Microsoft rusza z produkcją sql server 2008 R2, platforma do zarządzania, dostarczania oraz zapewniania dostępu do informacji, został skierowany do produkcjiPobieranie 26.34 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar26.34 Kb.
Warszawa, 21 kwietnia 2010 r.

Microsoft rusza z produkcją SQL Server 2008 R2
SQL Server 2008 R2, platforma do zarządzania, dostarczania oraz zapewniania dostępu
do informacji, został skierowany do produkcji. SQL Server 2008 R2 będzie dostępny w sprzedaży na początku maja poprzez kanały dystrybucyjne i partnerskie firmy Microsoft.

W ramach premiery produktu, Microsoft we współpracy z Professional Association for SQL Server, zorganizuje na całym świecie ponad 85 imprez. Dla klientów i partnerów, którzy nie będą w stanie
w nich uczestniczyć, Microsoft przygotował cyfrową prezentację SQL Server 2008 R2, którą udostępnia na stronie http://www.sqlserverlaunch.com.
Ponad 2000 niezależnych producentów oprogramowania (ISV) sygnalizowało chęć tworzenia rozwiązań opartych na SQL Server 2008 R2. Obejmuje to aplikacje mające zasadnicze znaczenie dla różnych branż, w tym produkty firm Temenos w bankowości, PTC w produkcji, RedPrairie w sprzedaży detalicznej i Convergys w telekomunikacji. Wersja ta platformy będzie również obsługiwana
przez powszechnie stosowane rozwiązania opracowane przez firmy SAP, Kronos i Epicor Software Corp.
Ponad 300 000 użytkowników pobrało wersje próbne nowej platformy, co jest najlepszym wynikiem
w jego historii.
Główne udoskonalenia najnowszej wersji platformy obejmują następujące elementy:

  • Samodzielna inteligentna analityka biznesowa (BI) do tworzenie raportów i wykonywania analiz;

  • Skalowalność klasy korporacyjnej i większa wydajność działów IT;

  • Integracja platformy od ośrodków przetwarzania danych do rozwiązań opartych na chmurze.


Samodzielna inteligentna analityka biznesowa (BI) do tworzenie raportów i wykonywania analiz

Klienci otrzymują i tworzą coraz więcej danych, ponieważ informacje wpływają na ich życie zawodowe


i osobiste,”
powiedział Ted Kummert, szef Działu Platform Biznesowych w firmie Microsoft.
„Naszym celem jest pomóc klientom w uzyskaniu wartości oraz wglądu w działalność na podstawie tych informacji, niezależnie od tego, czy są one przechowywane lokalnie, w ośrodku przetwarzania danych czy w chmurze obliczeniowej. SQL Server 2008 R2 jest wielkim krokiem do przodu w zmianie sposobu współpracy działów IT, producentów oprogramowania i użytkowników końcowych
oraz wzmacniania wglądu w działalność na podstawie tych danych”
.
Wraz z SQL Server 2008 R2, Microsoft wprowadza na rynek samodzielną inteligentną analitykę biznesową (BI), wypełniając lukę między profesjonalistami IT i użytkownikami końcowymi,
dzięki możliwości stosowania takich narzędzi, jak Microsoft Excel 2010 i Microsoft SharePoint Server 2010. Nowa technologia z zakresu analityki biznesowej (BI) – PowerPivot – pozwala użytkownikom końcowym na przenoszenie danych z dowolnego miejsca i łatwe obrabianie dużych zbiorów informacji, przy czym dział IT może monitorować i zarządzać generowanymi przez użytkowników rozwiązaniami BI.
Rozwiązanie SQL Server PowerPivot for Excel dobrze pasuje do naszej strategii oferowania personelowi banków rozwiązań z zakresu inteligentnej analityki biznesowej,” – powiedział Ken Christie, dyrektor ds. finansowych w Banku Nowej Zelandii. – „Z czasem udostępnimy znacznie szerszej grupie użytkowników nowe możliwości BI platformy SQL Server, w tym PowerPivot for SharePoint Server 2010.
Funkcjonalność ta stanowi duży krok na przód i mamy świadomość, że wiele działów może skorzystać
z lepszego wglądu w działalność, jaki zyskają dzięki zastosowaniu narzędzi PowerPivot”
.
Skalowalność klasy korporacyjnej i większa wydajność działów IT

Przy pomocy nowej wersji SQL Server, Microsoft nadal koncentruje się na krytycznych potrzebach ośrodków przetwarzania danych, umożliwiając firmom tworzenie infrastruktur o dużej dostępności, bardziej bezpiecznych i łatwiejszych w zarządzaniu. Wyniki najnowszych testów porównawczych dowodzą wzrostu wydajności SQL Server 2008 R2 (na standardowym sprzęcie). Wraz z wprowadzeniem na rynek platformy w wersji przeznaczonej dla ośrodków przetwarzania danych (SQL Server 2008 R2 Datacenter), w połączeniu z systemem Windows Server 2008 R2, klienci mogą uruchamiać bazy danych na systemach o liczbie procesorów logicznych sięgającej 256, a także przechodzić na zwirtualizowane ośrodki przetwarzania danych, dzięki obsłudze Hyper-V i Live Migration. Te dwie wersje pomogą klientom w przejściu do prywatnej i skonsolidowanej chmury obliczeniowej, charakteryzującej się dużą dostępnością i skalowanej na żądanie.


Wielu klientów liczy na to, że firma Microsoft dostarczy technologię dla ich najważniejszych aplikacji.

W firmie PREMIER Bankcard, dane korporacyjne stanowią jeden z największych aktywów, dlatego priorytetem naszego systemu baz danych jest wydajność, jakość i bezpieczeństwo danych oraz wysoka dostępność,” – powiedział Ron Van Zanten, dyrektor ds. analityki biznesowej w firmie PREMIER Bankcard LLC. – „Posiadamy ponad 100 instalacji SQL Server, w tym hurtownie danych oraz systemy OLTP i systemy przetwarzania obrazów, o łącznej ilości zarządzanych danych wynoszącej prawie 40 TB. Są to najważniejsze systemy, wymagające stałej dostępności i czasu dostępu do danych mierzonego


w milisekundach. Rozszerzony system kopii lustrzanych wbudowany w SQL Server 2008 R2 chroni nasze dane przed uszkodzeniem lub w przypadku awarii sprzętu. Dodatkowo, aplikacja SQL Server 2008 R2
i zarządzanie wieloserwerowe będą naszym sposobem na zwiększenie wydajności bez konieczności dodawania administratorów baz danych, z łatwą konfiguracją i zgodną z naszymi zasadami oceną serwerów. Dzięki temu uzyskamy optymalną wydajność i dostępność, jakiej potrzebujemy”
.
Dodatkowe ulepszenia w tej wersji obejmują dwa nowe komponenty platformy informacyjnej Microsoft: SQL Server 2008 R2 Master Data Services, pomagający klientom w uzyskaniu lepszej spójności danych w systemach heterogenicznych oraz SQL Server 2008 R2 StreamInsight, obsługujący złożone przetwarzanie strumieni zdarzeń na dużą skalę.
Dzięki planowanemu udostępnieniu rozwiązania SQL Server 2008 R2 Parallel Data Warehouse, klienci będą w stanie skalować hurtownie danych od dziesiątek do setek terabajtów. Urządzenie to będzie oferowane w wielu konfiguracjach przez wybranych dostawców sprzętu.
Integracja platformy od ośrodków przetwarzania danych do rozwiązań opartych na chmurze

SQL Server 2008 R2 odzwierciedla również zaangażowanie Microsoft w technologię chmur obliczeniowych. Możliwości SQL Server obejmują infrastruktury opartej na chmurze dzięki rozwiązaniu Microsoft SQL Azure, które oferuje spójny model programowania, wspólne opcje i narzędzia, zapewniając jednocześnie nowe możliwości biznesowe, dużą dostępność, samozarządzanie


oraz ogromną skalę poprzez rozproszone usługi danych w chmurze. Najnowsza wersja próbna usługi
o nazwie „Dallas” oferuje użytkownikom dostęp do nowych i bogatych zbiorów danych pochodzących z takich firm, jak Pitney Bowes Inc., NASA oraz Associated Press Online. PowerPivot for Excel ułatwia łączenie prywatnych i publicznych zbiorów danych, w celu przeprowadzenia bardziej szczegółowej analizy i uzyskania głębszego wglądu w działalność. SQL Server 2008 R2 oferuje kompletne rozwiązanie dotyczące zarządzania, dostarczania oraz uzyskiwania dostępu do informacji w całej organizacji.

Informacje o firmie:

Microsoft jest międzynarodowym producentem oprogramowania komputerowego, aplikacji serwerowych i technologii informatycznych dla klientów indywidualnych, firm i instytucji. W ofercie spółki znajdują się m.in.: system operacyjny Microsoft Windows, oprogramowanie biurowe Microsoft Office System, rozwiązania wspierające zarządzanie z rodziny Microsoft Dynamics, aplikacje serwerowe Microsoft Windows Server System oraz technologia Microsoft.NET.
Microsoft Corporation powstał w 1975 roku w USA, a polski oddział firmy istnieje od 1992 r. W swoich filiach na całym świecie Microsoft zatrudnia ponad 95 tys. specjalistów z różnych dziedzin, w tym ponad 300 osób w Polsce. Ponadto, w Łodzi i Poznaniu działają Centra Innowacji Microsoft. Microsoft współpracuje z ośmioma tysiącami partnerów i dwudziestoma tysiącami inżynierów w całej Polsce.
Firma Microsoft została zbudowana w oparciu o przekonanie, że nowe technologie, jeśli uczynić je dostępnymi i przyjaznymi,
są doskonałym narzędziem do rozwoju i realizacji marzeń, pozwalają na pełne wykorzystanie możliwości, jakie drzemią w nas samych i otaczającym świecie. Dlatego też, polski oddział Microsoft bierze aktywny udział w rozwoju gospodarki i społeczności lokalnej w Polsce. Naturalną konsekwencją tego zobowiązania i prowadzonej działalności biznesowej jest realizowanie zadań społecznych w obszarze edukacji informatycznej i walki ze zjawiskiem „wykluczenia informacyjnego”. W listopadzie 2008 roku Microsoft za projekt „Partnerstwo dla Przyszłości” otrzymał główną nagrodę – statuetkę Złotego Spinacza, przyznawanego
w najważniejszym konkursie w polskiej branży PR „Złote Spinacze”, a w niespełna rok wcześniej, zaszczytny tytuł „Inicjatywy Edukacyjnej Roku 2007” przyznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Głos Nauczycielski. Celem tego realizowanego
od 2004 r. projektu jest wspieranie polskiej edukacji w innowacyjnych działaniach, które przeciwdziałają zjawisku „wykluczenia cyfrowego” młodego pokolenia.
Z kolei w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi, firma wspiera społeczności marginalizowane w dostępie do nowych technologii – wiedzy, informacji i umiejętności informatycznych. W uruchomionym we wrześniu 2006 roku programie „Microsoft dla non-profit”, firma przekazuje bezpłatnie swoje oprogramowanie na rzecz organizacji społecznych. W 2007 roku Microsoft otrzymał tytuł Dobroczyńcy Roku 2006 w kategorii „Strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy”, przyznany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
Microsoft konsekwentnie potwierdza także swoją wysoką pozycję wśród pracodawców, zajmując od kilku lat czołowe miejsca
w badaniu prowadzonym przez Hewitt Associates i zdobywając tytuł „Najlepszego Pracodawcy w Polsce”.
Zapraszamy do odwiedzenia polskiej strony firmy Microsoft pod adresem: http://www.microsoft.com/poland lub kontaktu
z Centrum Obsługi Klienta Microsoft pod numerem 0 801 308 801.
***
Microsoft, Windows, Windows Mobile, Visual Studio, Windows Server System, Windows Server, SQL Server, Visual Studio, BizTalk Server, Microsoft Dynamics są zarejestrowanymi znakami towarowymi, bądź znakami towarowymi Microsoft Corp.
w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Nazwy wymienionych firm i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.
Dodatkowych informacji udzielą:
Agnieszka Dziedzic Joanna Frąckowiak

Microsoft Sp. z o.o. Microsoft Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 195 A Al. Jerozolimskie 195 A

02-222 Warszawa 02-222 Warszawa

tel. 22 594 10 00 tel. 22 594 10 00

fax 22 594 10 02 fax 22 594 10 02

e-mail: adziedzi@microsoft.com e-mail: joannafr@microsoft.com

Piotr Kaniowski Marek Zaleski

Microsoft Sp. z o.o. Weber Shandwick

Al. Jerozolimskie 195 A tel. 22 210 12 80

02-222 Warszawa fax 22 210 12 81

tel. 22 594 10 00 kom. 605 601 976

fax 22 594 10 02 e-mail: mzaleski@webershandwick.come-mail: v-piotrk@microsoft.com


z

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy