Strona główna

Mineralokortykoidy- budowa I znaczenie Glikokortykoidy- budowa I znaczenie Jakie związki sa prekursorami Wit a 6


Pobieranie 34.96 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar34.96 Kb.
1.Dlaczego kw. tłuszczowe są niezbędnym czynnikiem w trawieniu tłuszczów? 2.Podaj wzory, nazwy oraz miejsca przyłączania aminokwasów do kwasów żółciowych 3.Mineralokortykoidy- budowa i znaczenie 4.Glikokortykoidy- budowa i znaczenie .5.Jakie związki SA prekursorami Wit A 6.Budowa i funkcje witaminA D E K 7.Która z Wit litofilnych ma silne właściwości przeciwutleniajace?? . 8.Kwasy żółciowe- bud i funkcje 9. Sterydowe hormony płciowe- klasyfikacja, budowa i funkcje 10. Amofile wyjaśnić pojecie podac przykłady związków. 11.Definicja i klasyfikacja tłuszczow 12.Roznice miedzy tłuszczowcai i tłuszczami właściwymi-13.Rodzaje kw.tluszczowych 14.Kwasy tłuszczowe C18 15. Pojecie NNKT 16. Izomery trans i cis kw tłuszczowych 17.Proces jełczenia 18.Powod brzydkiego zapachu zjelczalego tł 19.Jakim rodzajem r-r jest laczenie sie kw.t z glicerolem 20. Liczba zmydlania 21.Liczby charakteryzujace jakosc tłuszczu 22..Budowa miceli tłuszczowej i liposomy 23. Liposomy- 24.Kwas fosfatydowy budowa i funkcje 25.Lecytyny-budowa własciwości i wystepowanie 26. Kefaliny-budowa własciwości i wystepowanie . 27.od czego zaleza wlasciwości amfofilowe lecytyn, kefalin i kw żółciowych 28. Tłuszcze zmydlające się i bezglicerowe 29. Tłuszcze polarne 30. Ceramidy-budowa i funkcje 31 Uzasadnij nazwe tłuszcze niezmydlające się podaj przykłady. 32. Jakie związki można nazwac izopren owcami podaj przykłady 33.Karotenowce i karoteny. Budowa i funkcje 1.Mechanizm działania kwasów żółciowych zbliżony jest do działania mydła na krople tłuszczu. Gdyby nie one to lipazy nie miałyby dostępu do estrowych wiązań w cząsteczkach tłuszczu, która w środowisku wodnym przewodu pokarmowego tworzy micele odpowiednio zorientowane strefami hydrofilowymi i hydrofobowymi. Kwasy żółciowe wnikają w nie i łączą się w z trójglicerydem i umożliwiają dostęp enzymom do wiązań estrowych. 2.Kwasy żółciowe najczęściej połączone są z aminokwasami seryną lub tauryną lub ich solami sodowymi i potasowymi. Ich reszty aminowe łączą się wiązaniami peptydowymi z resztami kwasowymi kw. żółciowych. W zależności od aminokwasu z jakim utworzyły połączenie nazywamy je dodając przedrostek do nazwy i kwasu żółciowego gliko- lub tauro- i kwas glokocholowy lub taurocholowy 3.Mineralokortykoidy- hormony kory nadnerczy, np. aldosteron, dezoksykortykosteron. Hormony te działają na nabłonki kanalików nerkowych wzmagając silnie resorpcję zwrotną soli sodowych- hamując wydzielanie ich do moczu. Wraz z zatrzymaniem NaCl zatrzymana jest w ustroju woda. Obniza się natomiast ilośc soli potasowych, głównie KCl. 4.Glikokortykoidy- hormony kory nadnercza, np. kortyzol, kortykosteron. Wpływa na przemianę węglowodanową i białkową. Sterują procesami przemiany aminokwasów glikogennych w glukozę a następnie w glikogen. Niedobór tych hormonów powoduje obniżenie poziomu glukozy we krwi. Uruchamiają także przemianę tłuszczu w wątrobie:5. karoteny SA prekursorami Wit A. tworzy się ona przez enzymatyczny i symetryczny podzial czasteczki karotenu polaczony z utleniaczem do grupy –OH lub –COH ostatniego atomu C w bocznym łańcuchu. Jeśli w wyniku utleniania powstanie forma alkoholowa mowimy wówczas o retynolu lub retynalu jeśli powstanie forma aldehydowa. Wit A nazywa się niekiedy akseroftolem z B-karotenu powstaja dwie czasteczki Wit A.Z alfa i gamma karotenu po jednej, ponieważ tylko obecność beta-jononu gwarantuje aktywność witaminowa tego związku. Rozpad taki jest możliwy jedynie w przewodzie pokarmowym. W innych tkankach powstaje wiele produktow ubocznych , które nie posiadaja aktywności witaminowej. Mechanizm przekształcania karotenow w Wit. A polega na rozbiciu łańcucha przy udziale enzymu o charakterze dioksygenazy, to jest włączającej cala cząsteczkę tlenu do wiazania podwojnego. Nastepnie jego rozerwanie z jednoczesnym przylaczaniem tlenu. Czasteczka retinalu pod wpływem właściwej dehydrogenazy może ulec uwodorowaniu do retinolu..6. Jednostka witaminy A jest 0,344 nonograma octanu akseroftol a 1g tego związku to 2900J U witaminy A.znane SA liczne związki naturalne i sztuczne o aktywności biologicznej Wit. A zw nat: 1) alkoholowa i aldehydowaforma Wit a1 transretinol i trans-retinal.2)Wit A2 3 dehydroretinol3) 11-cis-retinal i jego forma alkoholowa. Znany mechanizm dzialania Wit. A wiaze się z jej udzialem w procesie widzenia,a ten z przekształceniem izomerycznych form cis-retynolu polaczonego z bialkiem opsyna w rodopsyne(purpure wzrokowa). Podczas przekształcania swiatla w bodzce nerwowe najpierw ulega przemianie cis-retynal w forme trans, co powoduje zmiane konfiguracji przestrzennej rodopsyny, a to przeksztalca się w impuls nerwowy. Rodopsyna po kilku kolejnych przemianach przeksztalca się w opsyne. Purpura wzrokowa może może ulec regeneracji jedynie w obecności 11-cis-retynolu. Brak Wit A w ustroju objawia się kurza slepota- to jest brakiem widzenia przy niedoborze swiatla.Wit A wraz z Wit. E ma dzialanie ochraniające nabłonku a zwłaszcza gruczołów wydzielania wewnętrznego. Stad niedobor Wit A może powodowac zahamowanie wzrostu.Witamina D :prekursorem SA czynne nienasycone sterole. Przekształcają się pod wpływem Uv w czynne witaminy. Wit B2-engokalocyferol. Wzmaga resorpcje jonow Ca+2 z przewodu pokarmowego i odkladanie go w kosciach. Niedobor powoduje krzywice.Wit E- tokoferole SA to związki pochodne chromanu składającego się z dwoch skondensowanych pierścieni benzenu i tetrahydropiranu. W pozycji 2tetrahydropiranu przyłączony jest lancuch trojizopentenalu. Znanych jest 7 zwiazkow o aktywności witaminowej. Jednak najpowszechniej znanymi SA tokoferole alfa, beta, gamma roznoace się ilością i położeniem podstawnikow metylowych przy pierścieniu benzenowym. Tokoferole występują obficie w olejach roślinnych zielonych jarzynach i masle. Maja silne właściwości redukujące. Redukuja azotan srebra na zimno. SA bardzo czule na utlenianie i ogrzewanie zwłaszcza w obecności tlenu. Stwierdzono ze znaczna ilość tokofenoli wystepuje w mitochondriach przyjęto zatem ze ich funkcja biochemiczna jest ochrona aparatu mitochondrialnego przed nieodwracalnym utlenionym przez tworzące się tam nadtlenki kwasow tluszczowych powstające glownie w wyniku utleniania nienasyconych kwasow tluszczowych. Tworza one aktywny system oksydoredukcyjny i mogą pelnic role przeciwutleniaczy. Tokoferole znane jako Wit. Plodnosciowa zapobiegajaca u samic zwyrodnieniem macicy a u samcow przez oddziaływanie na przysadke regulujaca spermatogeneze. Wit K- filochinon zwiazki te zawieraja w swoim skladzie aromatyczny dwupierścieniowy układ naftochinonu. W pozycji 2 podstawiony jest on grupa metylowa, a w pozycji 3 dluzszym łańcuchem pochodnym izopentenolu. Wit tej grupy roznia się jedynie długością łańcucha pobocznego. Wystepuje w zielonych czesciach roślin duze jej ilości znajduja się w koniczynie. Wytwarzana jest również przez flore bakteryjna przewodu pokarmowego. Niedobor Wit K powoduje trudno hamujące się krwotoki. Wiaze się z tym zasadnicze jej dzialanie jako czynnika przeciwkrwotocznego. Mechanizm związany jest z wytworzeniem proenzymu protrombiny przekształcaniem jej w aktywna trombine, która z kolei katalizuje przejscie koloidalnego bialka fibrynogenu w nierozpuszczalna w wodzie fibryne czyli włóknik.ze względu na swoja budowe można latwo utlenic redukowac.bierze udzial w procesach oksydoredukcyjnych. 7. Tokoferole mogą występować w formie utlenionej i zredukowanej. Tworza one aktywny system oksydoreduksyjny i mogą spełniać role przeciwutleniaczy/ znaczna ilość tokoferoli wystepije w mitochondriach i ich funkcja biologiczna jest ochrona aparatu mitochondrialnego przed nieodwracalnym utlenianiem przez tworzące się tam nadtlenki kwasow tluszczowych powstające w wyniku utleniania nienasyconych kw. Tluszcz: 8.SA pochodnymi kwasu cholaanowego w zależności od ilości grup hydroksylowych i ich położenia wyróżniamy: kwas 3,7,12- trojhydroksycholanowy- kwas cholowy, kwas dezoksycholowy, kwas chemodezoksycholowy, kwas hydrodezoksycholowy, kwas litocholowy. Kwasy żółciowe wytwarzane SA w wątrobie. Pelnia wazna role w trawieniu tłuszczów. Wynika to z ich własności amfofilnych to jest możliwości rozpuszczenia się w wodzie i tluszczach.


9.hormony sterydowe gruczołów płciowych meskie-androgeny(testosteron androsteron) zenskieestrogeny(rujowe, estradiol, ciążowe, progesteron) ze względu na zróżnicowanie plci rozróżniamy dwa typy hormonow: hormony meskie to przedewszystkim testosteron, androsteron- przyczniaja się do powstania tzw. Cech płciowych 1-szo rzedowe- rozwoj gonad, spermatogeneza; 2-rzedowe- rozwoj gruczołów akcesorycznych; 3-cio rzedowe- cechy morfologiczne przemiana materii. Hormony płciowe meskie charakteryzuja się duzo zawartością reszt alkoholowych- stad tez ich prawdopodobnie dzialanie takie jak alkoholu. Podobnie hormon rujowy żeński estradiol. Ze względu na bardziej złożone funkcje pluciowe organizmow plci żeńskiej związanych tak z zapłodnieniem jak i ciaza i wszelkimi tego następstwami hormony żeńskie dzielimy na:hormony ciążowe- ich przykładem jest progesteron wydzielany jest przez łożysko po zapłodnieniu. Powoduje przygotowanie macicy do implantacji zapłodnionego jaja oraz przerost gruczołów mlecznych. Hormony rujowe- przykładem jest estradiol wpływa na czynności ośrodkowego układu nerwowego wywołując objawy gotowości do przyjwecia samca.przerost macicy oraz oraz rozszerzenie jej szyjki co ulatwia przedostanie się plemnikow. Regulacja rozwoju komorki jajowej. Hormony te względem siebie działają antagonistycznie. Nazywane SA inaczej hormonami owulacji i ciazy. W okresie ciazy brak jest cyklicznego dzialania estradiolu. Klasyfikacja terpenow: terpeny SA glownie pochodzenia roślinnego, zbudowane SA z 5,10,15,20,3o,40 at C. w zależności od ilości reszt izoprenowych z których SA zbudowane dzielimy je na: hemi, mono sekwi,dwu,trojtetraterpeny. 10 Amfofilowosc- możliwość rozpuszczania się w wodzie i tluszczach. Przykłady to: kwasy żółciowe, lecytyny, kefaliny. -11.tluszcze to zw pochodzenia naturalnego,nierozpuszczalne w h2o,a rozpu w rozpuszczalnikach organicznych takich jak alkohol,eter,eter naftowy,benzen. sa estrami albo moga tworzyc estry.z biologicznego punktu widzenia:tluszcz z nagromadzona w ustroju pewna iloscia tluszczu niezmieniajacego sie zaleznie od stanu zywienia,z duza iloscia masy tluszczowej bedaca materialem odzywczym i zapasowym ulegajaca zmiana ilosciowym zaleznym od sposobu odywiania organizmu PODZIAL TŁ NA PRODUKTY HYDROLIZY:zmydlajace sie:->woski,->tł własciwe:monoglicerydy,2glicerydy,3glicerydy->tł złozone:fosfo glicerydy, niezmydlajace sie:terpeny i sterydy-zoosterole:hormony,witD,kw zolciowe->fitosterole:solaniny,glikozydy,sapominy INNA KLASYFIKACJA-lipidy wyste. w materiale biologicznym dzieli sie na proste(tł wlasciwe i woski)i zlozone(fosfolipidy,glikolipidy,sulfolipidy)oraz prekursory i pochodne lipidow(kw tłuszczowe,glicerol i inne alkohole) 12.tłuszczowce sa to zw.ktore sa estrami lub moga je tworzyc,natomiast tłuszcze wlasciwe sa estrami glicerolu i kw.tluszczowych. -13.kw tluszczowe sa zw pochodnymi weglowodanow alifatycznych posiadajacych gr COOH sa to :-nasycone kw luszczowe;octoweCH3COOH,masłowyCH3(CH2)2COOH,kaprynowyCH3(CH2)6COOH,laurynowyCH3(CH2)10Cooh-nienasycone kw.tluszczowe-posiadaja one jedno lub wiecej wiazan nienasyconych(podwojnych)i w zaleznosci od ic ilosci dzielimy te kwasy. kwasy tluszczowe z jednym podwojnym wiazaniem.tworza podobnie jak nasycone kw.tluszczowe szereg homologiczny dajacy sie opisac wzoremCnH2n-2O2. nienasyconym kw o najmniejszej ilosci atomow C jest kw.krotonowyCH3-CH=CH-COOH kwasy tł. o kilku podwojnych wiazaniach(nnkt)-kww linolowy CH3(ch2)ch=chch2ch=ch(ch2)7cooh - 14. kwasem tłuszczowym 18-węglowym posiadajacym wszystkie nasycone wiazania jest kw.stearynowyCH3(ch2)16COOH-kw tłuszczowym posiadajacym18C w lancuchu jest takze kw oleinowy.wystep w nim jedno wiazanie podwojne miedzy9 a 10,CH3(ch2)-ch=ch-(ch2)7Cooh.-18C dwa wiazania podwojne kw.linolowyCH3-(ch2)-ch=ch-ch2-ch=ch-(ch2)7-cooh. -kw.linolenowy(c18)posiada w swym łancuchu 3 podwojne wiazania.wzorC17H29CooH. -kw.terapinowy posiada 4 wiazania podwojneC17H27COOH 15.NNKT to niezbedne nienasycone kw.tłuszczowe.posiadaja wiecej niz jedno podwojne wiazanie.kwasy te w tłuszczach zwierzecych wystepuja w niewielkich ilosciach,lecz sa niezbedne do prawidlowego funkcjonowania organizmu.musza byc dostarczane z zew,gdyz komorki zwierzece nie sytetyzuja ich w dostatecznych ilosciach.traktowane sa niekiedy jako WITAMINA F.ich brak powoduje wiele zaklocen w prawidlowym funkcjonowaniu organizmu,z zahamowaniem wzrostu włącznie.PRZYKLADY NNKT kw.linolowy(2 podwojne wiaz)C18,kw linolenowy(3 pod wiaz)C18,kw terapinowy(4 podw wiaz)C18 -16.kw tł z podwojnym wiazaniem wyste moga w roznych formach izomerii geometrycznej(cis-trans).wiekszosc nienasyconych kw.tłuszczowych wykazuje przy podwojnym wiazaniu mniej trwala konformacje cis.wyjatek stanowi izomer trans kw.oleinowego-kw.elaidynowy spotykamy w malych ilosciach w tł zwierzęcych -17.jelczenie tłuszczu,czyli powstawanie powst nadtlenkow i ozonidow.tluszcze,zwlaszcza zwierajace nienasycone kw.tluszczowe stosunkowo latwo ulegaja procesom oksydacyjnym,co w praktyce sprowadza sie do pojecia jelczenia tluszczu 18.-jelczenie jest jedna z odmian utleniania tluszczow.czesto skutkiem tego procesu jest wytworzenie sie lotnych kwasow i aldehydow o brzydkim zapachu.np jelczenie masla i zwiazane z tym wydzielanie przykrego zapachu,polega na powstawaniu wolnego kw maslowego pod wplywem wody i enzymow. 19.laczenie kw.tł z glicerolem nastepuje podzczas r-r estryfikacji.jest to kondensacja alkoholu(w tym przypadku glicerolu)z kw.karboksylowym(kwasem,kw.tłuszczowymi) 20.-jest to taka ilosc wodorotlenku sodu lub potasu ktora jest potrzebna do zhydrolizowania i zobojetnienia 1g tłuszczu.okresla sie ja w pewnym przyblizeniu ilosc mono- ,dwu- i trojglicerydow.mozna rowniez na jej podstawie wnioskować o dl.łancuchow kw.tłuszczowych.wraz ze wzrostem dl.lancucha kw.tłuszczowych,a tym samym wzrostem masy czasteczkowej badanego tłuszczu maleje wartosc liczby zmydlenia.tluszcze zawierajace stosunkowo duza ilosc estrow kw. o mniejszej masie czaste.jak maslowy,kaprylowy maja duza liczbe zmydlenia.natomiast tł o duzej il estrow dlugolancuchowych kw tłuszczowych maja male liczby zmydlenia.obecnosc subst. nieulegajacych zmydleniu np.olejow mineralnych zmniejszaja liczbe zmydlenia 21.liczba zmydlania(wyzej opisana),liczba kwasowa-jest to taka ilosc wodorotlenku sodu lub potasu,ktora jest potrzebna do zobojetnienia 1g tłuszczu.wartosc liczby kwasowej okresla ilosc wolnych kwasow zawartych w tluszczu.ich ilosc rosnie wraz z procesem jełczenia tłuszczu dlatego tez jej wartosc jest miara swiezosci tłuszczu.przyjmuje sie ze do spozycia moga byc dopuszczone tłuszcze o liczbie kwasowej nie wiekszej niz 2. liczba estrowa-jest to roznica liczby zmydlania i liczby kwasowej. liczba jodowa-jest to taka ilosc jodu kyora moze zwiazac 100g tłuszczu.wielkosc liczby jodowej swiadczyc moze posrednio o ilosci nienasyconych kw.tł w badanym tluszcz.reakcja jodowania polega na przylaczeniu czast jodu do wiazania podwojnego.r-r ta przebiega analogicznie jak przy chlorowaniu weglowodorow nienasyconych.

22.cząsteczka tłuszczu ma dwie strefy wyrozniące się włsciwościami *hydrofilową-polarna, składająca się z reszt glicerolowych i wiazań estrowych-polarena głowa *hydrofobową-niepolarna, zbudowan z rodników kwasów tłuszczowych-niepolarny ogon reszt kwsów tłuszczowych. Grupy polarne (głowy) dąza do kontaktu z woda natomiast weglowodorowe ogony unikaja wody, oddziałując miedzy soba. 23.pęcherzyki błonowe) to wodne przestrzenie ograniczone dwuwrstwową lipidową..24. Kwas fosfatydowy powstaje w wyniku reakcji estryfikacji L-alfa-glicerofosforowego z dwoma czasteczkami kwasów tłuszczowych, w którym reszta kwasu fosforowego może być jeszcze dodtkowo zestryfikowana. Kwas fosfatydowy buduje fosfoglicerydy (fosfolipidy glicerolowe). W błonach wystepuja tylko niewielkie ilości fosfatydów, jednak spełniaja one kluczowa role jako produkty pośrednie (intermediaty w biosyntezie innych fosfoglicerydów). W komorkach ssaków kwas fosf. Jest syntetyzowany w retikulum endoplazmatycznym i zwen błonie mitochondrii. Kwas fosf. Jest takzeprekursorem triacylogliceroli. Watroba jest podstawowym miejscem syntezy tricylogliceroli z niej sa one transportowane do miesni, w celu przekstacenia w energie lub zmagazynowania w komórkach tłuszczowych.. 25.lecytyny (fosfatydylocholiny) budowane z czasteczki glicerolu zestryfikowanego z czasteczkami kwasów tłuszczowych natomiast jdna z reszt – OH zestryfikowana jest kwasem fosforowym, anstepnie choliną. Cholina jest to 4-rzedowa zasada amonowa, a wiec posiadajaca dodatkowy ładunek elektryczny. Lecytyny to głowna grupa glicerofosfolipidów wyst. W wiekszości tkanek(błon). Obecnośc 4-rzedowego azotu powoduje wyrównanie ładunku w czsteczce, co stwarza mozliwośc powstawania zwartej struktury bony elementarnej. W organiżmie człowieka lecytyna jest obecna w kazdej komórce ciała, zwłaszcza jako składnik błon komórkowych. Bierze udział w roznych procesach przemiany materii, jest bardzo waznym el składowym mózhu i tkanki nerwowej-chroni osłonke mielinowa, stanowi bariere ochronna ścian żoładka, ma poważny udział w gospodarce cholesterolem. Ponad to opóźnie praicesy starzenia, pełni funkcje ochronne wobec wąrtoby, wspomaga wykorzystanie witamin rozp w tłuszczach, podnosi sprawnośc krazenia krwi. Lecytyne otzymuje się zwylke z żołtek jajek kurzych lub ziaren soi. Cholina jeden ze skła lecytyny pobusza układ nerwowy wzmacniajac zdolnośc koncentracji i zapamietywania..26. Kefaliny zamiast choliny zestryfikowane sa kolamina (etanoloamina) lub seryna. Te fosfolipidy wystepuja głownie w substancji mozgowej o osłonkach mielinowych zakończeń nerwowych. Kefaliny ze względu na zwiekszona polarnośc czastek w stosunku do tłuszczów własnych, spowodowana obecnościa reszt kw fosforowego jak i polarnych czasteczek etanoloaminy lub seryny wykazuja własciwości amfofilowe, tj maja zdolnośc do rozpuszczania się w rozpuszczalnikach organicznyhc jak również i w wodzie 27..lecytyny jak i kefaliny ze względu na zwiekszona polarnośc czasteczek w stos do tłuszczów własnych , spowodowana obecnościa reszt kwasu fosforowego jak i polarnych czasteczek choliny, etanolaminy lub seryny wykazuja własciwości amfofilowe, tj maja zdolnośc do rozpuszczania się w rozp orgnicznych jak i w wodzie. Kwasy zolciowe – sa to organiczne kwasy syntetyzowane w watrobie, bedace koncowymi produktami degradacji (rozkładu) endogennego (wewnatrztrzustkowego) cholesterolu. W żółci głownie wystepuja nast. Pochodne kwasu cholanowego : *kw. Cholowy *kw.deoksycholowy *kw.chemodeoksycholowy *kw.litocholowy. Wśród zwiazkow sterodowych sa one najlepiej rozp w wodzie, ze wagledu na obecnośc kilku hydrofilowych grup OH oraz polarnej grupy karboksylowej. Ułatwiaja rozpuszczanie się zawartego w zólci cholesterolu. Kwasy zolciowe sa subst powierzchniowi czynnymi, maja zdolnośc zmniejszania napiecia powierzchniowego roztworu, a dzieki temu emulgowania tłuszczów i tworzenia szerokiej powierzchni dla rozwiniecia działalnośc lipazy trzustkowej- enzymu odp za trawienie tłuszczów w jelicie (ponadto aktywuja one ten enzym). 28.-najprostrza forma tłuszczów zmydlających SA woski. Są to estry kw tluszczowych i wyższych alkoholi jednowodorotlenowych o parzystych liczbach atomów wegla od C16 do C36. W skład wosków naturalnych wchodza tez wolne kwasy tłuszczowe i stałe, wyższe węglowodany alifatyczne. , w woskach występują alkohole : cetylowy C16, Cerylowy C26, mirycylowy C30, melisylowy C 31 oraz kw analogoczne do występujących w lipidach właściwych. Estry występujące w woskach odznaczaja się wieksza trwałością trudniej ulegaja hydrolizie enzymatycznej i jełczeniu niż tłuszcze, np. wosk pszczeli może być przechowywany bez dostrzegalnych zmian w ciagu wielu lat. Woski pełnią u roślin role ochronna. Powlekaja one cienka warstwa ochronna liście , owoce, pióra, skóre, uodparniając je na działanie szkodliwych mechanicznych bodźców zwenetrznych oraz niekorzystnych czynnikow chemicznych i biologicznych. Wski niektórych roslin chroniąc je przed zbytnia utrata wody droga parowania. W skorze zwierzat wystepuje wosk cholesterolowy który nadaje jej elastyczności niezwilżalności oraz chroni oranizm przed ewentualnym wniknieciem bakterii.przykładem wosku może być rownez wosk pszczeli, w którym najwieksza czesc stanowi polimitynian mirycylu. Czesta cecha wosków jest wystepowanie w ich składzie alkoholu i kw tłuszczowego o tej samej liczbie atomów wegla i tak w olbrocie wielorybim wystepuje palmitynie cetylowy (C15H31COOC16H33) w wosku chińskim cerutynian cerylowy (C25H51COOC26H53) a wosku pszczelim obok palmityniany mirycylu wystepuje również melisynian mirycylowy (C29H59COOC30H61) zjawisko to tłumaczyć można dysmutacja wyższego aldehydu, z którego powstaje i kwas i alkohol według reakcji Cannizaro, gdzie jedna czasteczka aldehydu redukuje się do alkoholu utleniając jednocześnie drugą czasteke kwasu tłuszczowego. 29.błony biologoczne SA jenym z podstawowych elementów strukturalnychi funkcjonalnych komórek. Rdzeń strukturalny błon biologicznych Tworza lipidy polarne uformowane w postaci uporządkowanych, ciekło kształtnych warstw podwojnych. Warstwy te stanowia stabilna termodynamicznie zwarta bariere zapewniające komorce integrallnośc, SA one miejscem lokowania się uporządkowanych sekwencji białek. Te uporządkowane sekwencje ułatwiaja i przyspieszaja przebieg procesów metabolicznych zachodzących w błonach.

30.cermidy to organiczne związki chemiczne z grupy lipidów obecne w warstwi rogowej naskórka. W skorze człowieka zidentyfikowano 7 roznych ceramidów oznaczonych kolejno 1,2,3,4,5,6I,6II, które roznia się struktura chemiczna i polarnością(decyduje o tym zachowanie w polu magnetycznym). Głownym składnikiem ceramodów SA niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe NNKT. Cermaidy w warstwie rogowej ściśle do siebie przylegaja, zaewniajac nieprzepuszczalna powłoke dla wody oraz decyduja o elastyczności skóry i utrzymaniu stalej temperatury. Najgorsze działanie na ceramidy maja mydła i detergenty, rozpuszczalniki. Ilośc ceramidów zmniejsza się wraz z wiekiem a skora osób po 40 roku zycia wcale ich nie produkuje. 31. W związkach tych jest brak kw tłuszczowych mogących tworzyć sole. Zgodnie z def tłuszczowców rozpuszczaja się w rozpuszczalnikach organicznych i tłuszczach właściwych. Ponadto brak możliwości zmydlania się wykorzystywany jest do oddzielania ich od tłuszczów właściwych. Związki te SA pochodnymi izoprenu (2-metylobutadienu) stad ich inna nazwa – izopren owce. Poszczególne grupy związków wykazuja bardzo zroznocowane własciwośi chemiczne i fizjologiczne, ponieważ w zespole tych substancji znajduje się witaminy, hormony(sterydowe), ojelki eteryczne (terpeny), alkaloidy, substancje powierzchniowo czynne (saponiny i kw zółciowe), barwniki roślinne. Zwiazki te podzielić można na : *terpeny-hem terpeny, -monoterpeny, -sesquiterpeny *sterydy: -zoosterole np. hormony, witamina D, fitosterole : solaminy, saponiny, glikozydy sterydowe.. 32.Tłuszczowce niezmydlające się SA pochodnymi izoprenu (2metylobutadienu) stad ich inna nazwa izopren owce. Poszczegona grupy związków wykazuja bardzo zróżnicowane właściwości chemiczne i fizjologiczne, ponieważ w zespole tych substancji znajduja się witaminy, hormony (sterydowe), olejki eteryczne(terpeny), alkaloidy, substancje powierzchniowi czynne (saponiny,kw tłuszczowe), barwniki roślinne itp. Zwiazki te podzielić można na: *terpeny głownie pochodzenia roślinnego, hemitrpeny, monoterpeny, sesquiterpeny, dwuterpeny, trojterpeny, tetra terpeny *strydy które w zalezności od pochodzenia dzielimy na zoosterole (hormony, Wit D, kw żółciowe) i fitosterole (solaminy, saponiny,glikozydy sterydowe)..33. W grupie trtraterpenów (zaw 40 at C) wyst karoten owce mozn je podzielić na trzy grupy : *karotenoce alifatyczne (węglowodory) *cykliczne * tlenowe.. Są to pomarańczowe lub czerwone barwniki. Barwa ich wynika z zawartych w nich licznych podwojnych wiązaniach sprzezoych tworzących tzw układy chromoforowi. Takie układy zdolne SA do tworzenia izomerow geometrycznych typu cis-trans na każdym wiazaniu nienasyconym (20 możliwych izomerów). Występują wraz z chlorofilem w plastydahc kom roślinnych. Biologiczna funkcja karotenoidów: *wazna rola w procesie fotosyntezy *współbudują strukture lameli chloroplastowych oraz absorpcji i przenoszenia na chlorofil promieniowanie swiaetlnego potrzebnego do przeprowadzenia redukcji CO2 * rola w ochronie aparatu fotosyntetyzujacego przd utlanianiem i w procesach przenoszenia tlenu, niektóre SA prekursorami hormonów roslinnch mimo to związki te występują w znacznych ilościach w organizmach zwiaerzaceych to jednak do i ch syntezy zdolne SA wyłazie rosliny i niektóre bakterie. Karotenowce alifatyczne to wegowodory alifatyczne o niezamkniętych łancuchach zbudowane z 8 reszt izoprenowych. Do związków tych należa m In fito en, fikofluen,neirosporen i likopen. Najbardziej rozpowszechniony lest likopen- czerwony barwnik występujący w pomidorach. Karotenowce cykliczne syntetyzowane SA w 40 weglowych niecyklicznych karotenowców, najprawdopodobniej z glikopenu lub neurosporenu. Z punktu widzenia żywieniowego najważniejszymi związkami tej grupy SA karoteny. Charakterystyczna cecha tych związków jest wystepowiniae na koncach łancucha zamknietych pierścieni-tzw pierścień jonu. Z jednej strony łancucha wystepuje zawsze taki sam jon bo jest typu beta. Zaleznie od drugiego z pierścieni, który okreslamy jako alfa beta lub gama wyróżniamy alfa- beta- lub gama-karoten. Karoteny tlenowe-ksantofile-zawieraja tlen w postaci grupy hydroksylowej, kotenowej albo epoksydowej, najpopularniejsze z nich to zeaksantol i luteina. SA to pochodne odpowiednio alfa i beta karotenu z grupa hydroksylowa przy C3. Charakteryzuja się wieksza od karotenów intensywnościa zabarwienia i SA stosowane niekiedy jako barwniki produktów zywnoścowych . Uzytecznoś biologiczna jest jednak mniejsza ze względu na uleniony pierścień jonu i wynikające z tego brak możliwości przekształcenia Się w aktywna witamine A.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość