kreatywnych, z pasją, wrażliwych na potrzeby innych,

– kuźni talentów

Na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2013r. Kapituła MEDALU „PRZYJACIEL ARBUZA” w składzie:


 • Jolanta Jaros –wicedyrektor Liceum , nauczycielka fizyki ,absolwentka szkoły

 • Maria Caban –nauczycielka języka niemieckiego, absolwentka szkoły

 • Anna Ignasiak –nauczycielka języka polskiego, absolwentka szkoły

 • Gabriela Wałach –nauczycielka języka rosyjskiego , absolwentka szkoły

 • Jolanta Karwasik –nauczycielka matematyki i informatyki

nadała to zaszczytne wyróżnienie następującym osobom:


 1. Staroście Powiatu Tomaszowskiego –Panu Piotrowi Kagankiewiczowi - sprawdzonemu sojusznikowi Liceum

 2. Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty –Panu Janowi Kamińskiemu -sprawdzonemu sojusznikowi Liceum

 3. Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego –Panu Rafałowi Zagozdonowi-sprawdzonemu przyjacielowi Liceum

 4. Pani Krystynie Urbańskiej –wieloletniemu Krajowemu Koordynatorowi Szkół Stowarzyszonych UNESCO w Polsce, sekretarzowi Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka, sprawdzonemu sojusznikowi Liceum - sprawdzonemu sojusznikowi Liceum

 5. Panu Janowi Bodo Kaftańskiemu –Przewodniczącemu Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, znanemu podziwianemu i nagradzanemu za wybitną działalność pro publico bono; sprawdzonemu sojusznikowi Liceum

 6. Pani Mieczysławie Goździk

 7. Panu Mirosławowi Orłowskiemu

Pani Mieczysława Goździk i Pan Mirosław Orłowski to zupełnie wyjątkowi rodzice dwójki naszych absolwentów, rodzice, którzy razem z Radą Pedagogiczną II LO walczyli o prawo nauczycieli i rodziców do współdecydowania o przyszłości Liceum

 1. Państwu Irenie i Wojciechowi Kasperczykom ( właścicielom przedsiębiorstwa handlowego „Bordopol”), Pani Elżbiecie Kacperczyk –Lambert Pani Katarzynie Kacperczyk Panu Marcinowi Kacperczyk Pani Aleksandrze Kasperczyk Państwo Irena i Wojciech Kasperczykowie to rodzice czwórki wybitnych dzieci, których mieliśmy zaszczyt i szczęście uczyć: Pani Elżbiety-germanistce, absolwentce UŁ, Pani Katarzyny–wiceministrowi Ministerstwa Spraw Zagranicznych,, Pana Marcina- komentatora ekonomicznego TV CNBC, profesora Impirial College w Londynie, i Pani Aleksandry- profesora w Massachusetts Institute of Technology (MIT) w departamencie strategii biznesu w Bostonie.

 2. Państwu Katarzynie i Stanisławowi Filom –współwłaścicielom Firmy Joka , sprawdzonym sojusznikom Liceum

 3. Panu Grzegorz Chodera –mistrzowi nad mistrzami w bezinteresownym wspieraniu Szkoły z Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Maz., sprawdzonemu sojusznikowi Liceum

 4. Panu Robertowi Lasocie –właścicielowi firmy PPHU „STOLPOL”, sprawdzonemu przyjacielowi Liceum

Zaszczytne wyróżnienie Medal „ARBUZ NA MEDAL” Kapituła postanowiła nadać następującym absolwentom Liceum: 1. Ks. Biskupowi Ireneuszowi Pękalskiemu

 • Ireneusz Pękalski - absolwent z 1968 roku. Biskup pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej, doktor prawa kanonicznego, wykładowca i rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.

 1. Panu Edwardowi Skorkowi

 • Edward Skorekabsolwent z 1963 roku. Polski siatkarz. Był kapitanem drużyny, która w 1974 roku w Meksyku zdobyła mistrzostwo świata oraz złoty medal na Olimpiadzie w Montrealu w 1976 roku.

 1. Panu Wojciechowi Lubczyńskiemu

 • Wojciech Lubczyński– absolwent z 1965 roku. Charyzmatyczny nauczyciel języka angielskiego. Świetnie przygotował wielu uczniów do studiów filologicznych oraz do Olimpiad Języka Angielskiego. Były wicedyrektor II

 1. Panu Wiesławowi Nowińskiemu

 • Wiesław Nowiński – absolwent z 1972 roku. Polski naukowiec, profesor, autor komputerowej mapy mózgu. Od 21 lat pracuje w Singapurze w Agencji do Spraw Nauki, gdzie jest dyrektorem Laboratorium Obrazowania Biomedycznego. Jest też profesorem Nanyang Technological University w Singapurze, Institute of Technology w Chinach oraz University of Washington Medical Center w USA.

 1. Panu Jackowi Mrozowiczowi

 • Jacek Mrozowicz – absolwent z 1975 roku. Dziennikarz, redaktor naczelny Tomaszowskiego Informatora Tygodniowego. Od wielu lat sponsor w Ogólnopolskim Konkursie „O Literacki Laur Arbuza”, organizowanym w II LO.

 1. Pani Fatimie Kowalczyk

 • Fatima Kowalczyk –Dickey –córka Alicji Kowalczyk –nauczycielki geografii i wieloletniego wicedyrektora II LO, ukończyła w USA dwie uczelnie : WASHINGTON University St.Louis i MBA WHARTON Philadelphia, obecnie Wiceprezydent U1 TRUST na Manhattanie

 1. Panu Marcinowi Kacperczykowi

 • Marcin Kacperczyk – absolwent z 1995 roku. Ekonomista, profesor finansów w New York University Stern School of Business. Absolwent wydziału Bankowość i Finanse w SGH oraz Michigan Ann Arbor. Komentator ekonomiczny TV CNBC, profesor Impirial College w Londynie.

Decyzją Kapituły Laureatami Medalu „ZASŁUŻONY DLA II LO –HONOROWY ARBUZ” zostali: 1. Pan Karol Krysiak – dyrektor II LO w latach 1961-1965, wieloletni nauczyciel matematyki II LO, wychowawca Arbuzów,

 2. Pani Teresa Izdebska –dyrektor II LO w latach 1990 -1992, wieloletnia nauczycielka języka polskiego II LO, wychowawczyni kilku pokoleń Arbuzów

 3. Pani Barbara Jeżak –dyrektor II LO w latach 1992 -1997, wieloletnia nauczycielka języka polskiego II LO , wychowawczyni kilku pokoleń Arbuzów

 4. Pani Janina Budkiewicz -Siudzińska –wieloletni nauczyciel języka niemieckiego II LO, wychowawczyni Arbuzów

 5. Pan Bogdan Drozdowski –nauczyciel wychowania fizycznego II LO, wychowawca Arbuzów

 6. Pan Klemens Fronckiewicz –nauczyciel wychowania fizycznego II LO, wychowawca Arbuzów

 7. Pani Janinia Grochowina –nauczycielka biologii II LO, wychowawczyni wielu pokoleń Arbuzów

 8. Pan Franciszek Kata –nauczyciel języka polskiego II LO, wychowawca Arbuzów

 9. Pani Kazimiera Kawiak –nauczycielka języka polskiego II LO, wychowawczyni wielu pokoleń Arbuzów

 10. Pani Janina Kijewska –nauczycielka matematyki II LO, wychowawczyni Arbuzów

 11. Pani Maria Kołodziejczyk –nauczycielka języka rosyjskiego, wychowawczyni Arbuzów

 12. Pani Krystyna Kubicka –wieloletnia główna księgowa II LO

 13. Pan Tomasz Lasota –wieloletni nauczyciel matematyki II LO, wychowawca Arbuzów

 14. Panu Józef Lenarczyk –nauczyciel filozofii II LO, wychowawca Arbuzów

 15. Pani Maria Łobodecka –nauczycielka fizyki II LO, wychowawczyni Arbuzów

 16. Pani Krystyna Małecka –nauczycielka fizyki II LO, wychowawczyni Arbuzów

 17. Pani Emilia Nadolska –nauczycielka języka rosyjskiego II LO, wychowawczyni Arbuzów


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość