Strona główna

Microsoft Word – skróty klawiszowe


Pobieranie 11.76 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar11.76 Kb.

Microsoft Word – skróty klawiszowe


Skróty klawiaturowe, choć dla większości ludzi są one czarną magią, bardzo przydają się przy formatowaniu tekstu w takich programach jak Microsoft Word. Dzięki nim nie trzeba tracić czasu na szukanie myszki i klikanie nie zawsze wiadomo gdzie.

Oto najważniejsze skróty klawiszowe programu Microsoft Word, przystosowane do amerykańskiego (także polskiego) układu klawiatury:


CTRL+N


Tworzenie nowego dokumentu tego samego typu, co dokument aktualny, czyli ten, który jest wyświetlany lub ostatnio tworzony.

CTRL+O


Otwieranie dokumentu.

CTRL+W


Zamykanie dokumentu.

ALT+CTRL+S


R E K L A M A czytaj dalej ↓

Podzielenie okna dokumentu.


ALT+SHIFT+C


Usunięcie podziału okna dokumentu.

CTRL+S


Zapisywanie dokumentu.

CTRL+F


Wyszukiwanie tekstu.

CTRL+H


Zamienianie tekstu.

ALT+CTRL+HOME


Otwieranie listy opcji przeglądania; przy użyciu klawiszy strzałek należy wybrać opcję, a następnie nacisnąć klawisz ENTER, aby przeglądać dokumenty przy użyciu wybranej opcji.

ALT+CTRL+P


Przełączanie do widoku układu wydruku (widok układu wydruku: Widok dokumentu lub innych obiektów, tak jak zostaną wydrukowane. Elementy, na przykład: nagłówki, przypisy dolne, kolumny i pola tekstowe, pojawiają się w rzeczywistym położeniu.).

ALT+CTRL+O


Przełączanie do widoku konspektu (widok konspektu: Widok, w którym nagłówki dokumentu są wyświetlane z wcięciami, aby wskazać ich poziom w strukturze dokumentu. Z widoku konspektu można również korzystać przy pracy z dokumentami głównymi.)

ALT+CTRL+N


Przełączanie do widoku normalnego (widok normalny: Widok, w którym jest wyświetlane formatowanie tekstu i uproszczony układ stromy. Widok normalny jest wygodny w przypadku większości zadań edycji i formatowania.).

ALT+R


Przełączanej do widoku do czytania (widok do czytania: Wygodne wyświetlenie całości dokumentu w formie przyjaznej do jego czytania.).

CTRL+P


Drukowanie dokumentu.

ALT+CTRL+I


Włączanie lub wyłączanie podglądu wydruku (podgląd wydruku: Widok, w którym dokument wyświetlany jest w takiej postaci, w jakiej zostanie wydrukowany.).

BACKSPACE


Usuwanie jednego znaku w lewo.

CTRL+BACKSPACE


Usuwanie jednego wyrazu w lewo.

DELETE


Usuwanie jednego znaku w prawo.

CTRL+DELETE


Usuwanie jednego wyrazu w prawo.

CTRL+X


Wycinanie zaznaczonego tekstu do Schowka.

CTRL+C


Kopiowanie tekstu.

CTRL+C, CTRL+C


Wyświetlanie zawartości Schowka.

CTRL+V


Wklejanie zawartości Schowka.

SHIFT+ENTER


Wstawianie podziału wiersza.

CTRL+ENTER


Wstawianie podziału strony.

CTRL+SHIFT+ENTER


Wstawianie podziału sekcji.

ALT+CTRL+MINUS


Wstawianie pauzy.

CTRL+MINUS


Wstawianie półpauzy.

CTRL+SHIFT+SPACJA


Wstawianie spacji nierozdzielającej.

ALT+CTRL+C


Wstawianie znaku zastrzeżenia praw autorskich.

ALT+CTRL+R


Wstawianie zastrzeżonego znaku towarowego.

ALT+CTRL+T


Wstawianie znaku towarowego.

ALT+kod znaku (na klawiaturze numerycznej)Wstawianie znaku odpowiadającego określonemu kodowi ANSI (dziesiętnie). Aby na przykład wstawić symbol waluty Euro, można przytrzymać wciśnięty klawisz ALT i nacisnąć kombinację cyfr 0128 na klawiaturze numerycznej.

SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO


Rozszerzenie zaznaczenia o jeden znak w prawo.

SHIFT+STRZAŁKA W LEWO


Rozszerzenie zaznaczenia o jeden znak w lewo.

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO


Rozszerzenie zaznaczenia do końca wyrazu.

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W LEWO


Rozszerzenie zaznaczenia do początku wyrazu.

SHIFT+END


Rozszerzenie zaznaczenia na koniec wiersza.

SHIFT+HOME


Rozszerzenie zaznaczenia na początek wiersza.

SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ


Rozszerzenie zaznaczenia o jeden wiersz w dół.

SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ


Rozszerzenie zaznaczenia o jeden wiersz w górę.

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ


Rozszerzenie zaznaczenia do końca akapitu.

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ


Rozszerzenie zaznaczenia do początku akapitu.

SHIFT+PAGE DOWN


Rozszerzenie zaznaczenia o jeden ekran w dół.

SHIFT+PAGE UP .


Rozszerzenie zaznaczenia o jeden ekran w górę.

CTRL+SHIFT+HOME


Rozszerzenie zaznaczenia na początek dokumentu.

CTRL+SHIFT+END


Rozszerzenie zaznaczenia na koniec dokumentu.

ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN


Rozszerzenie zaznaczenia do końca okna.

CTRL+A


Rozszerzenie zaznaczenia na cały dokument.

CTRL+SHIFT+F


Zmienianie czcionki.

CTRL+SHIFT+P


Zmienianie rozmiaru czcionki.

CTRL+SHIFT+>


Zwiększanie rozmiaru czcionki.

CTRL+SHIFT+<


Zmniejszanie rozmiaru czcionki.

CTRL+]


Zwiększanie rozmiaru czcionki o jeden punkt.

CTRL+[


Zmniejszanie rozmiaru czcionki o jeden punkt.

CTRL+E


Wycentrowanie tekstu.

CTRL+L


Wyrównanie tekstu do lewej strony.

CTRL+R


Wyrównanie tekstu do prawej strony.

CTRL+J


Wyjustowanie tekstu.

CTRL+B


Pogrubienie zaznaczonego tekstu.

CTRL+I


Pochylenie zaznaczonego tekstu (kursywa).

CTRL+U


Podkreślenie zaznaczonego tekstu.

Źródło: Pomoc programu Microsoft Office.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość