Strona główna

Miasto Rybnik


Pobieranie 0.72 Mb.
Strona1/7
Data20.06.2016
Rozmiar0.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
ZP.271.58.2012

(2012/054085)
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na dostawy


(SIWZ)

==================================================================

dla
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

(o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8)

Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć
w ramach projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie”

Zadanie 1: Zakup podręczników szkolnych, płyt CD/DVD z programami i filmami edukacyjnymi.

Zadanie 2: Zakup narzędzi do nauki zawodu: elektronarzędzia, narzędzia budowlane, narzędzia ogrodowe.

Zadanie 3: Zakup akcesoriów fryzjerskich i kosmetycznych.

Zadanie 4: Zakup materiałów tekstylnych.

Zadanie 5: Zakup materiałów biurowych i produktów chemicznych.

Zadanie 6: Zakup artykułów kuchennych, gastronomicznych.

Zadanie 7: Zakup przyrządów geodezyjnych.

I. Informacja o postępowaniu
ZAMAWIAJĄCY

Miasto Rybnik


ul. Bolesława Chrobrego 2, 44 - 200 Rybnik

ogłasza przetarg nieograniczony na:
Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć w ramach projektu
Mam zawód – mam pracę w regionie”:

Zadanie 1: Zakup podręczników szkolnych, płyt CD/DVD z programami i filmami edukacyjnymi.

Zadanie 2: Zakup narzędzi do nauki zawodu: elektronarzędzia, narzędzia budowlane, narzędzia ogrodowe.

Zadanie 3: Zakup akcesoriów fryzjerskich i kosmetycznych.

Zadanie 4: Zakup materiałów tekstylnych.

Zadanie 5: Zakup materiałów biurowych i produktów chemicznych.

Zadanie 6: Zakup artykułów kuchennych, gastronomicznych.

Zadanie 7: Zakup przyrządów geodezyjnych.

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,


na stronie internetowej Miasta Rybnika: bip.um.rybnik.eu i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Znak postępowania: ZP.271.58.2012Uwaga: W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Finansowanie zamówienia

Zamówienie to jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu Państwa oraz wkładu własnego.


Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie
oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:


„Zamawiający” Miasto Rybnik.

„Postępowanie” postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej


Specyfikacji.

„SIWZ” niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

„Ustawa” ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

„Zamówienie” należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został


w sposób szczegółowy opisany w Rozdziale II SIWZ.

„Wykonawca” podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę


na wykonanie zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie
wykonania zamówienia.

Dane Zamawiającego:


NIP: 642-001-07-58

Dokładny adres do korespondencji: ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: (32) 42 24 124

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: zam_pub@um.rybnik.plII. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć w ramach projektu „Mam zawód - mam pracę w regionie” w podziale na zadania:Zadanie 1: Zakup podręczników szkolnych, płyt CD/DVD z programami i filmami edukacyjnymi.

 1. Podręcznik „Technologie informatyczne w rachunkowości. Rachmistrz, Subiekt, Rewizor GT, mikroGratyfikant GT. Ćwiczenia. Wydanie zmienione”, Autorzy: Bożena Padurek, Małgorzata Szpleter, Wydawnictwo: BOŻENA PADUREK 2011, oprawa miękka, ilość: 30 szt.

 2. Testy przygotowujące do egzaminu zawodowego – technik hotelarstwa, wydawnictwo EMPI2 autorzy: Magdalena Kozicka-Dygadłowicz, 2010, okładka miękka, ilość: 30 szt.

 3. Słownik pojęć logistycznych. Angielsko-Polski i Polsko-Angielski; Wydawnictwo MJ Media 2 Podręcznik poziom średniozaawansowany: My Logistics. Język angielski dla logistyków. Autor: A. Matulewska, M. Matulewski, Wydawca: Instytut Logistyki i Magazynowania 2010., ilość:
  1 szt.

 4. Duży słownik ekonomiczno-handlowy polsko-rosyjski i rosyjsko-polski: Słownik zawiera: 16 500 (I tom) i 25 000 (II tom) wyrazów hasłowych i połączeń wyrazowych, słownictwo z dziedzin: bankowość i finanse, handel wewnętrzny i zagraniczny, marketing i reklama, giełda papierów wartościowych, podatki i cła, spedycja i transport, ubezpieczenia, organizacja i zarządzanie, prawo. Autorzy: Jochym-Kuszlikowa Ludwika, Kossakowska Elżbieta, Wydawnictwo Naukowe PWN 2007, oprawa twarda, ilość: 1 komplet (I i II tom)

 5. Program komputerowy MEMO: Niemiecki w 3 m-ce dla początkujących – MEMO/kaseta+CD/DVD/ Praca zbiorowa; Wydawnictwo Ponds, ilość: 2 szt.

 6. Podręcznik Deutsch im Büro – książka z płytą, Stanisław Bęza, Anke Kleinschmidt, MT Biznes, ilość: 7 szt.

 7. Repetytorium z j. niemieckiego (podręcznik z płytą CD): Wydawnictwo Naukowe PWN – przygotowanie do matury, ilość: 17 szt.

 8. Język niemiecki dla zawodu technik hotelarstwa. Wobei kann ich helfen? Podręcznik. Część 1. Podręcznik z płytą CD; Klasy 1-4. Technikum; Beata Krzysztofik; Wydawnictwo REA,
  ilość: 7 szt.

 9. Mapki podręczne fizyczno-polityczne:

 • Świat – podręczna mapa fizyczno – polityczna, Wydawnictwo Nowa Era, ilość: 30 szt.

 • Polska – podręczna mapa fizyczna, administracyjna, Wydawnictwo Nowa Era, ilość: 30 szt.

 1. Atlas geograficzny. Świat. Polska. Liceum ogólnokształcące, technikum, Wydawnictwo Nowa Era, ilość: 15 szt.

 2. Multimedialny atlas geograficzny, wyd. PWN, ilość: 1 szt.

 3. Caillaud Carole, Korespondencja w firmie. Wzory listów angielskich, Wydawnictwo Nowela, okładka miękka, (książka+CD-ROM), ilość: 10 szt.

 4. Alicja Jurczak, Iwona Mikołajczak-Schoepe, Hanna Szmyt, Testy przygotowujące do egzaminu zawodowego – technik handlowiec (j. angielski), Wydawnictwo EMPI2, ilość: 10 szt.

Alicja Jurczak, Iwona Mikołajczak-Schoepe, Hanna Szmyt, Rozwiązania testów przygotowujących do egzaminu zawodowego - technik handlowiec, Wydawnictwo EMPI2, ilość: 10 szt.

Magdalena Kozicka-Dygdałowicz, Testy przygotowujące do egzaminu zawodowego – technik hotelarstwa, Wydawnictwo EMPI2, ilość: 10 szt.

Magdalena Kozicka-Dygdałowicz, Rozwiązania testów przygotowujących do egzaminu zawodowego - technik hotelarstwa, Wydawnictwo EMPI2, ilość: 10 szt.

Dorota Szymczyńska, Testy przygotowujące do egzaminu zawodowego – technik logistyk, Wydawnictwo EMPI2, ilość: 10 szt.Dorota Szymczyńska, Rozwiązania testów przygotowujących do egzaminu zawodowego – technik logistyk, Wydawnictwo EMPI2, ilość: 10 szt.

 1. Testy maturalne Matematyka, red D. Masłowska, T. Masłowski, wyd. Aksjomat 2009, ilość: 6 szt.

 2. Szcześniak D., Testy maturalne Matematyka 2010, wyd. Difin 2009, ilość: 6 szt.

 3. Dzudziński P., Matematyka. Testy+rozwiązania, wyd ZEBRA 2010, ilość: 6 szt.

 4. Matura z matematyki od roku 2010, red. A. Cewe, H. Nahorska, wyd. Podkowa 2009, ilość: 6 szt.

 5. Program komputerowy do cyfrowej obróbki zdjęć „Cyfrowa ciemnia fotograficzna", ilość: 10 szt.

 6. Fryzjerstwo. Podstawy, wyd. WSiP, ilość: 5 szt.

 7. Fryzjerstwo męskie, wyd. SUZI, ilość: 5 szt.

 8. Nowoczesna stylizacja. Kolor, forma, styl, wyd. SUZI, ilość: 10 szt.

 9. Zeszyt ćwiczeń do przedmiotu technologia fryzjerstwa i stylizacja, wyd. SUZI, ilość: 10 szt.

 10. Koki, upięcia, warkocze cz. 1 i 2, wyd. SUZI, film instruktażowy, ilość: 1 komplet.

 11. Nowoczesne techniki fryzjerskie, wyd. SUZI, film instruktażowy.

 12. Fryzjerstwo męskie. Krok po kroku, wyd. SUZI, film instruktażowy.

 13. Damskie fryzjerstwo. Krok po kroku, wyd. SUZI, film instruktażowy.

 14. Nowoczesne fryzjerstwo, wyd. P.P.H.U, film instruktażowy.

 15. Program komputerowy – dobór fryzury do kształtu głowy, ilość: 2 szt.

 16. Samouczek programu INSERT GT, Andrzej Komosa, wyd. EKONOMIK, ilość: 21 szt.

 17. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podręcznik, Andrzej Komosa, wyd. EKONOMIK, ilość: 21 szt.

 18. Zeszyt ćwiczeń dla uczniów w zawodzie sprzedawca, Andrzej Komosa, wyd. EKONOMIK – 20 szt.

 19. Program komputerowy Przedsiębiorczość. Plansze interaktywne dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, WSiP: 54 plansze interaktywne, ilość: 1 zestaw.

 20. Plansza informacyjna – Ryby słodkowodne: 80x100 cm, przedstawia gatunki ryb słodkowodnych w Polsce, dwustronnie laminowana o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie, oprawa drewniana lub aluminiowa z zawieszeniem sznurkowym, ilość: 1 szt.

 21. Plansza informacyjna – Grzyby jadalne i trujące: 70x100cm laminowana, dwustronna
  o podwyższonej wytrzymałość na rozdzieranie, oprawa drewniana lub aluminiowa
  z zawieszeniem sznurkowym, ilość: 1 szt.

 22. Instrukcje HACCP z zakresu higieny i obrotu żywnością: 11 plansz wodoszczelnie laminowanych, wzmocnione folią, do zawieszenia i położenia, format 42cm x 29cm, ilość:
  1 zestaw.

 23. Film edukacyjny – Profesjonalna sprzedaż, Wytwórnia Synergia. Program przeznaczony jest dla pracowników działu sprzedaży oraz przedstawicieli handlu, ilość: 1 szt.

 24. Film edukacyjny – Telemarketing: Wytwórnia Synergia. Telemarketing, czyli sprzedaż przez telefon, ilość: 1 szt.

 25. Film edukacyjny – Zakładam firmę: Wytwórnia Synergia. Film z cyklu Pierwszy Biznes, ilość:
  1 szt.

 26. Film edukacyjny – Gdzie i jak szukać pracy: Wytwórnia Synergia. Film przedstawia metody poszukiwania pracy oraz rynek pracy w krajach Unii Europejskiej, ilość: 1 szt.

 27. Czy nadaję się na przedsiębiorcę; Lider – jak przewodzić ludziom; Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej; Rozmowa kwalifikacyjna; Savoir-vivre w pracy; Rozpoczynam działalność gospodarczą; Mowa ciała w praktyce; Techniki szybkiego zapamiętywania; Techniki negocjacji, Wytwórnia filmów szkoleniowych Synergia, ilość: zestaw 9 ww. filmów.

 28. Tatry Polskie, Marek Zygmański i inni, wyd. Bezdroża, ilość: 3 szt.

 29. Turystyczny Atlas Polski, wyd. Carta Blanca 2006, ilość: 4 szt.

 30. Polska – 1000 miejsc, które musisz zobaczyć, ilość: 5 szt.

 31. Jura Krakowsko-Częstochowska, aktywnie z historią w tle, wyd. Pascal, ilość: 3 szt.

 32. Bieszczady Przewodnik – Celownik, Piotr Szechyński, wyd. Pascal , ilość: 4 szt.

 33. Chorwacja, Bośnia i Hercegowina. Przewodnik praktyczny, K. Firlg, S. Adamczak, wyd. Pascal, ilość: 3 szt.

 34. Hiszpania. Przewodnik praktyczny, wyd. Pascal, ilość: 3 szt.

 35. Marketing usług turystycznych, Renata Tylińska, wyd. REA, ilość: 10 szt.

 36. Testy przygotowujące do egzaminu zawodowego technik obsługi turystycznej, Magdalena Kozicka-Dygałowicz, wyd. eMPi2, ilość: 15 szt.

 37. Komunikacja marketingowa w turystyce, Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, ilość: 8 szt.

 38. Polska Geografia Atrakcji turystycznych, Z. Kruczek, wyd. Proksenia, ilość: 5 szt.

 39. Europa. Geografia turystyczna, Z. Kruczek, S. Socha, wyd. Proksenia, ilość: 8 szt.

 40. Turystyka. Testy i pytania, Z. Kruczek, wyd. Proksenia, ilość: 15 szt.

 41. Obieżyświat 1 DVD: Magazyn obieżyświatów, wyd. Columb, ilość: 1 szt.

 42. Drawieński Park Narodowy DVD, Polskie Parki Narodowe wyd. Pascal, ilość: 1 szt.

 43. Chiny – Niezwykły Świat DVD, wyd. Pascal, ilość: 1 szt.

 44. Bory Tucholskie DVD, Polskie Parki Narodowe wyd. Pascal, ilość: 1 szt.

 45. Biebrzański i Wigierski Park Narodowy DVD, Polskie Parki Narodowe wyd. Pascal, ilość: 1 szt.

 46. Świętokrzyski Park Narodowy DVD, Polskie Parki Narodowe wyd. Pascal, ilość: 1 szt.

 47. Woliński Park Narodowy DVD, Polskie Parki Narodowe wyd. Pascal, ilość: 1 szt.

 48. Tatrzański Park Narodowy DVD, Polskie Parki Narodowe wyd. Pascal, ilość: 1 szt.

 49. Ojcowski Park Narodowy DVD, Polskie Parki Narodowe wyd. Pascal, ilość: 1 szt.

 50. Europa Niezwykły Świat DVD, wyd. Pascal, ilość: 1 szt.

 51. Obieżyświat 4 DVD, Magazyn Obieżyświatów, wyd. Columb, ilość: 1 szt.

 52. Siedem Cudów Świata DVD, Olivier Descampes, Red. Linda Westorz, ilość: 1 szt.

 53. Europa. Mapa Kodowa, wyd. DEMART, ilość: 1 szt.

 54. Polska Mapa Kodowo-Drogowa, wyd. DEMART, ilość: 1 szt.

 55. Plansza dydaktyczna – Parki Narodowe w Polsce, Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm, plansze drukowane są na kartonie kredowym o gramaturze 250g. Każda plansza jest ofoliowana
  i wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę, ilość: 1 szt.

 56. Interaktywny program komputerowy typu Matlab do wykonywania obliczeń naukowych
  i inżynierskich, oraz do tworzenia symulacji komputerowych. Na pakiet komputerowy składają się program typu Matlab, Simulink, Symbolic Math Toolbox. Typ licencji – sieciowa. Program kompatybilny ze środowiskiem Windows Professional 7, ilość: 1 szt.

 57. Program komputerowy – pakiet biurowy typu Ms Office 2010 Standard PL MOLP, typ licencji: dla edukacji, sieciowa. W skład pakietu biurowego wchodzą programy: edytor tekstu typu MS Word 2010, arkusz kalkulacyjny typu MS Excel 2010, program do przygotowywania prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem audio i video typu MS Power Point 2010, program do zarządzania pocztą e-mail typu MS Outlook 2010, wirtualny notatnik typu MS OneNote 2010
  z możliwością przechowywania i zarządzania notatkami tekstowymi, obrazkowymi i głosowymi, aplikacja DTP umożliwiająca przygotowanie drukowanych czy publikowanych on-line dokumentów typu MS Publisher 2010. Pakiet musi być kompatybilny ze środowiskiem Windows Professional 7 i obsługiwać pliki minimum z 2007 r. (.doc, .docx), ilość: 11 szt.

 58. Pakiet graficzny do tworzenia i edycji grafiki wektorowej, bitmapowej i rastrowej, trasowania, składu DTP typu Corel Draw Suit x5, kompatybilny z oprogramowaniem MS Office (import/eksport plików), do tworzenia grafiki na strony www. Obsługuje pliki m.in.: .cdr, .bmp, .pub, .gif, .jpg, .ai, .psd, .tiff, .pdf i inne popularne, ilość: 1 szt.

 59. Program graficzny do grafiki rastrowej typu Adobe Photoshop CS 5, umożliwia edycję i obróbkę fotografii cyfrowej, tworzenie grafiki na potrzeby Internetu oraz poligrafii. Inne możliwości: tworzenie HDR, Program jest kompatybilny ze środowiskiem Windows Professional 7, obsługuje pliki: .png, .jpeg, .tiff, .bmp, .pdf., ilość: 1 szt.

 60. Program do projektowania wszelkiego rodzaju diagramów, schematów, wykresów, baz danych
  i planów typu Microsoft Visio, kompatybilny z MS Office i Windows Professional 7. Pozwala śledzić proces zadaniowy, modyfikować kolejność etapów, upraszczać zbyt rozbudowane wykresy, ilość: 1 szt.

 61. Edge CAM – oprogramowanie obrabiarek CNC, ilość: 1 zestaw, zestaw zawiera:

 • Program EdgeCAM 2012 PL Educational (wersja jednostanowiskowa)

 • Program EdgeCAM 2012 PL Student Edition (wersja wielostanowiskowa)

 • Program EdgeCAM 10.5 PL Student Edition (wersja wielostanowiskowa)

 • Książka "EdgeCAM Komputerowe wspomaganie wytwarzania" wyd. 2, K. Augustyn, ilość: 15 szt.

 • przewodnik po wersjach 10.5 i 2009

 • zestaw przykładów i ćwiczeń dołączony do książki EdgeCAM

 1. Zestaw brył transparentnych: z wyjmowanymi siatkami - 8 brył wykonanych
  z przeźroczystego tworzywa z wyjmowaną podstawą, nieklejonych. W zestawie: walec, stożek, sześcian, prostopadłościan, graniastosłup trójkątny, graniastosłup sześciokątny, czworościan, ostrosłup o podst. kwadratu. Każda bryła dodatkowo zaopatrzona jest
  w siatkę wykonaną z różnokolorowego tworzywa, którą po złożeniu możemy całkowicie umieścić we wnętrzu bryły „na oczach uczniów” dzięki temu, iż ścianki brył są przeźroczyste. Bryły można ponadto napełniać wodą lub wszelkimi materiałami sypkimi
  w celu porównywania objętości poszczególnych brył, ilość: 4 szt.

 2. Prostokątny układ współrzędnych – tablica suchościeralna z zestawem elementów magnetycznych i pisaków suchościeralnych; do montażu na tablicach magnetycznych, wymiary: 92x83 cm, ilość: 4 szt.

 3. Bryły geometryczne obrotowe: Zestaw 6 brył wykonanych z plexi, ilość: 2 zestawy

 • walec z zaznaczonymi przekątnymi i wysokością

 • walec z płaszczyznami

 • stożek z zaznaczonymi przekątnymi i wysokością

 • stożek z płaszczyznami

 • kula z płaszczyznami i przekątnymi

 • półkula do pisania pisakami sucho ścieralnymi

 1. Bryły geometryczne ukośne: Zestaw 6 brył wykonanych z plexi, ilość: 2 zestawy

 • 1. graniastosłup prosty o podstawie równoległoboku

 • 2. graniastosłup pochyły o podstawie kwadratu

 • 3. graniastosłup prosty o podstawie trapezu

 • 4. ostrosłup o podstawie prostokąta

 • 5. ostrosłup o podstawie kwadratu, w którym jedną z krawędzi bocznych jest prostopadła do podstawy

 • 6. ostrosłup o podstawie trójkąta, w którym jedną z krawędzi bocznych jest prostopadła do podstawy

 1. Plansze demonstracyjne: kolorowe, listwowane, wym. 70x100 lub zbliżony.

 • Plansza: Wzory skróconego mnożenia – 1 szt.

 • Plansza: Potęgowanie i pierwiastkowanie – 1 szt.

 • Plansza: Ostrosłupy – 1 szt.

 • Plansza: Graniastosłupy – 1 szt.

 • Plansza: Funkcja kwadratowa – 1 szt.

 • Plansza: Funkcje trygonometryczne– 1 szt.

 • Plansza: Bryły obrotowe – 1 szt.

 • Plansza: Czworokąty – 1 szt.

 • Plansza: Trójkąty – 1 szt.

  1. WNT Piotr Cichosz, Narzędzia skrawające, Helion, Warszawa 2009; ilość: 30 szt.

  2. Krzysztof Augustyn, EdgeCAM Komputerowe wspomaganie wytwarzania, Helion, ilość: 30 szt.

  3. Mechanika techniczna – Podręcznik dla technikum mechanicznego (z płytą CD-ROM) Bogusław Kozak, wyd. 5, WSiP, 2011, ilość:15 szt.

  4. Mechanika techniczna (książka + e-book). Podręcznik dla technikum mechanicznego, Bogusław Kozak, wyd. 5, WSiP, 2011, ilość: 2 szt.

  5. Zbiór zadań z mechaniki technicznej – Władysław Siuta, Stanisław Rososiński, Bogusław Kozak, wyd 32, WSiP, 2011, ilość: 15 szt.

  6. Części maszyn Andrzej Rutkowski, wyd. 15, WSiP, 2011, ilość: 15 szt.

  7. e-book. Części maszyn, wyd. 15, WSiP, 2011, ilość: 15 szt.

  8. Zbiór zadań z części maszyn, Andrzej Rutkowski, Anna Stępniewska, wyd. 13, WSiP, 2011, ilość: 15 szt.

  9. Przekroje, Lesław Giełdowski, wyd. 1, WSiP, 1998, ilość: 5 szt.

  10. Rzutowanie prostokątne. Widoki Lesław Giełdowski, wyd. 1, WSiP, 1998, ilość: 5 szt.

  11. Podstawy obróbki CNC, Wydawnictwo REA, ilość: 15 szt.

  12. Programowanie obrabiarek CNC. Frezowanie, Wydawnictwo REA, ilość: 15 szt.

  13. Programowanie obrabiarek CNC. Toczenie, Wydawnictwo REA, ilość: 15 szt.

  14. Poradnik rozwiązywania zadań z mechaniki, Część 1 – Statyka, Ludwik Janicki, Zdzisław Sawaniewicz, Wydawnictwo REA, ilość: 5 szt.

  15. Poradnik mechanika, praca zbiorowa, tłum. Joachim Potrykus, Eugeniusz Wnuczak, Zbigniew Smalec, Wydawnictwo REA, ilość: 5 szt.

  16. Spawanie. Wiadomości podstawowe, Jerzy Mizerski, Wydawnictwo REA, ilość: 3 szt.

  17. Spawanie w osłonie gazów metodami Mag i Mig, Jerzy Mizerski, Wydawnictwo REA, ilość:
   3 szt.

  18. Spawanie w osłonie gazów metodą Tig, Jerzy Mizerski, Wydawnictwo REA, ilość: 3 szt.

  19. Spawanie gazowe i cięcie tlenowe, Jerzy Mizerski, Wydawnictwo REA, ilość: 3 szt.

  20. Zbiór zadań i testów przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
   w zawodach: elektryk, elektromechanik
   Tadeusz Niczyporuk, Wydawnictwo REA, 2011, ilość: 15 szt.

  21. NORMA N SEP-E-002 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania, ilość: 10 szt.

  22. Vademecum elektryka, pod red. J.Strojnego, COSiW, wyd. 3, ilość: 15 szt.

  23. Wykonywanie pomiarów odbiorczych i okresowych w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia Fryderyk Łasak, Zeszyty dla elektryka nr 7 DW Medium 2010, ilość: 15 szt.

  24. Pracownia elektryczna dla ZSE, A.Pilawski, Wyd. 7, WSiP, ilość: 15 szt.

  25. Instalacje elektryczne w budownictwie, W.Jabłoński, WSiP 1999, ilość: 15 szt.

  26. Nowy poradnik elektroenergetyka przemysłowego, J.Laskowski, COSiW 2005, ilość: 10 szt.

  27. Pomiary elektryczne – Zestaw 3 książek z płytą CD z demonstracyjną wersją programu „Badania i pomiary elektryczne", Skład zestawu: 1.Badania i pomiary elektroenergetyczne dla praktyków
   z programem "Badania i pomiary elektryczne" 2.Pomiary parametrów instalacji elektrycznych
   w teorii i praktyce, 3.Budowa, stosowanie i badania wyłączników różnicowoprądowych, ilość:
   15 zestawów

  28. Kompleksowa ochrona odgromowa i przepięciowa, A. Sowa, Biblioteka COSiW SEP Warszawa 2005, ilość: 10 szt.

Powyższe materiały i pomoce dydaktyczne do zajęć należy dostarczyć do Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, ul. Kościuszki 23, 44-200 Rybnik.
Zadanie 2: Zakup narzędzi do nauki zawodu: elektronarzędzia, narzędzia budowlane, narzędzia ogrodowe.

 1. Tester napięcia (np. VT-S): Pomiar dwubiegunowy AC/DC do 750V, wyświetlacz z maks. wskazaniem 2 000, autowykrywanie ACV, DCV, Ω, ciągłości obwodu i test diody, jednobiegunowy wykrywacz fazy, wskaźnik kolejności faz, podwójny wyświetlacz ACV i Hz, pomiar rezystancji do 2kΩ, miernik częstotliwości do 1 kHz, dźwiękowy test ciągłości, silny biały oświetlacz LED (latarka), auto test, wskaźnik poziomu baterii, obudowa IP 65, obudowa zamknięta z dostępem do baterii, bezpieczeństwo elektryczne CAT IV 600V/CAT III 750V, ilość: 5 szt.

 2. Tester kolejności faz: zakres napięć międzyfazowych 100..600V, zakres częstotliwości 45..65Hz, zasilanie testera z testowanej instalacji, pobór prądu max 3,5mA (550V), temperatura przechowywania.-25..60°C, temperatura pracy.-10..45°C, rodzaj izolacji podwójna, zgodnie z PN-EN 61010-1 i IEC 61557 kategoria pomiarowa III 600V – TKF-11 wg PN-EN 61010-1, stopień ochrony obudowy (wg PN-EN 60529) IP40, zgodność z normą IEC 61557-7, ilość: 5 szt.

 3. Sonda np. SEW 180 CB –Szukacz kabli (SEW): sonda aktywna (180 CB-A),generator sygnałowy (180 CB-G), ilość: 5 szt.

 4. Automatyczne szczypce do ściągania izolacji: dł 180 mm zakr. pracy 0,5-0,75 / 1 / 1,5 / 2,5 / 4 / 6 mm² AWG 20-19/ 17/15/ 13/11/ 10, ilość: 5 szt.

 5. Sekator dźwigniowy nożycowy – do cięcia gałęzi o grubości do 55 mm, ilość: 1 szt.

 6. Szpadel prosty teleskopowy: ergonomiczny, regulowana długość trzonka, głowica z hartowanej stali, ilość: 2 szt.

 7. Grabie metalowe do liści: wachlarzowe z trzonkiem, ilość: 2 szt.

 8. Grabie XXL dzielone, ilość: 2 szt.

 9. Nożyce do żywopłotu akumulatorowe: moc 450 W, niewielki ciężar ok. 2,5 kg, długość ostrza: ok. 600 mm, odległość miedzy nożami: ok. 16 mm, ilość: 1 szt.

 10. Siekiera uniwersalna: długość 600 mm, ciężar głowicy: ok. 1050 gr, ciężar: ok. 1570 gr, ostrze podwójnie hartowane, uchwyt antywstrząsowy, ilość: 1 szt.

 11. Sekator nożycowy: cięcie gałęzi u nasady, do cięcia świeżych, mokrych gałęzi, antypoślizgowa powłoka górnej rączki; średnica cięcia 20 mm, ilość: 1 szt.

 12. Elektryczna wiertarka udarowa: urządzenie posiada dwa biegi, pobór mocy plasuje się na poziomie 1050 W, wiertarka udarowa, wiertarka o dużej mocy, przeznaczona do wiercenia bezudarowego w drewnie, metalu, tworzywie sztucznym oraz udarowego w murze lub lekkim betonie, ilość: 3 szt.

 13. Rusztowanie (ramy rusztowania warszawskiego): szer. 1,58m, wys. 0,76m, ilość: 10 szt.

 14. Drabiny: DW 2x8s, ilość: 3 szt.

 15. Szlifierki kątowe: moc: 850W, Waga:1,5kg, ilość: 3 szt.

 16. Wyrzynarki: moc: 650W, Waga: 3,1kg , ilość: 3 szt.

 17. Młotki udarowe: moc:900W, uchwyt: SDS- Plus, waga: 5,3, ilość: 3 szt.

 18. Mierniki: podwójny wyświetlacz LCD, wskazanie 4000 ( 3 ¾ cyfry), automatyczny dobór zakresu pomiarowego, maksymalny prąd wejściowy 20A (AC/DC), pomiar wzmocnienia tranzystorów, bargraf, pomiar wartości maksymalnej i minimalnej, pomiary względne, pamięć 10 wyników pomiarów, test diod, ciągłości, częstotliwość odczytu 10 razy na sekundę, temperatura pracy 0°C - 40°C, temperatura przechowywania -10°C - 50°C, bateria 9V, ilość: 12 szt.

 19. Silnik 3faz: 0,55kW, tr/gw, 230/400V, 50Hz, 1400 obr/min, 2,7/1,6A, ilość: 10 szt.

 20. Silnik 1faz: 0,55kW, 230V, 50 Hz, 20µF/450V, 1360 obr/min, 3,9A, ilość: 8 szt.

 21. Styczniki, przekaźniki, przyciski: 1 komplet: po 2 szt. z każdego podzespołu, stycznik - 3f, cewka 24V AC/DC, styki pomocnicze 2 NO +2NC, przyciski sterownicze 1 NO, przyciski sterownicze 1 NC, ilość: 4 komplety.

Powyższe materiały i pomoce dydaktyczne do zajęć należy dostarczyć do Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, ul. Kościuszki 23, 44-200 Rybnik

Zadanie 3: Zakup akcesoriów fryzjerskich i kosmetycznych.

 1. Nożyczki fryzjerskie: wykonane z wysokogatunkowej stali poddanej zaawansowanej obróbce cieplnej, ostrza o wklęsłym szlifie, zapewniające płynne, dokładne i zdecydowane strzyżenie, nowoczesna śruba zapewniająca precyzyjną regulację, rozmiar: 5.5", ilość: 4 szt.

 2. Suszarki do włosów z jonizacją na min. 6 stopni mocy, min. 2300 W, ilość: 7 szt.

 3. Prostownica do włosów: nagrzewanie 230oC, zasilanie przewodowe, powłoka płytek: ceramiczna, jonizacja, ilość: 2 szt.

 4. Gofrownica do włosów: profesjonalna, płytki turmalinowo-ceramiczne, płynna regulacja temperatury, szerokość płytek 60mm, przewód zasilający, ilość: 1 szt.

 5. Falownica do włosów: profesjonalna, płytki turmalinowo-ceramiczne 22-19-22 mm, uchwyt pokryty materiałem termoizolacyjnym, zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem, płynna regulacja temperatury, przewód zasilający, ilość: 1 szt.

 6. Degażówki: dwustronne wykonane ze stali nierdzewnej. Stoper z tworzywa sztucznego oraz śruba do regulacji docisku. Wykończenie polerowane, antyalergiczne. Oczka w uchwytach symetryczne, rozmiar 5.5”, ilość: 3 szt.

 7. Pędzle i akcesoria do makijażu: profesjonalne, z naturalnego włosia, do makijażu twarzy, oczu, brwi i rzęs, ust, do nakładania cieni, pędzle różnej wielkości itp., ilość: 2 zestawy (w zestawie min. 5 różnych rodzajów).

 8. Gąbki do makijażu: profesjonalne, ilość: 60 szt.

 9. Szczotki do modelowania: powłoka ceramiczna – odporna na temperaturę, komplet 6 szt o średnicach bez włosia: Ø 18 mm, Ø 25mm, Ø 34 mm, Ø 44 mm, Ø 52mm, Ø 62 mm, ilość: 1 komplet.

 10. Zestaw grzebieni: zaokrąglone zęby, antybakteryjne, w zestawie 9 różnych grzebieni, ilość:
  1 zestaw

 11. Lokówka z wyświetlaczem LCD, 25 mm, obrotowy kabel, nakładka izolacyjna na palce przeciw poparzeniu, powłoka tytanowo-turmalinowa, elektroniczna regulacja temperatury, ilość: 1 szt.

 12. Lokówko-suszarka: 2 stopnie regulacji, min. 700 W, technologia jonowa, powłoka końcówek – ceramiczna, ilość: 1 szt.

 13. Bezprzewodowa maszynka do włosów z ostrzem ceramicznym – 4 wymienne wkładki, ilość:
  1 szt.

Powyższe materiały i pomoce dydaktyczne do zajęć należy dostarczyć do Zespołu Szkół nr 5 im.
J. Rymera, ul. J. Rymera 24a, 44-270 Rybnik

Zadanie 4: Zakup materiałów tekstylnych.

 1. Zmywaki, ścierki z włókien naturalnych i syntetycznych, ilość: 10 szt.

 2. Prześcieradło: wymiary: 160 x 240, materiał: bawełna, ilość: 2 szt.

 3. Bawełniany ochraniacz na materac molton, rozmiar: 90 x 200, ilość: 2 szt.

 4. Pościel (1 poduszka: 70x80cm, 1 kołdra: 140x200cm), ilość: 2 komplety.

 5. Perhydrol – roztwór 30% cz.d.a., 250 cm3.

 6. Manganian(VII) potasu: kryształy cz.d.a, 100 g.

 7. Zestaw do destylacji prostej: kolba okrągłodenna, chłodnica, termometr, ilość: 1 szt.

 8. Elektrody kombinowane – do pomiaru pH, ilość: 1 szt.

 9. Wazony: odporne na zarysowania, wysokość: ok. 40 cm, średnica: ok. 8 cm, ilość: 3 szt.

 10. Dekoracja kwiatowa: w szklanej misie, wysokość kompozycji ok. 22cm, szerokość ok. 90cm, ilość: 1 szt.

 11. Zestaw do sprzątania: konstrukcja chromowa, prasa, 2 x wiaderko 17 l, uchwyt na worek 120 l, 3 x kuweta plastikowa, 2 x wiaderko 6 l, 3 klipsy, podstawa pod mopa, uchwyt kija, ilość: 1 zestaw.

Powyższe materiały i pomoce dydaktyczne do zajęć należy dostarczyć do Zespołu Szkół Ekonomiczno Usługowych, ul. Św. Józefa 30, 44-217 Rybnik.

Zadanie 5: Zakup materiałów biurowych i produktów chemicznych.

 1. Taśmy do kas fiskalnych: szerokość 37 mm, długość 30 m, ilość: 20 paczek.

 2. Tablica magnetyczna (wymiar: 100 cm x 60 cm) z przyrządami: trójkąt 60° 520 x 310 x 8 mm, trójkąt 45° 430 x 430 x 8 mm, kątomierz 500 x 275 x 8 mm, liniał tablicowy 1010 x 60 x 8 mm (po 1 szt.)

 3. Cyrkiel do tablicy magnetycznej: 485 x 20 x 40 mm, ilość: 3 szt.

 4. Czytniki kodów kreskowych: ręczny, wraz z oprogramowaniem, komunikacja pod USB, Interfejs komunikacyjny: RS-232, K/B (emulacji klawiatury), USB, ilość: 1 szt.

 5. Mikroskop zwykły: szkolny, dopuszczony przez Ministra Edukacji Narodowej z obiektywami achromatycznymi, powiększenia 40x, 100x, 400x oraz 1000x, ilość: 4 szt.

 6. Metkownica: dwuwierszowa, znakuje 10 znaków w rzędzie górnym i dolnym, stosuje się do niej metki o rozmiarze 22-26mm x 16mm, ilość: 6 szt.

 7. Metkownica: dwurzędowa, numeryczna, drukuje 8 cyfr w górnym i 8 w dolnym rzędzie; metkownica dwurzędowa, numeryczna, drukuje dwa rzędy po 8 znaków, występują symbole: zł, gr, kg. Małych rozmiarów etykiety: 16.2 mm x 18 mm, ilość: 2 szt.

 8. Aparat cyfrowy: minimalne parametry: 12 Mpxl, zoom x 3, zasilanie: akumulator+ładowarka, efekty zdjęć, efekty kolorów, ustawienia wielkości zdjęcia, obsługuje kartę pamięci SD i SDXC, format zapisu: JPG, ostrość: AF, ustawienia balansu bieli, ISO 100-1600, złącze USB – kabel do komputera, możliwość kręcenia filmów w formacie avi, lampa błyskowa, stabilizator obrazu, samowyzwalacz, podgląd zdjęć na ekranie LCD, karta pamięci SD 4GB, ilość: 1 szt.

 9. Kalkulatory: „proste” tzn. posiadające formuły: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie
  i ew. pierwiastek i procent, ilość: 170 szt.

 10. Prostokątny układ współrzędnych – Tablica suchościeralna z zestawem elementów magnetycznych i pisaków: do montażu na tablicach magnetycznych z zestawem elementów magnetycznych i pisaków suchościeralnych. Wymiary: 92x83cm, ilość: 4 szt.

 11. Wskaźniki laserowe: mały, kieszonkowy, na baterie, bez dodatkowych funkcji, ilość: 4 szt.

 12. Środki czyszczące: preparat do mycia armatury, do łazienek, preparat do codziennego użytku; do czyszczenia armatury, kabin prysznicowych i wanien, można stosować do materiałów ceramicznych i porcelanowych np. płytek, przyjemny zapach, pojemnik zawiera 500 ml środka, dopuszczony przez PZH, ilość: 2 szt.

 13. Środki czyszczące: preparat do mycia powierzchni szklanych, okien, luster, do czyszczenia i odświeżania kafelków oraz glazury, na bazie alkoholu, skutecznie usuwa tłuszcz, odciski palców, plamy. Nie pozostawia smug na czyszczonej powierzchni, pojemność 0.6l, ilość: 2 szt.

 14. Środki czyszczące: preparat do mycia mebli matowych i z połyskiem, powierzchni lakierowanych, emaliowanych i ceramicznych, do mycia płytek ściennych i podłogowych, tworzyw sztucznych oraz szkła, dopuszczony do stosowania w zakładach przemysłu spożywczego do powierzchni mających kontakt z żywnością posiada atest PZH, pojemność: 1l, ilość: 2 szt.

 15. Środki czyszczące: preparat do czyszczenia urządzeń sanitarnych (ceramiczne urządzenia sanitarne, muszle klozetowe, pisuary, bidety oraz umywalki), preparat usuwa ciężkie zabrudzenia (tj. rdzę, kamień wodny, osady wapienne, cementowe i urynowe oraz resztki mydła), również do czyszczenia przedmiotów chromowanych i przedmiotów wykonanych ze stali kwasoodpornych (baterii łazienkowych i armatur), likwiduje zapachy urynowe, dopuszczony do stosowania
  w zakładach przemysłu spożywczego, posiada atest PZH, pojemność: 1l, ilość: 2 szt.

Powyższe materiały i pomoce dydaktyczne do zajęć należy dostarczyć do Zespołu Szkół nr 5 im.
J. Rymera, ul. J. Rymera 24a, 44-270 Rybnik.

Zadanie 6: Zakup artykułów kuchennych, gastronomicznych.

 1. Patelnie do naleśników o średnicy 25 cm, z nieprzywierającą powłoką odporną na zarysowania, dnem zapewniającym równomierne rozprowadzanie ciepła, wskaźnikiem temperatury w dnie i nienagrzewającym się uchwytem, ilość: 5 szt.

 2. Patelnie z aluminium z powłoką zapobiegającą przywieranie potraw, średnica 28 cm, ilość: 4 szt.

 3. Noże jarzyniaki: stalowe, specjalne podwójne, ruchome ostrze, ilość: 20 szt.

 4. Noże kuchenne: noże kute z drewnianą rękojeścią, zestaw zawiera: obierak – 9 cm, nóż kuchenny – 13 cm, nóż masarski – 15 cm, nóż kuchenny – 20 cm, nóż szefa kuchni – 20 cm, blok na noże, ilość: 2 zestawy.

 5. Noże do jaj: krajalnice do jaj tworzywo ABS (kopolimery akrylonitrylu, butadienu i styrenu), stal nierdzewna, ilość: 2 szt.

 6. Rózgi: Trzepaczka silikonowa, wielkość: 25 cm, ilość: 10 szt.

 7. Rękawy cukiernicze: silikonowy do wielokrotnego użytku (worek dekoratorski), wymiary: 55 cm x 30 cm x 0,1cm + końcówki dekoratorskie (6szt.), ilość rękawów: 4 szt.

 8. Skrobak do ryb: stal nierdzewna, ilość: 4 szt.

 9. Mikser: miska z urządzeniem do mielenia (pojemność 500 ml), mikser i metalowa trzepaczka, moc 600 W, kilka prędkości, ilość: 4 szt.

 10. Folia aluminiowa: długość 150m, szerokość 30cm, ilość: 4 szt.

 11. Papier pergaminowy: długość – 6m, Szerokość – 29cm, waga: ok.60g, obustronnie powlekany warstwą silikonu, ilość: 4 szt.

 12. Owoskop: Diodowa prześwietlarka do jaj, tester jaj spożywczych, przeglądarka jaj lęgowych, prześwietlacz do jaja, energooszczędna, ilość: 3 szt.

 13. Psychrometr: przyrząd do badania wilgotności w pomieszczeniach do przechowywania artykułów spożywczych, ilość: 2 szt.

 14. Mikrofalówka: funkcje podstawowe: grill, opiekanie na chrupko, podgrzewanie, rozmrażanie, moc mikrofal: 850 W, moc grilla: 1100 W 1 szt.

 15. Mikser/robot kuchenny: z funkcjami: miksowania, cięcia, siekania, mielenie mięsa; minimalna moc 850W, ilość: 2 szt.

 16. Zestaw – noże deski, sprzęt drobny: 3x zestaw noży do krojenia mięsa i warzyw, 3x deski drewniane i plastikowe, komplet sztućców, komplet drewnianych łyżek do mieszania różnej wielkości, ilość: 3 zestawy.

 17. Zestaw obiadowy dla 12 osób: 12x talerz des. 19 cm, 12 x talerz płytki 25 cm, 12 x talerz głęboki 22,5 cm, 1 x waza 3 l, 1 x salaterka 23 cm, 1 x półmisek 33 cm, 1 x rawier 23 cm, 1 x sosjerka 350 ml, ilość: 1 zestaw.

Powyższe materiały i pomoce dydaktyczne do zajęć należy dostarczyć do Zespołu Szkół Ekonomiczno Usługowych, ul. Św. Józefa 30, 44-217 Rybnik.

Zadanie 7: Zakup przyrządów geodezyjnych.

 1. Farba odblaskowa (geodezyjna): blokada rozpylacza poprzez przekręcenie w płaszczyźnie poziomej, prostopadłej do osi zbiornika z farbą, poj. min. 500ml, atest PZH, kolory: 13x zielony groszkowy jasny, 13x różowy, 14x pomarańczowy, ilość: 40 szt.

 2. Taśma stalowa 50 m: Taśma pokryta poliamidem, na widełkach aluminiowych, z rozbiegówką min. 10cm, taśma zwieńczona uchwytem metalowym (oczko metalowe), firma przedstawia świadectwo wzorcowania dla ruletki, ilość: 6 szt.

 3. Taśma stalowa 30 m: Taśma pokryta poliamidem, na widełkach aluminiowych, z rozbiegówką min. 10cm, taśma zwieńczona uchwytem metalowym (oczko metalowe), świadectwo wzorcowania dla ruletki, ilość: 8 szt.

 4. Radiotelefony: Zasięg do 8km, min. 7 kanałowy, blokada klawiatury, wskaźnik naładowania baterii, dzwonki sygnalizacyjne, ładowarka stacjonarna, jeden zestaw zawiera dwa radiotelefony i dwa akumulatory, ilość: 5 zestawów

 5. Minipryzmat w metalowej oprawie, z offsetem 0/-30mm, tyczka składana 2,15m, futerał na lustro i tyczkę, ilość: 6 szt.

 6. Nośnik z pionem laserowym: Nośnik metalowy z pionem laserowym do montażu w spodarce bez pionu, ilość: 6 szt.

 7. Reper: Kulkowy, ścienny, materiał stal, dł. 200m, ilość: 20 szt.

 8. Statyw aluminiowy pod dalmierz: Teleskopowy, rozsuwany, h po rozsunięciu nóg statywu min. 1,5m, gwint mocujący 1/4 ", ruchoma głowica, ruch głowicy za pomocą korby regulacyjnej, ilość: 7 szt.

 9. Dalmierz laserowy: zakres zasięgu pomiaru min. od 0,5m do max. 40,0m, dokładność pomiaru odległości min. +/-3,0mm, gwint mocujący 1/4", wyświetlacz LCD, zasilany bateriami, ilość:
  7 szt.

 10. Spodarka bez pionu optycznego: Posiada libele pudełkową oraz gwint pod śrubę sercową 5/8”, kompatybilna z nośnikiem z pionem laserowym ilość: 6 szt.

 11. Lustra dalmiercze z tarczami: kompatybilne z nośnikiem posiadającym pion laserowy, 5/8”, ilość: 6 szt.

Powyższe materiały i pomoce dydaktyczne do zajęć należy dostarczyć do Zespołu Szkół Budowlanych, ul. Świerklańska 42, 44-200 Rybnik.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

 1. pozostanie w stałym kontakcie z Zamawiającym (kontakt telefoniczny, e-mailowy) w okresie realizacji usługi,

 2. informowanie o stanie realizacji zamówienia, pojawiających się problemach istotnych dla realizacji zamówienia,

 3. oznaczenie przedmiotów Zamówienia odpornymi na uszkodzenia mechaniczne naklejkami zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL (luty 2009 r. – wersja obowiązująca) – przykładowy wzór naklejki stanowi załącznik nr 1 do umowy,

 4. dostarczenie materiałów i pomocy dydaktycznych pod wskazany przez Zamawiającego adres na terenie Miasta Rybnika.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany adresu dostarczenia materiałów i pomocy dydaktycznych w obrębie Rybnika.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w SIWZ.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego,
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone
przez Zamawiającego.

Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Zadanie 1:

22.11.10.00-1 Podręczniki szkolne

22.12.10.00-4 Wydawnictwa techniczne

22.11.41.00-3 Słowniki

22.11.43.00-5 Mapy

22.11.42.00-4 Atlasy

22.11.00.00-4 Drukowane książki

48.32.20.00-1 Pakiety oprogramowania graficznego

48.31.70.00-3 Pakiety oprogramowania do pisania tekstów

48.19.00.00-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego

22.46.10.00-9 Katalogi

Zadanie 2:

16.16.00.00-4 Różny sprzęt ogrodniczy

44.51.14.00-9 Siekiery

44.51.13.40-0 Grabie

31.60.00.00-2 Sprzęt i aparatura elektryczna

42.65.20.00-1 Ręczne narzędzia elektromechaniczne

31.60.00.00-2 Sprzęt i aparatura elektryczna

42.11.10.00-0 Silniki

38.55.20.00-9 Mierniki elektroniczne

38.55.30.00-6 Mierniki magnetyczne

43.13.31.00-5 Rusztowania przesuwne

44.42.32.00-3 Drabiny

44.51.22.00-4 Szczypce

Zadanie 3:

39.71.22.00-8 Urządzenia fryzjerskie

39.71.22.10-1 Suszarki do włosów

33.71.16.20-9 Grzebienie

33.72.12.00-2 Maszynki do golenia

Zadanie 4:

39.51.42.00-0 Ścierki

39.51.21.00-5 Prześcieradła

39.51.23.00-7 Pokrowce na materace

39.51.20.00-4 Bielizna pościelowa

03.12.12.10-0 Kompozycje kwiatowe

39.29.83.00-0 Wazony na kwiaty

Zadanie 5:

30.14.12.00-1 Kalkulatory biurkowe

39.16.21.00-6 Pomoce dydaktyczne

38.65.10.00-3 Aparaty fotograficzne

30.19.59.20-7 Tablice magnetyczne

30.19.59.11-1 Akcesoria do tablic do pisania

30.19.54.00-6 Tablice do wycierania na sucho lub akcesoria

38.51.00.00-3 Mikroskopy

24.00.00.00-4 Produkty chemiczne

39.83.00.00-9 Środki czyszczące

30.19.23.50-9 Taśmy do kas rejestrujących

30.21.61.30-6 Czytniki kodu kreskowego

30.17.00.00-1 Maszyny do metkowania

Zadanie 6:

39.24.11.20-0 Noże kuchenne

39.24.00.00-6 Wyroby nożownicze

39.71.12.00-1 Roboty kuchenne

39.71.12.11-1 Miksery kuchenne

44.17.40.00-0 Folia

37.82.33.00-6 Papier pergaminowy

39.22.10.00-7 Sprzęt kuchenny

39.22.00.00-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

Zadanie 7:

44.81.00.00-1 Farby

14.62.20.00-7 Stal

32.23.60.00-6 Radiotelefony

38.41.00.00-2 Przyrządy pomiarowe

38.33.10.00-4 Węgielnice

38.33.00.00-7 Ręczne przyrządy do mierzenia długości

Podwykonawstwo

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu ofertowym.Zamówienia częściowe

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 30 dni od daty zawarcia umowy.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

 1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie
  art. 24 ust. 1 i 2 Pzp oraz spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp.

 2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale V, na zasadzie spełnia – nie spełnia.

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.V. Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

 1. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.

 2. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy).

 3. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej
  za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

 5. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) oświadczenie wymienione w pkt 1 powinno być złożone przez każdego Wykonawcę;

b) oświadczenie wymienione w pkt 2 powinno być złożone jedno w imieniu wszystkich Wykonawców. 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym

Opis sposobu przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Dopuszczalną formą kontaktów potencjalnych Wykonawców z Zamawiającym jest faks, poczta elektroniczna zam_pub@um.rybnik.pl oraz zgodnie z art. 27 ust. 3 forma pisemna.

Jeżeli Zmawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Przesyłane wiadomości powinny stanowić załączniki do korespondencji przygotowane w jednym z wymienionych formatów tj.: txt, .rtf wersja 1.6, .pdf wersja 1.4, .doc.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z treścią niniejszej SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania (pocztę elektroniczną) na adres zam_pub@um.rybnik.pl.

Wyjaśnianie treści SIWZ

Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem.

W celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na piśmie przed terminem składania ofert, zapytanie winno być złożone nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający przekazuje treść zapytań i udzielonych wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, zamieszczając je na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.Zebranie Wykonawców

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców.Zmiany w treści SIWZ

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, zamieszczając informację na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ oraz zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznacza się następujące osoby:

- w zakresie merytorycznym:

Paulina Krzysztoporska - Wydział Edukacji

- w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych:

Anna Jasińska-Gmerek - Wydział Zamówień PublicznychVII. Wymagania dotyczące wadium. Nie dotyczy

VIII. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

IX. Opis sposobu przygotowania ofert.

Pisemna oferta

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na przedstawione kwestie związane z przetargiem, według kolejności ujętej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Jedna oferta

Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty
z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.
Warunki formalne

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą zostać podpisane przez wszystkie te osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego) do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczony przez notariusza odpis stosownego pełnomocnictwa. Naruszenie powyższych wymagań skutkować będzie odrzuceniem oferty. Wszystkie dokumenty oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz
z tłumaczeniami na język polski.

Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.Koszty udziału w przetargu.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty,


z uwzględnieniem art. 93 ust. 4 ustawy.

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa


w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji składając wraz z ofertą stosowne oświadczenie.

Poprawki w ofercie

Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisującą całą ofertę - w przeciwnym wypadku informacje poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi.Oznaczenie ofert.

Ofertę należy włożyć do nieprzezroczystej koperty, oznaczonej następująco:


a) adresat:

Urząd Miasta Rybnika
  1   2   3   4   5   6   7


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość