Strona główna

MIĘdzynarodowe targi poznańskie sp z o o


Pobieranie 33.74 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar33.74 Kb.
MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o.

POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd.

ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland

tel. +48/61 869 25 24, 61 869 20 00, fax +48/61 869 29 60

e-mail: malgorzata.barczak@mtp.pl; www.tup.mtp.pl

K


onto / Bank account: Bank Handlowy w Warszawie S.A. o/Poznań

Nr konta: 37 103012470000000055861201

IBAN: PL 66103012470000000055861358, SWIFT: CITIPLPX

Płatnik VAT czynny / Active VAT Payer, NIP / Tax ID: 777-00-00-488

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu / Poznan District Court

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego / 8th Division of National Court Register

KRS / Registered number: 0000202703

Kapitał zakładowy / Share capital: 42 310 200,00 PLNZAMÓWIENIE KONSTRUKCJI I INNYCH USŁUG REKLAMOWYCH termin nadsyłania zamówień #

STRUCTURE & OTHER ADVERTISING SERVICES ORDER order deadline # 25.01.2012


# Organizator nie gwarantuje realizacji zamówienia złożonego po tym terminie. / The organiser does not guarantee realization of the order placed after 25.01.2012
Dane do faktury / Invoice details:

Zamawiający (pełna nazwa) / Orderer (full name):

Ulica, nr / Street, no.:

Kod pocztowy / Postal code:

Miasto / City:

Województwo / District:

Kraj / Country:

Telefon / Phone:

Fax:

E-mail:

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub ewidencji działalności gospodarczej nr: / Company registration no:

Data i miejsce wpisu / Date and place:NIP / Tax ID / EU VAT ID:

Osoba do kontaktu (imię i nazwisko,telefon, e-mail) / Contact person (name, phone, e-mail):

ZAMAWIAMY / WE ORDER:

Wyszczególnienie

Specification

Cena jednostkowa netto PLN *
Unit net price PLN *

Ilość

Amount

Lokalizacja

Location

 1. Wykonanie i ustawienie przez MTP na terenach targowych konstrukcji reklamowych
  (konstrukcje aluminiowe o podstawie trójkąta, z wypełnieniem składającym się z trzech laminowanych płyt HDF o wymiarach 1,0 x 1,5 m; usługa obejmuje wykonanie konstrukcji oraz jej montaż i demontaż; po zakończeniu targów ww. płyty pozostają własnością wystawcy, natomiast konstrukcje, na których eksponowano reklamy pozostają własnością MTP)

Making and assembling by the MTP on the fairgrounds of advertising structures
(triangle-based aluminium structures consisting of three laminated HDF boards of 1,0 m x 1,5 m each; this service is inclusive of construction, assembly and disassembly. After the Fair’s termination the above-enumerated boards will remain the Exhibitor’s property whereas the structures used for the advertisements’ display will remain the MTP’s property)

1600,- 1. Ustawienie przez uczestników targów własnych konstrukcji reklamowych (po uzyskaniu zgody MTP na ich lokalizację na terenach targowych):

Placement of own advertising structures by the participant (the MTP’s prior consent regarding location is required):

  1. Konstrukcje o wymiarach do 5m2 (szerokość w najszerszym miejscu x wysokość)

Structures with boards up to 5 m2 (width in a widest place x height)

540,-  1. Konstrukcje o wymiarach ponad 5m2 do 10 m2 (szerokość w najszerszym miejscu x wysokość)

Structures with boards between 5 m2 and 10m2 (width in a widest place x height)

1.440,-  1. Konstrukcje wymiarach powyżej 10m2 (szerokość w najszerszym miejscu x wysokość)

Structures with boards over 10 m2 (width in a widest place x height)

2.400,- 1. Reklama - ekspozycja flagi firmy na maszcie w czasie trwania targów (1 flaga na 1 maszcie)

Advertisement - the company’s flag hanging on a mast (1 flag on 1 mast )

  1. Ekspozycja flagi na maszcie MTP

Flag hanging on a MTP’s mast

750,-  1. Ekspozycja flagi na maszcie wystawcy

Flag hanging on an exhibitor’s mast

290,- 1. Reklama ruchoma na terenach targowych. Zamawiający otrzymuje jedną kartę wstępu dla 1 osoby / reklamy. Cena nie obejmuje najmu personelu.

Moving advertisement on the MTP grounds. A purchaser will receive one entry card for 1 person / advertisement. Staff not included.

  1. Reklama - osoba (np. osoba charakterystycznie przebrana, rozdająca ulotki) – 1 osoba

Advertisement – person / alive advertisement (eg. a person specially dressed and/or carrying an advertisement around the MTP grounds) – 1 person

420,-  1. Reklama - inne (samochód, rowery, osoba na wrotkach itp.) – 1 reklama

Advertisement - others (car, bicycles, roller-skater etc.) – 1 advertisement

1.500,-
* Ceny netto nie uwzględniają podatku od towarów i usług. Podatek ten zostanie doliczony przy fakturowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Należność za wykonanie usług uregulujemy w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury lub 5 dni od dnia jej otrzymania.

* NET prices do not include VAT. The value addend tax will be included in the invoice if applicable.


We will meet the payments due for the above services within14 days from the date of its issue or within 5 days from the receipt of the invoice.

_________________________________________

Miejsce i data / Place and date of signing


_________________________________________

Pieczęć Zamawiającego / Orderer’s stamp
_________________________________________

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania ZamawiającegoSignature of person authorized to Orderer’s representation
ANIMAL MARKET 2012 FORMULARZ / FORM R1


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość