Miejsce zamieszkaniaPobieranie 30.73 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar30.73 Kb.
WYKAZ SOŁTYSÓW GMINA NOWA SÓL
KADENCJA 2007- 2010Lp.

IMIĘ I NAZWISKO


MIEJSCE ZAMIESZKANIA

TELEFONSylwia Adamczyk


Rudno ul. Dębowa 29

67-100 Nowa Sól(068) 356 15 93

0 607 676 959

Czesław Biskup

Dąbrowno 28

67-108 Lubięcin(068) 388 65 25

0 607 676 626

Henryk Bubel

Buczków 10

67-108 Lubięcin(068) 388 66 52

0.607 676 697

Danuta Dolna

Przyborów

ul. Nowosolska 47

67-100 Nowa Sól


(068) 388 67 31

0 607 676 955

Józefa Domrzalska

Stary Staw 19

67-100 Nowa Sól(068) 388 79 81

0 607 677 251

Roma Gąsior

Lipiny 90

67-108 Lubięcin(068) 388 60 05

0 607 625 916

Andrzej Andrzejczak

Jodłów 13

67-108 Lubięcin(068)388 61 14

0 607 678 118

06016228569(pryw.)
Alina Badecka

Ciepielów 8

67-100 Nowa Sól0 697 333 825

0 607 676 634

Wacław Korol

Wrociszów 48

67-100 Nowa Sól(068)388 71 96

0 607 677 406

Henryk Cieślik

Lelechów 24

67-100 Nowa Sól0 607 100 430

0 607 625 879

Witold Zarek

Chełmek 40

67-108 Lubięcin(068) 388 62 20

0 607 676 658

Zofia Kalińska

Lubieszów 32 d

67-100 Nowa Sól(068) 388 64 09

0 607 625 889

0603336025(pryw)
Tadeusz Płaksa

Jeziorna 21

67-108 Lubięcin(068) 388 65 90

0 607 676 608

Zdzisław Pietrzak

Stara Wieś 5

67-100 Nowa Sól(068) 387 28 61

0 607 677 129

Józef Józak

Lubięcin 9

67-108 Lubięcin(068) 388 15 67

0 607 678 170

Kazimiera Stalewska

Kielcz

ul. Osiedlowa 11

67-100 Nowa Sól


(068) 388 73 08

0 607 678 094

Jacek Wnuk

Stany 8

67-108 Lubięcin(068) 3887713

0 607 677 115

Przemysław Ficner


Nowe Żabno 21

67-100 Nowa Sól
(068) 356 16 48

0 607 676 920 0514895653(pryw.): nt-bin -> private -> gminanowasol
private -> Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy
private -> Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały sprawa prowadzona przez Wydział Organizacyjny
private -> Wojewódzki sąd administracyjny wydział VIII zamiejscowy w radomiu ul. Słowackiego 7 26-600 Radom Skarżący
private -> Uchwała nr xii/80/2011 rady gminy tarnówka z dnia 28 grudnia 2011r w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnówce
private -> Urząd Stanu Cywilnego w Okonku pokój nr 13 akt zgonu zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu
private -> Uchwała nr xxxi/195/2014 rady gminy tarnówka z dnia 30 września 2014r w sprawie oceny aktualności „Studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnówka”
private -> Akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę
private -> Gmina dominowo
private -> 1. Informacje i dane ogólne: Informacje o Inwestorze i Projektancie
gminanowasol -> Uchwała nr xxix/141/08 rady gminy nowa sóL z dnia 19 grudnia 2008 r w sprawie : wyznaczenia inkasentów do poboru podatków od nieruchomości, rolnego I leśnego, opłaty targowej oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy