Strona główna

Międzynarodowa konferencja naukowa polacy litewscy czy polacy na litwie? Problemy tożsamości narodowej (XIX – XXI w.) Z cyklu: „Wileńszczyzna wczoraj, dzisiaj, jutro”


Pobieranie 16.08 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar16.08 Kb.

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy

Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie
Międzynarodowa konferencja naukowa
POLACY LITEWSCY CZY POLACY NA LITWIE? PROBLEMY TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ

(XIX – XXI w.)

Z cyklu: „Wileńszczyzna wczoraj, dzisiaj, jutro”

Pod patronatem

Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

w Republice Litewskiej

Janusza Skolimowskiego

PROGRAM

Pałac Paców (Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej)

Ul. Šv. Jonų 3, Wilno
27 września 2012 r.

9:00 – 10:00 Rejestracja uczestników konferencji


10:00 – 10:30 Otwarcie konferencji

prof. Bogusław Grużewski, prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

Janusz Skolimowski, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej

dr Małgorzata Kasner, dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie

prof. Jarosław Wołkonowski, dziekan Wydziału Ekonomiczno -Informatycznego w Wilnie na Uniwersytecie w Białymstoku

prof. Alvydas Nikžentaitis, Instytut Historii Litwy
Część I
Moderuje: prof. Romuald Brazis
10:30 – 10:50 prof. Jolanta Sikorska-Kulesza (Uniwersytet Warszawski)

Rzuceni pomiędzy obcych” – Władysław Zahorski i jego doświadczenie tożsamości narodowej w świetle jego wspomnień


10:50 – 11:10 dr Rimantas Miknys (Instytut Historii Litwy w Wilnie)

Senosios ir moderniosios Lietuvos tapatybių kryžkelės Mykolo Römerio, Antano Vivulskio ir Stanislovo Narutavičiaus biografijose (Rozdroża tożsamości starej i nowej Litwy w życiorysach Michała Römera, Antoniego Wiwulskiego i Stanisława Narutowicza)
11:10 – 11:30 dr Irena Fedorowicz (Uniwersytet Wileński)

Michał Eustachy Brensztejn – patriota polski czy litewski? Rozważania o tożsamości w świetle materiałów archiwalnych
11:30 – 12:00 Przerwa na kawę

12:00 – 12:20 dr Przemysław Dąbrowski (Uniwersytet Gdański)

W poszukiwaniu syntezy” Krajowość i próby rozwiązania konfliktu polsko-litewskiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego na łamach wileńskiego periodyku „Włóczęga” (1932 – 1936)
12:20 – 12.40 Doktorant Barbara Pawełko-Czajka (Uniwersytet Wrocławski)

Tożsamość „Polaka litewskiego” w poglądach Michała Rőmera
12:40 – 13:00 dr Walentyna Krupowies (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Dyskurs tożsamościowy w tekstach literackich. Na przykładzie twórczości Czesława Miłosza i Tadeusza Konwickiego
13:00 – 13:30 Dyskusja. Podsumowanie części I
13:30 – 14:30 Przerwa obiadowa
Część II
Moderuje: dr Ryszard Gaidis
14:30 – 14:50 dr Irena Mikłaszewicz (Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie)

Geneza mitu o „polonizacji” Wileńszczyzny w okresie sowieckim
14:50 – 15:10 dr Józef Szostakowski (Litewski Uniwersytet Edukologiczny w Wilnie)

Powstanie i ewolucja prasy na Wileńszczyźnie po drugiej wojnie światowej (lata 1944-1960)

15:10 – 15:30 prof. Jarosław Wołkonowski (Wydział Ekonomiczno - Informatyczny w Wilnie na Uniwersytecie w Białymstoku)Inicjatywy akademickie w Wilnie w XX i na początku XXI wieku
15:30 – 15:50 dr Marcin Wakar (Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie)

Postawy młodzieży polskiej na Litwie w świetle badań socjologicznych
15:50 – 16:10 prof. Bogusław Grużewski (Litewskie Centrum Badań Socjalnych w Wilnie)

Promocja badania: „Tyrimas. Apie lenkų ir Lenkijos įvaizdį Lietuvos visuomenėje” (Badanie. O wizerunku Polski i Polaków w społeczeństwie litewskim)
16:10 – 16:30 Podsumowanie części II. Dyskusja przy kawie


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość