Strona główna

Mnemotoposy : słowo wstępne / Stefan Bednarek // Przegląd Kulturoznawczy. Wybór tekstów z roku 2012, część A, s. 5-11


Pobieranie 73.68 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar73.68 Kb.
Rok 2013
Popielniczka / Stefan Bednarek // W: Peryferie kultury : szkice ofiarowane Profesorowi Rochowi Sulimie / red. nauk. Roman Chymkowski, Łukasz Bukowiecki, Marta Czemarmazowicz, [et al]. - Warszawa : Muzeum Narodowe w Poznaniu ; Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. - S. 217-223 : fot.
Przyszłość w kulturze / pod red. Krzysztofa Łukasiewicza i Izoldy Topp. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013 - 437 s. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze ; 15). - S. 11-12 : Wprowadzenie / Stefan Bednarek - W serii gł.: Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3487 - Bibliogr. przy rozdz. - Streszcz. rozdz. w jęz. ang.
Spotkanie z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Bogdanem Zdrojewskim (Wrocław, 15 listopada 2012) / rozm. Stefan Bednarek, Krystyna Hrycyk, Izolda Topp, Elżbieta Chromiec, Jacek Schindler, Elżbieta Lenczyk, Elżbieta Kościelak, Viola Krajewska, Michał Kasprzak // W: Przyszłość w kulturze / pod red. Krzysztofa Łukasiewicza i Izoldy Topp. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze ; 15). - S. 369-379. - Zasób elektroniczny na portalu Czasopisma Naukowe w Sieci: http://pkult.wuwr.pl/category/15-2013-288. - . - Link zweryfikowany 11.12.2013

Rok 2012
Mnemotopika polska / Stefan Bednarek // W: Pamięć jako kategoria rzeczywistości kulturowej / pod red. Jana Adamowskiego, Marty Wójcickiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. - (Tradycja dla Współczesności : ciągłość i zmiana ; 6). - S. 33-43. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzent: prof. dr hab. Irena Bukowska-Floreńska - Publikacja zawiera część referatów wygłoszonych na konferencji "Pamięć jako kategoria rzeczywistości społeczno-kulturowej", zorg. w Baranowie Sandomierskim w dniach 6-8 czerwca 2011 r.
Mnemotoposy : słowo wstępne / Stefan Bednarek // Przegląd Kulturoznawczy. - Wybór tekstów z roku 2012, część A, s. 5-11
Nośniki pamięci : literatura, film, wspomnienie / Stefan Bednarek // Dolny Śląsk. - Nr 17 (2012), s. 239-240

Rok 2011
Mehr als eine platonische Liebe : Polens Bild von den Vereinigten Staaten von Amerika / Stefan Bednarek, Michał Matlak. - Streszcz. w jęz. ang. // Osteuropa. - Jg. 61, H. 1 (2011), s. 139-150 : il., fot.
Nie tylko o pocztówkach : szkice dedykowane Profesorowi Pawłowi Banasiowi / red. Stefan Bednarek, Jacek Jackowski. - Warszawa ; Wrocław : Wydawnictwo "Korporacja Polonia", 2011. - 200 s. : il., fot. - Bibliografia publikacji Profesora Pawła Banasia s. 9-16
"Tułający się wygnaniec" / Stefan Bednarek // W: Nie tylko o pocztówkach : szkice dedykowane Profesorowi Pawłowi Banasiowi / red. Stefan Bednarek, Jacek Jackowski. - Warszawa ; Wrocław : Wydawnictwo "Korporacja Polonia", 2011. - S. 129-132 : il., fot.

Rok 2010
Jeśli nie miejsca pamięci, to co? : o badaniach pamięci / Stefan Bednarek. - Streszcz. w jęz. ang. // Kultura Współczesna. - 2010, nr 1, s. 100-109
Bunt starości / Stefan Bednarek // W: Starość u progu XXI wieku : Uniwersytety Trzeciego Wieku wobec problemów starzejącego się społeczeństwa / red. nauk. Aleksander Kobylarek, Ewa Kozak. - Wrocław : Agencja Wydawnicza "ARGI" s.c., 2010. - S. 37-41. - Bibliogr. - Recenzent: prof. dr hab. Eugen Prystupa
Cóż po artyście w czasie marnym..., czyli o roli sztuki w dzisiejszym czasie / Stefan Bednarek // W: Henryk Mikołaj Górecki : twórczość i inspiracje / pod red. Marleny Pietrzykowskiej i Grzegorza Rubina. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010. - S. 9-21. - Recenzent: Czesław Freund

Rok 2009
Co się zmieniło w polskiej kulturze po 1989 roku? / Stefan Bednarek // W: O kulturze i jej poznawaniu : prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Pietraszce / pod red. Stefana Bednarka i Krzysztofa Łukasiewicza. - Wrocław : Wydawnictwo i Drukarnia DTSK "Silesia", 2009. - S. 73-80. - Recenzent: Adam Paluch. - Publikacja sfinansowana ze środków Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr
Dolnośląskie miejsca pamięci / Stefan Bednarek // Dolny Śląsk. - Nr 14 (2009), s. 195-196
I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego / Stefan Bednarek, Izolda Topp, Andrzej Gwóźdź // Kultura Współczesna. - 2009, nr 4, s. 218-221
Jak jeść bezę? / Stefan Bednarek // W: Tabu, etykieta, dobre obyczaje / pod red. Piotra Kowalskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Colloquia Anthropologica et Communicativa / pod red. nauk. Piotra Kowalskiego ; 1). - S. 303-311. - Bibliogr. - Recenzent: Ewa Nowina-Sroczyńska.
Kulturoznawstwo we Wrocławiu / Stefan Bednarek // Dolny Śląsk. - Nr 14 (2009), s. 117-119
O kulturze i jej poznawaniu : prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Pietraszce / pod red. Stefana Bednarka i Krzysztofa Łukasiewicza. - Wrocław : Wydawnictwo i Drukarnia DTSK "Silesia", 2009. - 206 s. : il., fot. - Słowo wstępne: Stefan Bednarek, Krzysztof Łukasiewicz. - Recenzent: Adam Paluch. - Publikacja sfinansowana ze środków Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr.
Obecność Chopina w życiu Polaków / Stefan Bednarek // W: Chopin w kulturze polskiej / red. Maciej Gołąb. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3138). - S. 15-32 : il. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: Zofia Chechlińska, Ewa Kosowska. - Materiały z sympozjum "Chopin w kulturze" zorg. w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 13-14 września 2007 r.
Zachowane w pamięci : początki i nieco dalej / Stefan Bednarek // W: O kulturze i jej poznawaniu : prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Pietraszce / pod red. Stefana Bednarka i Krzysztofa Łukasiewicza. - Wrocław : Wydawnictwo i Drukarnia DTSK "Silesia", 2009. - S. 188-182. - Recenzent: Adam Paluch. - Publikacja sfinansowana ze środków Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

Rok 2008
Wprowadzenie do semantyki "inności" / Stefan Bednarek - Bibliogr. // Kultura - Historia - Globalizacja. - 2008, nr 2, s. 1-6
Metafory pogranicza : pożytki poznawcze / Stefan Bednarek // W: Muzeum a dziedzictwo kulturowe pogranicza : Kudowa-Zdrój - tożsamość, zbliżenie / pod red. Ryszarda Gładkiewicza. - Kudowa-Zdrój : Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju, 2008. - (Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju : Studia i Materiały Centrum Edukacji Etnologicznej ; 1). - S. 23-28. - Streszcz. w jęz. ang.
Nowa "Mała Ojczyzna" : Polacy na Ziemi Kłodzkiej po 1945 roku / Stefan Bednarek // W: Muzeum a dziedzictwo kulturowe pogranicza : Kudowa-Zdrój - tożsamość, zbliżenie / pod red. Ryszarda Gładkiewicza. - Kudowa-Zdrój : Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju, 2008. - (Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju : Studia i Materiały Centrum Edukacji Etnologicznej ; 1). - S. 83-88. - Streszcz. w jęz. ang.
Dylematy pamięci zbiorowej : casus Dolnego Śląska / Stefan Bednarek // W: Przeszłość tradycji / red. Sław Krzemień-Ojak. - Białystok : Libra, 2008. - (Kultura i Przyszłość)
New Age : encyklopedia Nowej Ery / oprac. Stefan Bednarek, Wojciech Bockenheim, Jerzy Jastrzębski. Wydanie drugie. - Wrocław : Wydawnictwo Astrum, 2008. - 414 s. : il. - Seria (Cywilizacje)
Rok 2007
Badanie obyczaju w perspektywie kulturoznawstwa : przykład PRL-u / Stefan Bednarek // W: Jak badać obyczaje / red. Małgorzata Szpakowska. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Errata, 2007. - S. 11-26
Wychowanie w kulcie wartości partiotycznych w działalności towarzystw regionalnych / Stefan Bednarek // W: A to Polska właśnie : VIII Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury, referaty, wypowiedzi, głosy w dyskusji, dokumenty programowe i metodyczne : IV Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Regionalistów / [zespół red. Chrystian Chudzik et al.]. - Warszawa - Wrocław : Wydawnictwo DTSK Silesia, 2007. - S. 119-124. - Bibliogr.
Kultura polska po pierwszej i drugiej wojnie światowej / Stefan Bednarek // W: Finał Wielkiej Wojny / pod redakcją Wojciecha Wrzesińskiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. - (Polska Myśl Polityczna XIX i XX Wieku ; 12). - S. 227-238
Rok 2006
Bunt starości / Stefan Bednarek // Notatnik Teatralny. - Nr 41 (2006), s. 160-163
Dziedzictwo kulturowe a tożsamość w kontekście integracji europejskiej / Stefan Bednarek // W: Między Lwowem a Wrocławiem : księga jubileuszowa Profesora Krystyna Matwijowskiego / pod red. Bagdana Roka i Jerzego Maronia. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2006. - S. 1077-1087. - Bibliogr.
O pojęciu pogranicza w refleksji kulturoznawczej / Stefan Bednarek // W: Kultura i przyszłość : prace ofiarowane prof. Sławowi Krzemieniowi-Ojakowi z okazji 75-lecia urodzin / pod red. Alicji Kisielewskiej, Natalii Szydłowskiej. - Białystok, 2006. - S. 75-83. - Bibliogr.
Pismo kulturoznawców / Stefan Bednarek // Przegląd Kulturoznawczy. - 2006, nr 1, s. 4
Problematyka kultury narodowej, regionalnej i "małych ojczyzn" w programie nauczania wiedzy o kulturze / Stefan Bednarek - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Kultura Współczesna. - 2006, nr 2, s. 82-89
Profesor Andrzej Siciński (1924-2006) / Stefan Bednarek - Streszcz. w jęz. ang. // Kultura Współczesna. - 2006 nr 3, s. 5-12
Scenariusze peerelowskiej codzienności / Stefan Bednarek // W: Śląska codzienność po drugiej wojnie światowej / pod red. Zygmunta Woźniczki. - Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2006. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2377). - S. 53-63. - Bibliogr.
Rok 2005
Edukacja kulturalna wobec przemian społeczno-kulturalnych / Stefan Bednarek // W: Nowe wymiary edukacji kulturalnej : edukacja kulturalna wobec przemian społeczno-kulturalnych, przemian w kulturze artystycznej oraz wobec aktualnych poszukiwań / [red. i oprac. Katarzyna Radzymińska]. - Wrocław, 2005. - S. 7-19
Kultura jako przedmiot poznania : o statusie kulturoznawstwa jako odrębnej dyscypliny naukowej / Stefan Bednarek // W: O naturze i kulturze / pod red. Jana Mozrzymasa. - Wrocław, 2005. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2789) (Seminaria Interdyscyplinarne / Studium Generale [Uniwersytetu Wrocławskiego] ; t. 10). - S. 11-17
Kultura na Dolnym Śląsku w dobie integracji europejskiej / Stefan Bednarek // Dolny Śląsk. - Nr 11 (2005), s. 67-72
O regionach, regionalizmie i polityce kulturalnej / Stefan Bednarek // W: "Nie ma jak w domu" : o Wrocławiu... / [red. Beata Wrońska-Cupiał ; współpr. Małgorzata Bruder, Ewa Rubaniuk]. - Wrocław, 2005. - S. 149-157 : il. - Bibliogr.
Perspektywy muzykologii we Wrocławiu : [dyskusja] / udział wzięli: Rafał Augustyn, Stefan Bednarek, Maciej Gołąb et al. ; oprac. Joanna Gul, Monika Janowiak-Janik // W: Muzykologia we Wrocławiu : ludzie - historia - perspektywy / red. Maciej Gołąb. - Wrocław, 2005. - (Musicologica Wratislaviensia ; 1). - S. 141-153
Rok 2004
Edukacja kulturowa dzieci i młodzieży : koncepcje i propozycje : praca zbiorowa / pod red. Stefana Bednarka i Ewy Repsch. - Wrocław : DTSK Silesia, 2004. - 228 s.
Na odejście Marianny Bocian / Stefan Bednarek // Odra. - 2004, nr 1, s. 66-68
Społeczno-kulturowe uwarunkowania aktywności kulturalnej dzieci i młodzieży / Stefan Bednarek // W: Edukacja kulturowa dzieci i młodzieży szkolnej : koncepcje i propozycje : praca zbiorowa / pod red. Stefana Bednarka i Ewy Repsch. - Wrocław, 2004. - S. 53-62
Teatrolog w sieci, czyli o teatralnych zasobach internetowych / Stefan Bednarek // W: Między teatrem a literaturą : księga ofiarowana Profesorowi Januszowi Deglerowi w 65. rocznicę urodzin / pod red. Adolfa Juzwenki i Jana Miodka. - Wrocław, 2004. - S. 223-227. - Bibliogr.
Rok 2003
Blogosfera / Stefan Bednarek // W: Życie codzienne Polaków na przełomie XX i XXI w. : praca zbiorowa / pod red. Rocha Sulimy ; wstęp Janusz Tazbir ; wybór Stanisław Zagórski. - Łomża, 2003. - (Seria Glogerowska). - S. 295-308
Codzienność złapana na gorącym uczynku, czyli o blogowaniu / Stefan Bednarek - Bibliogr. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2003, nr specjalny, s. 183-192
Krystyna Bockenheim: Dworek, kontusz, karabela. Wrocław 2002 : [recenzja]. - Rec.: Bednarek Stefan // Śląski Wawrzyn Literacki. - [T.] 2 (2002) [wyd. 2003], s. 53-58
Kulturowy aspekt przestrzeni - przestrzenny aspekt kultury, czyli o możliwości dialogu kulturoznawcy z geografem / Stefan Bednarek // W: Kulturowy aspekt badań geograficznych : studia teoretyczne i regionalne : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Orłowskiej i Jana Klementowskiego. - Wrocław, 2003. - S. 303-307
Misterium życia Marianny Bocian / Stefan Bednarek // Pomosty. - Nr 8 (2003), s. 133-136
Świadomość narodowa a świadomość regionalna w Polsce / Stefan Bednarek // W: Świadomość narodowa w Polsce i Słowacji w XIX i XX wieku / red. nauk. Stefan Bednarek. - Wrocław, 2003. - S. 33-51. - Bibliogr. - Streszcz. słowac.
Świadomość narodowa w Polsce i Słowacji w XIX I XX wieku / red. nauk. Stefan Bednarek. - Wrocław : Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. - 201 s. - Streszcz. słowac.. - Rec.: Suchoń-Chmiel Barbara // Kontakty. [Edycja polska]. - Nr 4 (2005), s. 76-78
Świadomość narodowa w Polsce i Słowacji w XIX i XX wieku / red. nauk. Stefan Bednarek ; Polsko-Słowacka Komisja Nauk Humanistycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu RP i Ministerstwa Szkolnictwa RS. - Wrocław : Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego : Atut, 2003. - 200 s.
Rok 2002
[Głos w dyskusji] / Stefan Bednarek // W: Być narodowi pożytecznym : dokumentacja VII Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury oraz Pierwszego Walnego Zgromadzenia Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej / [pod red. Anatola Jana Omelaniuka]. - Gorzów Wielkopolski ; Wrocław, 2002. - S. 167-169
Kultura polska po pierwszej i drugiej wojnie światowej / Stefan Bednarek
// W: Finał Wielkiej Wojny / pod redakcją Wojciecha Wrzesińskiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. - (Polska Myśl Polityczna XIX i XX Wieku ; 12). - S. 227-238
Homo eligens / Stefan Bednarek. - Rec. pracy: Homo eligens : społeczeństwo świadomego wyboru : księga jubileuszowa ku czci Andrzeja Sicińskiego / [red. nauk. Dariusz Gawin]. Warszawa, 1999 // Kultura i Społeczeństwo. - T. 46, nr 1 (2002), s. 193-195
Kongres kultury polskiej 2000 / [red. Stefan Bednarek et al.]. - Wrocław : Warszawa : Wydaw. DTSK Silesia, 2002. - 725 s. , [8] s. tabl. : faks.
Polská kultura období transformace / Stefan Bednarek ; překl. Jiří Vykoukal // W: Procesy transformacyjne w Polsce i Czechosłowacji/ Czechach po 1989 roku / red. Jan Jacek Burski, Eduard Maur, Michał Pułaski, Jiří Vykoukal. - Wrocław, 2002. - S. 183-196. - Bibliogr.
Przemiany współczesnej kultury a tożsamość regionalna i lokalna w Polsce / Stefan Bednarek // W: Ogólnopolska Konferencja Problemowa "W połowie drogi" : aktywność społeczności lokalnych, tradycja, teraźniejszość, nowe wyzwania, 11-12 pażdziernika 2002 r., Rawicz. / pod red. Michała Turskiego i Magdy Binkowskiej. - Rawicz : Urząd Miejski Gminy Rawicz, 2002. - S. 10-20. - Bibliogr.
Towarzystwa regionalne ośrodkiem inspiracji kulturalnej : rola prasy lokalnej / Stefan Bednarek // W: Być narodowi pożytecznym : dokumentacja VII Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury oraz Pierwszego Walnego Zgromadzenia Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej / [pod red. Anatola Jana Omelaniuka]. - Gorzów Wielkopolski ; Wrocław, 2002. - S. 88-94
Wrocławska kultura / Stefan Bednarek // W: Kronika Wrocławia 2001 / [red. Krzysztof Popiński]. - Wrocław, 2002. - S. 122-128
Współczesna kultura polska wobec wzorów romantycznych / Stefan Bednarek - Bibliogr. // Kontakty. - [R]. 1 (2002), s. 13-22
Zespół: Towarzystwa regionalne ośrodkiem inspiracji kulturalnej. Rola prasy lokalnej, Drezdenko : [omówienie dyskusji w kongresowym zespole problemowym] Stefan Bednarek // W: Być narodowi pożytecznym : dokumentacja VII Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury oraz Pierwszego Walnego Zgromadzenia Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej / [pod red. Anatola Jana Omelaniuka]. - Gorzów Wielkopolski ; Wrocław, 2002. - S. 200-202
Rok 2001
Edukacja kulturalna w treściach programowych reformowanej szkoły / Stefan Bednarek // W: Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży : (z doświadczeń wrocławskich) / [zespół red. Krystyna Hrycyk, Maria Kulewska, Izolda Topp]. - Wrocław, 2001. - S. 33-41
Kultura regionu na przełomie wieków : pytania-problemy-wyzwania / Stefan Bednarek - Bibliogr. // Dolny Śląsk. - [Nr] 9 (2001), s. 216-224
O badaniach życia kulturalnego we Wrocławiu / Stefan Bednarek // W: Życie kulturalne we Wrocławiu : szkice do portretu kulturalnego miasta / pod red. Stefana Bednarka. - Wrocław, 2001. - S. 5-9
Polská kultura 1948-1989 : přelomy a kontinuita / Stefan Bednarek // W: Mezi dvěma transformacemi : Československo a Polsko v letech 1947(1948)-1989 / red. Jan Jacek Bruski [et al.] ; Stálá společná česko-polská komise humanitních věd při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvu národní výchovy a sportu Polské republiky, [Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy - ČR, Univerzita Karlova - Praha. Filozofická Fakulta]. - Praha, 2001. - S. 183-198. - Bibliogr.
Przemiany domu mieszczańskiego / Stefan Bednarek // W: Dom w zwierciadle minionego czasu : przestrzeń kulturowo-społeczna na przełomie XIX i XX wieku : zbiór prac / pod red. Ryszarda Gładkiewicza. - Kłodzko, 2001. - S. 21-32. - Bibliogr.
Rodzina wobec wartości kulturalnych / Stefan Bednarek // W: Edukacja regionalna młodzieży w rodzinie, szkole i środowisku : materiały z Konferencji w Szczawnie Zdroju 27 kwietnia 2001 oraz XXIV Dolnośląskich Spotkań Regionalnych w Jaworze 11-12 maja 2001 / [rada red. Aleksander Kociszewski et al.]. - Ciechanów, 2001. - (Prace Krajowego Ośrodka Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury ; nr 41). - S. 40-43. - Bibliogr.
Życie kulturalne we Wrocławiu : szkice do portretu kulturalnego miasta / pod red. Stefana Bednarka ; Uniwersytet Wrocławski. Katedra Kulturoznawstwa. - Wrocław : "Silesia", 2001. - 86 s. : mapa, wykr. - Bibliogr.
Rok 2000
Codzienność polska 1945-1989 : prolegomena do badań nad stylami życia w PRL-u / Stefan Bednarek // W: Przełomy w historii : XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wrocław, 15-18 września 1999 roku : pamiętnik. T. 2, cz. 2 / [rada nauk. Krzysztof Ruchniewicz, Jakub Tyszkiewicz, Wojciech Wrzesiński] ; Polskie Towarzystwo Historyczne. - Toruń, 2000. - S. 495-501. - Bibliogr.
Edukacja europejska w zreformowanej szkole : praca zbiorowa / pod red. Stefana Bednarka. - Wrocław : "Silesia", 2000. - 383, [1] s. - Bibliogr. s. 379-384
Edukacja kulturalna w treściach programowych zreformowanej szkoły / Stefan Bednarek // W: Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży : Kongres Kultury Polskiej / red. nauk. Bogdan Idzikowski, Ewa Narkiewicz-Niedbalec. - Zielona Góra, 2000. - S. 243-251
Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole : materiały dla nauczycieli : praca zbiorowa / pod red. Stefana Bednarka. - Wrocław : "Silesia", 2000. - 188 s. : rys. - Bibliogr. s. 171-188
The Multicultural Background of the Lower Silesian Culture / Stefan Bednarek // W: Modellierungen von Geschichte und Kultur : Universität Graz, 22. - 24. November 1996 = Modelling history and culture. Bd. 2 / hrsg. von Jeff Bernard, Peter Grzybek, Gloria Withalm. - Wien, 2000. - (Angewandte Semiotik 16/17). - S. 581-588. - Streszcz. w jęz. ang., niem.
Wiedza o kulturze polskiej u progu XXI wieku : materiały konferencji przedkongresowej, Wrocław, 8-10 czerwca / pod red. Stefana Bednarka i Krzysztofa Łukasiewicza. - Wrocław : DTSK silesia, 2000. - 401 s. : tab. - Bibliogr. przy rozdz.
Współczesna refleksja nad dziedzictwem kultury PRL-u / Stefan Bednarek // W: Wiedza o kulturze polskiej u progu XXI wieku : Kongres Kultury Polskiej KKP 2000 : materiały konferencji przedkongresowej, Wrocław, 8-10 czerwca 2000 / pod red. Stefana Bednarka i Krzysztofa Łukasiewicza. - Wrocław, 2000. - S. 227-233. - Bibliogr.
Rok 1999
Jak żyć : 265 sposobów na życie : leksykon / Stefan Bednarek, Jerzy Jastrzębski, Mirosław Kocur. - Warszawa ; Wrocław : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. - 603 s.
Kultura jako świadomość / Stefan Bednarek // W: Kultura i świadomość / pod red. Stanisława Pietraszki. - Wrocław, 1999. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze ; 7). - S. 53-63. - Bibliogr. - Streszcz. ang.
Problem wielokulturowości we współczesnej polskiej refleksji humanistycznej / Stefan Bednarek - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 1999, nr 3, s. 65-70
Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole : praca zbiorowa / pod red. Stefana Bednarka ; Ministerstwo Edukacji Narodowej. - Wrocław : Wydaw. DTSK Silesia, 1999. – 323 s.
Rok 1998
Coś więcej i coś mniej niż słownik literatury popularnej / Stefan Bednarek. - Rec. pracy: Słownik literatury popularnej / pod red. Tadeusza Żabskiego. Wrocław, 1997 // Kultura i Społeczeństwo. - T. 42, nr 4 (1998), s. 152-155
Życie kulturalne Dolnego Śląska jako problem badawczy / Stefan Bednarek // Dolny Śląsk. - Nr 5 (1998), s. 7-13
Rok 1997
Nim będzie zapomniana : szkice po kulturze PRL-u / pod redakcją Stefana Bednarka
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997. - 251 s. : il.
Wstęp : Czy bedzie zapomniana? / Stefan Bednarek // W: Nim będzie zapomniana : szkice o kulturze PRL-u / pod redakcją Stefana Bednarka. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997. - S. 5-9. - Bibliogr.
W socjalistycznej kuchni / Stefan Bednarek // W: Nim będzie zapomniana : szkice o kulturze PRL-u / pod redakcją Stefana Bednarka. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997.- S. 236-243 : il. - Bibliogr.
Raport o stanie kultury wiejskiej w Polsce / [raport oprac. Stefan Bednarek i Anatol Jan Omelaniuk ; przy współpracy Zygmunta Kłodnickiego i Mirosława Przyłęckiego]. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, 1997. - 116 s.
Rok 1996
New Age : Encyklopedia Nowej Ery / oprac. Wojciech Bockenheim, Stefan Bednarek, Jerzy Jastrzębski. - Wrocław : "Astrum", 1996. - 414 s. : il. - Bibliogr. s. 393-414. - Rec.: Zazula Piotr // Dykcja. - 1997, nr 5, s. 213-215
W kręgu małych ojczyzn : szkice regionalistyczne / Stefan Bednarek. - Wrocław : Silesia" ; Ciechanów : KODRTK, 1996. - 133 s. - Prace Krajowego Ośrodka Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury / Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury. Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury ; no 19). - Rec.: Łukasiewicz Krzysztof // Odra. - 1998, nr 4, s. 125
Pejzaż aksjotyczny : o koncepcji kultury Andrzeja Tyszki / Stefan Bednarek // W: Współczesna myśl o kulturze : szkice metateoretyczne / pod red. Stanisława Pietraszki. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1996. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 1848. Prace Kulturoznawcze ; 6). – 9-14. – bibliogr., summ.
Encyklopedyczny przewodnik po świecie idei : od Absolutu do Żeromszczyzny / oprac. Stefan Bednarek, Jerzy Jastrzębski. - Wrocław : "Astrum", 1996. - 270 s.
Rok 1995
Pojmowanie kultury i jej historii we współczesnych syntezach dziejów kultury polskiej / Stefan Bednarek. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1995. - 174 s. ; Seria (Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 1801)
Rok 1994
Między słowem a dotykiem / Wiesława Siemaszko-Zielińska ; [wybór i układ wierszy Stefan Bednarek]. - Jelenia Góra : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny : Karkonoskie Towarzystwo Naukowe, 1994. – 47 s. : rys.
Regionalizm polski u progu XXI wieku : V Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury, Wrocław, 23-25 IX 1994 / [kol. red. Stefan Bednarek et al.]. - Ciechanów : KODRTK ; Wrocław : "Silesia", [1994]. - 167, [1] s. - Seria (Prace Krajowego Ośrodka Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury ; nr 14)
Rok 1992
Kontynuacje i przemiany : o realizacji podstawowych wartości kultury narodowej w polskim domu po 1945 roku / Stefan Bednarek // W: Dom we współczesnej Polsce / po red. Piotra Łukasiewicza i Andrzeja Sicińskiego. – Wrocław, 1992. – S. 70-89
Nie rozpaczaj / Stefan Bednarek // Nasz Uniwersytet. – 1992 R.1, nr 5, s. 11
Paradoks o Puzynie / Stefan Bednarek // Notatnik Teatralny. – 1992, nr 3, s. 45-49 : il.
Wrocław – śmierć mitu / Stefan Bednarek // Nasz Uniwersytet. – 1992 R1, nr 4, s. 14
Wyznanie wiary / Stefan Bednarek // Nasz Uniwersytet. – 1992 R. 1, nr 6, s. 18
Rok 1991
O kulturowej naturze wartości / Stefan Bednarek // W: Kultura i wartości : materiały z konferencji naukowej / red. Stanisław Pietraszko . – Wrocław, 1991. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 965. Prace Kulturoznawcze ; 2). – 15-23 – Bibliogr. Summ.

Rok 1990
Czego historią jest historia kultury? / Stefan Bednarek // Kultura i Społeczeństwo. – 1990 t. 34, nr 2, s. 73-84
Jak pokazać to, czego nie ma? [Wystawa zbiorów Ossolineum we Wrocławiu] / Stefan Bednarek // Że : Magazyn Kulturalny Wrocławia. – 1990, nr 7/8, s. 117-119
Rok 1988
Badanie kultury polskiej w Uniwersytecie Wrocławskim / Stefan Bednarek [et al.] // W: Uniwersytet Wrocławski w służbie nauki, kultury, gospodarki : materiały sesji naukowej zorganizowanej z okazji 40-lecia Uczelni : Wrocław 14-15 listopada 1985 r. – Wrocław, 1988. – (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 991). - s. 13-50
Część 3 : typy odmiany i warianty stylów życia (wybrane przypadki rodzin) /opr. Stefan Bednarek, Barbara Fatyga, Piotr Łukasiewicz // W: Style życia w miastach polskich (u progu kryzysu) / pod red. Andrzeja Sicińskiego. – Wrocław : Ossolineum, 1988. - s. 127-241

Rok 1987
O sposobach badania dziejów kultury / Stefan Bednarek // W: Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 1987 ; Prace Kulturoznawcze ; t. 1, 1987. – s. 5-17. – bibliogr., summ.
Ogród, ale nie plewiony, bróg, ale co snop to inszego zboża : kram rozlicznego gatunku myśli, sentencji i cytacji na temat kultury : z pism polskich i obcych autorów przysposobiony / [red. Stefan Bednarek]. - Kłodzko : Kłodzki Ośrodek Kultury, 1987. - 29 s. - Seria (Witryna Artystów / Kłodzki Ośrodek Kultury)
Rok 1984
Kultura robotnicza w perspektywie kulturoznawczej / Stefan Bednarek // Kultura i Społeczeństwo. – 1984 T. 28, nr 1, s. 195-198
Metodologiczne problemy badań nad charakterem narodowym / Stefan Bednarek // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. – 1984, nr 1-2, s. 13-25

.

Rok 1981


Rec. pracy: Amatorski ruch teatralny : zarys historii do roku 1939 / Henryk Jakubowski. // Literatura Ludowa. – 1978 [druk 1981] R. 22, nr 2, s. 76-77
Rok 1980
Charakter narodowy w koncepcjach i badaniach współczesnej humanistyki / Stefan Bednarek. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1980. – 165 s. – bibliogr., summ
Rok 1978
Narodowe kompleksy : diagnozy i terapie / Stefan Bednarek // Regiony. – 1978, nr 4, s. 156-159
Reporterski wizerunek robotnika / Stefan Bednarek // Kontrasty. – 1978, nr 12, s. 38-40
Styl życia : przemiany we współczesnej Polsce / Stefan Bednarek // Regiony. – 1979, nr 2, s. 164-167

Rok 1976
Rec. pracy: Styl życia. Warszawa, 1976 // Regiony. – 1976, nr 4, s. 171-174

Rok 1973
Współczesny teatr amatorski a scena zawodowa / Stefan Bednarek // Litteraria. – 1973 T. 5, s. 79-95
Wszystkie nasze dzienne sprawy (Świadomość narodowa Polaków lat siedemdziesiątych) / Stefan Bednarek // Odra. – 1973 R. 13, nr 9, s. 31-39. – tab.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość