Microsoft® Exchange Server I Microsoft® crm analiza wdrożenia u klientaPobieranie 153.2 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar153.2 Kb.

Microsoft® Exchange Server i Microsoft® CRM

Analiza wdrożenia u klientaDuża fabryka z branży metalowej zastępuje niewydolne oprogramowanie UNIX rozwiązaniami firmy Microsoft


Dane ogólne:

Kraj: Polska

Przemysł: metalowy
Informacje o kliencie

Sapa Aluminium Sp. z o.o. jest częścią szwedzkiego koncernu Sapa. Działa w Polsce od 1993 roku, była pierwszym zachodnim producentem profili aluminiowych w naszym kraju i do dzisiaj opanowała 25 proc. rynku.


Sytuacja biznesowa

Firma Sapa Aluminium korzystała dotychczas z serwerowego oprogramowania open source (FreeBSD).


Nie zaspokajało ono potrzeb dotyczących m.in. kontroli przepływ informacji w firmie, dystrybucji danych, generowania raportów
i bezpiecznej obsługi poczty elektronicznej.
Rozwiązanie

W miejsce oprogramowania z rodziny UNIX firma zdecydowała się wprowadzić bardziej zaawansowane, zintegrowane oprogramowanie serwerowe, bazodanowe, raportujące i CRM firmy Microsoft.


Korzyści

 • Stabilność struktury

 • Bezpieczeństwo poczty elektronicznej

 • Usprawniony przepły informacji

 • Rozbudowane i wygodne raportowanie

 • Integracja z innymi systemami

Wdrożenie było niesamowitym krokiem do przodu
dla całej firmy. Wcześniej narzekaliśmy na wydajność systemu pod względem szybkości generowania raportów. Obecnie raport zamiast siedmiu godzin tworzy się 10 minut. Różnica jest kolosalna
i pracownicy nie mogą uwierzyć, że jest to możliwe”

– Robert Pawlak, UM-DataOprogramowanie FreeBSD (rodzina UNIX) posiada mało funkcjonalne narzędzia administracyjne, skomplikowane mechanizmy zarządzania, brakuje w nim narzędzi kontrolnych


i wielu elementów, potrzebnych nam do dalszego rozwoju
- uznała Sapa Aluminium, producent profili aluminiowych, decydując się na unowocześnienie struktury informatycznej. Mając dobre doświadczenia z oprogramowaniem firmy Microsoft wprowadziła pakiet zintegrowanego oprogramowania serwerowego, bazodanowego, raportującego oraz wiele nowych mechanizmów ułatwiających pracę. Na zmianach skorzystali wszyscy pracownicy i firma nie wyobraża sobie już działalności bez tych nowoczesnych narzędzi.
Sytuacja

Sapa Aluminium Sp. z o.o. jest częścią szwedzkiego koncernu Sapa. Działa w Polsce od 1993 roku, była pierwszym zachodnim producentem profili aluminiowych w naszym kraju i do dzisiaj opanowała 25 proc. rynku. Siedziba firmy mieści się w Trzciance k. Piły.

Rozpoczynając działalność Sapa Aluminium dysponowała jedną prasą produkcyjną i anodownią. Dynamiczny rozwój firmy przyczynił się do uruchomienia w 1995 roku drugiej prasy produkcyjnej, a w 1999 działu obróbki mechanicznej oraz otwarcia nowego zakładu w Łodzi – lakierni proszkowej oraz fabrykacji. Od września 1998 roku Sapa Aluminium posiada certyfikat ISO 9000. Aktualna wydajność produkcyjna to około
12 tys. ton, a poprzez inwestycję w trzecią linię produkcyjną wzrośnie ona do 24 tys. ton.
Sapa krótko:

• aktualne zatrudnienie: 491 osób, w tym 94 osoby w oddziale w Łodzi

• siedziba spółki: Sapa Aluminium Sp. z o.o., Trzcianka

• oddział: Sapa Aluminium Sp. z o.o.,


Oddział Obróbki Powierzchniowej w Łodzi

• zakres działalności: produkcja profili aluminiowych, anodowanie, lakierowanie, obróbka mechaniczna i powierzchniowa oraz doradztwo techniczne

• klienci: osoby fizyczne (działalność gospodarcza), spółki jawne, spółki cywilne, spółki z o.o., korporacje, w sumie ponad sześciuset czynnych klientów

• eksport na rynki całej Europy

• kształtowanie wizerunku: kampanie reklamowe w mediach, udział w targach, organizowanie spotkań i konferencji
Koncern Sapa

Koncern Sapa, którego częścią jest polska firma Sapa Aluminium Sp. z o.o., powstał w 1963 roku w Szwecji. Jego dynamiczny rozwój dał możliwość ekspansji oraz budowy zakładów w innych krajach Europy. Koncern produkuje i sprzedaje profile aluminiowe oparte na komponentach i systemach oraz wymienniki ciepła i folię aluminiową. Sapa osiągnęła w ubiegłym roku obrót około 14 bilionów koron szwedzkich, zatrudniając 7,8 tys. pracowników we wszystkich krajach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych


i Chinach. Sapa jest jednym z wiodących firm tego typu w Europie z tak szerokim spektrum działania w obszarach transportu, budownictwa i inżynierii elektronicznej.
Firma wdrażająca

Opisane wdrożenie przeprowadziła firma


UM-Data, od lat ściśle współpracująca z Sapa Aluminium w dziedzinie informatyzacji.
UM-Data, podobnie jak Sapa, także wywodzi się ze Szwecji, a do Polski trafiła w 1999 roku. W 2002 roku zarząd Sapa Aluminium zadecydował o wydzieleniu działu IT ze struktury przedsiębiorstwa i przekazania opieki informatycznej zewnętrznej firmie. Wybór padł na UM-Data. Główna siedziba UM-Data również znajduje się w Trzciance - firma wynajmuje od Sapa pomieszczenia w centrali, przez co znajduje się w centrum struktury, nie tylko informatycznej. Obecnie w UM-Data zatrudnionych jest 14 osób.
Współpraca

Firma UM-Data zajmuje się w Sapa Aluminium outsourcingiem całości struktury IT. Obie strony chwalą sobie tę współpracę. „Od momentu nawiązania nastąpił dynamiczny rozwój systemów systemach informatycznych, a co za tym idzie wzrost jakości pracy. Obecnie Sapa Aluminium posiada jedną z najbardziej zaawansowanych infrastruktur IT w całej grupie Sapa”


- opowiada Monika Osowska, Asystent Dyrektora Zarządu Sapa Aluminium.

Dodajmy, że informatyzacja tej firmy nie należy do najprostszych. „W Sapie trudno jest przeprowadzać jakiekolwiek zmiany informatyczne, ponieważ firma pracuje na trzy zmiany. Ciągłość produkcji musi być bezwzględnie zachowana” - tłumaczy Robert Pawlak, dyrektor operacyjny w UM-Data.

Przyjrzyjmy się, jak obecnie wygląda sieć informatyczna Sapa Aluminium stworzona przez firmę UM-Data i jak doszło do jej powstania.
Struktura

Trzy placówki - w Trzciance, Łodzi i Warszawie - tworzą szkielet struktury firmy. Uzupełnia ją kilkanaście rozrzuconych po całej Polsce hurtowni i sklepów współpracujących z Sapa Aluminium. Układ ten odzwierciedlony jest także w strukturze informacyjnej firmy.

Wszystkie trzy lokalizacje Sapa w Polsce połączone są za pomocą technologii VPN i tą drogą krąży firmowa korespondencja. Pracownicy mobilni wykorzystujący dostęp do firmowej poczty elektronicznej wykorzystują dodatkowo mechanizm Outlook Web Access. Przy pomocy programu Microsoft® Office Outlook® 2003 łączą się z serwerem pocztowym pracującym pod kontrolą oprogramowania. W sumie we wszystkich oddziałach dostęp do firmowej struktury informatycznej ma ok. 200 osób, każda posiada własny login, hasło i jest identyfikowalna w sieci.
Zamiast UNIX-a


Przed wprowadzeniem Exchange'a maile ze spamem i wirusami stanowiły czasami
90 proc. otrzymywanej korespondencji elektronicznej. Dziś problem ten praktycznie nie istnieje”

Robert Pawlak, UM-Data

Firma Sapa Aluminium do opisywanego wdrożenia korzystała z serwerowego oprogramowania typu open source – FreeBSD (rodzina UNIX), jednak jeżeli chodzi o oprogramowanie komputerów osobistych, od początku używane są programy firmy Microsoft w kolejnych wersjach.
„Po wcześniejszym zamieszaniu z rozmaitymi wersjami oprogramowania systemowego
i biurowego, w 2000 roku zapadła decyzja o ujednoliceniu software'u” - opowiada Robert Pawlak. „Od tego momentu wprowadzany miał być tylko system operacyjny sprawnie pracujący w sieci - Microsoft® Windows XP i tylko komputery pracujące pod jego kontrolą mogą być podłączone do sieci”.

Wprowadzenie Windows XP było jednym


z kroków przygotowujących firmę do opisywanego, kompleksowego wdrożenia.

Jego głównym założeniem było wprowadzenie zaawansowanego oprogramowania biznesowego klasy Microsoft® CRM (Customer Relationship Management), serwerowego i bazodanowego w miejsce oprogramowania FreeBSD, stosowanego dotychczas. Jakie potrzeby przedsiębiorstwa i niedostatki systemu UNIX skłoniły Sapa Aluminium i UM-Data do tej zmiany?


Serwery - potrzeby

Wprowadzenie oprogramowania serwerowego było jednym z głównych założeń opisywanego wdrożenia. Miało stać się ono podstawowym ogniwem struktury informatycznej, kierującym bezpiecznym i sprawnym obiegiem danych i plików. „Potrzebowaliśmy m.in. oprogramowania kontrolującego przepływ informacji w firmie i wspomagającego dystrybucję wiadomości” - opowiada Robert Pawlak z UM-Data. Firmie Sapa doskwierały także ułomności systemu pocztowego, takie jak rzadko aktualizowane oprogramowanie antywirusowe, mała jego skuteczność i - co za tym idzie - kłopoty z wirusami.

Stosowany system miał także bardzo ograniczoną funkcjonalność z zakresie zarządzania pocztą i przekierowań.

„W mailach krąży olbrzymia liczba wirusów” - tłumaczy Robert Pawlak. „Program antywirusowy typu open source nie wyłapywał wielu z nich, a aktualizacje baz przygotowywane były z dużym opóźnieniem. Przy stosowaniu serwera UNIX-owego mieliśmy także problem z ogromną ilością trudnego do opanowania spamu”.

Jedną z innych podstawowych wad stosowanego oprogramowania były także kłopoty z zarządzaniem strukturą informatyczną. Ich przyczyną były m.in.:

• niestabilnośc systemu z rodziny UNIX

• niezbyt funkcjonalne narzędzia administracyjne

• skomplikowane i mało wygodne mechanizmy zarządzania kontami i listami użytkowników

• niedobór narzędzi kontrolnych

Ważna była także kwestia bezpieczeństwa firmowej poczty elektronicznej. „Handlowcy jeżdżą z laptopami w różne miejsca i zdarzało się, że komputery zostały ukradzione. Maile


z FreeBSD nie były przechowywane na serwerze, tylko na twardym dysku komputera i jego strata oznaczała utratę całej korespondencji z klientami” - opowiada Robert Pawlak.
Bazy danych

Również jeżeli chodzi o oprogramowanie bazodanowe było wiele zastrzeżeń wobec rozwiązań typu open source.


Administratorom opiekującym się strukturą informatyczną doskwierały m.in.:

• słaba wydajność i duża awaryjność poprzedniego rozwiązania

• luki w zabezpieczeniach

• mała wygoda narzędzi raportujących


i wizualizujących dane

• bardzo ograniczone i długotrwałe przygotowywanie raportów

• utrudniony, powolny dostępu do informacji, zarówno operacyjnych, jak i analitycznych, co wpływało na wolniejsze niż było to potrzebne podejmowanie decyzji
Szczególnie uciążliwe było wolne i skomplikowane tworzenie raportów. Raportowanie jest bowiem w firmie Sapa Aluminium jednym z najważniejszych narzędzi. Każdy dział firmy - od produkcji po zarząd - korzysta z raportów, w skondensowany sposób ukazujących przebieg produkcji i sytuację firmy. „Raport potrafił generować się nawet cały dzień, co było trudne do przyjęcia i niewygodne, a przy okazji sprawiało, że dostęp do danych był utrudniony” - podkreśla Robert Pawlak.

Użytkownicy dodają także, że w stosowanym oprogramowaniu każda tabela była osobnym plikiem, co powodowało dużą liczbę obiektów i obniżało wygodę użytkowania.

Kluczowa była także kwestia poprawy bezpieczeństwa danych. W dotychczas stosowanym rozwiązaniu do firmowych danych miał dostęp każdy użytkownik, wszyscy logowali się do sieci przy pomocy jednego loginu i hasła. Stwarzało to duże zagrożenie dla firmy.
Rozwiązanie

Zanim doszło do opisanego w analizie dużego wdrożenia, Sapa Aluminium od lat stopniowo wprowadzała oprogramowanie Microsoftu


- zarówno serwerowe, jak i bazodanowe, systemowe i biurowe.

Na początku była jednak rodzina UNIX, przez kilka lat uzupełniana o poprawki. W 2001 roku zapadła decyzja o wprowadzeniu oprogramowania Microsoft® Windows Server 2000 i Microsoft® SQL Server 2000. „Decyzja ta była podyktowana tym, że wprowadzona w roku 2000 wersja systemu Scala wykorzystywała bazy danych programu SQL Server. Stąd naturalnym krokiem było wprowadzenie całego pakietu oprogramowania firmy Microsoft” - opowiada Robert Pawlak.

Następnym etapem było wprowadzenie oprogramowania CRM firmy Microsoft i zaadaptowanie software'u tak, by współpracował z programem Scala.

Świetnym uzupełnieniem dotychczas stosowanego oprogramowania serwerowego


i Scali okazało się oprogramowanie Microsoft® Exchange Server 2003, którego wprowadzenie było częścią wdrożenia. „Można powiedzieć, że jedne wdrożenia stymulowały i dawały początek kolejnym. Gdybyśmy nie stosowali programów Windows Server i SQL, nie sięgnęlibyśmy po CRM,
a gdyby nie CRM, nie zainteresowalibyśmy się pewnie wprowadzeniem serwera Exchange”
– opowiada Robert Pawlak.
Ostateczna decyzja o wprowadzeniu Exchange'a zapadła w roku 2004. „Sapa dojrzewała do oprogramowania Exchange Server od kilku lat. Stosowane do niedawna rozwiązanie oparte na oprogramowaniu UNIX planowano zastąpić wczesnymi wersjami Exchange'a już w roku 2000. Dopiero wprowadzenie oprogramowania CRM firmy Microsoft ostatecznie zadecydowało o wdrożeniu tego oprogramowania serwerowego” - opowiada Robert Pawlak.

Exchange został zamówiony w ramach umowy Select, zawartej z Microsoftem przez Sapa Group. Na potrzeby wdrożenia wykupiono potrzebne licencje dostępowe i serwerowe.


Zadecydowano także, że wprowadzone zostanie oprogramowanie Microsoft® Windows Terminal Sever 2003. „Wcześniej na serwerze terminalowym stosowaliśmy rozwiązanie oparte na oprogramowaniu Metaframe 1.8 firmy Citrix” - opowiada Robert Pawlak. „Był to program współpracujący z systemem Windows NT 4.0. Niestety, rozwiązanie citriksowe działało nie za dobrze, były z nim problemy. Wybraliśmy rozwiązanie firmy Microsoft i zrezygnowaliśmy z Citrixa”.
Wdrożenie


Microsoft CRM jest wygodny w użyciu, adaptacji i utrzymaniu. Łatwo integruje się
z innymi systemami biznesowymi
(np. systemem Scala),
a skalowalność pozwala rozbudowywać go wraz
z rozwojem firmy.
Jest to ważna cecha
w przypadku Sapa Aluminium - firmę czeka rozbudowa struktury”

Robert Pawlak, UM-Data

Przed wprowadzeniem programów Exchange Server i CRM oraz zintegrowanie ich z działającymi już innymi programami firmy Microsoft (m.in. Windows Server 2003 i SQL Server 2000) firma wdrażająca, UM-Data, sporo czasu poświęciła na szkolenia i przygotowania. Dostęp do szkoleń jest
w przypadku UM-Data bezpłatny - wynika to
z umów partnerskich pomiędzy tą firmą
a Microsoftem. „W przypadku niedużej firmy, takiej jak nasza, bezpłatne szkolenia są bardzo ważne. Sami też oczywiście szkolimy pracowników Sapa w obsłudze nowego oprogramowania” - dodaje Robert Pawlak.
Samo wdrożenie było najkrótszym etapem całego procesu - trwało 2 tygodnie. Okazało się, że oprogramowanie jest funkcjonalne
i proste w implementacji.
Osobnym zagadnieniem, które zabrało ekipie wdrażającej czas było zintegrowanie programów Exchange Server i CRM firmy Microsoft z oprogramowaniem Scala tak, by płynnie i niezauważalnie ze sobą współpracowały. Choć informatycy natknęli się na problemy, połączenie to udało się to
w pełni: „Integracja jest tak głęboka, że dla użytkownika jest to jeden system” - tłumaczy Robert Pawlak

Jednym z ważniejszych wyzwań związanych


z opisywanym wdrożeniem było zachowanie pełnej ciągłości produkcji.
Po wdrożeniu

Nowa struktura informatyczna Sapa Aluminium oparta jest w całości na oprogramowaniu firmy Microsoft.


Składają się na nią:

• serwer domeny - Windows Server 2000

• serwer terminalowy - Windows Terminal Server 2003

• serwer bazodanowy - oprogramowanie SQL Server 2000

• serwer pracujący pod kontrolą oprogramowania Exchange Server 2003 Enterprise Edition i Windows Server 2003.
Na tym samym serwerze pracuje także system CRM. „Te programy nie tylko sobie nie przeszkadzają, ale ze sobą współpracują”

– opowiada Robert Pawlak.


Obecnie każdy handlowiec (a ich rola jest
w przypadku Sapa Aluminium bardzo duża) wykorzystuje trzy powiązane ze sobą systemy:

• Scala - do wprowadzania zamówień (planowane wykorzystywanie do tego CRM-a)

• Microsoft® CRM - odpowiada głównie za zarządzanie kontaktami

• System Informowania Kierownictwa

– składa się na niego kilkadziesiąt różnego rodzaju raportów (m.in. sprzedaż, realizacja zleceń, śledzenie zamówień)

• poczta elektroniczna (wykorzystująca mechanizm OWA, oprogramowanie Exchange Server i Microsoft® Office Outlook)


Korzyści

Opisane wdrożenie unowocześniło strukturę informatyczną i przyniosło Sapa Aluminium liczne korzyści. Podzielmy je w zależności od konkretnych programów.

CRM

Podstawowe zalety rozwiązania CRM (Customer Relationship Management) firmy Microsoft, wymienione przez Monikę Osowską, Asystent Dyrektora Zarządu Sapa Aluminium:


• możliwość gromadzenia i wykorzystania wiedzy nt. obecnych i potencjalnych klientów

budowanie ofert dostosowanych do potrzeb klientów określonych w oparciu o rozpoznane za pomocą CRM preferencje

• usprawnienie przepływu i zarządzania informacjami

• łatwość dostępu do informacji o klientach

• zautomatyzowanie działań związanych
z marketingiem, sprzedażą i obsługą klienta

• redukcja kosztów obsługi sprzedaży

• automatyzacja czynności

• łatwość dostępu do informacji

• utrzymanie dotychczasowych klientów
i pozyskanie nowych

• zwiększenie konkurencyjności

• przygotowywanie, dostarczanie, ewidencjonowanie i analiza ofert

• szybkie reagowanie na potrzeby rynku


Dodajmy do tej listy kilka dodatkowych cech, wymienianych przez użytkowników:

• Microsoft® CRM jest wygodny w użyciu, adaptacji i utrzymaniu. Łatwo integruje się


z innymi systemami biznesowymi (np. z systemem Scala), a skalowalność pozwala rozbudowywać go wraz z rozwojem firmy.
Jest to ważna cecha w przypadku Sapa Aluminium - firmę czeka rozbudowa struktury.

• program oferuje zintegrowane moduły Sprzedaż i Obsługa Klienta, które umożliwiają pracownikom łatwy dostęp do informacji w całej firmie. Zautomatyzowane procesy oszczędzają pracownikom czasochłonnych czynności i dostarczają narzędzia oraz informacje, jakich potrzebują, by efektywnie sprzedawać oraz zapewnić wydajną obsługę. Zastosowanie Microsoft CRM odciąża w Sapa Aluminium handlowców i pracowników obsługi klienta.

• obsługiwany za pomocą programów Microsoft® Office Outlook oraz Microsoft® Internet Explorer, a także wyposażony w intuicyjny interfejs użytkownika, Microsoft® CRM jest bardzo łatwy w przyswojeniu i użyciu

• handlowcy w Sapa Aluminium poprzez Outlooka mogą pracować w trybie online lub offline, z dowolnego miejsca i z dostępem do wszystkich funkcji aplikacji.

• dzięki Microsoft® CRM menedżerowie mogą lepiej rozumieć kluczowe informacje biznesowe, mieć wgląd w działania związane ze sprzedażą i obsługą a także otrzymywać raporty ułatwiające szybkie podejmowanie decyzji i progonozowanie sprzedaży.

• stosowanie CRM zapewnienia niski całkowity koszt posiadania (TCO) - program może być wdrożony szybko, w prosty sposób modyfikowany oraz administrowany. Dzięki skalowalności można go łatwo dostosowywać do zmieniających się potrzeb.

• integracja CRM-a ze strukturą informatyczną daje pracownikom pełny wgląd w informacje o kliencie, usprawnia procesy biznesowe oraz zapewnia spójność danych

• pracownicy mogą eksportować dane do programu Microsoft® Office Excel 2003


w celu dalszej analizy, a także tworzyć
i drukować materiały z programu Microsoft® Office Word 2003.
Exchange Server

Podobnie jak w przypadku CRM-a, także wprowadzenie zintegrowanego z całą strukturą oprogramowania Microsoft® Exchange Server 2003 przyniosło Sapa Aluminium wiele korzyści. Według Moniki Osowskiej należą do nich:

• duża funkcjonalność kalendarzy i zadań

• łatwe zarządzanie zasobami (np. salami konferencyjnymi)

• łatwość odczytania swojej poczty nie tylko na swoim komputerze ale również gdziekolwiek się jest za pomocą mechanizmu Outlook Web Access i przeglądarkę Internet Explorer

• zdecydowanie mniej wirusów

• zdecydowanie mniej spamu

• książki adresowe przechowywane na serwerze i łatwo dostępne

• stabilność pracy w systemie pocztowym

• bezpieczeństwo poczty internetowej

• możliwość swobodnego zarządzania swoimi mailami w przypadku nieobecności w biurze

• łatwość konfiguracji opcji „vacation”


„Od czasu uruchomienia Exchange'a liczba wirusów poszła gwałtownie w dół. Przed wprowadzeniem Exchange'a maile ze spamem i wirusami stanowiły czasami
90 proc. otrzymywanej korespondencji elektronicznej, dziś problem ten praktycznie nie istnieje” – zauważa Robert Pawlak.
Dodajmy, że znacznie poprawiło się także bezpieczeństwo firmowej poczty.
W przypadku Exchange'a wszystkie maile
są bezpiecznie przechowywane na serwerze
– w każdej chwili i z każdego miejsca można mieć dostęp do całej korespondencji. Jest to także forma kontroli firmy nad służbową pocztą elektroniczną pracowników.

„Bardzo przydatne jest dla nas także wchodzące w skład pakietu Office oprogramowanie Enterprise Project Management” – zauważa Robert Pawlak. „Przy jego pomocy wyznaczane są osoby, które mają dane zadanie realizować. Otrzymują one poprzez program Outlook zlecenie zadania z parametrami dotyczącymi jego wykonania. Kiedy mijają ustalone terminy, pracownicy raportują (nawet codziennie) wykonanie zleconych zadań,


a stopień ich realizacji jest precyzyjnie widoczny na wykresach”.
SQL Server

Wiele korzyści przyniosło także wcześniejsze wprowadzenie oprogramowania Microsoft® SQL Server, które stworzyło bazę dla dalszych rozwiązań. „Było niesamowitym krokiem do przodu dla całej firmy. Na przykład wcześniej dział finansowy bardzo narzekał na wydajność systemu pod względem szybkości generowania raportów. Przy dużej bazie jeden raport potrafił się generować do siedmiu godzin. Od momentu przejścia na SQL-a praca wyglądała zupełnie inaczej - ten sam raport generuje się 10 minut. Różnica jest kolosalna i pracownicy nie mogli uwierzyć,


że jest to możliwe - wspomina Robert Pawlak, podkreślając świetną wydajność i stabilność bazy danych programu SQL Server 2000.
Również oprogramowanie serwerowe firmy Microsoft, stosowane w Sapa Aluminium, spełnia oczekiwania firmy i jej pracowników. Uważane jest za wydajne, stabilne i wygodne w zarządzaniu. Bezproblemowo i bezpiecznie obsługuje wielu użytkowników i można je dostosować do wydajności stosowanego sprzętu. W firmie ocenia się, że oprogramowanie to zapewnia:

• sprawną, stabilną i bezpieczną obsługę poczty elektronicznej

• ochronę przed niechcianą korespondencją

• obsługę kalendarzy i zadań, regulujących pracę pracowników

• zaawansowane filtrowanie wiadomości

• mechanizmy automatycznej odpowiedzi


i przekierowania listów na inne konta

Ostatni punkt tej listy wyjaśnia Robert Pawlak: „Pracownik wyjeżdżając ustawia automatyczną odpowiedź, np. „wracam


do pracy po wakacjach”. Może też ustawić przekierowanie z firmowej poczty na prywatne konto, które odbiera w dowolnym miejscu, np. na urlopie. Podobne rozwiązanie funkcjonowało we FreeBSD, ale było mało funkcjonalne i awaryjne. Potrafiło np. zapętlić się i zbombardować osobę przebywającą na urlopie tysiącami e-maili. Kiedyś przeżyłem to otrzymując 200 tys. maili...”.

Dodajmy, że wprowadzane oprogramowanie usprawniło zarządzanie czasem pracy oraz precyzyjne planowanie i zlecanie zadań dla pracowników przy wykorzystaniu kalendarzy. Wpłynęło też na większą samodzielność informatyczną pracowników. „Rola kierownika w Sapa Aluminium powinna ograniczać się


do doradzania i pomocy, a nie zarządzania
i wydawania poleceń. Odpowiednie oprogramowanie powinno zająć się kontrolowaniem przebiegu i jakości pracy użytkowników, a także jego planowaniem”
– tłumaczy Robert Pawlak.

Opisane w tej analizie wdrożenie stworzyło


w firmie Sapa Aluminium bezpieczną
i wygodną platformę systemową i serwerową. Struktura firmy jest ściśle zintegrowana wewnętrznie, gdyż tworzą ją programy znakomicie ze sobą współpracujące
i uzupełniające się. „Rozwiązanie to działa pewnie i stabilnie” – podsumowuje wdrożenie Robert Pawlak.

Bliższe informacje dotyczące działalności
i oferty Sapa Aluminium Sp. z o.o. można znaleźć na stronie:

www.sapa.pl
Bliższe informacje dotyczące firmy
UM-Data, która przeprowadziła wdrożenie, można znaleźć na stronie:

www.um-data.pl

Oprogramowanie i usługi


 • Produkty

– Microsoft CRM

– Windows Server 2000 i 2003

– Windows Terminal Server 2003

– SQL Server 2000

– Exchange Server 2003 Enterprise Edition

– Office 97

– Windows XP Professional Edition


 • Technologie

Active Directory

– Terminal Services


Partner

 • Um-Data Sp. z o.o.

  ul. Kopernika 18

  64-980 Trzcianka

  tel: (067) 35-25-256

  e-mail: um-data@um-data.pl
System Microsoft Windows Server

Rodzina produktów Windows Server 2003 zamyka kolejny etap ewolucji serwerowych systemów operacyjnych Windows. Windows Server 2003 został opracowany
na podstawie systemu Windows 2000 Server, którego niezawodność, skalowalność
i funkcjonalność została wielokrotnie potwierdzona w praktyce. W wyniku wprowadzenia dodatkowych funkcji otrzymano bardzo wydajną platformę infrastrukturalną, wspomagającą zarządzanie sieciami, aplikacjami sieci Web i usługami sieciowymi XML – od grupy roboczej do centrum danych. System Windows Server 2003 oferuje wszystkie funkcje i zalety, których klienci oczekują od serwerowego systemu operacyjnego przeznaczonego do realizacji kluczowych celów organizacji – m.in. bezpieczeństwo, niezawodność, dostępność
i skalowalność. Dodatkowo poprawiono
i rozszerzono możliwości tego systemu przez zastosowanie platformy Microsoft .NET, oprogramowania umożliwiającego udostępnianie informacji, systemów
i urządzeń oraz współpracę i komunikację między użytkownikami.

Bliższe informacje na temat programów z serii Windows Server znajdują się na stronie:www.microsoft.com/poland/windowsserver2003


© 2005 Microsoft Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsze studium przypadku służy wyłącznie celom informacyjnym.

Microsoft nie oferuje w tym wydawnictwie żadnych gwarancji jednoznacznych czy też domyślnych.

Przedruk dopuszczalny za zgodą Microsoft Sp. z o.o.


Aktualne nazwy przedsiębiorstw i produktów wymienionych w tekście opracowania mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy